Pokuty za cestovanie bez platného lístka

Kontrolu tarifného vybavenia na linkách MHD Dopravného podniku Bratislava vykonáva revízor dopravného podniku, ktorý sa musí preukázať revízorským odznakom. V prípade kontroly sa približne po 15 sekundách od zatvorenia dverí zablokujú označovače cestovných lístkov. Z priebehu kontroly je automaticky zhotovovaný zvukový záznam.

Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného cestovného lístka, okrem cestovného vo výške 0,70 €, je nasledovná:

  • 50 € pri zaplatení vo vozidle, alebo do 10 pracovných dní v doplatkovej pokladni,
  • 70 € pri neskoršom zaplatení,
  • 5 € pri zabudnutej električenke resp. zabudnutej preukážke na zľavu,
  • 5 € pri nezaplatení dovozného za zviera, batožinu a bicykel,

Pokutu je možné zaplatiť

  • v hotovosti alebo platobnou kartou revízorovi priamo vo vozidle,
  • v doplatkovej pokladni DPB, a.s., na Olejkárskej v hotovosti, alebo platobnou kartou,
  • v predajniach DPB na Hodžovom nám. a Hlavnej stanici (v týchto predajniach nie je možné dodatočné preukázanie PCL alebo preukazu na zľavu),
  • bezhotovostne prevodom na účet, ktorého číslo je možné nájsť na stránkach DPB, a.s.

Ak cestujúci nezaplatí pokutu priamo vo vozidle, je povinný preukázať sa revízorovi osobnými údajmi (občianskym preukazom, vodičským preukazom, cestovným pasom, povolením na pobyt) za účelom vymáhania cestovného a pokuty. V prípade, ak cestujúci neposkytne revízorovi osobné údaje, zistenie totožnosti cestujúceho vykoná privolaná policajná hliadka. Všetky uvedené úkony je revízor povinný vykonať priamo vo vozidle MHD.

Doplatková pokladňa sa nachádza v sídle DPB na Olejkárskej ulici 1. Pracovná doba doplatkovej pokladne k 1.12.2019:

  • pondelok, streda: 09.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00,
  • utorok, štvrtok, piatok: 7.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Urbanway 2423 #158:
On je tam v podstate ako ochranka revízora, čiže nemusí byť viditeľne označený . A to je ďalší dôvod na to, že by nemal ako sprievod ani zasahovať, pokiaľ fyzická osoba neohrozuje revízora ako zamestnanca DPB.
Reakcia na: Sor23 #156:
Tak som asi len nemal šťastie alebo som si ho len nevšimol (je označený preukazom, či je inkognito?). 🙂
Reakcia na: gejza #155:
To je fakt, komunisti s náckami vždy tajne paktovali.
Reakcia na: Urbanway 2423 #154:
Ja som videl v 90% pripadoch SBSkara s revizormi, vacsinou taka s prepacenim bravcova hola hlava v teplakoch... 😃
Reakcia na: S499.1023 #152:
možno vedia niečo na jeho otca ...
Reakcia na: Dadko666 #153:
Ja osobne som v posledných rokoch ešte SBS s revízormi nevidel. 😉
Reakcia na: S499.1023 #152:
Nesprávny? Nuž dobre teda. Vy ste určite odborník 🙂. Ja som chcel iba poukázať na to, že revízor nemá právo obmedziť slobodu fyzickej osoby, pokiaľ sa nedopustila priestupku, alebo nebola prichytená pri páchaní priestupku o čom zákon č. 473/2005 hovorí jasne. To je všetko. Čo už vy osobne urobíte nechám na Vás. Samozrejme pokuty treba uhradiť, ale treba spomenúť aj to, že revízori s ktorými väčšinou chodia príslušníci SBS nemajú právo Vás obmedziť na osobnej slobode. To je všetko 🙂
Reakcia na: Dadko666 #147:
Už len keď vidím meno Čarnogurský, vidím hneď aj doslovný a väčšinou nesprávny výklad práva. By ma zaujímalo, čo tí Rusáci na starého (nie toho najstaršieho ľudáckeho ale toho zakladateľa KDH) Čarnogurského vedia, že takto otočil.
Reakcia na: kecho #142:
Ja mám elektricenku pane. Ale nepáči sa mi nezákonný postup pánov revizirov, ktorí sú častokrát tak arogantní až to bolí.
Reakcia na: kecho #143:
Vylomit určite nie. Poškodzovanie veci je do sumy 266 eur priestupkom a od 266,01 eur trestným činom. Ak zavrie dvere, môžete podať trestné oznámenie podľa § 183 tz pretože ide o obmedzovanie osobnej slobody, ale po príchode polície sa pokute nevyhnete pretože podľa § 14 ods. 4 zákona 56/2012 policajt môže poskytnúť identifikačné údaje priamo revizorovi.
Reakcia na: Maremi #144:
Nie neopúšťa sa priestupku. Priestupok je protiprávne konanie, ktoré je za priestupok ustanovené v zákone o priestupku, alebo v inom osobitnom predpise.
Reakcia na: Dadko666 #140:
* na vecne miestne a funkčne príslušnom súde.
Reakcia na: Minko #145:
Ako môžeme sa baviť aj útočne kľudne. Ale ostaňme pri odbornosti. Takže pekne po poriadku. Kedy a kto ťa môže obmedziť na osobnej slobode. Stanovisko Advokátskej kancelárie Čarnogurský law firm 🙂. Špecifickou otázkou je otázka nezaplatenia cestovného cestujúcim. Nezaplatenie cestovného nie je priestupkom, ide o porušenie zmluvných podmienok dohodnutých v zmluve o preprave. Ak sa cestujúci pri kontrole cestovných lístkov v autobuse alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke nepreukáže revízorovi na jeho výzvu platným cestovným lístkom, je podľa ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o cestnej doprave povinný na mieste zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu podľa tarify. Výšku tarify a spôsob úhrady upravuje cestovný poriadok. Ak ich cestujúci nezaplatí je povinný poskytnúť identifikačné údaje na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, pri maloletom sa zisťujú identifikačné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi.

Porušenie povinnosti cestujúceho preukázať identifikačné údaje na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady nie je priestupkom, ani sa s uvedeným porušením neviaže žiadna sankcia. Z uvedeného vyplýva, že cestujúci síce má povinnosť preukázať identifikačné údaje, avšak dopravca nemá oprávnenie sankcionovať nedodržanie uvedenej povinnosti. Nakoľko nejde o priestupok ani o trestný čin, revízor ani iná osoba nie je oprávnená obmedzovať osobnú slobodu cestujúceho. Ak cestujúci chce vystúpiť z vozidla, revízor nie je oprávnený mu v tom zabrániť. Bežnou je však prax, že revízor alebo pracovník bezpečnostnej služby zabráni cestujúcemu v opustení dopraveného prostriedku. Podľa nášho právneho názoru na takéto konanie nemá revízor ani pracovník bezpečnostnej služby oprávnenie a uvedeným konaním by sa mohol dopustiť aj trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa ustanovenia § 183 Trestného zákona.

Takže len toľko k tomu. Aj osobitné prípady sú kedy dostali páni revizori podmienku. Takže neviem kto neprepája ustanovenia. Ja keď niečo napíšem, tak si aj informácie overím. Ps prepravný poriadok nie je všeobecne záväzný právny predpis a tým pádom nemá žiadnu právnu silu a podľa tebou spomínaného § 28 TZ odporuje VZPP, konkrétne zákonu o priestupkoch a zákonu 473/2005, kde je konkrétne upravené kedy môže príslušník SBS zadržať fyzickú osobu a to vtedy ak sa dopustí priestupku 🙂 . Ale pokus dobrý 🙂
Reakcia na: Minko #145:
Možno, že JUDr. si spravil ako policajt. Sú chytráci, ktorí si prečítajú v zákonoch iba to čo sa im hodí, ale nie súvisiace §§ a potom to takto vyzerá
Reakcia na: Dadko666 #140:
buď sa hráš na chytrého alebo si myslíš že keď si vyštudoval právo vieš všetko najlepšie. Ak ide o druhý prípad len ťa kolegiálne poopravím-
1. nástupom do vozidla súhlasíš s prepravnými podmienkami prepravcu- prečítaj si prepravný poriadok IDS BK časť A.14. 🙂
2. v prípade revízie cestovných lístkov ide o okolnosť vylučujúcu protiprávnosť v zmysle § 28 tebou spomínaného Trestného zákona. 😉
Reakcia na: Dadko666 #140:
Nedopúšťa sa priestupku, keď porušuje prepravné podmienky s ktorými súhlasil nástupom do vozidla ? Keď nezaplatím za službu, je to priestupok do hranice +- 266 eur ptm trestný čin.
Reakcia na: Dadko666 #140:
Cize ked bus (vodic) neotvori dvere, podla Vasho vykladu ich moze beztrestne vylomit? 🙂
Reakcia na: gejza #141:
Ja mam na to ine slovo, proste oje...vac, ktoremu je zatazko kupit si listok a potom hlada dovody, ako neplatit pokutu... Sice, to JUDr na to vlastne sedi...
Reakcia na: Dadko666 #140:
fíha .... pán je JUDr. ?
Tieto informácie sú zavádzajúce a nepravdivé. Revízor je obyčajný zamestnanec DPB nieje v postavení verejneho činiteľa. Ak aj lístok nemáte, môžete pokojne odísť, pretože ani revízor ani vodič a ani SBS vás nemôže obmedziť na osobnej slobode, pretože by sa dopustil trestného činu podľa §183 trestného zákona obmedzovania slobody pohybu. A tým ze ste sa nedopustil priestupku a ani trestného činu, tak vás nemajú právo zadržať. Jedine kde si môžu svoju škodu vymáhať je na príslušnom správnom orgáne.