Všetky odchody zo zastávky Tesco, Džungľa 14.5.2021

Linka Smer Odchod
N5 Lingov 0:12
N5 Staničné nám. 3:50
N5 Lingov 4:12
71 Košice, Moskovská 4:15
71 Košice, Moskovská 4:25
N5 Staničné nám. 4:30
72 Myslava, Grunt 4:35
27 Staničné nám. 4:45
71 Košice, Moskovská 4:45
22 Baňa Bankov 4:47
22 Džungľa 4:54
36 KVP, Moskovská 4:54
55 KVP, Moskovská 4:55
72 Myslava, Grunt 4:55
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:00
27 Staničné nám. 5:02
25 Košice, Budapeštianska 5:05
18 Nová nemocnica 5:05
71 Košice, Moskovská 5:05
25 Poľov 5:08
71 Lingov 5:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:13
36 KVP, Moskovská 5:14
55 KVP, Moskovská 5:15
72 Myslava, Grunt 5:15
22 Baňa Bankov 5:17
71 Lingov 5:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:20
27 Staničné nám. 5:22
22 Džungľa 5:24
18 Nová nemocnica 5:25
71 Košice, Moskovská 5:25
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:29
72 Lingov 5:29
25 Košice, Budapeštianska 5:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:33
36 KVP, Moskovská 5:34
25 Košice, Budapeštianska 5:35
55 KVP, Moskovská 5:35
72 Myslava, Grunt 5:35
25 Poľov 5:38
55 Lingov 5:38
71 Košice, Moskovská 5:38
71 Lingov 5:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:40
27 Staničné nám. 5:42
18 Nová nemocnica 5:45
72 Myslava, Grunt 5:45
22 Baňa Bankov 5:47
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:49
72 Lingov 5:49
71 Košice, Moskovská 5:52
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:53
22 Džungľa 5:54
36 KVP, Moskovská 5:54
72 Myslava, Grunt 5:54
55 KVP, Moskovská 5:55
55 Lingov 5:58
71 Lingov 5:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:00
27 Staničné nám. 6:02
71 Košice, Moskovská 6:04
18 Nová nemocnica 6:05
25 Košice, Budapeštianska 6:06
25 Poľov 6:08
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:10
72 Lingov 6:10
72 Myslava, Grunt 6:11
36 KVP, Moskovská 6:13
55 Lingov 6:14
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:14
55 KVP, Moskovská 6:15
22 Baňa Bankov 6:18
71 Košice, Moskovská 6:18
27 Staničné nám. 6:20
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:21
71 Lingov 6:21
18 Nová nemocnica 6:25
22 Džungľa 6:26
72 Myslava, Grunt 6:26
36 KVP, Moskovská 6:28
55 Lingov 6:30
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:30
72 Lingov 6:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:31
55 KVP, Moskovská 6:33
71 Košice, Moskovská 6:33
27 Staničné nám. 6:35
71 Lingov 6:35
25 Košice, Budapeštianska 6:36
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:36
25 Poľov 6:38
72 Myslava, Grunt 6:39
36 KVP, Moskovská 6:40
18 Nová nemocnica 6:42
72 Lingov 6:43
55 Lingov 6:45
71 Košice, Moskovská 6:45
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:46
22 Baňa Bankov 6:48
55 KVP, Moskovská 6:48
18 Nová nemocnica 6:48
27 Staničné nám. 6:48
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:50
71 Lingov 6:50
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:51
72 Myslava, Grunt 6:51
36 KVP, Moskovská 6:52
18 Nová nemocnica 6:54
22 Džungľa 6:56
71 Košice, Moskovská 6:56
27 Staničné nám. 6:58
72 Lingov 6:58
55 Lingov 6:59
55 KVP, Moskovská 7:00
18 Nová nemocnica 7:00
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:01
72 Myslava, Grunt 7:01
36 KVP, Moskovská 7:02
71 Lingov 7:04
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:05
18 Nová nemocnica 7:06
71 Košice, Moskovská 7:06
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:07
25 Poľov 7:08
27 Staničné nám. 7:08
25 Košice, Budapeštianska 7:09
55 Lingov 7:11
72 Myslava, Grunt 7:11
36 KVP, Moskovská 7:12
55 KVP, Moskovská 7:12
18 Nová nemocnica 7:12
72 Lingov 7:12
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:14
71 Košice, Moskovská 7:16
18 Nová nemocnica 7:18
22 Baňa Bankov 7:18
27 Staničné nám. 7:18
71 Lingov 7:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:19
72 Myslava, Grunt 7:21
36 KVP, Moskovská 7:22
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:22
55 Lingov 7:23
55 KVP, Moskovská 7:24
18 Nová nemocnica 7:24
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:24
71 Košice, Moskovská 7:26
27 Staničné nám. 7:28
72 Lingov 7:28
22 Džungľa 7:29
18 Nová nemocnica 7:30
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:30
72 Myslava, Grunt 7:31
36 KVP, Moskovská 7:32
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:34
55 Lingov 7:35
71 Lingov 7:35
55 KVP, Moskovská 7:36
71 Košice, Moskovská 7:36
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:37
25 Poľov 7:38
25 Košice, Budapeštianska 7:39
27 Staničné nám. 7:39
72 Myslava, Grunt 7:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:40
18 Nová nemocnica 7:42
72 Lingov 7:43
36 KVP, Moskovská 7:44
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:44
71 Košice, Moskovská 7:46
55 Lingov 7:47
55 KVP, Moskovská 7:48
71 Lingov 7:49
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:50
27 Staničné nám. 7:50
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:52
18 Nová nemocnica 7:54
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:54
72 Myslava, Grunt 7:54
72 Lingov 7:55
36 KVP, Moskovská 7:58
22 Džungľa 7:59
55 Lingov 7:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:00
55 KVP, Moskovská 8:00
71 Košice, Moskovská 8:01
71 Lingov 8:01
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:04
27 Staničné nám. 8:05
18 Nová nemocnica 8:07
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:07
72 Myslava, Grunt 8:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:10
55 Lingov 8:11
71 Lingov 8:11
36 KVP, Moskovská 8:13
55 KVP, Moskovská 8:15
71 Košice, Moskovská 8:16
72 Lingov 8:16
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:17
22 Baňa Bankov 8:18
25 Poľov 8:20
27 Staničné nám. 8:20
71 Lingov 8:21
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:22
55 Lingov 8:23
72 Myslava, Grunt 8:24
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:25
18 Nová nemocnica 8:25
72 Lingov 8:26
36 KVP, Moskovská 8:28
71 Košice, Moskovská 8:31
71 Lingov 8:31
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:32
55 KVP, Moskovská 8:35
27 Staničné nám. 8:35
72 Lingov 8:36
25 Košice, Budapeštianska 8:38
72 Myslava, Grunt 8:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:40
55 Lingov 8:40
71 Lingov 8:41
36 KVP, Moskovská 8:43
18 Nová nemocnica 8:45
71 Košice, Moskovská 8:46
72 Lingov 8:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:47
27 Staničné nám. 8:50
71 Lingov 8:51
72 Myslava, Grunt 8:54
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:55
55 KVP, Moskovská 8:55
36 KVP, Moskovská 8:58
72 Lingov 8:58
22 Džungľa 8:59
71 Košice, Moskovská 9:01
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:02
18 Nová nemocnica 9:05
27 Staničné nám. 9:05
71 Lingov 9:05
72 Myslava, Grunt 9:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:10
36 KVP, Moskovská 9:13
72 Lingov 9:13
71 Košice, Moskovská 9:16
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:17
22 Baňa Bankov 9:18
25 Poľov 9:18
27 Staničné nám. 9:20
71 Lingov 9:20
72 Myslava, Grunt 9:24
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:25
18 Nová nemocnica 9:25
36 KVP, Moskovská 9:28
72 Lingov 9:28
71 Košice, Moskovská 9:31
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:32
27 Staničné nám. 9:35
71 Lingov 9:35
25 Košice, Budapeštianska 9:39
72 Myslava, Grunt 9:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:40
36 KVP, Moskovská 9:43
72 Lingov 9:43
18 Nová nemocnica 9:45
71 Košice, Moskovská 9:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:47
27 Staničné nám. 9:50
71 Lingov 9:50
72 Myslava, Grunt 9:54
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:55
36 KVP, Moskovská 9:58
72 Lingov 9:58
22 Džungľa 9:59
71 Košice, Moskovská 10:01
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:02
18 Nová nemocnica 10:05
27 Staničné nám. 10:05
71 Lingov 10:05
72 Myslava, Grunt 10:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:10
36 KVP, Moskovská 10:13
72 Lingov 10:13
71 Košice, Moskovská 10:16
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:17
22 Baňa Bankov 10:18
25 Poľov 10:18
27 Staničné nám. 10:20
71 Lingov 10:20
72 Myslava, Grunt 10:24
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:25
18 Nová nemocnica 10:25
36 KVP, Moskovská 10:28
72 Lingov 10:28
71 Košice, Moskovská 10:31
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:32
27 Staničné nám. 10:35
71 Lingov 10:35
25 Košice, Budapeštianska 10:39
72 Myslava, Grunt 10:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:40
36 KVP, Moskovská 10:43
72 Lingov 10:43
18 Nová nemocnica 10:45
71 Košice, Moskovská 10:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:47
27 Staničné nám. 10:50
71 Lingov 10:50
72 Myslava, Grunt 10:54
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:55
36 KVP, Moskovská 10:58
72 Lingov 10:58
22 Džungľa 10:59
71 Košice, Moskovská 11:01
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:02
18 Nová nemocnica 11:05
27 Staničné nám. 11:05
71 Lingov 11:05
72 Myslava, Grunt 11:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:10
36 KVP, Moskovská 11:13
72 Lingov 11:13
71 Košice, Moskovská 11:16
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:17
22 Baňa Bankov 11:18
25 Poľov 11:18
27 Staničné nám. 11:20
71 Lingov 11:20
72 Myslava, Grunt 11:24
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:25
18 Nová nemocnica 11:25
36 KVP, Moskovská 11:28
72 Lingov 11:28
71 Košice, Moskovská 11:31
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:32
27 Staničné nám. 11:35
71 Lingov 11:35
25 Košice, Budapeštianska 11:39
72 Myslava, Grunt 11:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:40
36 KVP, Moskovská 11:43
72 Lingov 11:43
18 Nová nemocnica 11:45
71 Košice, Moskovská 11:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:47
27 Staničné nám. 11:50
71 Lingov 11:50
72 Myslava, Grunt 11:54
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:55
36 KVP, Moskovská 11:58
72 Lingov 11:58
22 Džungľa 11:59
71 Košice, Moskovská 12:01
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:02
18 Nová nemocnica 12:05
27 Staničné nám. 12:05
71 Lingov 12:05
72 Myslava, Grunt 12:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:10
36 KVP, Moskovská 12:13
72 Lingov 12:13
71 Košice, Moskovská 12:16
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:17
22 Baňa Bankov 12:18
25 Poľov 12:18
27 Staničné nám. 12:20
71 Lingov 12:20
72 Myslava, Grunt 12:24
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:25
18 Nová nemocnica 12:25
36 KVP, Moskovská 12:28
72 Lingov 12:28
71 Košice, Moskovská 12:31
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:32
27 Staničné nám. 12:35
71 Lingov 12:35
25 Košice, Budapeštianska 12:39
72 Myslava, Grunt 12:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:40
36 KVP, Moskovská 12:43
72 Lingov 12:43
18 Nová nemocnica 12:45
71 Košice, Moskovská 12:45
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:47
27 Staničné nám. 12:50
71 Lingov 12:50
72 Myslava, Grunt 12:51
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:55
71 Košice, Moskovská 12:57
36 KVP, Moskovská 12:58
72 Lingov 12:58
22 Džungľa 12:59
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:02
72 Myslava, Grunt 13:03
18 Nová nemocnica 13:05
27 Staničné nám. 13:05
71 Lingov 13:05
25 Poľov 13:08
71 Košice, Moskovská 13:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:10
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:10
25 Košice, Budapeštianska 13:13
36 KVP, Moskovská 13:13
72 Lingov 13:13
55 KVP, Moskovská 13:15
72 Myslava, Grunt 13:15
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:17
22 Baňa Bankov 13:18
27 Staničné nám. 13:20
71 Lingov 13:20
71 Košice, Moskovská 13:21
18 Nová nemocnica 13:22
55 Lingov 13:23
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:25
72 Myslava, Grunt 13:27
36 KVP, Moskovská 13:28
72 Lingov 13:28
55 KVP, Moskovská 13:30
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:32
71 Košice, Moskovská 13:33
Linka Smer Odchod
27 Staničné nám. 13:35
71 Lingov 13:35
18 Nová nemocnica 13:37
25 Poľov 13:38
55 Lingov 13:38
72 Myslava, Grunt 13:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:40
25 Košice, Budapeštianska 13:43
36 KVP, Moskovská 13:43
72 Lingov 13:43
55 KVP, Moskovská 13:45
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:45
71 Košice, Moskovská 13:45
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:47
22 Baňa Bankov 13:48
71 Lingov 13:49
27 Staničné nám. 13:50
72 Myslava, Grunt 13:51
18 Nová nemocnica 13:52
55 Lingov 13:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:55
72 Lingov 13:55
36 KVP, Moskovská 13:57
71 Košice, Moskovská 13:57
22 Džungľa 13:59
55 KVP, Moskovská 14:00
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:00
71 Lingov 14:01
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:02
27 Staničné nám. 14:03
72 Myslava, Grunt 14:03
18 Nová nemocnica 14:07
72 Lingov 14:07
25 Poľov 14:08
55 Lingov 14:08
36 KVP, Moskovská 14:09
71 Košice, Moskovská 14:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:10
25 Nám. osloboditeľov 14:13
25 Košice, Budapeštianska 14:13
71 Lingov 14:13
55 KVP, Moskovská 14:15
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:15
27 Staničné nám. 14:15
72 Myslava, Grunt 14:15
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:16
22 Baňa Bankov 14:18
72 Lingov 14:19
36 KVP, Moskovská 14:21
71 Košice, Moskovská 14:21
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:22
18 Nová nemocnica 14:22
55 Lingov 14:23
71 Lingov 14:25
27 Staničné nám. 14:27
72 Myslava, Grunt 14:27
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:28
22 Džungľa 14:29
55 KVP, Moskovská 14:30
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:30
72 Lingov 14:31
36 KVP, Moskovská 14:33
71 Košice, Moskovská 14:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:34
18 Nová nemocnica 14:37
71 Lingov 14:37
25 Poľov 14:38
55 Lingov 14:38
27 Staničné nám. 14:39
72 Myslava, Grunt 14:39
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:40
25 Košice, Budapeštianska 14:43
72 Lingov 14:43
36 KVP, Moskovská 14:45
55 KVP, Moskovská 14:45
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:45
71 Košice, Moskovská 14:45
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:46
22 Baňa Bankov 14:48
71 Lingov 14:49
27 Staničné nám. 14:51
72 Myslava, Grunt 14:51
18 Nová nemocnica 14:52
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:52
55 Lingov 14:53
72 Lingov 14:55
36 KVP, Moskovská 14:57
71 Košice, Moskovská 14:57
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:58
22 Džungľa 14:59
55 KVP, Moskovská 15:00
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:00
71 Lingov 15:01
27 Staničné nám. 15:03
72 Myslava, Grunt 15:03
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:04
18 Nová nemocnica 15:07
72 Lingov 15:07
25 Poľov 15:08
55 Lingov 15:08
36 KVP, Moskovská 15:09
71 Košice, Moskovská 15:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:10
25 Košice, Budapeštianska 15:13
71 Lingov 15:13
55 KVP, Moskovská 15:15
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:15
27 Staničné nám. 15:15
72 Myslava, Grunt 15:15
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:16
22 Baňa Bankov 15:18
72 Lingov 15:19
36 KVP, Moskovská 15:21
71 Košice, Moskovská 15:21
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:22
18 Nová nemocnica 15:22
55 Lingov 15:23
71 Lingov 15:25
27 Staničné nám. 15:27
72 Myslava, Grunt 15:27
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:28
22 Džungľa 15:29
55 KVP, Moskovská 15:30
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:30
72 Lingov 15:31
36 KVP, Moskovská 15:33
71 Košice, Moskovská 15:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:34
18 Nová nemocnica 15:37
71 Lingov 15:37
25 Poľov 15:38
55 Lingov 15:38
27 Staničné nám. 15:39
72 Myslava, Grunt 15:39
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:40
25 Košice, Budapeštianska 15:43
72 Lingov 15:43
36 KVP, Moskovská 15:45
55 KVP, Moskovská 15:45
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:45
71 Košice, Moskovská 15:45
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:46
22 Baňa Bankov 15:48
71 Lingov 15:49
27 Staničné nám. 15:51
72 Myslava, Grunt 15:51
18 Nová nemocnica 15:52
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:52
55 Lingov 15:53
72 Lingov 15:55
36 KVP, Moskovská 15:57
71 Košice, Moskovská 15:57
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:58
22 Džungľa 15:59
55 KVP, Moskovská 16:00
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:00
71 Lingov 16:01
27 Staničné nám. 16:03
72 Myslava, Grunt 16:03
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:04
18 Nová nemocnica 16:07
72 Lingov 16:07
25 Poľov 16:08
55 Lingov 16:08
36 KVP, Moskovská 16:09
71 Košice, Moskovská 16:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:10
25 Košice, Budapeštianska 16:13
71 Lingov 16:13
55 KVP, Moskovská 16:15
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:15
27 Staničné nám. 16:15
72 Myslava, Grunt 16:15
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:16
22 Baňa Bankov 16:18
72 Lingov 16:19
36 KVP, Moskovská 16:21
71 Košice, Moskovská 16:21
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:22
18 Nová nemocnica 16:22
55 Lingov 16:23
71 Lingov 16:25
27 Staničné nám. 16:27
72 Myslava, Grunt 16:27
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:28
22 Džungľa 16:29
55 KVP, Moskovská 16:30
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:30
72 Lingov 16:31
36 KVP, Moskovská 16:33
71 Košice, Moskovská 16:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:34
18 Nová nemocnica 16:37
71 Lingov 16:37
25 Poľov 16:38
55 Lingov 16:38
27 Staničné nám. 16:39
72 Myslava, Grunt 16:39
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:40
25 Košice, Budapeštianska 16:43
72 Lingov 16:43
36 KVP, Moskovská 16:45
55 KVP, Moskovská 16:45
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:45
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:46
71 Košice, Moskovská 16:46
22 Baňa Bankov 16:48
71 Lingov 16:49
27 Staničné nám. 16:51
18 Nová nemocnica 16:52
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:52
55 Lingov 16:53
72 Myslava, Grunt 16:54
72 Lingov 16:55
36 KVP, Moskovská 16:57
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:58
22 Džungľa 16:59
55 KVP, Moskovská 17:00
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:00
71 Košice, Moskovská 17:01
71 Lingov 17:01
27 Staničné nám. 17:03
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:04
18 Nová nemocnica 17:07
72 Lingov 17:07
25 Poľov 17:08
55 Lingov 17:08
36 KVP, Moskovská 17:09
72 Myslava, Grunt 17:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:10
25 Košice, Budapeštianska 17:13
71 Lingov 17:13
55 KVP, Moskovská 17:15
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:15
27 Staničné nám. 17:15
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:16
71 Košice, Moskovská 17:16
22 Baňa Bankov 17:18
72 Lingov 17:19
36 KVP, Moskovská 17:21
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:22
18 Nová nemocnica 17:22
55 Lingov 17:23
72 Myslava, Grunt 17:24
71 Lingov 17:25
27 Staničné nám. 17:27
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:28
22 Džungľa 17:29
55 KVP, Moskovská 17:30
71 Košice, Moskovská 17:31
72 Lingov 17:31
36 KVP, Moskovská 17:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:34
18 Nová nemocnica 17:37
71 Lingov 17:37
25 Poľov 17:38
55 Lingov 17:38
27 Staničné nám. 17:39
72 Myslava, Grunt 17:39
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:40
25 Košice, Budapeštianska 17:43
72 Lingov 17:43
36 KVP, Moskovská 17:45
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:46
71 Košice, Moskovská 17:46
71 Lingov 17:50
27 Staničné nám. 17:51
18 Nová nemocnica 17:52
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:52
72 Myslava, Grunt 17:54
36 KVP, Moskovská 17:58
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:58
72 Lingov 17:58
22 Džungľa 17:59
55 Lingov 18:00
71 Košice, Moskovská 18:01
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:04
27 Staničné nám. 18:05
71 Lingov 18:05
72 Myslava, Grunt 18:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:10
36 KVP, Moskovská 18:13
72 Lingov 18:13
71 Košice, Moskovská 18:16
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:17
22 Baňa Bankov 18:18
18 Nová nemocnica 18:20
27 Staničné nám. 18:20
71 Lingov 18:20
25 Poľov 18:23
72 Myslava, Grunt 18:24
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:25
36 KVP, Moskovská 18:28
72 Lingov 18:28
71 Košice, Moskovská 18:31
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:32
27 Staničné nám. 18:35
71 Lingov 18:35
72 Myslava, Grunt 18:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:40
25 Košice, Budapeštianska 18:43
36 KVP, Moskovská 18:43
72 Lingov 18:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:47
71 Košice, Moskovská 18:47
18 Nová nemocnica 18:50
27 Staničné nám. 18:50
71 Lingov 18:50
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:55
72 Myslava, Grunt 18:57
36 KVP, Moskovská 18:58
72 Lingov 18:58
22 Džungľa 18:59
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:02
27 Staničné nám. 19:05
71 Lingov 19:05
71 Košice, Moskovská 19:06
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:08
72 Lingov 19:13
36 KVP, Moskovská 19:14
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:16
72 Myslava, Grunt 19:16
22 Baňa Bankov 19:18
18 Nová nemocnica 19:20
71 Lingov 19:20
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:22
27 Staničné nám. 19:22
25 Poľov 19:23
71 Košice, Moskovská 19:26
72 Lingov 19:27
71 Lingov 19:33
36 KVP, Moskovská 19:34
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:34
72 Myslava, Grunt 19:36
25 Košice, Budapeštianska 19:37
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:42
27 Staničné nám. 19:42
72 Lingov 19:42
71 Košice, Moskovská 19:46
71 Lingov 19:48
36 KVP, Moskovská 19:54
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:54
22 Džungľa 19:56
72 Myslava, Grunt 19:56
72 Lingov 19:57
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:02
27 Staničné nám. 20:02
71 Košice, Moskovská 20:06
71 Lingov 20:06
36 KVP, Moskovská 20:14
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:14
72 Myslava, Grunt 20:16
72 Lingov 20:16
22 Baňa Bankov 20:18
25 Poľov 20:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:22
27 Staničné nám. 20:22
71 Košice, Moskovská 20:26
71 Lingov 20:26
36 KVP, Moskovská 20:34
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:34
72 Myslava, Grunt 20:36
72 Lingov 20:36
25 Košice, Budapeštianska 20:37
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:42
27 Staničné nám. 20:42
71 Košice, Moskovská 20:46
71 Lingov 20:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:54
22 Džungľa 20:56
36 KVP, Moskovská 20:56
72 Myslava, Grunt 20:56
72 Lingov 20:56
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:02
71 Košice, Moskovská 21:05
71 Lingov 21:05
72 Lingov 21:14
72 Myslava, Grunt 21:15
36 KVP, Moskovská 21:16
25 Poľov 21:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:20
71 Lingov 21:23
71 Košice, Moskovská 21:25
22 Baňa Bankov 21:28
72 Lingov 21:33
72 Myslava, Grunt 21:35
25 Košice, Budapeštianska 21:36
36 KVP, Moskovská 21:36
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:40
71 Lingov 21:43
71 Košice, Moskovská 21:45
72 Lingov 21:51
72 Myslava, Grunt 21:55
36 KVP, Moskovská 21:56
71 Lingov 21:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:00
71 Košice, Moskovská 22:05
72 Lingov 22:09
72 Myslava, Grunt 22:15
36 KVP, Moskovská 22:16
25 Poľov 22:18
22 Džungľa 22:19
71 Lingov 22:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:20
71 Košice, Moskovská 22:25
72 Lingov 22:29
72 Myslava, Grunt 22:35
36 KVP, Moskovská 22:36
71 Lingov 22:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:40
71 Košice, Moskovská 22:45
72 Lingov 22:49
22 Baňa Bankov 22:55
72 Myslava, Grunt 22:55
25 Košice, Budapeštianska 22:56
36 KVP, Moskovská 22:56
71 Lingov 22:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 23:00
72 Lingov 23:09
N5 Lingov 23:22
N5 Staničné nám. 23:50