Všetky odchody zo zastávky Staničné námestie 4.3.2021

Linka Smer Odchod
N1 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 0:00
N2 Podhradová 0:00
N3 Nemocnica Šaca 0:00
N4 Juh, Ryba 0:00
N5 Lingov 0:00
N6 KVP, kláštor 0:00
N7 Nad jazerom, Važecká 0:00
N1 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 4:00
N2 Podhradová 4:00
N4 Juh, Ryba 4:00
N5 Lingov 4:00
N6 KVP, kláštor 4:00
N7 Nad jazerom, Važecká 4:00
N3 Nemocnica Šaca 4:10
23 Letisko 4:33
6 Nám. Maratónu mieru 4:44
R1 Vstupný areál U. S. Steel 4:46
2 Sever, Havlíčkova 4:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 4:52
29 Kavečany 4:53
17 Luník VIII 4:53
19 KVP, kláštor 4:55
16 Podhradová 4:56
3 Nad jazerom, Važecká 5:00
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:00
6 Nám. Maratónu mieru 5:04
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:05
17 Lingov 5:05
16 OC Cassovia 5:06
23 Faurecia 5:08
R1 Vstupný areál U. S. Steel 5:08
21 Prekladisko hotových výrobkov U. S. Steel 5:10
2 Sever, Havlíčkova 5:12
23 Faurecia 5:13
21 Prekladisko hotových výrobkov U. S. Steel 5:15
16 Podhradová 5:16
23 Faurecia 5:18
6 Nám. Maratónu mieru 5:19
3 Nad jazerom, Važecká 5:20
R1 Vstupný areál U. S. Steel 5:22
29 Kavečany 5:23
23 Faurecia 5:23
17 Luník VIII 5:23
30 Juh, Ryba 5:23
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:25
19 KVP, kláštor 5:25
24 Spaľovňa 5:25
16 OC Cassovia 5:26
17 Lingov 5:26
23 Letisko 5:28
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:31
2 Sever, Havlíčkova 5:32
6 Nám. Maratónu mieru 5:34
30 Pri hati 5:34
16 Podhradová 5:36
17 Luník VIII 5:38
3 Nad jazerom, Važecká 5:40
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:45
19 KVP, kláštor 5:45
16 OC Cassovia 5:46
17 Lingov 5:46
6 Nám. Maratónu mieru 5:49
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:51
2 Sever, Havlíčkova 5:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 5:52
29 Kavečany 5:53
17 Luník VIII 5:53
30 Juh, Ryba 5:53
16 Podhradová 5:56
3 Nad jazerom, Važecká 6:00
6 Nám. Maratónu mieru 6:04
30 Pri hati 6:04
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:05
17 Lingov 6:06
16 OC Cassovia 6:07
19 KVP, kláštor 6:07
2 Sever, Havlíčkova 6:12
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:12
R1 Vstupný areál U. S. Steel 6:14
16 Podhradová 6:17
6 Nám. Maratónu mieru 6:19
3 Nad jazerom, Važecká 6:20
29 Zoo 6:22
R1 Vstupný areál U. S. Steel 6:22
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:23
17 Luník VIII 6:23
19 KVP, kláštor 6:23
30 Juh, Ryba 6:23
16 OC Cassovia 6:27
23 Letisko 6:28
2 Sever, Havlíčkova 6:28
17 Lingov 6:28
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:29
16 Podhradová 6:34
6 Nám. Maratónu mieru 6:34
30 Pri hati 6:34
24 Spaľovňa 6:35
3 Nad jazerom, Važecká 6:36
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:38
19 KVP, kláštor 6:38
16 OC Cassovia 6:41
29 Zoo 6:42
2 Sever, Havlíčkova 6:43
17 Luník VIII 6:43
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:44
16 Podhradová 6:48
17 Lingov 6:48
6 Nám. Maratónu mieru 6:49
3 Nad jazerom, Važecká 6:51
R1 Vstupný areál U. S. Steel 6:52
16 OC Cassovia 6:53
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:53
19 KVP, kláštor 6:53
30 Juh, Ryba 6:53
2 Sever, Havlíčkova 6:57
23 Letisko 6:58
17 Luník VIII 6:58
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:59
16 Podhradová 7:00
29 Kavečany 7:02
3 Nad jazerom, Važecká 7:03
6 Nám. Maratónu mieru 7:04
19 KVP, kláštor 7:05
30 Pri hati 7:05
16 OC Cassovia 7:06
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:06
2 Sever, Havlíčkova 7:09
17 Lingov 7:10
17 Luník VIII 7:14
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:14
16 Podhradová 7:15
3 Nad jazerom, Važecká 7:15
6 Nám. Maratónu mieru 7:16
16 OC Cassovia 7:18
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:18
19 KVP, kláštor 7:18
2 Sever, Havlíčkova 7:21
29 Zoo 7:22
R1 Vstupný areál U. S. Steel 7:22
30 Juh, Ryba 7:23
16 Podhradová 7:27
3 Nad jazerom, Važecká 7:27
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:27
33 Krematórium 7:27
23 Letisko 7:28
6 Nám. Maratónu mieru 7:28
17 Lingov 7:28
17 Luník VIII 7:29
16 OC Cassovia 7:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:30
19 KVP, kláštor 7:30
2 Sever, Havlíčkova 7:33
30 Pri hati 7:35
16 Podhradová 7:39
3 Nad jazerom, Važecká 7:39
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:39
6 Nám. Maratónu mieru 7:40
24 Spaľovňa 7:40
16 OC Cassovia 7:42
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:42
19 KVP, kláštor 7:42
17 Lingov 7:43
17 Luník VIII 7:44
2 Sever, Havlíčkova 7:45
16 Podhradová 7:51
3 Nad jazerom, Važecká 7:51
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:51
29 Zoo 7:52
6 Nám. Maratónu mieru 7:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 7:52
16 OC Cassovia 7:54
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:54
19 KVP, kláštor 7:54
23 Letisko 7:58
2 Sever, Havlíčkova 7:58
17 Lingov 7:58
16 Podhradová 8:03
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:03
30 Juh, Ryba 8:03
6 Nám. Maratónu mieru 8:04
17 Luník VIII 8:04
3 Nad jazerom, Važecká 8:06
16 OC Cassovia 8:07
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:07
19 KVP, kláštor 8:09
2 Sever, Havlíčkova 8:13
17 Lingov 8:13
30 Pri hati 8:15
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:16
6 Nám. Maratónu mieru 8:19
16 Podhradová 8:20
3 Nad jazerom, Važecká 8:21
29 Zoo 8:22
17 Luník VIII 8:24
16 OC Cassovia 8:27
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:27
19 KVP, kláštor 8:27
33 Krematórium 8:27
23 Letisko 8:28
2 Sever, Havlíčkova 8:28
17 Lingov 8:31
6 Nám. Maratónu mieru 8:34
3 Nad jazerom, Važecká 8:36
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:36
16 Podhradová 8:40
2 Sever, Havlíčkova 8:43
17 Luník VIII 8:44
16 OC Cassovia 8:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:47
19 KVP, kláštor 8:47
6 Nám. Maratónu mieru 8:49
3 Nad jazerom, Važecká 8:51
17 Lingov 8:51
29 Zoo 8:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 8:52
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:56
2 Sever, Havlíčkova 8:58
16 Podhradová 9:00
6 Nám. Maratónu mieru 9:04
17 Luník VIII 9:04
3 Nad jazerom, Važecká 9:06
16 OC Cassovia 9:07
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:07
19 KVP, kláštor 9:07
17 Lingov 9:11
2 Sever, Havlíčkova 9:13
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:16
6 Nám. Maratónu mieru 9:19
16 Podhradová 9:20
3 Nad jazerom, Važecká 9:21
29 Zoo 9:22
17 Luník VIII 9:24
16 OC Cassovia 9:27
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:27
19 KVP, kláštor 9:27
33 Krematórium 9:27
23 Letisko 9:28
2 Sever, Havlíčkova 9:28
17 Lingov 9:31
6 Nám. Maratónu mieru 9:34
3 Nad jazerom, Važecká 9:36
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:36
16 Podhradová 9:40
2 Sever, Havlíčkova 9:43
17 Luník VIII 9:44
16 OC Cassovia 9:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:47
19 KVP, kláštor 9:47
6 Nám. Maratónu mieru 9:49
3 Nad jazerom, Važecká 9:51
17 Lingov 9:51
29 Zoo 9:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 9:52
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:56
2 Sever, Havlíčkova 9:58
16 Podhradová 10:00
6 Nám. Maratónu mieru 10:04
17 Luník VIII 10:04
3 Nad jazerom, Važecká 10:06
16 OC Cassovia 10:07
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:07
19 KVP, kláštor 10:07
17 Lingov 10:11
2 Sever, Havlíčkova 10:13
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:16
6 Nám. Maratónu mieru 10:19
16 Podhradová 10:20
3 Nad jazerom, Važecká 10:21
29 Zoo 10:22
17 Luník VIII 10:24
24 Spaľovňa 10:25
16 OC Cassovia 10:27
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:27
19 KVP, kláštor 10:27
33 Krematórium 10:27
23 Letisko 10:28
2 Sever, Havlíčkova 10:28
17 Lingov 10:31
6 Nám. Maratónu mieru 10:34
3 Nad jazerom, Važecká 10:36
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:36
16 Podhradová 10:40
2 Sever, Havlíčkova 10:43
17 Luník VIII 10:44
16 OC Cassovia 10:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:47
19 KVP, kláštor 10:47
6 Nám. Maratónu mieru 10:49
3 Nad jazerom, Važecká 10:51
17 Lingov 10:51
29 Zoo 10:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 10:52
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:56
2 Sever, Havlíčkova 10:58
16 Podhradová 11:00
6 Nám. Maratónu mieru 11:04
17 Luník VIII 11:04
3 Nad jazerom, Važecká 11:06
16 OC Cassovia 11:07
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:07
19 KVP, kláštor 11:07
17 Lingov 11:11
2 Sever, Havlíčkova 11:13
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:16
6 Nám. Maratónu mieru 11:19
16 Podhradová 11:20
3 Nad jazerom, Važecká 11:21
29 Zoo 11:22
17 Luník VIII 11:24
16 OC Cassovia 11:27
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:27
19 KVP, kláštor 11:27
33 Krematórium 11:27
23 Letisko 11:28
2 Sever, Havlíčkova 11:28
17 Lingov 11:31
6 Nám. Maratónu mieru 11:34
3 Nad jazerom, Važecká 11:36
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:36
16 Podhradová 11:40
2 Sever, Havlíčkova 11:43
17 Luník VIII 11:44
16 OC Cassovia 11:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:47
19 KVP, kláštor 11:47
6 Nám. Maratónu mieru 11:49
3 Nad jazerom, Važecká 11:51
17 Lingov 11:51
29 Zoo 11:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 11:52
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:56
2 Sever, Havlíčkova 11:58
16 Podhradová 12:00
6 Nám. Maratónu mieru 12:04
17 Luník VIII 12:04
3 Nad jazerom, Važecká 12:06
16 OC Cassovia 12:07
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:07
19 KVP, kláštor 12:07
17 Lingov 12:11
2 Sever, Havlíčkova 12:13
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:16
6 Nám. Maratónu mieru 12:19
16 Podhradová 12:20
3 Nad jazerom, Važecká 12:21
29 Zoo 12:22
17 Luník VIII 12:24
16 OC Cassovia 12:27
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:27
19 KVP, kláštor 12:27
33 Krematórium 12:27
23 Letisko 12:28
2 Sever, Havlíčkova 12:28
17 Lingov 12:31
6 Nám. Maratónu mieru 12:34
3 Nad jazerom, Važecká 12:36
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:36
16 Podhradová 12:40
2 Sever, Havlíčkova 12:43
17 Luník VIII 12:44
16 OC Cassovia 12:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:47
19 KVP, kláštor 12:47
6 Nám. Maratónu mieru 12:49
3 Nad jazerom, Važecká 12:51
17 Lingov 12:51
29 Zoo 12:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 12:52
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:56
23 Faurecia 12:58
2 Sever, Havlíčkova 12:58
16 Podhradová 13:00
6 Nám. Maratónu mieru 13:04
17 Luník VIII 13:04
3 Nad jazerom, Važecká 13:06
16 OC Cassovia 13:07
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:07
R1 Vstupný areál U. S. Steel 13:07
19 KVP, kláštor 13:07
23 Faurecia 13:08
17 Lingov 13:11
23 Faurecia 13:13
2 Sever, Havlíčkova 13:13
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:16
23 Faurecia 13:18
6 Nám. Maratónu mieru 13:19
16 Podhradová 13:20
21 Prekladisko hotových výrobkov U. S. Steel 13:20
3 Nad jazerom, Važecká 13:21
29 Zoo 13:22
23 Faurecia 13:23
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:23
17 Luník VIII 13:24
19 KVP, kláštor 13:24
16 OC Cassovia 13:27
33 Krematórium 13:27
23 Letisko 13:28
2 Sever, Havlíčkova 13:28
Linka Smer Odchod
17 Lingov 13:31
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:31
6 Nám. Maratónu mieru 13:34
3 Nad jazerom, Važecká 13:36
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:38
19 KVP, kláštor 13:39
16 Podhradová 13:40
24 Spaľovňa 13:40
2 Sever, Havlíčkova 13:43
17 Luník VIII 13:44
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:46
16 OC Cassovia 13:47
6 Spoločenský pavilón 13:49
3 Nad jazerom, Važecká 13:51
17 Lingov 13:51
29 Zoo 13:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 13:52
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:53
19 KVP, kláštor 13:54
23 Letisko 13:58
2 Sever, Havlíčkova 13:58
16 Podhradová 14:00
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:01
16 OC Cassovia 14:02
30 Juh, Ryba 14:03
6 Nám. Maratónu mieru 14:04
17 Luník VIII 14:04
3 Nad jazerom, Važecká 14:06
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:08
19 KVP, kláštor 14:09
17 Lingov 14:11
2 Sever, Havlíčkova 14:13
30 Pri hati 14:15
29 Zoo 14:16
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:16
16 OC Cassovia 14:17
6 Nám. Maratónu mieru 14:19
16 Podhradová 14:20
3 Nad jazerom, Važecká 14:21
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:23
17 Luník VIII 14:24
19 KVP, kláštor 14:24
33 Krematórium 14:27
29 Zoo 14:28
23 Letisko 14:28
2 Sever, Havlíčkova 14:28
17 Lingov 14:31
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:31
16 OC Cassovia 14:32
R1 Vstupný areál U. S. Steel 14:32
6 Nám. Maratónu mieru 14:34
16 Podhradová 14:35
3 Nad jazerom, Važecká 14:36
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:38
19 KVP, kláštor 14:39
2 Sever, Havlíčkova 14:43
30 Juh, Ryba 14:43
17 Luník VIII 14:44
24 Spaľovňa 14:45
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:46
16 OC Cassovia 14:47
6 Spoločenský pavilón 14:49
16 Podhradová 14:50
3 Nad jazerom, Važecká 14:51
17 Lingov 14:51
29 Zoo 14:52
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:53
19 KVP, kláštor 14:54
30 Pri hati 14:55
23 Letisko 14:58
2 Sever, Havlíčkova 14:58
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:01
16 OC Cassovia 15:02
R1 Vstupný areál U. S. Steel 15:02
6 Nám. Maratónu mieru 15:04
17 Luník VIII 15:04
16 Podhradová 15:05
3 Nad jazerom, Važecká 15:06
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:08
19 KVP, kláštor 15:09
17 Lingov 15:11
2 Sever, Havlíčkova 15:13
29 Zoo 15:16
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:16
16 OC Cassovia 15:17
6 Nám. Maratónu mieru 15:19
16 Podhradová 15:20
3 Nad jazerom, Važecká 15:21
R1 Vstupný areál U. S. Steel 15:22
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:23
30 Juh, Ryba 15:23
17 Luník VIII 15:24
19 KVP, kláštor 15:24
6 Spoločenský pavilón 15:25
33 Krematórium 15:27
23 Letisko 15:28
2 Sever, Havlíčkova 15:28
17 Lingov 15:31
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:31
16 OC Cassovia 15:32
6 Nám. Maratónu mieru 15:34
16 Podhradová 15:35
30 Pri hati 15:35
3 Nad jazerom, Važecká 15:36
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:38
19 KVP, kláštor 15:39
29 Zoo 15:40
2 Sever, Havlíčkova 15:43
17 Luník VIII 15:44
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:46
16 OC Cassovia 15:47
6 Nám. Maratónu mieru 15:49
16 Podhradová 15:50
24 Spaľovňa 15:50
3 Nad jazerom, Važecká 15:51
17 Lingov 15:51
R1 Vstupný areál U. S. Steel 15:52
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:53
19 KVP, kláštor 15:54
23 Letisko 15:58
2 Sever, Havlíčkova 15:58
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:01
16 OC Cassovia 16:02
30 Juh, Ryba 16:03
29 Zoo 16:04
6 Nám. Maratónu mieru 16:04
17 Luník VIII 16:04
16 Podhradová 16:05
3 Nad jazerom, Važecká 16:06
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:08
19 KVP, kláštor 16:09
17 Lingov 16:11
2 Sever, Havlíčkova 16:13
30 Pri hati 16:15
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:16
16 OC Cassovia 16:17
6 Nám. Maratónu mieru 16:19
16 Podhradová 16:20
3 Nad jazerom, Važecká 16:21
R1 Vstupný areál U. S. Steel 16:22
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:23
17 Luník VIII 16:24
19 KVP, kláštor 16:24
33 Krematórium 16:27
29 Zoo 16:28
23 Letisko 16:28
2 Sever, Havlíčkova 16:28
17 Lingov 16:31
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:31
16 OC Cassovia 16:32
6 Nám. Maratónu mieru 16:34
16 Podhradová 16:35
3 Nad jazerom, Važecká 16:36
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:38
19 KVP, kláštor 16:39
2 Sever, Havlíčkova 16:43
30 Juh, Ryba 16:43
17 Luník VIII 16:44
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:46
16 OC Cassovia 16:47
6 Nám. Maratónu mieru 16:49
16 Podhradová 16:50
3 Nad jazerom, Važecká 16:51
17 Lingov 16:51
29 Zoo 16:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 16:52
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:53
19 KVP, kláštor 16:54
30 Pri hati 16:55
2 Sever, Havlíčkova 16:58
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:01
16 OC Cassovia 17:02
6 Nám. Maratónu mieru 17:04
17 Luník VIII 17:04
16 Podhradová 17:05
3 Nad jazerom, Važecká 17:06
R1 Vstupný areál U. S. Steel 17:07
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:08
19 KVP, kláštor 17:09
17 Lingov 17:11
23 Letisko 17:13
2 Sever, Havlíčkova 17:13
21 Prekladisko hotových výrobkov U. S. Steel 17:15
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:16
16 OC Cassovia 17:17
6 Nám. Maratónu mieru 17:19
16 Podhradová 17:20
3 Nad jazerom, Važecká 17:21
29 Zoo 17:22
30 Juh, Ryba 17:23
17 Luník VIII 17:24
24 Spaľovňa 17:24
24 Spaľovňa 17:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:27
19 KVP, kláštor 17:27
23 Letisko 17:28
2 Sever, Havlíčkova 17:28
17 Lingov 17:31
16 OC Cassovia 17:32
6 Nám. Maratónu mieru 17:34
16 Podhradová 17:35
30 Pri hati 17:35
3 Nad jazerom, Važecká 17:36
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:36
2 Sever, Havlíčkova 17:43
17 Luník VIII 17:44
16 OC Cassovia 17:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:47
19 KVP, kláštor 17:47
6 Nám. Maratónu mieru 17:49
16 Podhradová 17:50
3 Nad jazerom, Važecká 17:51
29 Zoo 17:52
17 Lingov 17:52
6 Spoločenský pavilón 17:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:56
2 Sever, Havlíčkova 17:58
6 Nám. Maratónu mieru 18:04
17 Luník VIII 18:04
16 Podhradová 18:05
3 Nad jazerom, Važecká 18:06
16 OC Cassovia 18:07
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:07
R1 Vstupný areál U. S. Steel 18:07
19 KVP, kláštor 18:07
2 Sever, Havlíčkova 18:13
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:16
16 Podhradová 18:20
3 Nad jazerom, Važecká 18:21
29 Zoo 18:22
17 Lingov 18:22
6 Nám. Maratónu mieru 18:23
17 Luník VIII 18:24
16 OC Cassovia 18:27
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:27
19 KVP, kláštor 18:27
23 Letisko 18:28
2 Sever, Havlíčkova 18:33
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:36
3 Nad jazerom, Važecká 18:39
16 Podhradová 18:40
6 Nám. Maratónu mieru 18:43
6 Spoločenský pavilón 18:45
16 OC Cassovia 18:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:47
19 KVP, kláštor 18:47
29 Zoo 18:52
17 Lingov 18:52
2 Sever, Havlíčkova 18:53
6 Spoločenský pavilón 18:53
17 Luník VIII 18:54
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:56
3 Nad jazerom, Važecká 18:59
16 Podhradová 19:00
6 Nám. Maratónu mieru 19:03
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:05
16 OC Cassovia 19:06
19 KVP, kláštor 19:07
2 Sever, Havlíčkova 19:13
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:14
16 Podhradová 19:17
3 Nad jazerom, Važecká 19:19
17 Lingov 19:19
R1 Vstupný areál U. S. Steel 19:22
29 Kavečany 19:23
6 Nám. Maratónu mieru 19:23
17 Luník VIII 19:23
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:25
16 OC Cassovia 19:27
19 KVP, kláštor 19:27
23 Letisko 19:28
2 Sever, Havlíčkova 19:33
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:33
16 Podhradová 19:37
3 Nad jazerom, Važecká 19:39
6 Nám. Maratónu mieru 19:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:45
16 OC Cassovia 19:47
19 KVP, kláštor 19:47
17 Lingov 19:49
2 Sever, Havlíčkova 19:53
17 Luník VIII 19:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:53
16 Podhradová 19:57
3 Nad jazerom, Važecká 19:59
6 Nám. Maratónu mieru 20:03
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:05
29 Kavečany 20:07
16 OC Cassovia 20:07
19 KVP, kláštor 20:07
2 Sever, Havlíčkova 20:13
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:13
16 Podhradová 20:17
3 Nad jazerom, Važecká 20:19
17 Lingov 20:19
R1 Vstupný areál U. S. Steel 20:22
6 Nám. Maratónu mieru 20:23
17 Luník VIII 20:23
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:25
16 OC Cassovia 20:27
19 KVP, kláštor 20:27
23 Letisko 20:28
2 Sever, Havlíčkova 20:33
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:33
16 Podhradová 20:37
3 Nad jazerom, Važecká 20:39
6 Nám. Maratónu mieru 20:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:45
16 OC Cassovia 20:47
19 KVP, kláštor 20:47
17 Lingov 20:49
R1 Vstupný areál U. S. Steel 20:52
2 Sever, Havlíčkova 20:53
17 Luník VIII 20:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:53
16 Podhradová 20:57
3 Nad jazerom, Važecká 20:59
6 Nám. Maratónu mieru 21:04
19 KVP, kláštor 21:05
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 21:06
29 Kavečany 21:07
R1 Vstupný areál U. S. Steel 21:07
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:07
23 Faurecia 21:08
16 Podhradová 21:10
19 Nad jazerom, Napájadlá 21:12
23 Faurecia 21:13
2 Sever, Havlíčkova 21:13
10 Luník VIII 21:14
23 Faurecia 21:18
15 OC Cassovia 21:20
21 Prekladisko hotových výrobkov 21:20
3 Nad jazerom, Važecká 21:20
23 Faurecia 21:23
17 Luník VIII 21:23
6 Nám. Maratónu mieru 21:24
19 KVP, kláštor 21:25
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 21:26
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:27
23 Letisko 21:28
19 Nad jazerom, Napájadlá 21:31
2 Sever, Havlíčkova 21:32
10 Luník VIII 21:34
16 Podhradová 21:35
15 OC Cassovia 21:40
3 Nad jazerom, Važecká 21:40
6 Spoločenský pavilón 21:41
6 Nám. Maratónu mieru 21:44
19 KVP, kláštor 21:45
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 21:46
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:47
19 Nad jazerom, Napájadlá 21:51
2 Sever, Havlíčkova 21:52
17 Luník VIII 21:53
10 Luník VIII 21:54
15 OC Cassovia 22:00
3 Nad jazerom, Važecká 22:00
6 Nám. Maratónu mieru 22:04
16 Podhradová 22:05
19 KVP, kláštor 22:05
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 22:06
29 Kavečany 22:07
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:07
19 Nad jazerom, Napájadlá 22:11
2 Sever, Havlíčkova 22:12
10 Luník VIII 22:14
15 OC Cassovia 22:20
3 Nad jazerom, Važecká 22:20
17 Luník VIII 22:23
6 Nám. Maratónu mieru 22:24
19 KVP, kláštor 22:25
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 22:26
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:27
19 Nad jazerom, Napájadlá 22:31
2 Sever, Havlíčkova 22:32
10 Luník VIII 22:34
16 Podhradová 22:35
3 Nad jazerom, Važecká 22:40
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:42
6 Nám. Maratónu mieru 22:44
19 Nad jazerom, Napájadlá 22:51
2 Sever, Havlíčkova 22:52
15 OC Cassovia 22:53
17 Luník VIII 22:53
19 KVP, kláštor 22:53
10 Luník VIII 22:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 22:56
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:57
3 Nad jazerom, Važecká 23:00
6 Amfiteáter 23:04
29 Kavečany 23:07
N1 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 23:10
N2 Podhradová 23:10
N4 Juh, Ryba 23:10
N5 Lingov 23:10
N6 KVP, kláštor 23:10
N7 Nad jazerom, Važecká 23:10