Všetky odchody zo zastávky Okresný úrad 13.5.2021

Linka Smer Odchod
N2 Podhradová 0:14
N2 Staničné nám. 3:43
N2 Podhradová 4:14
N2 Staničné nám. 4:23
2 Staničné nám. 4:36
14 Železničná zastávka Ťahanovce 4:36
R3 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 4:38
9 Košice, Havlíčkova 4:39
9 Košice, Važecká 4:41
9 Košice, Havlíčkova 4:43
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 4:46
12 Šebastovce 4:46
9 Košice, Havlíčkova 4:49
R3 Vstupný areál U. S. Steel 4:50
9 Košice, Havlíčkova 4:55
2 Staničné nám. 4:56
9 Košice, Havlíčkova 4:58
55 KVP, Moskovská 4:58
R3 Vstupný areál U. S. Steel 5:02
2 Sever, Havlíčkova 5:03
9 Košice, Važecká 5:05
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 5:06
18 Nová nemocnica 5:08
9 Košice, Havlíčkova 5:09
12 Podhradová 5:10
2 Staničné nám. 5:16
9 Košice, Havlíčkova 5:16
9 Košice, Havlíčkova 5:18
55 KVP, Moskovská 5:18
2 Sever, Havlíčkova 5:23
9 Košice, Važecká 5:25
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:25
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 5:26
12 Šebastovce 5:26
18 Nová nemocnica 5:28
9 Košice, Havlíčkova 5:29
4 Sever, Havlíčkova 5:32
9 Košice, Havlíčkova 5:34
55 Lingov 5:34
2 Staničné nám. 5:36
14 Železničná zastávka Ťahanovce 5:36
9 Košice, Havlíčkova 5:38
55 KVP, Moskovská 5:38
R3 Košice, Havlíčkova 5:39
9 Košice, Važecká 5:42
2 Sever, Havlíčkova 5:43
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 5:45
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:45
18 Nová nemocnica 5:48
9 Košice, Havlíčkova 5:49
12 Šebastovce 5:50
12 Podhradová 5:50
4 Sever, Havlíčkova 5:52
2 Staničné nám. 5:53
55 Lingov 5:54
9 Košice, Važecká 5:57
55 KVP, Moskovská 5:58
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 6:00
R3 Košice, Havlíčkova 6:01
2 Sever, Havlíčkova 6:03
9 Košice, Havlíčkova 6:05
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:06
R3 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 6:07
2 Staničné nám. 6:08
55 Lingov 6:10
18 Nová nemocnica 6:10
12 Šebastovce 6:11
9 Košice, Važecká 6:12
4 Sever, Havlíčkova 6:14
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 6:15
R3 Košice, Havlíčkova 6:18
55 KVP, Moskovská 6:20
9 Košice, Havlíčkova 6:21
2 Staničné nám. 6:23
9 Košice, Havlíčkova 6:23
2 Sever, Havlíčkova 6:25
55 Lingov 6:26
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:26
9 Košice, Važecká 6:27
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 6:30
12 Podhradová 6:30
18 Nová nemocnica 6:30
12 Šebastovce 6:31
4 Sever, Havlíčkova 6:33
14 Železničná zastávka Ťahanovce 6:36
9 Košice, Havlíčkova 6:37
2 Staničné nám. 6:38
55 KVP, Moskovská 6:38
2 Sever, Havlíčkova 6:41
55 Lingov 6:41
9 Košice, Važecká 6:42
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 6:45
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:46
18 Nová nemocnica 6:47
4 Sever, Havlíčkova 6:48
9 Košice, Havlíčkova 6:50
2 Staničné nám. 6:51
12 Šebastovce 6:51
9 Košice, Havlíčkova 6:52
12 Podhradová 6:53
55 KVP, Moskovská 6:53
18 Nová nemocnica 6:53
R3 Košice, Havlíčkova 6:55
9 Košice, Havlíčkova 6:55
55 Lingov 6:55
2 Sever, Havlíčkova 6:56
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 6:56
9 Košice, Važecká 6:57
18 Nová nemocnica 6:59
2 Staničné nám. 7:01
4 Sever, Havlíčkova 7:03
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:03
9 Košice, Havlíčkova 7:05
55 KVP, Moskovská 7:05
18 Nová nemocnica 7:05
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:06
14 Železničná zastávka Ťahanovce 7:06
55 Lingov 7:07
9 Košice, Važecká 7:09
18 Nová nemocnica 7:11
2 Staničné nám. 7:11
2 Sever, Havlíčkova 7:11
12 Šebastovce 7:11
R3 Vstupný areál U. S. Steel 7:13
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:16
12 Podhradová 7:16
9 Košice, Havlíčkova 7:17
55 KVP, Moskovská 7:17
18 Nová nemocnica 7:17
4 Sever, Havlíčkova 7:18
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:18
9 Košice, Važecká 7:19
55 Lingov 7:19
2 Staničné nám. 7:21
18 Nová nemocnica 7:23
2 Sever, Havlíčkova 7:23
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:26
9 Košice, Havlíčkova 7:27
4 Sever, Havlíčkova 7:28
9 Košice, Važecká 7:29
55 KVP, Moskovská 7:29
18 Nová nemocnica 7:29
2 Staničné nám. 7:31
55 Lingov 7:31
2 Sever, Havlíčkova 7:33
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:33
18 Nová nemocnica 7:35
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:36
14 Železničná zastávka Ťahanovce 7:36
9 Košice, Havlíčkova 7:37
4 Sever, Havlíčkova 7:38
12 Podhradová 7:38
9 Košice, Važecká 7:39
12 Šebastovce 7:40
2 Staničné nám. 7:41
55 KVP, Moskovská 7:41
2 Sever, Havlíčkova 7:43
55 Lingov 7:43
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:46
9 Košice, Havlíčkova 7:47
18 Nová nemocnica 7:47
4 Sever, Havlíčkova 7:48
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:48
9 Košice, Važecká 7:49
2 Staničné nám. 7:53
2 Sever, Havlíčkova 7:53
55 KVP, Moskovská 7:53
55 Lingov 7:55
9 Košice, Havlíčkova 7:57
4 Sever, Havlíčkova 7:58
12 Podhradová 7:58
9 Košice, Važecká 7:59
18 Nová nemocnica 7:59
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 8:00
2 Sever, Havlíčkova 8:03
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:03
9 Košice, Bernolákova 8:05
55 KVP, Moskovská 8:05
14 Košice, Vodárenská 8:07
55 Lingov 8:07
2 Staničné nám. 8:08
4 Sever, Havlíčkova 8:08
9 Košice, Havlíčkova 8:09
9 Košice, Bernolákova 8:10
12 Barca, Podnikateľská 8:10
9 Košice, Važecká 8:12
18 Nová nemocnica 8:12
2 Sever, Havlíčkova 8:13
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 8:15
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:18
55 Lingov 8:19
4 Sever, Havlíčkova 8:20
55 KVP, Moskovská 8:20
2 Staničné nám. 8:23
9 Košice, Havlíčkova 8:24
2 Sever, Havlíčkova 8:27
9 Košice, Važecká 8:27
12 Podhradová 8:28
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 8:30
18 Nová nemocnica 8:30
18 Tesco Džungľa 8:33
4 Sever, Havlíčkova 8:35
55 Lingov 8:36
14 Železničná zastávka Ťahanovce 8:37
2 Staničné nám. 8:38
9 Košice, Havlíčkova 8:39
12 Šebastovce 8:40
55 KVP, Moskovská 8:40
2 Sever, Havlíčkova 8:42
9 Košice, Važecká 8:42
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 8:45
18 Tesco Džungľa 8:48
4 Sever, Havlíčkova 8:50
18 Nová nemocnica 8:50
2 Staničné nám. 8:53
9 Košice, Havlíčkova 8:54
55 Tesco, Džungľa 8:56
2 Sever, Havlíčkova 8:57
9 Košice, Važecká 8:57
12 Podhradová 8:58
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 9:00
55 KVP, Moskovská 9:00
4 Sever, Havlíčkova 9:05
18 Tesco Džungľa 9:06
2 Staničné nám. 9:08
9 Košice, Havlíčkova 9:09
12 Barca, Podnikateľská 9:10
18 Nová nemocnica 9:10
2 Sever, Havlíčkova 9:12
9 Košice, Važecká 9:12
14 Košice, Vodárenská 9:12
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 9:15
55 Tesco, Džungľa 9:16
4 Sever, Havlíčkova 9:20
2 Staničné nám. 9:23
9 Košice, Havlíčkova 9:24
18 Tesco Džungľa 9:26
2 Sever, Havlíčkova 9:27
9 Košice, Važecká 9:27
12 Podhradová 9:28
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 9:30
18 Nová nemocnica 9:30
4 Sever, Havlíčkova 9:35
14 Železničná zastávka Ťahanovce 9:37
2 Staničné nám. 9:38
9 Košice, Havlíčkova 9:39
12 Šebastovce 9:40
2 Sever, Havlíčkova 9:42
9 Košice, Važecká 9:42
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 9:45
18 Tesco Džungľa 9:46
4 Sever, Havlíčkova 9:50
18 Nová nemocnica 9:50
2 Staničné nám. 9:53
9 Košice, Havlíčkova 9:54
2 Sever, Havlíčkova 9:57
9 Košice, Važecká 9:57
12 Podhradová 9:58
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 10:00
4 Sever, Havlíčkova 10:05
18 Tesco Džungľa 10:06
14 Košice, Vodárenská 10:07
2 Staničné nám. 10:08
9 Košice, Havlíčkova 10:09
12 Barca, Podnikateľská 10:10
18 Nová nemocnica 10:10
2 Sever, Havlíčkova 10:12
9 Košice, Važecká 10:12
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 10:15
4 Sever, Havlíčkova 10:20
2 Staničné nám. 10:23
9 Košice, Havlíčkova 10:24
18 Tesco Džungľa 10:26
2 Sever, Havlíčkova 10:27
9 Košice, Važecká 10:27
12 Podhradová 10:28
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 10:30
18 Nová nemocnica 10:30
4 Sever, Havlíčkova 10:35
14 Železničná zastávka Ťahanovce 10:37
2 Staničné nám. 10:38
9 Košice, Havlíčkova 10:39
12 Šebastovce 10:40
2 Sever, Havlíčkova 10:42
9 Košice, Važecká 10:42
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 10:45
18 Tesco Džungľa 10:46
4 Sever, Havlíčkova 10:50
18 Nová nemocnica 10:50
2 Staničné nám. 10:53
9 Košice, Havlíčkova 10:54
2 Sever, Havlíčkova 10:57
9 Košice, Važecká 10:57
12 Podhradová 10:58
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 11:00
4 Sever, Havlíčkova 11:05
18 Tesco Džungľa 11:06
14 Košice, Vodárenská 11:07
2 Staničné nám. 11:08
9 Košice, Havlíčkova 11:09
12 Šebastovce 11:10
18 Nová nemocnica 11:10
2 Sever, Havlíčkova 11:12
9 Košice, Važecká 11:12
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 11:15
4 Sever, Havlíčkova 11:20
2 Staničné nám. 11:23
9 Košice, Havlíčkova 11:24
18 Tesco Džungľa 11:26
2 Sever, Havlíčkova 11:27
9 Košice, Važecká 11:27
12 Podhradová 11:28
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 11:30
18 Nová nemocnica 11:30
4 Sever, Havlíčkova 11:35
14 Železničná zastávka Ťahanovce 11:37
2 Staničné nám. 11:38
9 Košice, Havlíčkova 11:39
12 Šebastovce 11:40
2 Sever, Havlíčkova 11:42
9 Košice, Važecká 11:42
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 11:45
18 Tesco Džungľa 11:46
4 Sever, Havlíčkova 11:50
18 Nová nemocnica 11:50
2 Staničné nám. 11:53
9 Košice, Havlíčkova 11:54
2 Sever, Havlíčkova 11:57
9 Košice, Važecká 11:57
12 Podhradová 11:58
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 12:00
4 Sever, Havlíčkova 12:05
18 Tesco Džungľa 12:06
14 Košice, Vodárenská 12:07
2 Staničné nám. 12:08
9 Košice, Havlíčkova 12:09
12 Šebastovce 12:10
18 Nová nemocnica 12:10
2 Sever, Havlíčkova 12:12
9 Košice, Važecká 12:12
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 12:15
4 Sever, Havlíčkova 12:20
2 Staničné nám. 12:23
9 Košice, Havlíčkova 12:24
18 Tesco Džungľa 12:26
2 Sever, Havlíčkova 12:27
9 Košice, Važecká 12:27
12 Podhradová 12:28
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 12:30
18 Nová nemocnica 12:30
4 Sever, Havlíčkova 12:35
14 Železničná zastávka Ťahanovce 12:37
2 Staničné nám. 12:38
9 Košice, Havlíčkova 12:38
9 Košice, Havlíčkova 12:39
12 Šebastovce 12:40
2 Sever, Havlíčkova 12:42
9 Košice, Važecká 12:42
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 12:45
18 Tesco Džungľa 12:46
R3 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 12:47
4 Sever, Havlíčkova 12:50
18 Nová nemocnica 12:50
2 Staničné nám. 12:53
9 Košice, Havlíčkova 12:54
2 Sever, Havlíčkova 12:57
9 Košice, Važecká 12:57
12 Podhradová 12:58
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 13:00
4 Sever, Havlíčkova 13:05
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:06
2 Staničné nám. 13:08
9 Košice, Havlíčkova 13:09
12 Šebastovce 13:10
18 Nová nemocnica 13:10
2 Sever, Havlíčkova 13:12
9 Košice, Važecká 13:12
14 Košice, Vodárenská 13:12
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 13:15
55 Lingov 13:19
4 Sever, Havlíčkova 13:20
55 KVP, Moskovská 13:20
Linka Smer Odchod
2 Staničné nám. 13:23
9 Košice, Havlíčkova 13:24
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:26
2 Sever, Havlíčkova 13:27
9 Košice, Važecká 13:27
18 Nová nemocnica 13:27
12 Podhradová 13:28
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 13:30
12 Šebastovce 13:34
55 Lingov 13:34
4 Sever, Havlíčkova 13:35
55 KVP, Moskovská 13:35
14 Železničná zastávka Ťahanovce 13:37
2 Staničné nám. 13:38
9 Košice, Havlíčkova 13:38
9 Košice, Havlíčkova 13:40
9 Košice, Važecká 13:41
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:41
2 Sever, Havlíčkova 13:42
18 Nová nemocnica 13:42
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 13:45
55 Lingov 13:49
4 Sever, Havlíčkova 13:50
9 Košice, Havlíčkova 13:50
55 KVP, Moskovská 13:50
2 Staničné nám. 13:51
9 Košice, Važecká 13:53
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:56
2 Sever, Havlíčkova 13:57
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 13:57
18 Nová nemocnica 13:57
12 Šebastovce 13:58
12 Podhradová 13:58
9 Košice, Havlíčkova 14:02
2 Staničné nám. 14:03
55 Lingov 14:04
4 Sever, Havlíčkova 14:05
9 Košice, Važecká 14:05
55 KVP, Moskovská 14:05
14 Železničná zastávka Ťahanovce 14:07
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 14:09
2 Sever, Havlíčkova 14:11
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:11
18 Nová nemocnica 14:12
9 Košice, Havlíčkova 14:14
2 Staničné nám. 14:15
4 Sever, Havlíčkova 14:17
9 Košice, Važecká 14:17
55 Lingov 14:19
55 KVP, Moskovská 14:20
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 14:21
12 Šebastovce 14:22
2 Sever, Havlíčkova 14:23
9 Košice, Havlíčkova 14:26
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:26
2 Staničné nám. 14:27
18 Nová nemocnica 14:27
12 Podhradová 14:28
4 Sever, Havlíčkova 14:29
9 Košice, Važecká 14:29
9 Košice, Bernolákova 14:31
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 14:33
55 Lingov 14:34
2 Sever, Havlíčkova 14:35
55 KVP, Moskovská 14:35
14 Železničná zastávka Ťahanovce 14:37
9 Košice, Havlíčkova 14:38
2 Staničné nám. 14:39
R3 Košice, Havlíčkova 14:40
4 Sever, Havlíčkova 14:41
9 Košice, Važecká 14:41
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:41
18 Nová nemocnica 14:42
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 14:45
12 Šebastovce 14:46
2 Sever, Havlíčkova 14:47
55 Lingov 14:49
9 Košice, Havlíčkova 14:50
55 KVP, Moskovská 14:50
2 Staničné nám. 14:51
4 Sever, Havlíčkova 14:53
9 Košice, Važecká 14:53
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:56
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 14:57
18 Nová nemocnica 14:57
R3 Košice, Havlíčkova 14:58
12 Podhradová 14:58
2 Sever, Havlíčkova 14:59
9 Košice, Havlíčkova 15:02
2 Staničné nám. 15:03
55 Lingov 15:04
4 Sever, Havlíčkova 15:05
9 Košice, Važecká 15:05
55 KVP, Moskovská 15:05
14 Železničná zastávka Ťahanovce 15:07
R3 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 15:08
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 15:09
12 Šebastovce 15:10
2 Sever, Havlíčkova 15:11
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:11
18 Nová nemocnica 15:12
9 Košice, Havlíčkova 15:14
2 Staničné nám. 15:15
4 Sever, Havlíčkova 15:17
9 Košice, Važecká 15:17
9 Košice, Bernolákova 15:19
55 Lingov 15:19
55 KVP, Moskovská 15:20
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 15:21
12 Podhradová 15:22
2 Sever, Havlíčkova 15:23
9 Košice, Havlíčkova 15:26
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:26
2 Staničné nám. 15:27
18 Nová nemocnica 15:27
4 Sever, Havlíčkova 15:29
9 Košice, Važecká 15:29
R3 Košice, Havlíčkova 15:30
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 15:33
12 Šebastovce 15:34
55 Lingov 15:34
2 Sever, Havlíčkova 15:35
55 KVP, Moskovská 15:35
14 Železničná zastávka Ťahanovce 15:37
9 Košice, Havlíčkova 15:38
2 Staničné nám. 15:39
4 Sever, Havlíčkova 15:41
9 Košice, Važecká 15:41
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:41
18 Nová nemocnica 15:42
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 15:45
12 Podhradová 15:46
2 Sever, Havlíčkova 15:47
55 Lingov 15:49
9 Košice, Havlíčkova 15:50
55 KVP, Moskovská 15:50
2 Staničné nám. 15:51
4 Sever, Havlíčkova 15:53
9 Košice, Važecká 15:53
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:56
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 15:57
18 Nová nemocnica 15:57
12 Šebastovce 15:58
2 Sever, Havlíčkova 15:59
9 Košice, Havlíčkova 16:02
2 Staničné nám. 16:03
55 Lingov 16:04
4 Sever, Havlíčkova 16:05
9 Košice, Važecká 16:05
55 KVP, Moskovská 16:05
14 Železničná zastávka Ťahanovce 16:07
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 16:09
12 Podhradová 16:10
2 Sever, Havlíčkova 16:11
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:11
18 Nová nemocnica 16:12
9 Košice, Havlíčkova 16:14
2 Staničné nám. 16:15
4 Sever, Havlíčkova 16:17
9 Košice, Važecká 16:17
55 Lingov 16:19
55 KVP, Moskovská 16:20
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 16:21
12 Šebastovce 16:22
2 Sever, Havlíčkova 16:23
R3 Košice, Havlíčkova 16:25
9 Košice, Havlíčkova 16:26
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:26
2 Staničné nám. 16:27
18 Nová nemocnica 16:27
4 Sever, Havlíčkova 16:29
9 Košice, Važecká 16:29
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 16:33
12 Podhradová 16:34
55 Lingov 16:34
2 Sever, Havlíčkova 16:35
55 KVP, Moskovská 16:35
14 Železničná zastávka Ťahanovce 16:37
9 Košice, Havlíčkova 16:38
2 Staničné nám. 16:39
4 Sever, Havlíčkova 16:41
9 Košice, Važecká 16:41
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:41
18 Nová nemocnica 16:42
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 16:45
R3 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 16:46
12 Šebastovce 16:46
2 Sever, Havlíčkova 16:47
55 Lingov 16:49
9 Košice, Havlíčkova 16:50
55 KVP, Moskovská 16:50
2 Staničné nám. 16:51
4 Sever, Havlíčkova 16:53
9 Košice, Važecká 16:53
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:56
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 16:57
18 Nová nemocnica 16:57
12 Podhradová 16:58
2 Sever, Havlíčkova 16:59
9 Košice, Havlíčkova 17:02
2 Staničné nám. 17:03
55 Lingov 17:04
4 Sever, Havlíčkova 17:05
9 Košice, Važecká 17:05
55 KVP, Moskovská 17:05
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 17:09
12 Šebastovce 17:10
2 Sever, Havlíčkova 17:11
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:11
14 Košice, Vodárenská 17:12
18 Nová nemocnica 17:12
9 Košice, Havlíčkova 17:14
2 Staničné nám. 17:15
4 Sever, Havlíčkova 17:17
9 Košice, Važecká 17:17
55 Lingov 17:19
55 KVP, Moskovská 17:20
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 17:21
2 Sever, Havlíčkova 17:23
9 Košice, Havlíčkova 17:26
18 Tesco Džungľa 17:26
2 Staničné nám. 17:27
18 Nová nemocnica 17:27
12 Podhradová 17:28
4 Sever, Havlíčkova 17:29
9 Košice, Važecká 17:29
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 17:33
55 Lingov 17:34
2 Sever, Havlíčkova 17:35
55 KVP, Moskovská 17:35
14 Železničná zastávka Ťahanovce 17:37
2 Staničné nám. 17:39
9 Košice, Havlíčkova 17:39
12 Šebastovce 17:40
4 Sever, Havlíčkova 17:41
18 Tesco Džungľa 17:41
9 Košice, Važecká 17:42
18 Nová nemocnica 17:42
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 17:46
2 Sever, Havlíčkova 17:47
9 Košice, Bernolákova 17:50
4 Sever, Havlíčkova 17:53
9 Košice, Havlíčkova 17:54
2 Staničné nám. 17:56
55 Lingov 17:56
9 Košice, Važecká 17:57
18 Nová nemocnica 17:57
12 Podhradová 17:58
2 Sever, Havlíčkova 17:59
4 Sever, Havlíčkova 18:05
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 18:06
14 Košice, Vodárenská 18:07
9 Košice, Havlíčkova 18:09
9 Košice, Bernolákova 18:10
12 Šebastovce 18:10
18 Tesco Džungľa 18:11
9 Košice, Važecká 18:12
2 Sever, Havlíčkova 18:13
2 Staničné nám. 18:16
4 Sever, Havlíčkova 18:20
9 Košice, Bernolákova 18:20
9 Košice, Havlíčkova 18:24
18 Nová nemocnica 18:25
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 18:26
9 Košice, Važecká 18:27
2 Sever, Havlíčkova 18:28
12 Podhradová 18:28
2 Staničné nám. 18:36
14 Železničná zastávka Ťahanovce 18:37
4 Sever, Havlíčkova 18:38
9 Košice, Havlíčkova 18:40
12 Barca, Podnikateľská 18:40
18 Tesco Džungľa 18:41
9 Košice, Važecká 18:43
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 18:46
2 Sever, Havlíčkova 18:48
9 Košice, Bernolákova 18:50
18 Nová nemocnica 18:55
2 Staničné nám. 18:56
4 Sever, Havlíčkova 18:58
12 Podhradová 18:58
9 Košice, Havlíčkova 19:00
9 Košice, Važecká 19:03
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 19:06
R3 Košice, Havlíčkova 19:06
2 Sever, Havlíčkova 19:08
12 Šebastovce 19:10
14 Košice, Vodárenská 19:11
18 Tesco Džungľa 19:14
9 Košice, Bernolákova 19:15
2 Staničné nám. 19:16
4 Sever, Havlíčkova 19:16
9 Košice, Havlíčkova 19:18
9 Košice, Važecká 19:23
12 Podhradová 19:23
18 Nová nemocnica 19:25
2 Sever, Havlíčkova 19:26
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 19:26
2 Staničné nám. 19:36
4 Sever, Havlíčkova 19:36
14 Železničná zastávka Ťahanovce 19:36
9 Košice, Havlíčkova 19:38
12 Šebastovce 19:40
18 Tesco Džungľa 19:41
9 Košice, Važecká 19:43
2 Sever, Havlíčkova 19:46
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 19:46
2 Staničné nám. 19:56
4 Sever, Havlíčkova 19:56
12 Podhradová 19:57
9 Košice, Havlíčkova 19:58
9 Košice, Važecká 20:03
2 Sever, Havlíčkova 20:06
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 20:06
14 Košice, Vodárenská 20:06
12 Barca, Podnikateľská 20:10
2 Staničné nám. 20:16
4 Sever, Havlíčkova 20:16
9 Košice, Havlíčkova 20:18
9 Košice, Važecká 20:23
2 Sever, Havlíčkova 20:26
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 20:26
12 Podhradová 20:27
2 Staničné nám. 20:36
4 Sever, Havlíčkova 20:36
14 Železničná zastávka Ťahanovce 20:36
9 Košice, Havlíčkova 20:38
12 Šebastovce 20:40
9 Košice, Važecká 20:43
2 Sever, Havlíčkova 20:46
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 20:46
R3 Vstupný areál U. S. Steel 20:47
2 Staničné nám. 20:56
4 Sever, Havlíčkova 20:56
12 Podhradová 20:57
9 Košice, Havlíčkova 20:58
2 Sever, Havlíčkova 21:05
9 Košice, Važecká 21:05
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 21:06
14 Košice, Vodárenská 21:11
4 Sever, Havlíčkova 21:14
12 Barca, Podnikateľská 21:15
2 Staničné nám. 21:16
9 Košice, Havlíčkova 21:17
2 Sever, Havlíčkova 21:24
12 Podhradová 21:24
9 Košice, Važecká 21:25
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 21:26
9 Košice, Bernolákova 21:28
9 Košice, Bernolákova 21:31
4 Sever, Havlíčkova 21:32
2 Staničné nám. 21:36
14 Železničná zastávka Ťahanovce 21:36
9 Košice, Havlíčkova 21:37
2 Sever, Havlíčkova 21:43
9 Košice, Važecká 21:45
12 Šebastovce 21:46
12 Podhradová 21:54
2 Staničné nám. 21:56
9 Košice, Havlíčkova 21:57
2 Sever, Havlíčkova 22:03
9 Košice, Važecká 22:05
2 Staničné nám. 22:16
12 Šebastovce 22:16
9 Košice, Havlíčkova 22:17
2 Sever, Havlíčkova 22:23
12 Podhradová 22:24
9 Košice, Važecká 22:25
2 Staničné nám. 22:36
14 Železničná zastávka Ťahanovce 22:36
9 Košice, Havlíčkova 22:37
2 Sever, Havlíčkova 22:43
9 Košice, Važecká 22:45
12 Šebastovce 22:46
R3 Košice, Havlíčkova 22:52
12 Podhradová 22:54
2 Staničné nám. 22:56
9 Košice, Havlíčkova 22:57
2 Sever, Havlíčkova 23:03
9 Košice, Havlíčkova 23:17
N2 Podhradová 23:24
N2 Staničné nám. 23:43