Všetky odchody zo zastávky Krajský súd 14.5.2021

Linka Smer Odchod
N3 Nemocnica Šaca 0:05
N4 Juh, Ryba 0:05
N6 Košice, Starozagorská 0:05
N3 Staničné nám. 3:48
N4 Staničné nám. 3:52
N6 Staničné nám. 3:53
N4 Juh, Ryba 4:05
N6 Košice, Starozagorská 4:05
N3 Nemocnica Šaca 4:15
N6 Staničné nám. 4:28
71 Košice, Moskovská 4:28
6 Košice, Staničné námestie 4:35
N4 Staničné nám. 4:36
6 Košice, Staničné námestie 4:37
23 Letisko 4:38
71 Košice, Moskovská 4:38
2 Staničné nám. 4:42
6 Košice, Staničné námestie 4:43
32 Košická Nová Ves 4:43
R5 Ryba 4:46
72 Myslava, Grunt 4:48
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 4:49
20 Košická Nová Ves 4:49
7 Nad jazerom, Važecká 4:50
R1 Vstupný areál U. S. Steel 4:51
25 Košice, Budapeštianska 4:52
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 4:52
32 Myslava, Maša 4:52
71 Lingov 4:54
52 Nemocnica Šaca 4:55
6 Košice, Staničné námestie 4:55
10 Luník VIII 4:56
2 Sever, Havlíčkova 4:57
R1 Vstupný areál U. S. Steel 4:57
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 4:57
6 Košice, Staničné námestie 4:58
71 Košice, Moskovská 4:58
2 Staničné nám. 5:02
R5 Vstupný areál U. S. Steel 5:03
7 Botanická záhrada 5:04
71 Lingov 5:04
52 Krásna 5:07
72 Myslava, Grunt 5:08
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:09
6 Košice, Staničné námestie 5:10
7 Nad jazerom, Važecká 5:10
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 5:12
6 Košice, Staničné námestie 5:12
6 Košice, Staničné námestie 5:13
R1 Vstupný areál U. S. Steel 5:13
23 Faurecia 5:13
72 Lingov 5:14
21 Prekladisko hotových výrobkov U. S. Steel 5:15
10 Luník VIII 5:16
2 Sever, Havlíčkova 5:17
23 Faurecia 5:18
23 Staničné nám. 5:18
71 Košice, Moskovská 5:18
25 Poľov 5:19
21 Prekladisko hotových výrobkov U. S. Steel 5:20
11 Nám. osloboditeľov 5:20
25 Košice, Budapeštianska 5:22
2 Staničné nám. 5:22
20 Lorinčík cez Pereš 5:22
56 Nemocnica Šaca 5:22
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:22
23 Faurecia 5:23
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:24
7 Botanická záhrada 5:24
71 Lingov 5:24
52 Nemocnica Šaca 5:25
4 Sever, Havlíčkova 5:26
R1 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 5:27
23 Faurecia 5:28
72 Myslava, Grunt 5:28
7 Nad jazerom, Važecká 5:30
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 5:32
6 Košice, Staničné námestie 5:32
R1 Staničné nám. 5:33
23 Letisko 5:33
72 Lingov 5:34
10 Luník VIII 5:36
52 Krásna 5:37
2 Sever, Havlíčkova 5:37
32 Myslava, Maša 5:37
71 Košice, Moskovská 5:38
11 Luník IX 5:39
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:39
2 Staničné nám. 5:42
56 Nemocnica Šaca 5:42
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:42
32 Košická Nová Ves 5:43
7 Botanická záhrada 5:44
71 Lingov 5:44
4 Sever, Havlíčkova 5:46
R1 Staničné nám. 5:48
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:48
72 Myslava, Grunt 5:48
25 Poľov 5:49
52 Nemocnica Šaca 5:50
7 Nad jazerom, Važecká 5:50
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 5:51
71 Košice, Moskovská 5:51
25 Košice, Budapeštianska 5:52
6 Košice, Staničné námestie 5:52
20 Lorinčík cez Pereš 5:52
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:54
20 Košická Nová Ves 5:54
72 Lingov 5:54
6 Košice, Staničné námestie 5:55
10 Luník VIII 5:56
52 Krásna 5:57
2 Sever, Havlíčkova 5:57
R1 Vstupný areál U. S. Steel 5:57
72 Myslava, Grunt 5:58
2 Staničné nám. 5:59
11 Nám. osloboditeľov 6:00
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:02
R1 Staničné nám. 6:03
56 Nemocnica Šaca 6:03
7 Botanická záhrada 6:04
71 Lingov 6:04
4 Sever, Havlíčkova 6:06
71 Košice, Moskovská 6:06
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 6:07
6 Košice, Staničné námestie 6:08
72 Myslava, Grunt 6:08
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:09
7 Nad jazerom, Važecká 6:09
32 Myslava, Maša 6:09
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:09
52 Nemocnica Šaca 6:12
72 Lingov 6:13
32 Košická Nová Ves 6:14
2 Staničné nám. 6:15
2 Sever, Havlíčkova 6:17
10 Luník VIII 6:17
52 Krásna 6:18
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:18
23 Staničné nám. 6:18
23 Staničné nám. 6:18
71 Lingov 6:18
R1 Vstupný areál U. S. Steel 6:19
R1 Staničné nám. 6:19
11 Luník IX 6:20
23 Staničné nám. 6:20
71 Košice, Moskovská 6:20
7 Botanická záhrada 6:21
25 Poľov 6:22
25 Košice, Budapeštianska 6:22
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 6:22
6 Košice, Staničné námestie 6:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:24
20 Lorinčík cez Pereš 6:24
20 Košická Nová Ves 6:24
56 Nemocnica Šaca 6:24
4 Sever, Havlíčkova 6:25
23 Staničné nám. 6:25
7 Nad jazerom, Važecká 6:26
72 Lingov 6:26
R1 Vstupný areál U. S. Steel 6:27
72 Myslava, Grunt 6:27
2 Staničné nám. 6:30
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:30
R1 Košice, Staničné námestie 6:32
52 Nemocnica Šaca 6:33
2 Sever, Havlíčkova 6:33
10 Luník VIII 6:33
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:33
23 Staničné nám. 6:33
71 Lingov 6:33
32 Myslava, Maša 6:34
23 Letisko 6:34
71 Košice, Moskovská 6:34
7 Botanická záhrada 6:36
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 6:37
21 Staničné nám. 6:38
52 Krásna 6:38
6 Košice, Staničné námestie 6:39
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:39
11 Nám. osloboditeľov 6:40
4 Sever, Havlíčkova 6:40
7 Nad jazerom, Važecká 6:41
72 Lingov 6:41
72 Myslava, Grunt 6:42
6 Košice, Staničné námestie 6:44
32 Košická Nová Ves 6:44
56 Nemocnica Šaca 6:44
2 Staničné nám. 6:45
71 Lingov 6:47
2 Sever, Havlíčkova 6:48
10 Luník VIII 6:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:48
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:49
71 Košice, Moskovská 6:49
7 Botanická záhrada 6:50
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:50
25 Poľov 6:52
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 6:52
R1 Staničné nám. 6:52
52 Nemocnica Šaca 6:53
25 Košice, Budapeštianska 6:54
6 Košice, Staničné námestie 6:54
20 Lorinčík cez Pereš 6:54
4 Sever, Havlíčkova 6:55
7 Nad jazerom, Važecká 6:55
72 Myslava, Grunt 6:55
72 Lingov 6:55
20 Košická Nová Ves 6:56
R1 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 6:57
52 Krásna 6:58
2 Staničné nám. 6:58
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:59
10 Luník VIII 6:59
11 Luník IX 7:00
7 Botanická záhrada 7:00
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:00
71 Košice, Moskovská 7:01
71 Lingov 7:01
2 Sever, Havlíčkova 7:03
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:03
56 Nemocnica Šaca 7:04
23 Letisko 7:04
32 Myslava, Maša 7:05
7 Nad jazerom, Važecká 7:06
2 Staničné nám. 7:08
72 Myslava, Grunt 7:08
10 Luník VIII 7:09
4 Sever, Havlíčkova 7:10
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:10
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:10
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:10
6 Košice, Staničné námestie 7:11
72 Lingov 7:11
7 Botanická záhrada 7:12
52 Nemocnica Šaca 7:13
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:13
71 Košice, Moskovská 7:13
2 Sever, Havlíčkova 7:15
32 Košická Nová Ves 7:15
7 Nad jazerom, Važecká 7:16
52 Krásna 7:18
2 Staničné nám. 7:18
23 Staničné nám. 7:18
71 Lingov 7:18
72 Myslava, Grunt 7:18
10 Luník VIII 7:19
11 Nad jazerom, Važecká 7:20
4 Sever, Havlíčkova 7:20
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:20
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:20
7 Botanická záhrada 7:22
25 Poľov 7:23
25 Košice, Budapeštianska 7:23
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:23
71 Košice, Moskovská 7:23
56 Nemocnica Šaca 7:24
2 Sever, Havlíčkova 7:25
6 Košice, Staničné námestie 7:25
20 Lorinčík cez Pereš 7:25
10 Luník VIII 7:25
7 Nad jazerom, Važecká 7:26
72 Lingov 7:26
2 Staničné nám. 7:28
R1 Vstupný areál U. S. Steel 7:28
72 Myslava, Grunt 7:28
4 Sever, Havlíčkova 7:30
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:30
56 Nám. osloboditeľov 7:30
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:30
7 Botanická záhrada 7:32
71 Lingov 7:32
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:33
R1 Staničné nám. 7:33
10 Luník VIII 7:33
71 Košice, Moskovská 7:33
52 Nemocnica Šaca 7:34
20 Košická Nová Ves 7:34
23 Letisko 7:34
2 Sever, Havlíčkova 7:35
6 Košice, Staničné námestie 7:35
7 Nad jazerom, Važecká 7:36
52 Krásna 7:38
2 Staničné nám. 7:38
32 Myslava, Maša 7:38
72 Myslava, Grunt 7:38
72 Lingov 7:38
4 Sever, Havlíčkova 7:40
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:40
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:40
10 Luník VIII 7:41
7 Botanická záhrada 7:42
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:43
71 Košice, Moskovská 7:43
56 Nemocnica Šaca 7:44
71 Lingov 7:44
2 Sever, Havlíčkova 7:45
6 Košice, Staničné námestie 7:45
6 Košice, Spoločenský pavilón 7:45
32 Košická Nová Ves 7:45
7 Nad jazerom, Važecká 7:46
25 Nám. osloboditeľov 7:48
2 Staničné nám. 7:48
23 Staničné nám. 7:48
72 Myslava, Grunt 7:48
10 Luník VIII 7:49
72 Tesco, Džungľa 7:49
4 Sever, Havlíčkova 7:50
56 Nám. osloboditeľov 7:50
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:50
25 Poľov 7:53
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:53
7 Botanická záhrada 7:53
20 Nám. osloboditeľov 7:53
71 Košice, Moskovská 7:53
52 Nemocnica Šaca 7:54
71 Lingov 7:54
2 Sever, Havlíčkova 7:55
6 Košice, Staničné námestie 7:55
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:55
20 Lorinčík cez Pereš 7:55
72 Myslava, Grunt 7:56
7 Nad jazerom, Važecká 7:57
52 Krásna 7:58
R1 Vstupný areál U. S. Steel 7:58
10 Luník VIII 7:59
72 Lingov 7:59
2 Staničné nám. 8:00
4 Sever, Havlíčkova 8:00
20 Košická Nová Ves 8:00
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:00
71 Košice, Moskovská 8:03
23 Letisko 8:04
71 Lingov 8:04
2 Sever, Havlíčkova 8:05
6 Košice, Staničné námestie 8:05
32 Myslava, Maša 8:05
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 8:07
7 Botanická záhrada 8:08
10 OC Optima 8:09
72 Lingov 8:09
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:10
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:10
72 Myslava, Grunt 8:11
4 Sever, Havlíčkova 8:12
7 Nad jazerom, Važecká 8:12
52 Nemocnica Šaca 8:14
71 Lingov 8:14
2 Staničné nám. 8:15
6 Košice, Staničné námestie 8:15
32 Košická Nová Ves 8:15
56 Nám. osloboditeľov 8:15
23 Staničné nám. 8:18
71 Košice, Moskovská 8:18
2 Sever, Havlíčkova 8:19
10 OC Optima 8:19
72 Lingov 8:19
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:20
25 Košice, Budapeštianska 8:22
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 8:22
20 Lorinčík cez Pereš 8:22
7 Botanická záhrada 8:23
71 Lingov 8:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:25
6 Košice, Staničné námestie 8:26
72 Myslava, Grunt 8:26
4 Sever, Havlíčkova 8:27
7 Nad jazerom, Važecká 8:27
72 Lingov 8:29
52 Krásna 8:30
2 Staničné nám. 8:30
20 Košická Nová Ves 8:32
R1 Staničné nám. 8:33
10 OC Optima 8:33
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:33
71 Košice, Moskovská 8:33
52 Nemocnica Šaca 8:34
2 Sever, Havlíčkova 8:34
23 Letisko 8:34
71 Lingov 8:34
25 Poľov 8:35
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 8:37
7 Botanická záhrada 8:38
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:40
6 Košice, Staničné námestie 8:41
72 Myslava, Grunt 8:41
72 Lingov 8:41
4 Sever, Havlíčkova 8:42
7 Nad jazerom, Važecká 8:42
2 Staničné nám. 8:45
32 Košická Nová Ves 8:45
10 OC Optima 8:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:48
71 Košice, Moskovská 8:48
71 Lingov 8:48
2 Sever, Havlíčkova 8:49
11 Luník IX 8:50
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 8:52
32 Myslava, Maša 8:52
7 Botanická záhrada 8:53
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:55
6 Košice, Staničné námestie 8:56
72 Myslava, Grunt 8:56
72 Lingov 8:56
4 Sever, Havlíčkova 8:57
7 Nad jazerom, Važecká 8:57
R1 Vstupný areál U. S. Steel 8:58
52 Nemocnica Šaca 8:59
52 Krásna 9:00
2 Staničné nám. 9:00
20 Košická Nová Ves 9:00
10 OC Optima 9:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:03
71 Košice, Moskovská 9:03
71 Lingov 9:03
2 Sever, Havlíčkova 9:04
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 9:07
7 Botanická záhrada 9:08
11 Nám. osloboditeľov 9:10
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:10
6 Košice, Staničné námestie 9:11
72 Myslava, Grunt 9:11
72 Lingov 9:11
4 Sever, Havlíčkova 9:12
7 Nad jazerom, Važecká 9:12
2 Staničné nám. 9:15
10 OC Optima 9:18
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:18
23 Staničné nám. 9:18
71 Košice, Moskovská 9:18
71 Lingov 9:18
2 Sever, Havlíčkova 9:19
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 9:22
20 Lorinčík cez Pereš 9:22
25 Košice, Budapeštianska 9:23
7 Botanická záhrada 9:23
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:25
6 Košice, Staničné námestie 9:26
72 Myslava, Grunt 9:26
72 Lingov 9:26
4 Sever, Havlíčkova 9:27
7 Nad jazerom, Važecká 9:27
52 Nemocnica Šaca 9:29
52 Krásna 9:30
2 Staničné nám. 9:30
32 Košická Nová Ves 9:30
25 Poľov 9:33
R1 Staničné nám. 9:33
10 OC Optima 9:33
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:33
71 Košice, Moskovská 9:33
71 Lingov 9:33
2 Sever, Havlíčkova 9:34
23 Letisko 9:34
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 9:37
7 Botanická záhrada 9:38
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:40
6 Košice, Staničné námestie 9:41
72 Myslava, Grunt 9:41
72 Lingov 9:41
4 Sever, Havlíčkova 9:42
7 Nad jazerom, Važecká 9:42
2 Staničné nám. 9:45
10 OC Optima 9:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:48
71 Košice, Moskovská 9:48
71 Lingov 9:48
2 Sever, Havlíčkova 9:49
11 Luník IX 9:50
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 9:52
32 Myslava, Maša 9:52
7 Botanická záhrada 9:53
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:55
6 Košice, Staničné námestie 9:56
72 Myslava, Grunt 9:56
72 Lingov 9:56
4 Sever, Havlíčkova 9:57
7 Nad jazerom, Važecká 9:57
R1 Vstupný areál U. S. Steel 9:58
52 Nemocnica Šaca 9:59
52 Krásna 10:00
2 Staničné nám. 10:00
20 Košická Nová Ves 10:00
10 OC Optima 10:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:03
71 Košice, Moskovská 10:03
71 Lingov 10:03
2 Sever, Havlíčkova 10:04
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 10:07
7 Botanická záhrada 10:08
11 Nám. osloboditeľov 10:10
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:10
6 Košice, Staničné námestie 10:11
72 Myslava, Grunt 10:11
72 Lingov 10:11
4 Sever, Havlíčkova 10:12
7 Nad jazerom, Važecká 10:12
2 Staničné nám. 10:15
10 OC Optima 10:18
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:18
23 Staničné nám. 10:18
71 Košice, Moskovská 10:18
71 Lingov 10:18
2 Sever, Havlíčkova 10:19
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 10:22
20 Lorinčík cez Pereš 10:22
25 Košice, Budapeštianska 10:23
7 Botanická záhrada 10:23
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:25
6 Košice, Staničné námestie 10:26
72 Myslava, Grunt 10:26
72 Lingov 10:26
4 Sever, Havlíčkova 10:27
7 Nad jazerom, Važecká 10:27
52 Nemocnica Šaca 10:29
52 Krásna 10:30
2 Staničné nám. 10:30
32 Košická Nová Ves 10:30
25 Poľov 10:33
R1 Staničné nám. 10:33
10 OC Optima 10:33
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:33
71 Košice, Moskovská 10:33
71 Lingov 10:33
2 Sever, Havlíčkova 10:34
23 Letisko 10:34
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 10:37
7 Botanická záhrada 10:38
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:40
6 Košice, Staničné námestie 10:41
72 Myslava, Grunt 10:41
72 Lingov 10:41
4 Sever, Havlíčkova 10:42
7 Nad jazerom, Važecká 10:42
2 Staničné nám. 10:45
10 OC Optima 10:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:48
71 Košice, Moskovská 10:48
71 Lingov 10:48
2 Sever, Havlíčkova 10:49
11 Luník IX 10:50
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 10:52
32 Myslava, Maša 10:52
7 Botanická záhrada 10:53
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:55
6 Košice, Staničné námestie 10:56
72 Myslava, Grunt 10:56
72 Lingov 10:56
4 Sever, Havlíčkova 10:57
7 Nad jazerom, Važecká 10:57
R1 Vstupný areál U. S. Steel 10:58
52 Nemocnica Šaca 10:59
52 Krásna 11:00
2 Staničné nám. 11:00
20 Košická Nová Ves 11:00
10 OC Optima 11:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:03
71 Košice, Moskovská 11:03
71 Lingov 11:03
2 Sever, Havlíčkova 11:04
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 11:07
7 Botanická záhrada 11:08
11 Nám. osloboditeľov 11:10
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:10
6 Košice, Staničné námestie 11:11
72 Myslava, Grunt 11:11
72 Lingov 11:11
4 Sever, Havlíčkova 11:12
7 Nad jazerom, Važecká 11:12
2 Staničné nám. 11:15
10 OC Optima 11:18
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:18
23 Staničné nám. 11:18
71 Košice, Moskovská 11:18
71 Lingov 11:18
2 Sever, Havlíčkova 11:19
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 11:22
20 Lorinčík cez Pereš 11:22
25 Košice, Budapeštianska 11:23
7 Botanická záhrada 11:23
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:25
6 Košice, Staničné námestie 11:26
72 Myslava, Grunt 11:26
72 Lingov 11:26
4 Sever, Havlíčkova 11:27
7 Nad jazerom, Važecká 11:27
52 Nemocnica Šaca 11:29
52 Krásna 11:30
2 Staničné nám. 11:30
32 Košická Nová Ves 11:30
25 Poľov 11:33
R1 Staničné nám. 11:33
10 OC Optima 11:33
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:33
71 Košice, Moskovská 11:33
71 Lingov 11:33
2 Sever, Havlíčkova 11:34
23 Letisko 11:34
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 11:37
7 Botanická záhrada 11:38
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:40
6 Košice, Staničné námestie 11:41
72 Myslava, Grunt 11:41
72 Lingov 11:41
4 Sever, Havlíčkova 11:42
7 Nad jazerom, Važecká 11:42
2 Staničné nám. 11:45
10 OC Optima 11:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:48
71 Košice, Moskovská 11:48
71 Lingov 11:48
2 Sever, Havlíčkova 11:49
11 Luník IX 11:50
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 11:52
32 Myslava, Maša 11:52
7 Botanická záhrada 11:53
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:55
6 Košice, Staničné námestie 11:56
72 Myslava, Grunt 11:56
72 Lingov 11:56
4 Sever, Havlíčkova 11:57
7 Nad jazerom, Važecká 11:57
R1 Vstupný areál U. S. Steel 11:58
52 Nemocnica Šaca 11:59
52 Krásna 12:00
2 Staničné nám. 12:00
20 Košická Nová Ves 12:00
10 OC Optima 12:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:03
71 Košice, Moskovská 12:03
71 Lingov 12:03
2 Sever, Havlíčkova 12:04
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 12:07
7 Botanická záhrada 12:08
11 Nám. osloboditeľov 12:10
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:10
6 Košice, Staničné námestie 12:11
72 Myslava, Grunt 12:11
72 Lingov 12:11
4 Sever, Havlíčkova 12:12
7 Nad jazerom, Važecká 12:12
2 Staničné nám. 12:15
10 OC Optima 12:18
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:18
23 Staničné nám. 12:18
71 Košice, Moskovská 12:18
71 Lingov 12:18
2 Sever, Havlíčkova 12:19
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 12:22
20 Lorinčík cez Pereš 12:22
25 Košice, Budapeštianska 12:23
7 Botanická záhrada 12:23
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:25
6 Košice, Staničné námestie 12:26
72 Myslava, Grunt 12:26
72 Lingov 12:26
4 Sever, Havlíčkova 12:27
7 Nad jazerom, Važecká 12:27
52 Nemocnica Šaca 12:29
52 Krásna 12:30
2 Staničné nám. 12:30
32 Košická Nová Ves 12:30
25 Poľov 12:33
R1 Staničné nám. 12:33
10 OC Optima 12:33
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:33
71 Košice, Moskovská 12:33
71 Lingov 12:33
2 Sever, Havlíčkova 12:34
23 Letisko 12:34
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 12:37
7 Botanická záhrada 12:38
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:40
6 Košice, Staničné námestie 12:41
72 Myslava, Grunt 12:41
72 Lingov 12:41
4 Sever, Havlíčkova 12:42
7 Nad jazerom, Važecká 12:42
2 Staničné nám. 12:45
10 OC Optima 12:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:48
71 Košice, Moskovská 12:48
71 Lingov 12:48
2 Sever, Havlíčkova 12:49
11 Luník IX 12:50
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 12:52
32 Myslava, Maša 12:52
7 Botanická záhrada 12:53
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:55
6 Košice, Staničné námestie 12:56
72 Myslava, Grunt 12:56
72 Lingov 12:56
25 Košice, Budapeštianska 12:57
4 Sever, Havlíčkova 12:57
7 Nad jazerom, Važecká 12:57
R1 Vstupný areál U. S. Steel 12:58
52 Nemocnica Šaca 12:59
52 Krásna 13:00
2 Staničné nám. 13:00
20 Košická Nová Ves 13:00
71 Košice, Moskovská 13:02
10 OC Optima 13:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:03
71 Lingov 13:03
2 Sever, Havlíčkova 13:04
23 Faurecia 13:04
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 13:07
7 Botanická záhrada 13:08
72 Myslava, Grunt 13:08
11 Nám. osloboditeľov 13:10
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:10
6 Košice, Staničné námestie 13:11
72 Lingov 13:11
4 Sever, Havlíčkova 13:12
7 Nad jazerom, Važecká 13:12
R1 Vstupný areál U. S. Steel 13:13
56 Nemocnica Šaca 13:14
23 Faurecia 13:14
71 Košice, Moskovská 13:14
2 Staničné nám. 13:15
10 OC Optima 13:18
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:18
23 Staničné nám. 13:18
71 Lingov 13:18
2 Sever, Havlíčkova 13:19
23 Faurecia 13:19
72 Myslava, Grunt 13:20
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 13:22
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:22
20 Lorinčík cez Pereš 13:22
25 Poľov 13:23
7 Botanická záhrada 13:23
23 Faurecia 13:24
11 Luník IX 13:25
21 Prekladisko hotových výrobkov U. S. Steel 13:26
6 Košice, Staničné námestie 13:26
71 Košice, Moskovská 13:26
72 Lingov 13:26
25 Košice, Budapeštianska 13:27
4 Sever, Havlíčkova 13:27
7 Nad jazerom, Važecká 13:27
52 Nemocnica Šaca 13:29
6 Košice, Staničné námestie 13:29
23 Faurecia 13:29
52 Krásna 13:30
2 Staničné nám. 13:30
32 Košická Nová Ves 13:30
71 Lingov 13:32
72 Myslava, Grunt 13:32
R1 Staničné nám. 13:33
10 OC Optima 13:33
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:33
2 Sever, Havlíčkova 13:34
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:34
23 Letisko 13:34
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 13:37
32 Myslava, Maša 13:37
7 Botanická záhrada 13:38
71 Košice, Moskovská 13:38
72 Lingov 13:38
6 Košice, Staničné námestie 13:41
4 Sever, Havlíčkova 13:42
7 Nad jazerom, Važecká 13:42
Linka Smer Odchod
56 Nemocnica Šaca 13:44
71 Lingov 13:44
72 Myslava, Grunt 13:44
2 Staničné nám. 13:45
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:46
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:47
10 OC Optima 13:48
52 Nemocnica Šaca 13:49
2 Sever, Havlíčkova 13:49
20 Lorinčík cez Pereš 13:49
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:50
71 Košice, Moskovská 13:50
72 Lingov 13:50
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 13:52
25 Poľov 13:53
7 Botanická záhrada 13:53
6 Košice, Staničné námestie 13:56
7 Nad jazerom, Važecká 13:56
71 Lingov 13:56
72 Myslava, Grunt 13:56
25 Košice, Budapeštianska 13:57
4 Sever, Havlíčkova 13:57
2 Staničné nám. 13:58
6 Košice, Spoločenský pavilón 13:58
R1 Vstupný areál U. S. Steel 13:58
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:59
52 Krásna 14:00
20 Košická Nová Ves 14:00
71 Košice, Moskovská 14:02
72 Lingov 14:02
2 Sever, Havlíčkova 14:03
10 OC Optima 14:03
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 14:04
56 Nemocnica Šaca 14:04
23 Letisko 14:04
7 Botanická záhrada 14:05
32 Myslava, Maša 14:07
6 Košice, Staničné námestie 14:08
7 Nad jazerom, Važecká 14:08
71 Lingov 14:08
72 Myslava, Grunt 14:08
4 Sever, Havlíčkova 14:09
11 Luník IX 14:10
2 Staničné nám. 14:10
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:10
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:10
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:11
52 Nemocnica Šaca 14:14
71 Košice, Moskovská 14:14
72 Lingov 14:14
2 Sever, Havlíčkova 14:15
32 Košická Nová Ves 14:15
10 OC Optima 14:15
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 14:16
7 Botanická záhrada 14:17
23 Staničné nám. 14:18
23 Staničné nám. 14:18
52 Krásna 14:20
6 Košice, Staničné námestie 14:20
R1 Staničné nám. 14:20
7 Nad jazerom, Važecká 14:20
23 Staničné nám. 14:20
71 Lingov 14:20
72 Myslava, Grunt 14:20
4 Sever, Havlíčkova 14:21
2 Staničné nám. 14:22
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:22
20 Lorinčík cez Pereš 14:22
25 Poľov 14:23
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:23
56 Nemocnica Šaca 14:24
23 Staničné nám. 14:25
71 Košice, Moskovská 14:26
72 Lingov 14:26
25 Košice, Budapeštianska 14:27
2 Sever, Havlíčkova 14:27
10 OC Optima 14:27
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 14:28
7 Botanická záhrada 14:29
11 Nám. osloboditeľov 14:30
R1 Košice, Staničné námestie 14:30
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:30
R1 Staničné nám. 14:30
20 Košická Nová Ves 14:31
6 Košice, Staničné námestie 14:32
7 Nad jazerom, Važecká 14:32
71 Lingov 14:32
72 Myslava, Grunt 14:32
4 Sever, Havlíčkova 14:33
23 Staničné nám. 14:33
52 Nemocnica Šaca 14:34
2 Staničné nám. 14:34
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:34
23 Letisko 14:34
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:35
32 Myslava, Maša 14:37
R1 Vstupný areál U. S. Steel 14:38
71 Košice, Moskovská 14:38
72 Lingov 14:38
21 Staničné nám. 14:39
2 Sever, Havlíčkova 14:39
10 OC Optima 14:39
52 Krásna 14:40
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 14:40
7 Botanická záhrada 14:41
6 Košice, Staničné námestie 14:44
7 Nad jazerom, Važecká 14:44
56 Nemocnica Šaca 14:44
71 Lingov 14:44
72 Myslava, Grunt 14:44
4 Sever, Havlíčkova 14:45
32 Košická Nová Ves 14:45
2 Staničné nám. 14:46
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:46
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:47
23 Staničné nám. 14:48
11 Luník IX 14:50
R1 Staničné nám. 14:50
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:50
71 Košice, Moskovská 14:50
72 Lingov 14:50
2 Sever, Havlíčkova 14:51
10 OC Optima 14:51
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 14:52
20 Lorinčík cez Pereš 14:52
25 Poľov 14:53
7 Botanická záhrada 14:53
52 Nemocnica Šaca 14:54
6 Košice, Staničné námestie 14:56
7 Nad jazerom, Važecká 14:56
71 Lingov 14:56
72 Myslava, Grunt 14:56
25 Košice, Budapeštianska 14:57
4 Sever, Havlíčkova 14:57
2 Staničné nám. 14:58
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:58
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:59
52 Krásna 15:00
20 Košická Nová Ves 15:00
71 Košice, Moskovská 15:02
72 Lingov 15:02
2 Sever, Havlíčkova 15:03
10 OC Optima 15:03
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 15:04
56 Nemocnica Šaca 15:04
23 Letisko 15:04
7 Botanická záhrada 15:05
32 Myslava, Maša 15:07
6 Košice, Staničné námestie 15:08
R1 Vstupný areál U. S. Steel 15:08
7 Nad jazerom, Važecká 15:08
71 Lingov 15:08
72 Myslava, Grunt 15:08
4 Sever, Havlíčkova 15:09
11 Nám. osloboditeľov 15:10
2 Staničné nám. 15:10
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:10
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:10
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:11
R1 Staničné nám. 15:13
52 Nemocnica Šaca 15:14
71 Košice, Moskovská 15:14
72 Lingov 15:14
2 Sever, Havlíčkova 15:15
32 Košická Nová Ves 15:15
10 OC Optima 15:15
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 15:16
7 Botanická záhrada 15:17
23 Staničné nám. 15:18
52 Krásna 15:20
6 Košice, Staničné námestie 15:20
7 Nad jazerom, Važecká 15:20
71 Lingov 15:20
72 Myslava, Grunt 15:20
4 Sever, Havlíčkova 15:21
2 Staničné nám. 15:22
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:22
20 Lorinčík cez Pereš 15:22
25 Poľov 15:23
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:23
56 Nemocnica Šaca 15:24
71 Košice, Moskovská 15:26
72 Lingov 15:26
25 Košice, Budapeštianska 15:27
2 Sever, Havlíčkova 15:27
10 OC Optima 15:27
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 15:28
R1 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 15:28
7 Botanická záhrada 15:29
11 Luník IX 15:30
20 Košická Nová Ves 15:30
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:30
6 Košice, Spoločenský pavilón 15:31
6 Košice, Staničné námestie 15:32
7 Nad jazerom, Važecká 15:32
71 Lingov 15:32
72 Myslava, Grunt 15:32
4 Sever, Havlíčkova 15:33
R1 Staničné nám. 15:33
52 Nemocnica Šaca 15:34
2 Staničné nám. 15:34
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:34
23 Letisko 15:34
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:35
32 Myslava, Maša 15:37
71 Košice, Moskovská 15:38
72 Lingov 15:38
2 Sever, Havlíčkova 15:39
10 OC Optima 15:39
52 Krásna 15:40
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 15:40
7 Botanická záhrada 15:41
6 Košice, Staničné námestie 15:44
7 Nad jazerom, Važecká 15:44
56 Nemocnica Šaca 15:44
71 Lingov 15:44
72 Myslava, Grunt 15:44
4 Sever, Havlíčkova 15:45
32 Košická Nová Ves 15:45
2 Staničné nám. 15:46
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:46
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:47
23 Staničné nám. 15:48
11 Nám. osloboditeľov 15:50
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:50
71 Košice, Moskovská 15:50
72 Lingov 15:50
2 Sever, Havlíčkova 15:51
10 OC Optima 15:51
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 15:52
20 Lorinčík cez Pereš 15:52
25 Poľov 15:53
7 Botanická záhrada 15:53
52 Nemocnica Šaca 15:54
6 Košice, Staničné námestie 15:56
7 Nad jazerom, Važecká 15:56
71 Lingov 15:56
72 Myslava, Grunt 15:56
25 Košice, Budapeštianska 15:57
4 Sever, Havlíčkova 15:57
2 Staničné nám. 15:58
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:58
R1 Vstupný areál U. S. Steel 15:58
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:59
52 Krásna 16:00
20 Košická Nová Ves 16:00
71 Košice, Moskovská 16:02
72 Lingov 16:02
2 Sever, Havlíčkova 16:03
10 OC Optima 16:03
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 16:04
56 Nemocnica Šaca 16:04
23 Letisko 16:04
7 Botanická záhrada 16:05
32 Myslava, Maša 16:07
6 Košice, Staničné námestie 16:08
R1 Staničné nám. 16:08
7 Nad jazerom, Važecká 16:08
71 Lingov 16:08
72 Myslava, Grunt 16:08
4 Sever, Havlíčkova 16:09
11 Luník IX 16:10
2 Staničné nám. 16:10
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:10
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:10
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:11
52 Nemocnica Šaca 16:14
71 Košice, Moskovská 16:14
72 Lingov 16:14
2 Sever, Havlíčkova 16:15
32 Košická Nová Ves 16:15
10 OC Optima 16:15
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 16:16
7 Botanická záhrada 16:17
52 Krásna 16:20
6 Košice, Staničné námestie 16:20
7 Nad jazerom, Važecká 16:20
23 Staničné nám. 16:20
71 Lingov 16:20
72 Myslava, Grunt 16:20
4 Sever, Havlíčkova 16:21
2 Staničné nám. 16:22
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:22
20 Lorinčík cez Pereš 16:22
25 Poľov 16:23
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:23
56 Nemocnica Šaca 16:24
71 Košice, Moskovská 16:26
72 Lingov 16:26
25 Košice, Budapeštianska 16:27
2 Sever, Havlíčkova 16:27
10 OC Optima 16:27
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 16:28
R1 Vstupný areál U. S. Steel 16:28
7 Botanická záhrada 16:29
11 Nám. osloboditeľov 16:30
20 Košická Nová Ves 16:30
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:30
6 Košice, Staničné námestie 16:32
7 Nad jazerom, Važecká 16:32
71 Lingov 16:32
72 Myslava, Grunt 16:32
4 Sever, Havlíčkova 16:33
R1 Košice, Staničné námestie 16:33
52 Nemocnica Šaca 16:34
2 Staničné nám. 16:34
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:34
23 Letisko 16:34
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:35
32 Myslava, Maša 16:37
71 Košice, Moskovská 16:38
72 Lingov 16:38
2 Sever, Havlíčkova 16:39
10 OC Optima 16:39
52 Krásna 16:40
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 16:40
7 Botanická záhrada 16:41
6 Košice, Staničné námestie 16:44
7 Nad jazerom, Važecká 16:44
71 Lingov 16:44
72 Myslava, Grunt 16:44
4 Sever, Havlíčkova 16:45
32 Košická Nová Ves 16:45
2 Staničné nám. 16:46
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:46
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:47
23 Staničné nám. 16:48
11 Luník IX 16:50
71 Košice, Moskovská 16:50
72 Lingov 16:50
2 Sever, Havlíčkova 16:51
10 OC Optima 16:51
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 16:52
20 Lorinčík cez Pereš 16:52
25 Poľov 16:53
R1 Staničné nám. 16:53
7 Botanická záhrada 16:53
52 Nemocnica Šaca 16:54
6 Košice, Staničné námestie 16:56
7 Nad jazerom, Važecká 16:56
71 Lingov 16:56
72 Myslava, Grunt 16:56
25 Košice, Budapeštianska 16:57
4 Sever, Havlíčkova 16:57
2 Staničné nám. 16:58
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:58
R1 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 16:58
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:59
52 Krásna 17:00
20 Košická Nová Ves 17:00
72 Lingov 17:02
2 Sever, Havlíčkova 17:03
10 OC Optima 17:03
71 Košice, Moskovská 17:03
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 17:04
7 Botanická záhrada 17:05
32 Myslava, Maša 17:07
6 Košice, Staničné námestie 17:08
7 Nad jazerom, Važecká 17:08
71 Lingov 17:08
4 Sever, Havlíčkova 17:09
11 Nám. osloboditeľov 17:10
2 Staničné nám. 17:10
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:10
56 Nám. osloboditeľov 17:10
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:11
72 Myslava, Grunt 17:11
R1 Vstupný areál U. S. Steel 17:13
52 Nemocnica Šaca 17:14
32 Košická Nová Ves 17:14
72 Lingov 17:14
2 Sever, Havlíčkova 17:15
10 OC Optima 17:15
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 17:16
7 Botanická záhrada 17:17
23 Staničné nám. 17:18
71 Košice, Moskovská 17:18
23 Letisko 17:19
52 Krásna 17:20
6 Košice, Staničné námestie 17:20
7 Nad jazerom, Važecká 17:20
71 Lingov 17:20
21 Prekladisko hotových výrobkov U. S. Steel 17:21
4 Sever, Havlíčkova 17:21
2 Staničné nám. 17:22
20 Lorinčík cez Pereš 17:22
25 Poľov 17:23
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:23
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:25
72 Myslava, Grunt 17:26
72 Lingov 17:26
25 Košice, Budapeštianska 17:27
2 Sever, Havlíčkova 17:27
10 OC Optima 17:27
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 17:28
7 Botanická záhrada 17:29
20 Košická Nová Ves 17:30
6 Košice, Staničné námestie 17:32
7 Nad jazerom, Važecká 17:32
4 Sever, Havlíčkova 17:33
R1 Staničné nám. 17:33
71 Košice, Moskovská 17:33
71 Lingov 17:33
52 Nemocnica Šaca 17:34
2 Staničné nám. 17:34
23 Letisko 17:34
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:35
32 Myslava, Maša 17:37
2 Sever, Havlíčkova 17:39
10 OC Optima 17:39
52 Krásna 17:40
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 17:40
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:40
7 Botanická záhrada 17:41
72 Myslava, Grunt 17:41
72 Lingov 17:41
6 Košice, Staničné námestie 17:44
7 Nad jazerom, Važecká 17:44
32 Košická Nová Ves 17:44
4 Sever, Havlíčkova 17:45
6 Košice, Spoločenský pavilón 17:45
2 Staničné nám. 17:46
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:48
23 Staničné nám. 17:48
71 Košice, Moskovská 17:48
71 Lingov 17:48
6 Košice, Spoločenský pavilón 17:50
2 Sever, Havlíčkova 17:51
10 OC Optima 17:51
20 Lorinčík cez Pereš 17:52
25 Poľov 17:53
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 17:53
7 Botanická záhrada 17:53
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:55
6 Košice, Staničné námestie 17:56
72 Myslava, Grunt 17:56
72 Lingov 17:56
4 Sever, Havlíčkova 17:57
7 Nad jazerom, Važecká 17:57
52 Nemocnica Šaca 17:59
52 Krásna 18:00
20 Košická Nová Ves 18:00
2 Staničné nám. 18:03
10 OC Optima 18:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:03
71 Košice, Moskovská 18:03
71 Lingov 18:03
2 Sever, Havlíčkova 18:05
32 Myslava, Maša 18:07
7 Botanická záhrada 18:08
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 18:10
6 Košice, Staničné námestie 18:11
72 Myslava, Grunt 18:11
72 Lingov 18:11
4 Sever, Havlíčkova 18:12
7 Nad jazerom, Važecká 18:12
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 18:13
R1 Vstupný areál U. S. Steel 18:13
10 OC Optima 18:18
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:18
71 Košice, Moskovská 18:18
71 Lingov 18:18
2 Sever, Havlíčkova 18:20
20 Lorinčík cez Pereš 18:22
2 Staničné nám. 18:23
23 Staničné nám. 18:23
6 Košice, Staničné námestie 18:26
7 Botanická záhrada 18:26
72 Myslava, Grunt 18:26
72 Lingov 18:26
25 Košice, Budapeštianska 18:27
52 Nemocnica Šaca 18:29
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 18:29
7 Nad jazerom, Važecká 18:29
32 Košická Nová Ves 18:29
4 Sever, Havlíčkova 18:30
20 Nám. osloboditeľov 18:30
52 Krásna 18:33
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 18:33
R1 Košice, Staničné námestie 18:33
10 OC Optima 18:33
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:33
71 Košice, Moskovská 18:33
71 Lingov 18:33
23 Letisko 18:34
25 Poľov 18:38
21 Staničné nám. 18:39
2 Sever, Havlíčkova 18:40
6 Košice, Staničné námestie 18:41
72 Myslava, Grunt 18:41
72 Lingov 18:41
2 Staničné nám. 18:43
7 Botanická záhrada 18:45
10 OC Optima 18:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:48
71 Košice, Moskovská 18:48
71 Lingov 18:48
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 18:49
7 Nad jazerom, Važecká 18:49
11 Luník IX 18:50
4 Sever, Havlíčkova 18:50
6 Košice, Spoločenský pavilón 18:51
32 Myslava, Maša 18:52
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 18:53
R1 Staničné nám. 18:53
6 Košice, Staničné námestie 18:56
72 Myslava, Grunt 18:56
72 Lingov 18:56
52 Nemocnica Šaca 18:59
6 Košice, Spoločenský pavilón 18:59
52 Krásna 19:00
2 Sever, Havlíčkova 19:00
20 Košická Nová Ves 19:00
2 Staničné nám. 19:03
10 OC Optima 19:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:03
71 Lingov 19:03
7 Botanická záhrada 19:04
71 Košice, Moskovská 19:04
4 Sever, Havlíčkova 19:08
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 19:08
7 Nad jazerom, Važecká 19:08
11 Nám. osloboditeľov 19:10
72 Lingov 19:10
6 Košice, Staničné námestie 19:12
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 19:13
72 Myslava, Grunt 19:13
71 Lingov 19:16
2 Sever, Havlíčkova 19:18
10 OC Optima 19:18
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:18
23 Staničné nám. 19:18
20 Lorinčík cez Pereš 19:22
71 Košice, Moskovská 19:22
25 Košice, Budapeštianska 19:23
2 Staničné nám. 19:23
7 Botanická záhrada 19:23
32 Košická Nová Ves 19:25
72 Lingov 19:25
R1 Vstupný areál U. S. Steel 19:27
52 Nemocnica Šaca 19:28
4 Sever, Havlíčkova 19:28
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 19:28
7 Nad jazerom, Važecká 19:28
52 Krásna 19:30
71 Lingov 19:31
6 Košice, Staničné námestie 19:32
R1 Staničné nám. 19:32
72 Myslava, Grunt 19:32
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 19:33
10 OC Optima 19:33
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:33
23 Letisko 19:34
25 Poľov 19:37
2 Sever, Havlíčkova 19:38
72 Lingov 19:40
71 Košice, Moskovská 19:42
2 Staničné nám. 19:43
7 Botanická záhrada 19:43
4 Sever, Havlíčkova 19:48
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 19:48
7 Nad jazerom, Važecká 19:48
10 OC Optima 19:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:48
71 Lingov 19:49
11 Luník IX 19:50
6 Košice, Staničné námestie 19:52
32 Myslava, Maša 19:52
72 Myslava, Grunt 19:52
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 19:53
20 Košická Nová Ves 19:55
52 Nemocnica Šaca 19:58
2 Sever, Havlíčkova 19:58
72 Lingov 19:59
52 Krásna 20:00
71 Košice, Moskovská 20:02
2 Staničné nám. 20:03
7 Botanická záhrada 20:03
10 OC Optima 20:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:03
4 Sever, Havlíčkova 20:08
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 20:08
7 Nad jazerom, Važecká 20:08
71 Lingov 20:09
11 Nám. osloboditeľov 20:10
6 Košice, Staničné námestie 20:12
72 Myslava, Grunt 20:12
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 20:13
2 Sever, Havlíčkova 20:18
10 OC Optima 20:18
23 Staničné nám. 20:18
72 Lingov 20:19
20 Lorinčík cez Pereš 20:22
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:22
71 Košice, Moskovská 20:22
25 Košice, Budapeštianska 20:23
2 Staničné nám. 20:23
7 Botanická záhrada 20:23
32 Košická Nová Ves 20:25
R1 Vstupný areál U. S. Steel 20:27
52 Nemocnica Šaca 20:28
4 Sever, Havlíčkova 20:28
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 20:28
7 Nad jazerom, Važecká 20:28
71 Lingov 20:29
52 Krásna 20:30
25 Poľov 20:32
6 Košice, Staničné námestie 20:32
R1 Staničné nám. 20:32
72 Myslava, Grunt 20:32
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 20:33
23 Letisko 20:34
10 OC Optima 20:37
2 Sever, Havlíčkova 20:38
72 Lingov 20:39
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:42
71 Košice, Moskovská 20:42
2 Staničné nám. 20:43
7 Botanická záhrada 20:43
4 Sever, Havlíčkova 20:48
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 20:48
7 Nad jazerom, Važecká 20:48
71 Lingov 20:49
11 Luník IX 20:50
6 Košice, Staničné námestie 20:52
32 Myslava, Maša 20:52
72 Myslava, Grunt 20:52
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 20:53
20 Košická Nová Ves 20:55
R1 Vstupný areál U. S. Steel 20:57
10 OC Optima 20:57
52 Nemocnica Šaca 20:58
2 Sever, Havlíčkova 20:58
72 Lingov 20:59
52 Krásna 21:02
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:02
71 Košice, Moskovská 21:02
2 Staničné nám. 21:03
7 Botanická záhrada 21:03
4 Sever, Havlíčkova 21:08
71 Lingov 21:08
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 21:09
11 Nám. osloboditeľov 21:10
7 Nad jazerom, Važecká 21:10
72 Myslava, Grunt 21:10
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 21:12
6 Košice, Staničné námestie 21:12
R1 Vstupný areál U. S. Steel 21:12
23 Faurecia 21:13
2 Sever, Havlíčkova 21:18
23 Faurecia 21:18
23 Staničné nám. 21:18
71 Košice, Moskovská 21:18
72 Lingov 21:18
10 Luník VIII 21:19
2 Staničné nám. 21:22
20 Lorinčík cez Pereš 21:22
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:22
25 Košice, Budapeštianska 21:23
23 Faurecia 21:23
7 Botanická záhrada 21:24
32 Košická Nová Ves 21:24
21 Košice, Prekladisko hotových výrobkov 21:25
52 Nemocnica Šaca 21:25
4 Sever, Havlíčkova 21:26
23 Faurecia 21:28
71 Lingov 21:28
72 Myslava, Grunt 21:28
25 Poľov 21:29
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 21:29
7 Nad jazerom, Važecká 21:30
R1 Staničné nám. 21:31
52 Krásna 21:32
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 21:32
6 Košice, Staničné námestie 21:32
23 Letisko 21:33
72 Lingov 21:36
2 Sever, Havlíčkova 21:37
71 Košice, Moskovská 21:38
10 Luník VIII 21:39
2 Staničné nám. 21:42
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:42
7 Botanická záhrada 21:44
71 Lingov 21:44
6 Košice, Spoločenský pavilón 21:46
72 Myslava, Grunt 21:48
11 Luník IX 21:49
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 21:49
7 Nad jazerom, Važecká 21:50
6 Košice, Staničné námestie 21:52
32 Myslava, Maša 21:52
72 Lingov 21:54
52 Nemocnica Šaca 21:55
20 Košická Nová Ves 21:55
2 Sever, Havlíčkova 21:57
71 Košice, Moskovská 21:58
10 Luník VIII 21:59
52 Krásna 22:01
2 Staničné nám. 22:02
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:02
7 Botanická záhrada 22:04
71 Lingov 22:04
72 Myslava, Grunt 22:08
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 22:09
11 Nám. osloboditeľov 22:10
7 Nad jazerom, Važecká 22:10
6 Košice, Staničné námestie 22:12
72 Lingov 22:14
2 Sever, Havlíčkova 22:17
23 Staničné nám. 22:18
23 Staničné nám. 22:18
71 Košice, Moskovská 22:18
10 Luník VIII 22:19
23 Staničné nám. 22:20
2 Staničné nám. 22:22
20 Lorinčík cez Pereš 22:22
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:22
7 Botanická záhrada 22:24
32 Košická Nová Ves 22:24
71 Lingov 22:24
23 Staničné nám. 22:25
72 Myslava, Grunt 22:28
21 Košice, Staničné námestie 22:29
25 Poľov 22:29
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 22:29
7 Nad jazerom, Važecká 22:30
52 Krásna 22:31
R1 Staničné nám. 22:31
6 Košice, Staničné námestie 22:32
23 Staničné nám. 22:33
72 Lingov 22:34
2 Sever, Havlíčkova 22:37
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:37
71 Košice, Moskovská 22:38
10 Luník VIII 22:39
2 Staničné nám. 22:42
25 Košice, Budapeštianska 22:43
7 Botanická záhrada 22:44
71 Lingov 22:44
72 Myslava, Grunt 22:48
11 Luník IX 22:49
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 22:49
7 Nad jazerom, Važecká 22:50
R1 Staničné nám. 22:51
6 Košice, Staničné námestie 22:52
32 Myslava, Maša 22:52
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:52
72 Lingov 22:54
52 Nemocnica Šaca 22:55
52 Krásna 22:55
20 Košická Nová Ves 22:55
2 Sever, Havlíčkova 22:57
71 Košice, Moskovská 22:58
10 Luník VIII 22:59
2 Staničné nám. 23:02
7 Botanická záhrada 23:04
72 Myslava, Grunt 23:08
6 Košice, Amfiteáter 23:09
N4 Juh, Ryba 23:15
N6 Košice, Starozagorská 23:15
N3 Staničné nám. 23:49
N4 Staničné nám. 23:52
N6 Staničné nám. 23:53