Prehľad udalostí v MHD v roku 2020

Stagnácia, žiadne väčšie investície a pandémia – aj taký bol rok 2020.

Linkové vedenie a organizácia dopravy

Hneď v úvode roka, 1. januára 2020 došlo k jedinej trvalej zmene v linkovom vedení. Po dostavbe a otvorení obchodnej zóny na Zelenej Stráni bola zriadená nová linka 35 jazdiaca po trase Námestie osloboditeľov – Heringeš – Zelená Stráň – Lingov. Nakoľko nová linka obsluhovala aj Heringeš, linka 32 naň prestala zachádzať úplne, linke 20 zostala zachádzka len v smere z centra do Košickej Novej Vsi. V MČ Krásna bola na linke 28 zriadená nová zastávka Pollova na rovnomennej ulici, v blízkosti už existujúcej zastávky Motorest Krásna. Kvôli neustále sa zhoršujúcemu technickému stavu cesty medzi Spaľovňou a Valalikmi boli zároveň všetky spoje linky 24 presmerované cez Kokšov-Bakšu a Valaliky, zrušená bola preto zastávka Rašelinové závody.

V období od 2. marca do 6. marca (pondelok – piatok) boli v Košickom kraji jarné prázdniny, preto premávali všetky linky podľa cestovných poriadkov platných pre pracovné dni, školské prázdniny. Posilové študentské linky 557, rovnako aj posilové spoje na linke R4 premávali naďalej bez obmedzenia. Školské spoje nepremávali.

Pomaly k nám však prichádzala prvá vlna ochorenia COVID-19 a vzhľadom na fakt, že to bolo pre každého veľkou neznámou, robili sa tvrdé opatrenia už od začiatku. 9. marca boli zrušené zastávky na znamenie, vodiči boli povinní otvárať všetky dvere na všetkých zastávkach a zrušil sa aj doplnkový predaj cestovných lístkov. Rovnako sa pristúpilo aj k pravidelnej komplexnej dezinfekcii všetkých vozidiel.

11. marca boli kvôli prerušeniu prezenčnej výučby na vysokých školách zrušené študentské linky 557, tiež aj posilové spoje linky R4. Pôvodne sa počítalo s obmedzením trvajúcim dva týždne, študenti sa však počas semestra už do škôl nevrátili.

Od 16. marca začali všetky linky premávať podľa cestovných poriadkov platných pre voľné dni. Nočné linky boli prevedené do obmedzeného režimu, vykonávané boli spoje len do 0:00 počas nocí pred pracovným dňomdo 1:00 počas nocí pred voľným dňom. Posledné spoje zo sídlisk do centra premávali vždy. Ďalšími opatreniami bolo opáskovanie priestoru predných dverí vrátane prvého radu sedadiel a povinnosť nosiť rúško či iné prekrytie dýchacích ciest počas celej cesty. Toto opatrenie je v platnosti až do dnešných dní. Zaujímavosťou je, že priestor predných dverí a prvý rad sedadiel bol vylúčený aj pri vozidlách s úplne oddelenou kabínou vodiča.

25. marca došlo k opätovnému zavedeniu linky 30 podľa cestovných poriadkov platných pre bežný pracovný deň.

Medzi 10. a 13. aprílom došlo k asi najväčšiemu obmedzeniu mestskej dopravy počas koronakrízy. V súvislosti s tzv. „veľkonočným lockdownom“ sa rozhodlo, že v spomínanom období bude premávať MHD len v čase od 4:30 do 8:00 a od 16:00 do 20:00, aj to len podľa cestovných poriadkov platných počas voľných dní. Nočné linky nepremávali vôbec, linka 10 neobsluhovala zastávku OC Optima. Linky R a RA premávali bez obmedzení, navyše bol vypravený len spoj linky 23 na striedanie zmien o 14:00.

Od 14. apríla bola mestská doprava obnovená v plnom rozsahu (s výnimkou nočných liniek premávajúcich naďalej obmedzene), avšak naďalej podľa cestovných poriadkov platných pre voľné dni. Navyše bol od tohto dátumu znovuzriadený spoj linky 21 do areálu USS, tiež začala premávať mimoriadna linka 51, ktorá jazdila len počas špičiek v 20-minútovom intervale a dopĺňala linku 10. Nasledujúci mesiac sa premávka stabilizovala v takejto podobe.

Zlepšujúca sa epidemiologická situácia priniesla v priebehu mája postupné obnovovanie štandardnej prevádzky, 11. mája sa obnovili linky 1856, znovu sa zaviedli aj zastávky na znamenie. Od stredy 13. mája bola doprava obnovená v plnom rozsahu podľa cestovných poriadkov platných pre pracovný deň, školské prázdniny. Zrušené boli aj obmedzenia nočných spojov.

Vzhľadom na fakt, že pandémia sa aspoň na leto upokojila, boli zriadené cyklobusové spoje na linke 14. Autobus s cyklonosičom vykonával všetky spoje (s výnimkou posledného) na Jahodnú.

Hneď v nasledujúcich dňoch po zrušení väčšiny obmedzení sa nabehlo do známeho a zaužívaného štandardu, 16. a 17. mája sa konala tradičná výluka rýchlodráhy v čase medzi rannou a poobedňajšou špičkou. Linka R1 bola nahradená autobusmi. Rovnaká výluka prebehla ešte cez víkend 13. a 14. júna.

Počas júna došlo ešte k jednému drobnému odklonu v MČ Džungľa, kedy linky 22 a RA6 premávali od 17. júna do 19. júna obojsmerne po Severnom nábreží. Zastávka Džungľa bola presunutá na dočasné stanovište v blízkosti križovatky, zastávka Plťová bola zase presunutá do miesta pôvodného zastávkového zálivu.

Najväčšou výlukou tohto roku bol prekop komunikácie v širšom centre mesta, čo si vyžiadalo úplné uzatvorenie Gorkého ulice v smere von z mesta. Spoje premávajúce po Gorkého, teda linky 14 16 22 25 27 29 36 71 72 a N5 nezastavovali na zastávke Mlynská bašta, ako náhrada slúžila zastávka Námestie Maratónu mieru. Zastávka Národné námestie bola presunutá na ulicu Slovenskej jednoty. Obmedzenie trvalo počas celého júla a augusta.

5. júla tiež došlo ku krátkodobému odklonu liniek 2852 v MČ Krásna kvôli odpustovej slávnosti. Uzatvorené boli ulice Lackova, Žiacka a Adamova, obe linky premávali obojsmerne po Minskej ulici. Zastávky Krásna, Námestie sv. Cyrila a Metoda a Lackova boli zrušené, ako náhrada slúžili zastávky Minská, Vyšný Dvor, Staroslovanská a Tramínová.

20. júla bola po veľmi dlhej dobe znovuobnovená zastávka Hala Cassosport, zrušená bola kvôli stavebným prácam na novom štadióne. Náhradná zastávka pri predajni ASKO bola zrušená.

Cez víkend 25. a 26. júla sa uskutočnil 5. ročník automobilových závodov Race Jahodná, časť spojov linky 14 preto premávala len po zastávku Jahodná, kopec. Zastávka Jahodná, chata bola počas pretekov zrušená.

September sa začal ako ktorýkoľvek iný, žiaci vyrazili do škôl, vysokoškolskí študenti sa pomaly pripravovali na začiatok semestra. Ešte predtým si však cestujúci na Pereši vyskúšali krátkodobý odklon, konkrétne v sobotu 2. septembra, kedy bola čiastočne uzavretá Bystrická ulica. Linky 20RA2 premávali po uliciach Jasovská, Macákova a Pytliacka.

Ešte v priebehu septembra sa konal Týždeň dobrovoľníctvaEurópsky týždeň mobility. Pri tejto príležitosti premávali bezplatné spoje linky 21 do útulku, počas nedele 20. septembra tiež premával aj Dobrý trolejbus, po novom v kompletnej trase linky 71 z Lingova na Sídlisko KVP. Jazda Dobrého trolejbusu pri príležitosti ETM tiež odštartovala jeho jesennú sezónu. Situácia s koronavírusom jej však nepriala a predčasne sa skončila, Dobrý trolejbus vyrazil naposledy na trasu 1. novembra.

Ešte predtým sa však organizoval 97. ročník Medzinárodného maratónu mieru, v kontexte udalostí ale viac symbolicky než je zvykom. Narozdiel od minulých rokov boli tentokrát obmedzenia len mierne, zatvorených bolo niekoľko ulíc, linky 12 17 19 2236 jazdii odklonom. Presunutá bola aj zastávka Námestie osloboditeľov pred budovu Allianzu, kde za bežných okolností zastavuje len linka 11.

Pred prerušením premávky Dobrého trolejbusu sa tiež uskutočnila aj dlhodobá výluka na rýchlodráhe. Počas dvoch týždňov sa postupne opravovali všetky úseky od USS až po kruhový objazd. Električky na rýchlodráhe nejazdili od 5. do 17. októbra, vždy v čase medzi rannou a poobedňajšou špičkou. Linky R1 R4 a R7 boli nahradené autobusmi.

Postupné ochladzovanie do značnej miery prialo šíreniu koronavírusu a otvorené školy nevydržali dlho. Od 11. októbra boli opäť zrušené študentské linky 5 57 a študentské spoje na linke R4. Vydržali tak v prevádzke len dva týždne.

5. decembra došlo k tradičnému obmedzeniu premávky linky 34, ktorá počas obdobia Vianoc musí ustúpiť individuálnej automobilovej doprave a nezachádza tak k dolnému vstupu OC Optima kvôli zvýšeným nárokom na parkovanie. Na samotný záver roka boli opäť obmedzené nočné spoje, od 19. decembra premávajú v podobe ako počas prvej vlny.


Cestovné lístky a tarifa

13. marca boli v rámci prevencie pred šírením koronavírusu zatvorené všetky zákaznícke centrá dopravného podniku, vrátane oddelenia prepravnej kontroly na Rooseveltovej ulici. Cestujúci, ktorí mali predplatné lístky platné v období od 9. do 31. marca dostali bezplatne 60 dní k platnosti navyše. Časové lístky boli predlžované automaticky, nebola potrebná fyzická návšteva zákazníckeho centra. Oddelenie prepravnej kontroly zostalo zatvorené do 18. mája, zákaznícke centrá na Bardejovskej a Rooseveltovej až do 1. júna.

V deň otvorenia zákazníckych centier tiež došlo k drobnej zmene tarify MHD, mierne boli upravené podmienky využívania rodinného lístka, rozšírená bola doživotná bezplatná preprava pre nositeľov plakiet za darovanie krvi a znovu sa obnovila bezplatná preprava pre obete zločinov komunizmu.


Vozidlový park

Vo februári došlo k fyzickej likvidácii siedmich trolejbusov Škoda 15 Tr, konkrétne #1002, #1004, #1010, #1011, #1012, #1013 a #1015. Za šrotovanie vozidiel zaplatil dopravný podnik 3 500 €, teda presne 500 € za každé vozidlo. Ďalej došlo v priebehu roka 2020 k zväčša trvalému odstaveniu šiestich vozidiel, z evidencie boli vyradené tri vozidlá. Jedná sa o vozidlá:

IRISBUS CITELIS 18M    
#3302 odstavený od 6/2020
#3306 vyradený 2020
#3307 vyradený 2020
#3317 odstavený od 10/2020
#3318 odstavený od 7/2020
#3323 odstavený od 10/2020
#3327 odstavený od 10/2020
TEDOM C12G    
#5611 odstavený od 12/2020
SOLARIS URBINO 15    
#3513 vyradený 2020

K nákupu nových vozidiel tento rok nedošlo, rovnako nebola podpísaná ani žiadna zmluva na dodanie nových vozidiel. V súčasnosti sú stále platné rámcové zmluvy na dodanie krátkych autobusov Solaris Urbino 12 IV a kĺbových autobusov SOR NB 18 City, z ktorých sa časť odobrala v predchádzajúcich rokoch. V závere roka bola predĺžená nájomná zmluva na prenájom autobusu Iveco First #5901 so Správou mestskej zelene, slúžiť im teda bude aj počas ďalšieho roka.

Dvadsiateho výročia sa tiež v októbri dožili aj dve zo štyroch Solarisov Urbino 15 z prvej série, konkrétne vozidlá #3502 a #3503 a stali sa tak vozidlami, ktoré ako prvé odjazdili 20 rokov bez akejkoľvek generálnej opravy. S miernou dávkou nadsázky môžeme povedať, že aj bez akejkoľvek lepšej údržby. Dokázali prežiť vozidlá #3501 a #3504 z rovnakej série, ktoré boli vyradené už pred niekoľkými rokmi.

V električkovej doprave prešla veľkou prehliadkou od februára do septembra električka KT8D5 #509.


Dopravné nehody a mimoriadnosti

6. marca došlo vo večerných hodinách na sídlisku Nad Jazerom k vážnej dopravnej nehode, kedy domiešavač narazil do prístrešku zastávky Ladožská v smere na Važeckú. Prístrešok bol zdemolovaný, sutiny na niekoľko hodín zablokovali aj električkovú trať. Nehoda sa našťastie obišla bez zranení, električkové linky 3 79 boli odkláňané do Barce, v úseku VSS, križovatka – Važecká premávala náhradná autobusová doprava. V smere do centra jazdili autobusy po Čingovskej ulici.


Celovozidlové reklamy

KT8D5      
#509 Fajne potraviny od 1/2020  
#521 Youplus od 9/2020  
#530 Wolt od 8/2020  
#531 HELL energy od 2/2020  
#534 Capri-Sonne od 8/2020  
#535 ANTIK Telecom od 12/2020 Aj napriek novému zneniu vyhlášky č. 254/2020 Z. z. platnej od 1. októbra 2020 prekrýva reklama 100% plochy okien.
SOR NB 18      
#4705 Cassovar od 9/2020  
#4715 Harley Davidson od 2/2020 do 8/2020  
  Lavacom od 9/2020  
#4716 Prvá stavebná sporiteľňa od 12/2020  
#4736 Prvá stavebná sporiteľňa od 12/2020  
#4740 Prvá stavebná sporiteľňa od 11/2020  
#4741 OC Galéria od 2/2020  
#4745 Mila Sedita od 9/2020  
#4747 Fajne potraviny od 7/2020  
SOR NB 12      
#5715 Aupark od 1/2020  
#5718 Eco technologies do 1/2020  
#5725 DDS Stabilita od 3/2020  
#5751 Kraj sveta od 12/2020  
#5754 Košice Hotel od 2/2020  

Zo života mesta a DP

Väčšina dôležitých udalostí na úrovni Mesta Košice, DPMK či vznikajúceho IDS Východ bola koncentrovaná v závere roka. Azda prvou pozitívnou správou čo sa vyhliadok do budúcnosti a investícií do dopravy týka bol podpis zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie druhej etapy Modernizácie električkových tratí. K podpisu došlo až po polročných prieťahoch od vyhlásenia víťaza verejného obstarávania. Projektová dokumentácia by mala byť hotová najneskôr na prelome rokov 2021 a 2022.

Počas víkendu 31. októbra a 1. novembra sa na celom území SR plošne testovalo na ochorenie COVID-19. Testovanie bolo sprevádzané najmä vo väčších mestách viacerými ťažkosťami, Mesto Košice však neotáľalo a v priestoroch letiska Košice zriadili drive-through odberné miesto zložené z celkovo 13 autobusov. Konkrétne sa jednalo o vozidlá #5703, #5706, #5707, #5708, #5713, #5724, #5734, #5735, #5736, #5741, #4703, #4713 a #4749. Kapacita testovacieho miesta bola približne 300 áut za hodinu a všetko prebehlo hladko, bez najmenších problémov.

V priebehu novembra sa DPMK prvýkrát zapojil do iniciatívy Movember s cieľom šíriť povedomie o rakovine prostaty. Všetky vozidlá tak boli na niekoľko týždňov vybavené čiernymi fúzikmi. V závere novembra sa zase Mesto Košice pripojilo do spoločnosti IDS Východ ako posledný partner po KSK, PSK a Meste Prešov. 30. novembra bola tiež podpísaná zmluva na komplexnú modernizáciu dopravného dispečingu v areáli na Bardejovskej ulici.

 

Pevne veríme, že ste uplynulý neľahký rok prežili najmä v čo najväčšom zdraví a v mene celého tímu imhd.sk prajeme šťastný, úspešný a lepší nový rok 2021!

 

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.