Ceny a typy cestovných lístkov (1.1.2022 – 31.5.2023)Cestovné lístky na jednu cestu

Časová platnosť Základné cestovné Zľavnené cestovné
  papierový elektronický papierový elektronický
30 minút 0,90 € 0,86 € 0,45 € 0,41 €
60 minút 1,00 € 0,96 € 0,50 € 0,46 €

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu je ohraničená časom. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na denných linkách MHD Košice.

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej dopravnej karte a pri ich využití je poskytovaná zľava.

Cestovný lístok na jednu cestu neplatí na linkách N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7


Cestovné lístky na nočné linky

Časová platnosť Základné cestovné
  papierový elektronický
60 minút 1,50 € 1,50 €

Platnosť cestovných lístkov na nočné linky je ohraničená časom. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na nočných linkách MHD Košice.

Cestovné lístky na nočné linky je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej dopravnej karte.

Cestovný lístok na nočné linky platí na linkách N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

Zľava pri tomto druhu lístka sa neposkytuje.


Cestovné lístky na jednu cestu zakúpené u vodiča

Časová platnosť Základné cestovné
  papierový
60 minút 1,50 €

Platnosť cestovného lístka na jednu cestu zakúpeného u vodiča je ohraničená časom a platí na prepravu 1 osoby a 2 ks batožiny alebo 1 živého zvieraťa; alebo bicykla. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na linkách MHD Košice.

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť iba ako papierové u vodiča.

Zľava pri tomto druhu lístka sa neposkytuje.


Denné cestovné lístky

Časová platnosť Základné cestovné Zľavnené cestovné
  papierový elektronický papierový elektronický
24 hodín 3,20 € - 1,60 € -
7 dní 12,00 € 12,00 € 6,00 € 6,00 €

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na linkách MHD Košice.

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej dopravnej karte.


Predplatné cestovné lístky („mesačníky“)

Časová platnosť Základné cestovné Zľavnené cestovné
30 dní 25,00 € 10,00 €
90 dní 68,00 € 26,50 €
180 dní 126,00 €  
365 dní 199,00 €  

Predplatné cestovné lístky, známe tiež ako „mesačníky“, sú určené predovšetkým pravidelným cestujúcim. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na linkách MHD Košice. „Mesačníky“ možno zakúpiť cez internet, prostredníctvom aplikácií Antik, HOPIN a Ubian, alebo na predajných miestach DPMK.

Cestujúcim dávame do pozornosti, že so stúpajúcou dĺžkou platnosti lístka, sa výrazne zlepšuje jeho hodnota. Napríklad pri základnom cestovnom je hodnota 30-dňového PCL 0,86 € na deň, 90-dňového PCL 0,75 € na deň, 180-dňového PCL 0,70 € na deň a 365-dňového PCL dokonca len 0,66 € na deň. Pri kúpe 180-dňového predplatného cestovného lístka tak v tomto prípade cestujúci ušetrí až 36 eur oproti situácii, keby si pravidelne každý deň kupoval 30-minútové cestovné lístky pre jednu cestu, a pri kúpe 365-dňového predplatného cestovného lístka ušetrí až 86,50 € oproti situácii, keby si pravidelne každý deň kupoval 30-minútové cestovné lístky pre jednu cestu.

Držitelia predplatného cestovného lístka na 365 dní si môžu pozastaviť jeho platnosť na 30 dní maximálne raz počas doby platnosti predplatného cestovného lístka. Zľava pre predplatný cestovný lístok na 180 a 365 dní sa neposkytuje.


Dovozný lístok

Časová platnosť papierový elektronický
60 minút 0,90 € 0,86 €

Dovozný lístok je určený na prepravu nadrozmernej batožiny, bicykla kolobežky alebo prázdneho detského kočíka a platí po dobu 60 minút.

Pri použití elektronického lístka je možné dokúpenie elektronického dovozného lístka.


SMS lístok

Časová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie
60 minút 1,10 € ľubovoľný znak na číslo 1166

SMS lístky je možné zakúpiť len pre telefónne čísla slovenských mobilných operátorov. Cestujúci môže zakúpiť z jedného telefónneho čísla aj viac SMS lístkov (pre viacerých cestujúcich), tiež aj pre svoju batožinu alebo bicykel. 

Cestujúci môže do vozidla MHD nastúpiť až s prijatou spätnou správou s SMS lístkom. Pri kontrole je potrebné ukázať revízorovi správu v mobilnom telefóne, v prípade vybitého telefónu je cestujúci považovaný za cestujúceho bez cestovného lístka. Táto správa musí byť doručená od poskytovateľa služby, nemôže teda ísť o preposlanú SMS od iného účastníka. Prostredníctvom tejto stránky je následne možné na základe telefónneho čísla a overovacieho kódu vytlačiť daňový doklad.

Virtuálny cestovný lístok (Antik, HOPIN, Ubian)

30 minút
(základný)
60 minút
(základný)
24 hodín
(základný)
7 dní
(základný)
60 minút
(dovozný)
60 minút
(rodinný)
0,79 € 0,89 € 3,00 € 11,00 € 0,90 € 0,90 €

Platnosť virtuálnych cestovných lístkov zakúpených prostredníctvom aplikácií Antik, HOPIN či Ubian je ohraničená časom. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na denných linkách MHD Košice.

Virtuálne cestovné lístky je možné zakúpiť prostredníctvom aplikácií HOPIN, Antik a Ubian, ktoré sú dostupné pre operačné systémy Android, iOS a mobilné telefóny Huawei. Virtuálne cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom vopred nabitého kreditu, ktorý je možné nabiť v hodnote 5, 10 alebo 15 € prostredníctvom platobnej karty. Po zakúpení cestovného lístka aplikácia vygeneruje QR kód, ktorý je zároveň cestovným dokladom a cestujúci sa ním preukazuje pri prepravnej kontrole. Cestovné lístky nie je možné zakúpiť s odloženou platnosťou, platnosť začína plynúť okamžite po zakúpení.

Kompletné znenie tarify nájdete na stránke DPMK, a.s.


Zľavy

Zľavnené cestovné sa poskytuje:

 • deťom od 6 do 15 rokov (vrátane)
 • študentom do 26 rokov (vrátane)
 • cestujúcim od 62 rokov
 • držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S (ak nemajú čipovú kartu)

Bezplatne sa prepravujú:

 • deti mladšie ako 6 rokov
 • cestujúcim od 70 rokov
 • držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S (len s čipovou kartou)
 • sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
 • poslanci NR SR, sudcovia Ústavného súdu SR

Viac o zľavách nájdete v časti Zľavy v MHD Košice.


Predajne a e-shop

Predajné miesto Otváracie hodiny Ponúkané služby

Zákaznícke centrum DPMK, a.s.
Bardejovská 6, 043 29 Košice

zastávka DP mesta Košice

Pracovné dni:
pondelok: 07:00 - 18:00
utorok: 08:00 - 18:00
streda: 07:00 - 18:00
štvrtok: 07:00 - 18:00
piatok: zatvorené
 • vydávanie kariet (BČK - mestská karta) 
 • možnosť zakúpenia jednorázových a predplatných CL
 • dobíjanie kreditu na elektronickú peňaženku

Predajňa DPMK, a.s.
Rooseveltova 3, 040 01 Košice

zastávka Nám. osloboditeľov

Od 19. januára 2021:

Oddelenie prepravnej kontroly:
Pracovné dni:
pondelok: 09:00 - 13:45
utorok: 07:00 - 13:45
streda: 07:00 - 15:30
štvrtok: 07:00 - 13:45
piatok: 07:00 - 13:45

Zákaznícke centrum:
Pracovné dni:
pondelok: 08:00 - 18:00
utorok: 07:00 - 18:00
streda: 07:00 - 18:00
štvrtok: 07:00 - 18:00
piatok: 07:00 - 18:00

 • vydávanie kariet (BČK - mestská karta)
 • možnosť zakúpenia jednorázových a predplatných CL
 • dobíjanie kreditu na elektronickú peňaženku
 • prepravná kontrola

Stánok DPMK, a.s.
Južná trieda 2A, 040 01 Košice

zastávka Nám. osloboditeľov

Zatvorené do odvolania
 • možnosť zakúpenia jednorázových a predplatných CL
 • dobíjanie kreditu na elektronickú peňaženku

Viac o predajných miestach, automatoch a zmluvných partneroch nájdete v časti Predajne CL, automaty a e-shop.


Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontrole preukázať platným cestovným lístkom, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu). Výška sankčných úhrad bez platného lístka je nasledovná:

 • 40 € pri úhrade vo vozidle,
 • 50 € pri úhrade do 4 pracovných dní,
 • 60 € pri neskoršom zaplatení,
 • 1 € pri dodatočnom preukázaní sa nárokom na zľavu alebo osobitnou BČK,
 • 5 € pri nezaplatení dovozného za zviera, batožinu, bicykel alebo kolobežku.

Kontrolu tarifného vybavenia na linkách MHD Dopravného podniku mesta Košice vykonáva revízor dopravného podniku, ktorý sa musí preukázať revízorským odznakom. V prípade kontroly sa po zahlásení nasledujúcej zastávky zablokujú označovače cestovných lístkov.

Pokutu je možné zaplatiť v hotovosti alebo kartou na pracovisku prepravnej kontroly na Rooseveltovej 3, prípadne prevodom na účet IBAN: SK36 1111 0000 0066 1018 6006, BIC/SWIFT: UNCRSKBX.

Viac o prepravnej kontrole nájdete v časti Pokuty.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Dispecer #8:
4:18 od tesca smer vodna ide 72, nocak N5 ide o 4:20. Rozna tarifa. Podobny nezmysel ako niekedy TZR tarifa, kde isli za sebou 6 a R1 a v eRke dostavali turisti pokuty.
Reakcia na: myslavcan #7:
Ja to navrhované znenie tarify chápem tak, že na nočných linkách budú platiť dnešné "denné lístky", takže normálne si kúpiš lístok na 30 alebo 60 min. Ja to hodnotím pozitívne - zbavíme sa komplikovaných situácií typu prestup z dennej linky na nočnú linku (alebo opačne) a zbytočnej ďalšej (psychologickej) zábrany, ktorá bude možných cestujúcich odrádzať od použitia nočných liniek a motivovať hľadať iné spôsoby dopravy.

https://static.kosice.sk/meeting/point/FnW9ze6r6z1HOghT/pu06Kn9xfkmGru0NZj3/e2D3s0moZfxOosa7/bod_42_dodatok_c_7_k_tarife_dpmk.zip
Vie niekto ako to bude po 1.10.2022 s lístkami na nočné spoje? Doteraz bol lístok na nočný spoj definovaný dosť pofidérne len cez vetu "cestovný lístok predávaný u vodiča – doplnkový predaj a nočný spoj;" ktorý bol v cene 1,50€. Teraz bol tento lístok zrušený, keďže bol zrušený predaj u vodiča. V novej tarife teda neexistuje suma, za ktorú má byť predávaný lístok na nočný spoj. Teda poslanci asi nechtiac zrušili listok pre nočný spoj a teda DPMK od 1.10.2022 nebude oprávnený požadovať od cestujúcich v nočných linkách špeciálny lístok.
Reakcia na: mi.v #5:
Zase zmena:
Po otvorení appky Antik SmartWay sa zobrazila výzva na potvrdenie nových zmluvných podmienok a tarify. Už sú k dispozícii virtuálne časové CL podľa príslušného stĺpca tarify DPMK až po 365-dňový. (https://www.dpmk.sk/prepravne-podmienky/tarifa-0 ) V cenníku pre časové lístky je ešte položka 1 € manipulačný poplatok. Ale v rozhraní pre nákup to 1 € spomenuté nevidím, takže neviem teraz povedať, či sa skutočne uplatňuje.

Ponuku vlastne teraz vidno aj tu:
https://www.antiksmartway.sk/sk/public-transport a kto si chce prečítať presné podmienky, tak na spodku stránky je sekcia DOKUMENTY, tam sú PDF.
Reakcia na: myslavcan #4:
Ak si dobre pamätám, Antik mesačníky nemal. Tu je popis možností krátko po spustení služby pre verejnosť: https://imhd.sk/ke/diskusna-tema/21/Off-Topic-F%C3%B3rum?dfpi=11504#11504

Potom ešte pribudli zastávkové CP.
A keď som si to pozrel dnes, vidím, že zľavnené lístky už sú odblokované permanentne, okrem rodinného lístka, ktorého nákup je odblokovaný iba v čase, kedy sa na neho dá jazdiť.
V aplikácii Hopin bola pridaná možnosť nákupu virtuálnych predplatených cestovných lístkov na 7, 30, 90, 180 a 365 dní. Preto ma prekvapuje, že tu v odstavci o "mesačníkoch" tvrdíte, že sa dajú kúpiť prostredníctvom aplikácií Antik, Hopin a Ubian. Aj naďalej je to tak trochu problematické tvrdenie. Antik zatiaľ takúto možnosť neponúka, prostredníctvom Ubianu sa dajú kúpiť jedine na už vydanú a zaregistrovanú kartu. Hopin ako prvý ponúka virtuálny mesačník bez fyzickej karty.
Dnes pridaná možnosť nákupu virtuálneho lístka cez aplikáciu hopin taxi... Hopin si podľa zmluvy nechá z každého lístka 5,9% teda z 30 minútového lístka im zostane 0,04661 eura. Pri garantovanej provízii minimálne 199 eur mesačne bez DPH to vychádza na nejakých 5123 lístkov, na prekročenie minimálnej provízie. Ak sa cez apku predá mesačne menej ako 300 lístkov, tak z týchto lístkov neuvidí DPMK ani cent a ešte bude musieť firme doplatiť.
Nechýba tu nejaký typ cestovného lístka? 🤔