Ceny a typy cestovných lístkov (od 1.9.2019)Cestovné lístky na jednu cestu

Časová platnosť Základné cestovné Zľavnené cestovné
  papierový elektronický papierový elektronický
30 minút 0,90 € 0,86 € 0,45 € 0,41 €
60 minút 1,00 € 0,96 € 0,50 € 0,46 €

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu je ohraničená časom. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na denných linkách MHD Košice.

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej dopravnej karte a pri ich využití je poskytovaná zľava.

Cestovný lístok na jednu cestu neplatí na linkách N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7


Cestovné lístky na nočné linky

Časová platnosť Základné cestovné
  papierový elektronický
60 minút 1,50 € 1,50 €

Platnosť cestovných lístkov na nočné linky je ohraničená časom. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na nočných linkách MHD Košice.

Cestovné lístky na nočné linky je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej dopravnej karte.

Cestovný lístok na nočné linky platí na linkách N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

Zľava pri tomto druhu lístka sa neposkytuje.


Cestovné lístky na jednu cestu zakúpené u vodiča

Časová platnosť Základné cestovné
  papierový
60 minút 1,50 €

Platnosť cestovného lístka na jednu cestu zakúpeného u vodiča je ohraničená časom a platí na prepravu 1 osoby a 2 ks batožiny alebo 1 živého zvieraťa; alebo bicykla. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na linkách MHD Košice.

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť iba ako papierové u vodiča.

Zľava pri tomto druhu lístka sa neposkytuje.


Denné cestovné lístky

Časová platnosť Základné cestovné Zľavnené cestovné
  papierový elektronický papierový elektronický
24 hodín 3,20 € 3,20 € 1,60 € 1,60 €
7 dní 12,00 € 12,00 € 6,00 € 6,00 €

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na linkách MHD Košice.

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej dopravnej karte.


Predplatné cestovné lístky („mesačníky“)

Časová platnosť Základné cestovné Zľavnené cestovné
30 dní 25,00 € 10,00 €
90 dní 68,00 € 26,50 €
180 dní 126,00 €  
365 dní 242,00 €  

Predplatné cestovné lístky, známe tiež ako „mesačníky“, sú určené predovšetkým pravidelným cestujúcim. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na linkách MHD Košice. „Mesačníky“ možno zakúpiť cez internet, alebo na predajných miestach DPMK.

Cestujúcim dávame do pozornosti, že so stúpajúcou dĺžkou platnosti lístka, sa výrazne zlepšuje jeho hodnota. Napríklad pri základnom cestovnom je hodnota 30-dňového PCL 0,86 € na deň, 90-dňového PCL 0,75 € na deň, 180-dňového PCL 0,70 € na deň a 365-dňového PCL dokonca len 0,66 € na deň. Pri kúpe 180-dňového predplatného cestovného lístka tak v tomto prípade cestujúci ušetrí až 36 eur oproti situácii, keby si pravidelne každý deň kupoval 30-minútové cestovné lístky pre jednu cestu, a pri kúpe 365-dňového predplatného cestovného lístka ušetrí až 86,50 € oproti situácii, keby si pravidelne každý deň kupoval 30-minútové cestovné lístky pre jednu cestu.

Zľava pre predplatný cestovný lístok na 180 a 365 dní sa neposkytuje.


Dovozný lístok

Časová platnosť papierový elektronický
60 minút 0,90 € 0,86 €

Dovozný lístok je určený na prepravu nadrozmernej batožiny, bicykla kolobežky alebo prázdneho detského kočíka a platí po dobu 60 minút.

Pri použití elektronického lístka je možné dokúpenie elektronického dovozného lístka.


SMS lístok

Časová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie
60 minút 1,10 € ľubovoľný znak na číslo 1166

SMS lístky je možné zakúpiť len pre telefónne čísla slovenských mobilných operátorov. Cestujúci môže zakúpiť z jedného telefónneho čísla aj viac SMS lístkov (pre viacerých cestujúcich), tiež aj pre svoju batožinu alebo bicykel. 

Cestujúci môže do vozidla MHD nastúpišť až s prijatou spätnou správou s SMS lístkom. Pri kontrole je potrebné ukázať revízorovi správu v mobilnom telefóne, v prípade vybitého telefónu je cestujúci považovaný za cestujúceho bez cestovného lístka. Táto správa musí byť doručená od poskytovateľa služby, nemôže teda ísť o preposlanú SMS od iného účastníka. Prostredníctvom tejto stránky je následne možné na základe telefónneho čísla a overovacieho kódu vytlačiť daňový doklad.

Kompletné znenie tarify nájdete v časti Tarifa DPMK, a.s.


Zľavy

Zľavnené cestovné sa poskytuje:

 • deťom od 6 do 15 rokov (vrátane)
 • študentom do 26 rokov (vrátane)
 • cestujúcim od 62 rokov
 • držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S (ak nemajú čipovú kartu)

Bezplatne sa prepravujú:

 • deti mladšie ako 6 rokov
 • cestujúcim od 70 rokov
 • držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S (len s čipovou kartou)
 • sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
 • poslanci NR SR, sudcovia Ústavného súdu SR

Viac o zľavách nájdete v časti Zľavy v MHD Košice.


Predajne a e-shop

Predajné miesto Otváracie hodiny Ponúkané služby

Zákaznícke centrum DPMK, a.s.
Bardejovská 6, 043 29 Košice

zastávka DP mesta Košice

Pracovné dni:
07:00 - 18:00
 • vydávanie kariet (BČK - mestská karta) 
 • možnosť zakúpenia jednorázových a predplatných CL
 • dobíjanie kreditu na elektronickú peňaženku

Predajňa DPMK, a.s.
Rooseveltova 3, 040 01 Košice

zastávka Nám. osloboditeľov

Pracovné dni:
07:00 - 18:00
 • vydávanie kariet (BČK - mestská karta)
 • možnosť zakúpenia jednorázových a predplatných CL
 • dobíjanie kreditu na elektronickú peňaženku
 • prepravná kontrola

Stánok DPMK, a.s.
Južná trieda 2A, 040 01 Košice

zastávka Nám. osloboditeľov

Zatvorené do odvolania
 • možnosť zakúpenia jednorázových a predplatných CL
 • dobíjanie kreditu na elektronickú peňaženku

Viac o predajných miestach, automatoch a zmluvných partneroch nájdete v časti Predajne CL, automaty a e-shop.


Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontrole preukázať platným cestovným lístkom, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu). Výška sankčných úhrad bez platného lístka je nasledovná:

 • 40 € pri úhrade vo vozidle,
 • 50 € pri úhrade do 4 pracovných dní,
 • 60 € pri neskoršom zaplatení,
 • 1 € pri dodatočnom preukázaní sa nárokom na zľavu alebo osobitnou BČK,
 • 5 € pri nezaplatení dovozného za zviera, batožinu, bicykel alebo kolobežku.

Kontrolu tarifného vybavenia na linkách MHD Dopravného podniku mesta Košice vykonáva revízor dopravného podniku, ktorý sa musí preukázať revízorským odznakom. V prípade kontroly sa po zahlásení nasledujúcej zastávky zablokujú označovače cestovných lístkov.

Pokutu je možné zaplatiť v hotovosti alebo kartou na pracovisku prepravnej kontroly na Rooseveltovej 3, prípadne prevodom na účet IBAN: SK36 1111 0000 0066 1018 6006, BIC/SWIFT: UNCRSKBX.

Viac o prepravnej kontrole nájdete v časti Pokuty.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Nechýba tu nejaký typ cestovného lístka? 🤔