TIOP Moldava nad Bodvou

Základné údaje o projekte

Investor: Železnice Slovenskej republiky, a. s. 

Zhotoviteľ: TSS Grade, a.s., Koľajové a dopravné stavby, spol. s.r.o. 

Projektant: SUDOP Trade, spol. s r. o.  

Termín výstavby: X/2014 - 30.9.2015

Náklady na výstavbu: 6 725 511 € s DPH

Financovanie: Operačný program Doprava - Kohézny fond EÚ (85 %), štátny rozpočet SR (10 %), Mesto Košice (5 %)

Projekt Terminál integrovanej osobnej dopravy (TIOP) Moldava nad Bodvou je pilotným projektom v rámci budovania integrovaného dopravného systému v Košickom kraji. Jeho primárnou úlohou je integrovať koľajovú dopravu s nekoľajovou na základe takzvaných prestupov "suchou nohou". 

Parametre terminálu

Areál terminálu je situovaný východne od intravilánu mesta, na predĺžení Kavlínskej ulice, približne 250 metrov od bývalej autobusovej stanice. Toto umiestnenie bolo dané polohou železničnej trate 168 (t. č. bez osobnej dopravy) a pripravovanej preložky cesty II. triedy číslo 550 (obchvat Moldavy nad Bodvou). 

Súčasťou terminálu je dvojkoľajná železničná zastávka Moldava nad Bodvou mesto. Pri jednej z koľají je umiestnené nástupište s celkovou dĺžkou 130 metrov. Celková užitočná dĺžka koľají v zastávke je 250 metrov. 

Autobusová stanica situovaná vedľa železničnej zastávky pozostáva zo siedmich nástupíšť, ktoré zdieľajú prestrešenie spolu so železničným nástupišťom. Jej súčasťou dve výstupné plochy a odstavisko autobusov s kapacitou 10 vozidiel.

Zásadným integračným prvkom terminálu je spoločná technologicko-prevádzková budova. Jej súčasťou je čakáreň pre cestujúcich, sociálne zariadenia a výdajňa cestovných lístkov.

V blízkosti odstavnej plochy pre autobusy je situované parkovisko pre osobné automobily. Jeho kapacita spolu s parkovacími priestormi pred budovou (krátkodobé státie, taxi a miesta pre telesne postihnutých) je 83 miest. Východne od budovy terminálu sa nachádzajú stojany pre 120 bicyklov.

Prevádzka terminálu

Terminál bol sprevádzkovaný nadobudnutím platnosti GVD 2015/2016 dňa 13. decembra 2015. ZSSK tu v pracovne dni prevádzkuje sedem párov osobných vlakov obsluhovaných motorovými jednotkami radu 813. Počas voľných dní je ponuka spojov znížená na šesť párov.

Pôvodná koncepcia GVD počítala s ďalšími troma pármi vlakov, ktoré mali jazdiť až od vyhlásenia. K tomuto kroku sa však nikdy nepristúpilo. 

Ponuka autobusových spojov je omnoho pestrejšia- zabezpečené sú návozy na zmeny v U. S. Steel, priemyselných parkov Veľká Ida a Kechnec, ako aj pravidelné spoje prímestskej, aj diaľkovej dopravy. 

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.