Aktivácia zliav pre žiakov a študentov na školský rok 2014/2015

Pre cestovanie so zľavou je nutné aktivovať zľavu na nový školský rok v predajniach DPMK (resp. u dopravcu, ktorý vydal kartu), alebo na školskom termináli

Žiaci a študenti cestujúci MHD majú nárok na zľavnenú prepravu. Uplatniť si ho môžu v Zákazníckom centre na Bardejovskej č. 6 a v Predpredaji na Rooseveltovej č. 3, v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00 hod. Platnosť starých kariet, ktoré boli vydané DPMK, sa skončila k 31.7.2014, po tomto termíne sú karty zablokované. DPMK zdôrazňuje, že nárok na zľavu je možné uplatniť len na novej Mestskej karte (okrem nej DPMK akceptuje aj karty ISIC a karty iných dopravných spoločnosti). Za aktiváciu BČK je zodpovedný majiteľ karty, teda študent. Každá karta, ktorá nebola včas aktivovaná pre dopravné účely je neplatná, vykazuje podtyp karty základnej bez nároku na zľavnenú prepravu. Akékoľvek reklamácie z tohto titulu budú preto považované za neoprávnené.

U žiakov do ukončenia základnej školskej dochádzky, pokiaľ žiak už vlastní novú BČK - Mestskú kartu Košice, nie je potrebné obnovovať nárok na zľavu, pretože platí počas platnosti karty, resp., do dosiahnutia veku 16 rokov

Aktivácia zľavy BČK vydaných DPMK, platí len pre držiteľov novej BČK – Mestskej karty Košice:

- Študenti stredných a vysokých škôl, držitelia Mestskej karty majú povinnosť aktivovať si študentskú zľavu začiatkom školského roka. Pre aktiváciu je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy a doklad totožnosti (OP, pas).

Študenti stredných a vysokých škôl môžu na cestovanie MHD v Košiciach využiť okrem bezkontaktnej čipovej karty – Mestskej karty, vydanej dopravcom, aj študentské karty (ISIC) označené logom EMCARD na dobíjanie predplatného CL, elektronickej peňaženky alebo ako preukaz na používanie zľavnených papierových CL. Platnosť zľavy na karte vyznačuje škola. Kartu je nutné aktivovať na univerzitnom terminále, inak je neplatná.

Aktivácia ISIC kariet:

- Kartu je potrebné aktivovať priložením na školský terminál, stredoškoláci môžu využiť aj terminál umiestnený na predajnom mieste Predpredaj na Rooseveltovej č. 3. Po aktivácii karty je možné zakúpiť cestovný lístok na ďalšie obdobie.

V prípade, ak študent nevlastní žiadnu zo spomínaných kariet, môže si vybaviť tzv. kmeňový list, ktorý slúži ako preukaz na používanie zľavnených papierových CL.

Študenti posledných ročníkov SŠ a VŠ (1. aj 2 .stupňa) po ukončení štúdia záverečnými skúškami strácajú nárok na zľavnenú prepravu.

Bližšie informácie o nároku na prepravu za zľavnené cestovné a o podmienkach preukazovania sú uvedené v Tarife DPMK zverejnenej na stránke www.dpmk.sk.

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.