Vybavovanie žiackych a študentských zliav na školský rok 2014/2015

Pre žiakov a študentov: Vybavovanie žiackych a študentských zliav na školský rok 2014/2015.

Žiaci a študenti využívajúci na cestovanie prostriedky mestskej hromadnej dopravy majú nárok na zľavnenú prepravu. Uplatniť si ho môžu v Zákazníckom centre na Bardejovskej č. 6 a v Predpredaji na Rooseveltovej č. 3, v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00. Platnosť všetkých kariet, ktoré boli vydané DPMK do 31.12.2012 sa skončí k 1.7.2014 a po tomto termíne budú zablokované. DPMK zdôrazňuje, že za aktiváciu BČK je zodpovedný majiteľ karty, teda študent. Každá karta, ktorá nebola včas aktivovaná pre dopravné účely je neplatná, vykazuje podtyp karty základnej bez nároku na zľavnenú prepravu. Akékoľvek reklamácie z tohto titulu budú preto považované za neoprávnené. .

Čo potrebujete na predĺženie platnosti zľavy na BČK:

Prolongovať nárok na zľavu je možné za nasledovných podmienok:

  1. Žiaci stredných škôl majú obdobie platnosti zľavy v BČK nastavené do 30.6.2014, pre obdobie školského vyučovania. Aby mohla byť využívaná zľava aj počas nasledujúceho obdobia školských prázdnin (letných), ktoré končí 31. augusta, je potrebné si predĺžiť nárok na zľavu posledný mesiac školského vyučovania t.j. v júni na školskom termináli aktiváciou karty pre dopravné účely alebo na predajnom mieste DPMK predložením potvrdenia o návšteve školy. S potvrdením o škole bude zľava nastavená na obdobie prázdnin a školský rok 2014/2015 do termínu 12.9.2015, u študentov 4. (končiacich) ročníkov do 30.6.2015.
  2. U žiakov do ukončenia základnej školskej dochádzky, pokiaľ žiak už vlastní novú BČK - Mestskú kartu Košice, nie je potrebné obnovovať nárok na zľavu, pretože platí počas platnosti karty, resp. do dosiahnutia veku 16 rokov. Ak žiak základnej školy nastupuje na strednú školu a nemá v úmysle si zakúpiť Mestskú kartu Košice, môže si na dočasnú dobu do 12.9.2014 vybaviť tzv. kmeňový list, pre možnosť cestovania počas prázdnin na zľavnené cestovné lístky.
  3. Vysokoškolákom platnosť študentskej zľavy na BČK alebo v študentských preukazoch končí 30.9.2014, alebo podľa platnosti nastavenej školou. Prolongácia nároku za zľavnené cestovanie sa uskutočňuje predložením potvrdenia o návšteve školy na predajnom mieste DPMK, alebo aktiváciou na školskom termináli.
  4. Študenti posledných ročníkov stredných a vysokých škôl po ukončení štúdia záverečnými skúškami strácajú nárok na zľavnenú dopravu. Opätovný nárok na zľavu v nasledujúcom školskom roku získajú po predložení potvrdenia o zápise na ďalšie štúdium. Nepostačuje potvrdenie o prijatí. Ostatní študenti majú nárok na zľavnenú prepravu do dňa platnosti zľavy nastavenej na BČK.

Za aktiváciu BČK je zodpovedný majiteľ karty. Karta, ktorá nebola včas aktivovaná pre dopravné účely je neplatná, vykazuje podtyp karty základnej bez nároku na zľavnenú prepravu. Akékoľvek reklamácie z tohto dôvodu budú považované za neoprávnené. 

Pre aktiváciu je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy a doklad totožnosti (OP, pas). Ak študent potvrdenie nevie predložiť preto, že mu ho škola ešte neposkytla, bude mu zľava nastavená do 12.9.2014.

Prolongáciu nároku na zľavu aj predaj nových kariet vykonávajú v Zákazníckom centre na Bardejovskej č. 6  a v Predpredaji na Rooseveltovej č. 3 

Bližšie informácie o nároku na prepravu za zľavnené cestovné a o podmienkach preukazovania sú uvedené v Tarife DPMK zverejnenej na stránke www.dpmk.sk.

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.