Zastávka ŽST Petržalka

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
59 Petržalka, Antolská
59 Rača, Na pántoch
80 Kopčany; Cintorín Petržalka
80 Staré Mesto, Kollárovo námestie
91 Čunovo
91 Most SNP
93 Petržalka, Vyšehradská
93 Hlavná stanica
94 Staré Mesto, Blumentál
94 Petržalka, Holíčska
99 Petržalka, Antolská; Vozovňa Petržalka
99 Petržalka, Ovsište
191 ŽST Rusovce
191 Most SNP
N80 Petržalka, Údernícka, kúpalisko
N80 Hlavná stanica
N93 Petržalka, Jasovská
N93 Hlavná stanica
Linka Smer
59 Petržalka, Antolská
59 Rača, Na pántoch
80 Kopčany; Cintorín Petržalka
80 Staré Mesto, Kollárovo námestie
91 Čunovo
91 Most SNP
93 Petržalka, Vyšehradská
93 Hlavná stanica
94 Staré Mesto, Blumentál
94 Petržalka, Holíčska
99 Petržalka, Antolská; Vozovňa Petržalka
99 Petržalka, Ovsište
191 ŽST Rusovce
191 Most SNP
N80 Petržalka, Údernícka, kúpalisko
N80 Hlavná stanica
N93 Petržalka, Jasovská
N93 Hlavná stanica

Najbližšie odchody