Zastávka Riazanská

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
3 Petržalka
3 Rača, Cintorín Rača
7 Hlavná stanica
7 ŽST Vinohrady
N55 Rača
N55 Hlavná stanica
Linka Smer
3 Petržalka
3 Rača, Cintorín Rača
7 Hlavná stanica
7 ŽST Vinohrady
N55 Rača
N55 Hlavná stanica

Najbližšie odchody