Zastávka Rajská

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
60 Trnávka, Rádiová
72 Dolné hony, Čiližská
Linka Smer
60 Trnávka, Rádiová
72 Dolné hony, Čiližská

Najbližšie odchody