Zastávka Priekopnícka

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
75 Krasňany, Kadnárova
75 Dolné hony, Čiližská
201 Dolné hony, Čiližská
201 Hlavná stanica
202 Dolné hony, Čiližská
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala
720 Vlky
720 Autobusová stanica
730 Zlaté Klasy
730 Autobusová stanica
740 Nový Život; Čenkovce
740 Autobusová stanica
N72 Dolné hony
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie
Linka Smer
75 Krasňany, Kadnárova
75 Dolné hony, Čiližská
201 Dolné hony, Čiližská
201 Hlavná stanica
202 Dolné hony, Čiližská
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala
720 Vlky
720 Autobusová stanica
730 Zlaté Klasy
730 Autobusová stanica
740 Nový Život; Čenkovce
740 Autobusová stanica
N72 Dolné hony
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie

Najbližšie odchody