Zastávka Nemocnica Kramáre

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
32 Hlavná stanica
32 Dlhé diely, Kuklovská
204 Patrónka, Valašská
204 Trnávka, Rádiová
211 Kramáre, Národný onkologický ústav
211 ŽST Železná studienka
212 Cintorín Vrakuňa
212 ŽST Železná studienka
N29 Devín
N29 Hlavná stanica
Linka Smer
32 Hlavná stanica
32 Dlhé diely, Kuklovská
204 Patrónka, Valašská
204 Trnávka, Rádiová
211 Kramáre, Národný onkologický ústav
211 ŽST Železná studienka
212 Cintorín Vrakuňa
212 ŽST Železná studienka
N29 Devín
N29 Hlavná stanica

Najbližšie odchody