Zastávka Cintorín Vrakuňa (Záchytné parkovisko Cintorín Vrakuňa)

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
65 Dolné hony, Čiližská; Jurajov dvor
65 Rača, Tbiliská; Jurajov dvor
75 Krasňany, Kadnárova
75 Dolné hony, Čiližská
201 Dolné hony, Čiližská
201 Hlavná stanica
202 Dolné hony, Čiližská
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie
212 ŽST Železná studienka
720 Vlky
720 Autobusová stanica
725 Miloslavov
725 Autobusová stanica
727 Šamorín, Mliečno; Šamorín, Čilistov
727 Autobusová stanica
730 Zlaté Klasy
730 Autobusová stanica
737 Šamorín, Mliečno; Šamorín, autobusová stanica
737 Autobusová stanica
740 Nový Život; Čenkovce
740 Autobusová stanica
N72 Dolné hony
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie
Linka Smer
65 Dolné hony, Čiližská; Jurajov dvor
65 Rača, Tbiliská; Jurajov dvor
75 Krasňany, Kadnárova
75 Dolné hony, Čiližská
201 Dolné hony, Čiližská
201 Hlavná stanica
202 Dolné hony, Čiližská
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie
212 ŽST Železná studienka
720 Vlky
720 Autobusová stanica
725 Miloslavov
725 Autobusová stanica
727 Šamorín, Mliečno; Šamorín, Čilistov
727 Autobusová stanica
730 Zlaté Klasy
730 Autobusová stanica
737 Šamorín, Mliečno; Šamorín, autobusová stanica
737 Autobusová stanica
740 Nový Život; Čenkovce
740 Autobusová stanica
N72 Dolné hony
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie

Najbližšie odchody