Zastávka Botanická záhrada

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
29 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 cez Devín
29 Staré Mesto, Nové SND
32 Hlavná stanica
32 Dlhé diely, Kuklovská
N29 Devín
N29 Hlavná stanica
N33 Dlhé diely
N33 Hlavná stanica
N34 Dúbravka
N34 Hlavná stanica
X5 Dúbravka
X5 Staré Mesto, Nové SND
X33 Dlhé diely, Kuklovská
X33 Staré Mesto, Nové SND
Linka Smer
29 Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 cez Devín
29 Staré Mesto, Nové SND
32 Hlavná stanica
32 Dlhé diely, Kuklovská
N29 Devín
N29 Hlavná stanica
N33 Dlhé diely
N33 Hlavná stanica
N34 Dúbravka
N34 Hlavná stanica
X5 Dúbravka
X5 Staré Mesto, Nové SND
X33 Dlhé diely, Kuklovská
X33 Staré Mesto, Nové SND

Najbližšie odchody