Zastávka Aupark

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
50 Nové Mesto, Kukučínova
80 Staré Mesto, Kollárovo námestie
83 Dúbravka, Pri kríži
83 Petržalka, Kutlíkova
84 Dúbravka, Pri kríži
84 Petržalka, Ovsište
88 Most SNP cez Petržalku
91 Čunovo
91 Staré Mesto, Most SNP
93 Petržalka, Vyšehradská
93 Hlavná stanica
94 Staré Mesto, Blumentál
94 Petržalka, Holíčska
191 Rusovce
191 Staré Mesto, Most SNP
N93 Petržalka, Jasovská
N93 Hlavná stanica
N95 Hlavná stanica
Linka Smer
50 Nové Mesto, Kukučínova
80 Staré Mesto, Kollárovo námestie
83 Dúbravka, Pri kríži
83 Petržalka, Kutlíkova
84 Dúbravka, Pri kríži
84 Petržalka, Ovsište
88 Most SNP cez Petržalku
91 Čunovo
91 Staré Mesto, Most SNP
93 Petržalka, Vyšehradská
93 Hlavná stanica
94 Staré Mesto, Blumentál
94 Petržalka, Holíčska
191 Rusovce
191 Staré Mesto, Most SNP
N93 Petržalka, Jasovská
N93 Hlavná stanica
N95 Hlavná stanica

Najbližšie odchody