Výprava vozidiel v mesiaci júl 2013

Deň

Vozidlo
1
Pon
2
Uto
3
Str
4
Štv
5
Pia
6
Sob
7
Ned
8
Pon
9
Uto
10
Str
11
Štv
12
Pia
13
Sob
14
Ned
15
Pon
16
Uto
17
Str
18
Štv
19
Pia
20
Sob
21
Ned
22
Pon
23
Uto
24
Str
25
Štv
26
Pia
27
Sob
28
Ned
29
Pon
30
Uto
31
Str
5                                                91/6
31                                                                                                Objednávka/?
308203/3
1032                                                                                                      20/4
1034                        70/2       80/1 70/7       20/6
80/3
                  50/4 N53/11 50/7                   50/6 50/4             50/1                               20/1
1035X13/2       20/3                         22/16                   22/11
20/11
      X13/1       20/12
22/12
X13/2       22/3
20/3
20/3 53/4       20/2
22/2
20/6
22/16
ZV Trnávka/5 23/1       20/1             53/4
103622/14 20/5
22/15
23/2 22/14                                                             22/14
1101                                                            65/6                         65/1             32/1                                                             204/5
1102                                                            65/7                                                                                                       204/6
1103                                                                                                                                          37/6                                     37/6
1104                                                                  37/4             43/1             Služobný spoj/6                   43/1 32/3 32/4                               204/6
1105                                                32/4                                                                                     43/1 43/1 37/5
1106                              37/1                                                             32/4                   37/5                                                 28/7
1107      57/1                               65/3                   28/3                                                       37/4       28/2       37/3                   28/5
1108                        37/3       37/2             37/1 32/3             65/2                         32/2       37/1             37/5                   65/5             32/3
1109                                                            32/4 37/5                               32/2       37/1                               37/11       37/4
120196/6             96/5 96/2 96/5 32/2             88/1 88/3                                     88/6                               87/6 32/6       32/1
120288/3 88/5       88/3       96/2 88/4       32/2 88/5 96/1 96/6       63/1 88/4 32/5 32/1                   63/2       96/4             87/6                         32/4
120496/5 88/6 96/3 88/4                                                                                                                                                             32/1
120588/4       88/6 88/5       88/2 63/3       88/1 96/3 88/1 96/2 88/4       96/1                               88/3                         32/1                         88/1
120688/3 88/2 88/1 96/2 88/4 88/5 32/3       96/1 96/6 88/6       88/6                         88/2             88/4
120788/2 88/1 96/2 96/4 88/5 32/3 63/5 96/1 96/5       96/3 88/4 88/5 32/3                                                                               63/3             88/5
1208                                                                                                                        32/1                               32/3 63/5
120932/6 96/3 88/4 87/6       96/3                                                                   96/3             63/3                                                 88/2
121096/1 96/5       88/2 32/1 88/3 88/4       88/7 96/2 88/4 88/5 32/3 63/5                                                                               96/3       32/3 88/4
1211                                                                                          96/3                         32/2                                     96/2             88/3
121296/4 96/6 96/6 96/3 88/6 88/1 96/4       88/4             88/2 32/1       88/1             88/5             88/6 96/5       96/3
121388/6 96/1 96/5 88/6 96/5 32/2 88/3       88/6 88/3 88/2 88/1 96/2       88/5
88/3
                              96/5       96/1 87/5                   63/2
121488/7 88/3 88/2 88/1 96/4 88/4 88/5 96/2 96/6       96/6 88/6 96/5 32/2 87/6                                     96/4                               96/4       88/4
121588/1 96/2 96/4                                                             96/3       32/6       96/2             32/3 32/2       96/5             32/2             32/4
1217                                                                        88/3 63/3                   88/1             88/5 96/6       96/1
1218                        32/2 63/5 88/6 88/2             32/6 32/6 32/2 96/2 32/6             32/6 32/6 32/2 63/5 32/6 32/6 32/6 32/6 32/6       96/5 32/6 32/6 32/6
121996/2 96/4 88/5 96/1       88/6 96/4
88/1
88/7 96/3 88/4             96/3 32/1 88/2                         32/3       96/1 96/5
122088/5       88/3 88/7
96/4
88/1 96/4 32/1 88/4             88/7
88/6
88/3 88/2 63/2                   96/6             88/1       96/3             87/5       N33/1
32/1
1221            87/5 96/6 88/2 63/2 96/2 96/4 88/5 96/1 96/2 96/1 88/1 96/4                               32/1 88/2             96/4                               88/6
122296/3 88/4 87/6       96/3 32/1 88/2 88/1 96/2 88/7 88/5                   96/5             88/4                                                       32/2
32/3
            96/5
1601                                          21/5             70/2                   61/3                   84/2             21/15
1603                                                                                    ZV Trnávka/3             84/2                   39/9
31/9
            63/7                         212/4
1605                                                                                    63/4             63/8                               31/9
39/9
                              ZV Trnávka/1
1606                                                                                    61/6
22/15
ZV Trnávka/1
70/1
63/7
160834/3       34/5                               196/3       78/5                   74/1 34/1
1609                                                                                    63/6                                                 70/8
1610            34/1                                                 21/4             84/5 70/3 63/5                               66/2
ZV Trnávka/1
                                    70/4 ZV Trnávka/3
1612                                                                  70/1
1616                                                                                    37/3
34/2
ZV Trnávka/3
83/7
      63/7 84/2                               98/12                               84/3
161834/6       196/2                               34/3       34/5 34/5                                                       34/2                   74/4
1620            34/3
1621                                          196/4
1622                                                      88/3                         74/2                                                       75/5 34/2                   32/2
162334/2       75/4                               75/5 196/3       196/4                   34/4 34/6                                                                               34/1
1625                                                      34/3
1626                  87/3                   196/4                   88/7             74/4                                     34/3       78/8
34/5
      87/7                         78/6
1627196/1                                           34/2 74/4 75/4                                                                   34/4 34/6 74/3                         75/3 34/3
1628                                          96/3                                                                                                 74/5 78/10
1629                                                                                                                                          59/1
1630      78/3 88/7
34/3
                                    88/6                                                                         29/2       32/4 34/6
163134/4 34/6       196/2 32/3             96/6       96/4 96/5 32/2                   74/1 34/1                                                                         75/4
163234/1 75/2 196/1                         32/2             34/2 59/2                                                                         34/4                   74/3 34/6 74/3
163334/5 196/2       34/1                         196/1                                     34/2                   X8/4 X8/4             196/3 34/2             28/2       34/4 34/6
163478/8 34/5 75/1 34/2                   34/1 75/2
88/4
196/1                                     34/2                                     34/5       74/5
X8/5
28/1                   34/4
1635196/3             74/5
34/4
            28/4 34/3       34/5 78/8             28/4 34/1                                           75/6 34/2 74/4       63/5       75/5       75/5
1636            21/10                                                 70/5
1637                                                                                    39/4
31/4
93/16
      37/5/5
ZV Trnávka/3
83/2
37/5
63/4                   21/13 70/5 61/3                               70/8
163820/4
ZV Trnávka/3
      39/9
31/9
                                                                  84/6                   21/10
163984/6 70/4       63/6                   21/5
ZV Trnávka/3
                  70/4             84/7                   21/9             21/12       21/10                                     93/15
181095/11 95/11 95/11 95/11             92/12 95/11 95/11 95/11 95/11                   95/11 95/11
92/11
N95/11
95/11 95/11 95/11             95/11 95/11 95/11 95/11 95/11             95/11 95/11 95/1
181592/11
N95/11
94/6 94/6 94/6                               94/6 ZV Petržalka/14
83/3
94/6
94/6
83/8
ZV Petržalka/14
            94/6 94/6       94/6 94/6             94/6 94/6 94/6
X8/3
                              ZV Petržalka/14
83/7
1821      63/4 31/8
39/8
            N21/11
25/11
      31/3
39/3
31/7
39/7
                                                                                    31/8
39/8
                                    39/7
31/7
1822            63/7 93/15             61/1       N70/1
84/1
                                    70/1                               98/12             98/12             N70/11
83/11
182384/11
70/7
63/1       98/10                                           23/7
26/7
      98/7                         23/7
26/7
83/6 X8/6             70/2             31/3
39/3
83/7
1824                                          ZV Trnávka/3
63/6
            31/3
39/3
98/9                         21/2 21/7 21/6             21/3       31/1
39/1
      63/6       N31/11
N21/11
      21/5 39/3
31/3
182593/16 63/6 21/14             83/5       84/5                   63/7
182621/1       70/3 ZV Trnávka/3
20/2
83/6       83/4                               83/7 83/3             93/14                   31/7
39/7
98/10                   70/7 39/2
31/2
61/1
N31/1
      70/5
1827            70/8                         93/16             21/3             26/7
23/7
                        84/5                   63/7       21/15
1828                  70/8             N70/11
83/11
                                    83/6 21/4             21/1
1829      N70/1
84/1
70/7 63/1       83/5                                                                                                                                           98/12
ZV Trnávka/3
84/2
1830            21/3 70/5             93/14             39/6
31/6
      63/4 98/7                         93/14             83/4             70/4             83/7 83/3             93/14
183198/9       21/12 70/3       83/2       84/4             70/4
183270/6       63/6 98/12 93/14 83/6 23/7
26/7
63/4                               31/5
39/5
61/4                               31/6
39/6
84/3 ZV Trnávka/3
34/1
84/2                   98/7
183321/4       70/5 70/6                               31/5
39/5
63/6             21/1       70/3             61/3 83/4 39/1
31/1
            X8/8       ZV Trnávka/3
96/5
83/3 61/4       93/14 98/10
1834                                                                                                                                                                  83/2 98/12 63/3
1835            98/9 63/8             31/5
39/5
      61/3             70/2             84/3 83/5
ZV Trnávka/3
84/2       63/2             21/4                   70/1 N70/1
83/1
N70/1
83/1
1836            63/3
183770/5 70/6 31/9
ZV Trnávka/1
26/7
23/7
            83/1
N70/1
23/7
26/7
63/4                                           61/3       61/2       93/15 X8/7       84/6                   39/6
31/6
183839/6
31/6
26/7
23/7
63/4             21/1
N21/1
83/5                                     61/2                   ZV Trnávka/3
63/4
            21/3 93/14 98/10                         31/4
39/4
            39/6
31/6
1839                                                                                                                                          70/1       70/2                   70/7
84/11
1840      70/5 70/6                   93/14             63/4                                           61/3       31/1
39/1
61/2             21/8 ZV Trnávka/3
20/1
34/4
1841                              83/7       21/6 23/7
26/7
31/7
39/7
                  21/5 21/6 70/4       63/2       31/5
39/5
      63/6                         83/6 31/5
39/5
      39/7
31/7
184270/3                   31/4
39/4
      61/3 21/7             39/5
31/5
            83/1
N70/1
31/1
39/1
            67/1
ZV Trnávka/1
      39/6
31/6
21/4
25/4
21/6       39/7
31/7
      21/7             21/6 70/2
1843                                                                                                                                                                        25/7
21/5
184423/7
26/7
      39/7
31/7
                  93/14
ZV Trnávka/1
            23/7
26/7
                  83/7 39/3
31/3
                              21/2 21/7
1845                                                      93/14 21/7 21/6       N70/11
83/11
            21/6             83/2 31/5
39/5
            31/3
39/3
      X8/7
1846            70/2 70/4       39/3
31/3
83/7 84/2                         83/2 21/2                         63/6 N70/11
83/11
31/2
39/2
            70/5       201/6a
ZV Trnávka/1
      61/11
N21/12
N31/12
1847            21/6 39/9
31/9
                  39/5
31/5
                        83/4 31/1
39/1
21/5                               61/3             21/6       70/8
1848      98/9       ZV Trnávka/1
66/1
            83/6                   70/2                                                       83/2 21/13
ZV Trnávka/1
                        83/3       212/5
184963/1                   39/1
31/1
61/2 93/15 84/6 84/3 20/6
ZV Trnávka/3
84/2             61/1                   63/3 21/3 39/4
31/4
      21/9                         31/4
39/4
21/5
1850      70/1 98/12
93/16
84/1 83/11
N70/11
      21/4                                     93/14       26/7
23/7
                  N21/1
21/1
N31/1
61/1
                              31/1
39/1
61/2
1851            23/7
26/7
63/4 98/7       21/1                   61/4                                           83/3
21/7
ZV Trnávka/3
83/3 61/4             98/10       X8/8                         84/1
185298/10 21/4       63/3                         N70/11
84/11
                                                                                                70/3       83/6
1853      63/2 93/14       83/2             84/1             84/1 70/7       21/4                   63/7 61/4 61/11
N21/12
93/14             63/4       98/9       21/4       21/4
1854                                                                              83/5                                                                               61/3
185584/1 70/7
N70/11
84/11
63/1       83/5 23/7
26/7
                  63/8             23/7
26/7
61/3 31/2
39/2
98/9 21/1             23/7
26/7
83/6                         70/4       39/3
31/3
ZV Trnávka/3
1856                        83/4       61/2       84/6 84/3 20/4
ZV Trnávka/3
34/4
            21/3       98/10 21/4       63/3       39/4
31/4
            N70/11
84/11
                  31/7
39/7
      39/5
31/5
185770/1 63/5
98/12
            31/2
39/2
                              63/4             ZV Trnávka/1 26/7
23/7
63/4 39/2
31/2
                  X8/5 X8/8       84/5                   93/15
1858            ZV Trnávka/3             83/4 31/1
39/1
                        ZV Trnávka/3 83/3 61/4       93/14 63/2 21/4       31/7
39/7
98/7       X8/8 84/1
N70/1
            83/5 83/5 21/7 70/6
185939/5
31/5
70/3 39/1
31/1
                        31/8
39/8
      39/3
31/3
23/7
26/7
39/7             39/7
31/7
21/6 21/7 21/6                   39/5
31/5
      39/2
31/2
      61/4             63/7 98/9
1900                                                                                    44/1
1901                                                                                    44/1
151/1
            27/1                               27/1
1903147/1             147/1 147/1       147/1                   147/1       147/1       147/1 147/1
1904                                          27/1                                     151/1                                                       27/1 27/1             27/1       44/1
1905                                                                                    128/1                                           147/1 147/1                               27/1 27/1
190635/2       35/2
35/1
                                                35/2                         27/1       27/1       82/1
190727/1 27/1 27/1 27/1                         27/1 27/1 27/1 27/1             27/1 27/1 27/1
190835/1       35/2                                                 35/1                                           82/1 128/1                         147/1
1909            35/2                               147/1       82/1                   82/1       147/1 27/1             128/1 27/1 27/1
2020                                                                                                ZV Jurajov dvor/8
43/1
                        96/5
ZV Jurajov dvor/8
ZV Jurajov dvor/8
66/2
                              34/2
ZV Jurajov dvor/8
      204/8
202199/6       99/7             99/4       99/4             99/7             99/4       99/4 91/4       99/7             99/5       87/4 91/5                         204/2 80/5
202291/5                                           91/5                               91/5       91/5                   99/5 91/5 91/5 91/5                               91/5
2023                                          99/7 99/6 80/7
91/11
87/2                         99/7 99/4                                     99/7       87/2             99/4 91/3 191/3
2104      ZV Jurajov dvor/8                                           65/3                                     43/1                   37/2 32/4       65/5                         204/8
2105                                                                                                                                    37/4 37/1                         204/4
2107                                          43/1                                                                                                                               Služobný spoj/6
2108                                                30/1                               N56/11       37/5                         Služobný spoj/6       28/5
2111                                    65/5                                           N33/11
32/5
            32/3 32/4       65/2             37/3       32/2       37/1 37/4
2112            87/3                                                             87/5                         32/3       65/1
2113                                    37/3                         65/2                                           30/3 87/2             65/10             37/3       32/1 32/5
2114                                    630/2                   ZV Jurajov dvor/8
65/3
63/?
                  32/3       32/2       37/4 37/5 65/4             32/2                         28/1
2115                                    37/1 37/4                               65/5                   32/4 37/5       65/3             37/2             37/1
2116                                    65/2                                     37/1                                     65/5             32/3                               37/3 37/2
2117                              37/2 65/3                         37/3       87/2                               37/3       32/1 32/5 87/8       32/3       65/4       204/8
2118                        37/4                                                       32/2                               37/3       32/1 32/5                   65/3
2119                        37/5                               37/4             37/3 32/4 32/1                               28/7       87/3                                     37/4
2120                        37/1                               32/1 32/5                   32/4                                     32/2 65/3       37/4       N37/11
37/11
2121                                                            32/2             65/1       32/3                         37/4                                     37/5       37/2 32/5
212237/2                                                       32/5                                     32/5                   ZV Jurajov dvor/?
30/5
            37/4             37/3 37/3 32/1
2123                                                Služobný spoj/6                               Služobný spoj/6       29/1
Služobný spoj/6
                        37/5                   37/6             Služobný spoj/6
212437/11
N37/11
      87/7             37/4                                           65/4       32/2       65/4                               32/1       87/8       37/2
212537/1             87/7             37/4                         65/5       37/5 32/1       37/5                   87/3             87/7       32/5 37/4 65/1 32/3       37/5
2126                                    37/5                                     87/3                   32/1 32/5 37/4 630/1
53/1
32/3 32/4             87/3 37/5       37/2
2127            87/8       37/2       65/1                                     Služobný spoj/6                                           32/5             32/3             65/2             37/3
2201                        28/1 28/3 96/1                   78/2             28/3             74/2                   28/1             78/7 74/2 78/3 28/2 32/2
ZV Jurajov dvor/10
2202                  78/2       96/1 63/1                   202/?
ZV Jurajov dvor/9
96/3       96/1             78/3       ZV Jurajov dvor/9
34/1
28/1 28/3             34/4       78/2       96/1 78/3       78/7
220378/9                   29/1 63/4 28/2                   78/9       29/1 63/4       ZV Jurajov dvor/9
70/1
70/6
78/9                   29/1             ZV Jurajov dvor/9
X8/5
      78/4       63/1 74/2       78/2
2204                  74/2             ZV Jurajov dvor/10       78/4       78/7             28/2             78/4                                     78/3       78/6       29/1 78/4
220578/2 ZV Jurajov dvor/9             96/1       29/2                                                       78/2 34/4       28/3                   78/9       34/4       28/3             74/2
220678/7                   ZV Jurajov dvor/10 28/1                   74/2 78/3       ZV Jurajov dvor/10 28/1                   79/1
ZV Jurajov dvor/9
      28/2 20/1
83/2
ZV Jurajov dvor/10
            78/6
220778/6             78/3 28/2 83/5
ZV Jurajov dvor/10
28/1       78/6 78/7             28/2 20/4
83/4
83/5
ZV Jurajov dvor/10
      96/1 78/6                   28/2             78/4       78/7 29/1
2208      78/9       78/6             63/4             78/9 78/4                               63/5
ZV Jurajov dvor/9
                  63/1             78/2 ZV Jurajov dvor/9 78/9       28/1             78/3
2209                              29/2 29/1                   196/3
34/6
      96/1             78/5 78/5                   29/2             78/1       78/1       43/1 78/5
221078/1                                     78/5             78/1       43/1 96/5             78/1             43/1 43/1             78/5       78/5
2211      196/3 96/1 78/4             43/1 88/5       32/3                   43/1 34/4 34/6 74/3             ZV Jurajov dvor/10 63/4       34/3                         63/4 74/1 34/1 75/2
2212            34/1 196/4 29/2 43/1 96/5 34/6 34/4 34/6       196/2 96/4 29/2 75/7       78/7       34/5             34/6             75/2       28/3 29/2 75/1
2331N80/12
91/12
            99/5                         99/7                               99/4       99/7             99/4 99/3 99/4 91/2 91/2 99/7 99/2       99/4             191/4
2332                                    50/7                                     50/9       50/8                         50/3             ZV Trnávka/5
20/2
2333                              70/3 50/9                                     50/7       50/10                   50/9 70/3       X13/1                         70/2       80/2
2334            50/1             80/1 50/8                   50/5             70/3                                     50/5                   50/9
2335      99/4       91/2
N80/2
99/6 99/2 99/3 99/5       99/4 99/5                         99/5             91/1       99/6 99/2                   99/4
2336                                    80/2                                     70/4                                     50/9             80/1
2337            80/1                   50/3             80/2             70/4       50/8                         50/1 70/2 50/9                                           204/3
233850/3                                                             80/3 50/3 50/8                                     80/3 50/4                                     80/1
2339      80/1 80/2 80/1             50/2 80/1                         70/3                                           50/2 80/1                               50/1
2340                        70/1 80/3                                     70/1                                           50/8             80/2
2343            50/8                   50/1                                     50/3                               50/2 80/1             50/3
234499/5 80/5 99/4 99/3       99/6       80/7 99/5 80/5 99/4             99/6 99/2                   99/2             99/7       80/7 99/5             99/3 91/2 99/2
2345                                    50/4                               50/6 50/1 50/5                               70/4
2346                                          80/2 80/2                         50/5                               50/8 50/6 80/3       50/5             70/3             80/1 80/2
2347                  50/9       50/8 50/6 50/10       80/1       80/2                                                 70/1
2348                        70/3                                                             50/8
70/7
                  50/4 50/7                                     70/1
2349      80/2       80/2             50/5                         80/1       50/6 50/5                               80/2 80/2                               70/3             50/9
2350                        80/2 70/4                                     50/9       50/9                         50/3             22/14
2351                                                                                                                                                                  70/4             50/4
2352                                                                                                                                                                                    204/3
235350/10                   70/4 70/1                                     70/2 50/2 N55/1 50/3                         50/1
260778/4       196/4 34/4                   78/4 34/5 34/4       34/1                         32/3                         96/3 34/2       X8/5                         75/5
2611                                                                                                                                                      34/2
2615                                                                                                                                                                        32/2
2616                                                                                                                                                                        75/3
2617      196/1                               34/2 74/4       196/4                                                             34/4       34/3 34/3                         34/3
2628                                                            96/5                               78/8 34/5                                           34/3             32/4
2631                                          74/3 88/3       32/2                                                                               34/6                   74/4       32/2
2632            75/3 34/3                                                                                                             34/2                                     75/5
2633                                                      34/2 34/4       43/2 43/2                         34/2                                     74/3                         75/3
2634                                          74/1 88/2 32/4 34/4                   34/3       34/5                         34/1 75/2 196/1 75/1                         75/6 34/2
2635                                                                                    34/2                                     34/5 75/5       34/5                   32/5 74/2 34/5
2636                  74/6                                     78/10                               78/10             29/2       74/6                   34/5             74/6 74/6
74/5
2637      88/7                               96/5 96/4 96/5 78/6 59/1             96/4 59/3 34/4 34/3                   X8/5             75/6 78/8
2639                                          196/3       196/4       34/4             34/6 74/3                               34/3       34/5       74/1             34/1
2640      34/4 34/6 74/3                   196/2             34/3                   34/5             34/1                         75/1                               34/2 74/4 75/4
2641            34/2 74/4                                     75/1 196/3                                     34/6                   196/2 196/2 75/3                         34/5
2642                  196/3                   74/5 196/4       196/1 34/6             74/3
196/4
                  34/3                   34/5       74/1 34/1             75/2       75/1
2643196/2                                     196/1       74/1
2644                  74/1                   74/4             75/7                   196/3       74/1 34/6 34/4                   34/4 34/1
2645                                          88/3       88/2       96/5                   74/2                                     75/3 X8/5 75/4 X8/5       43/2 34/6
2646      34/2 196/3       88/3                               196/3
34/6
                  74/3       74/4 34/2                   196/2             34/1       29/2       34/5 74/1 74/1
2647      34/1       196/1                         34/1             34/2                         34/3             X8/3 X8/3                         74/2 X8/4       87/7 74/3
2648      34/3       34/5       43/2 96/3 34/5       34/1       196/1                   74/4             34/2                   75/4 196/4       34/4 X8/3             75/1 74/5
2649                                          88/6       201/8
ZV Jurajov dvor/9
34/1 96/4 28/4       196/1 34/3 74/5             28/4 28/4       34/6                   28/4 28/4 34/3
2651196/4 196/4 34/4 34/6             63/2       196/2 196/2 96/4 34/3                   34/5             34/1 29/1                               59/3       32/3 75/6 34/2 74/4
2652            96/5
ZV Jurajov dvor/6
96/4
ZV Jurajov dvor/6
                        ZV Jurajov dvor/6
96/3
ZV Jurajov dvor/6
34/4
96/1
88/3
95/8
33/2
96/5
ZV Jurajov dvor/6
196/4
ZV Jurajov dvor/6
      87/5
ZV Jurajov dvor/7
63/3
                  78/2
ZV Jurajov dvor/6
            43/2 34/5
ZV Jurajov dvor/6
31/7
      ZV Jurajov dvor/6
630/1
      98/11
34/3
ZV Jurajov dvor/6
32/4
            ZV Jurajov dvor/6
2653            196/4                         34/4 34/6 74/3 196/2                   196/2 34/3
74/5
      34/6
34/3
                  74/1 34/1                         28/3 75/4       75/6
281293/11       99/1                         94/6             68/4                   99/3                               98/11
N34/11
98/11
N34/11
95/12
            94/4                         93/2 99/7
281395/12
98/11
N34/11
98/11
N34/11
95/12
N34/11
95/12
98/11
                        95/12 N34/11
95/12
98/11
95/12 95/12
N34/11
                  95/12 N34/11
98/11
95/12
95/12 95/12                               95/12 95/12 95/12             98/11
N34/11
98/11
N34/11
191/2
212/8
N34/11
98/11
2818            59/5                                                                         59/5                   N34/11             99/6                         N34/11
98/11
2819                                                94/6       95/8                         95/6             191/3             95/7 95/12 N34/11
98/11
X8/2 N34/11             95/6 94/7 91/2
N80/2
2820                                                            95/6                   93/3 95/1
N95/1
            92/4 98/11
N34/11
                              94/4       92/11
N95/11
      95/5
282594/6 NZV/2
92/12
                  92/5
95/5
      80/7 95/10 95/4       ZV Petržalka/11             92/6 92/6 92/6 92/6 92/6             X8/3 X8/3 X8/3 X8/3                         212/2 212/2
2828            95/8                   96/4
ZV Petržalka/11
      92/11
N95/11
68/11 95/1 92/4             N95/1
95/1
92/12
92/4
                              99/6 68/1 95/7       95/6                   95/6 94/2
2841      70/2 70/4                   83/3
2842      84/2 21/2 63/2 61/1       83/2                                                                                                             63/4 98/7 93/14
2843                  70/2                                           93/14             70/3                   21/7 83/1
N70/1
83/11
N70/11
                  98/10 70/6
284461/4                   61/2 83/1
N70/1
93/15
      84/3 ZV Trnávka/3                               84/2       63/1 63/1       39/3
31/3
N70/1
83/1
            39/6
31/6
      70/5       ZV Trnávka/1
X8/4
284598/12             63/5       98/7 98/7       98/9       63/?             83/4       70/6             84/3 83/7 83/3 21/2       93/14                               70/1
2846                                    31/3
39/3
                        70/8             63/7
2847                        23/7
26/7
                              70/3       83/6 83/4 84/4                               83/7                         98/10 83/2 21/2
2848            21/13                                     63/7       21/15                   70/1                                           X8/7       21/4
284970/4       84/3 70/1 83/3       21/3 93/14 98/10                                                                                                                   63/4       98/9
285070/2 21/15       84/3 83/7 83/3 61/4       93/14                         83/2                         63/1       83/5 34/3
20/6
ZV Trnávka/3
      ZV Trnávka/6       98/12                   21/6 31/2
39/2
2851            63/5
21/15
                                                70/3             N70/11
84/11
63/1 63/3                         98/9                         N21/12
N31/12
      98/9 98/10
2852                  98/9                         31/6
39/6
            31/3
39/3
            70/3 63/3             21/7             21/6       39/5
31/5
                  93/16 63/6 39/8
31/8
2853                              39/2
31/2
2854      21/3 70/1       N70/1
83/1
N70/11
83/11
31/2
39/2
                  70/6                   61/1       26/7
23/7
            X8/6 N21/1
21/1
                              83/4 39/1
31/1
285531/4
39/4
      39/4
31/4
39/4
31/4
                  39/4
31/4
39/4
31/4
      39/4
31/4
31/4
39/4
                              31/4
39/4
                              31/4
93/16
39/4
NZV/1
            N70/11
83/11
            39/4
31/4
2856            98/10                                                             83/5       70/6                                     63/4       98/9                   98/10
2857            21/4                         39/7
31/7
                                    39/5
31/5
                        N21/11
25/11
      21/5       70/6             X8/5
285884/3 ZV Trnávka/3
63/3
34/3
84/2                                           31/7
39/7
                                                      ZV Trnávka/1       98/12
2859                        31/3
39/3
      93/14                                           21/7       21/5       21/4       N21/11
N31/11
25/11
                  21/7       N31/12
N21/12
2860      70/8                                                       93/15                                                       63/7       21/15
286184/2       63/2                                           70/1       83/11
N70/11
31/2
39/2
N70/1
84/1
21/3                   31/2
39/2
N31/12
61/11
N21/12
                  63/4                   25/11 70/3
2862                  70/7                         63/7 93/15 63/7                   21/15 21/15 21/15 21/15 21/15             21/10             21/14
286393/14 93/16
98/10
NZV/1
21/1                   39/4
31/4
                              83/5 93/15       ZV Trnávka/1 98/9             X8/5 26/7
23/7
63/4       98/9
2864                                                                                    61/6
286584/7                                                                               84/5       61/6       63/7             21/8                                     21/10
286631/11
39/11
                        83/1             84/2       70/5 70/6 ZV Trnávka/1                         23/7
26/7
63/4 98/7       21/1       70/3                   83/4             98/12
286739/7
31/7
84/3 21/7                               31/5
39/5
                  83/1
N70/1
      31/2
39/2
      39/3
31/3
            83/5 25/5
21/5
      98/9 21/7       ZV Trnávka/3             39/5
31/5
2868            63/8             83/5                               31/5
39/5
                        63/4       21/5       31/3
39/3
                        21/6
2869            21/9                                           70/8                                     21/10                   21/14             21/10       X8/6
287070/8             63/7                                     70/7                                                                         ZV Trnávka/3
34/5
3101                                                      801/1                                                             901/1
3102                                                                                                801/1                   801/1                                           801/1
3301                                    901/1             901/1       901/1             901/1 901/1             901/1                   901/1       901/1
3302                                                                                                                  901/1
330429/2                                                       29/1                   29/2                                                             29/1                   29/2
3305            29/1 29/1                               29/2       630/1                                                                   29/1       29/2                   29/1
3401                  30/3             30/3 28/1 28/7       28/2       30/1 52/1 28/3       28/7                   30/1 28/4       28/1             30/2 202/6
28/3
ZV Jurajov dvor/8
      28/3 28/3
340220/6                   70/1 70/2             20/3
22/3
      20/1                               20/1 X13/1                         22/3
20/3
139/1 20/4 20/1       53/2 22/15       23/2
3403            20/5
22/15
      X13/2                   20/4                               22/15 82/1 77/2       22/15
20/5
                  20/4                               22/14 23/1
23/2
3404            20/2 22/16
20/6
ZV Trnávka/5 23/1 53/2 20/6
20/4
                  22/12
20/12
      X13/2 23/1 20/4
20/6
20/6
22/16
20/3
22/3
22/2
20/2
20/4       23/1 20/1 23/2 22/13
20/13
X13/1                   22/12 22/3
20/3
340522/16 20/4       X13/2       20/3 53/4 22/11
20/111
20/2
22/2
20/4       23/1       20/1 22/13
20/13
X13/1       22/12
20/12
X13/2             22/14       20/4 22/2
20/2
22/16
20/6
      23/1 20/1 20/11
22/11
20/13
22/13
3406      22/12       66/2
ZV Trnávka/4
X13/2       23/1       22/11
20/11
22/16
20/6
20/4                                                             53/2                   23/7
26/7
23/1       26/7
23/7
340720/3       X13/2                         23/1 20/1 22/11
20/11
20/13
22/13
                  X13/2       20/3
22/3
                  20/1 22/16
20/6
      23/1 20/1             X13/1
3408      20/2       20/2 20/4                                                                                           20/4 ZV Trnávka/5 23/1 20/1 22/14 22/13
20/13
            20/12
22/12
3409                              53/1             630/1                               630/1                                                       65/7
ZV Jurajov dvor/8
3410                                          28/2             28/4             630/2 30/11
N29/11
341122/12 X13/2       20/3 20/3             22/2
20/2
20/6
22/16
207/6
ZV Trnávka/5
23/1 20/1 20/1 20/2 X13/1       22/12
20/12
                  20/3                         32/3
ZV Trnávka/5
3412                        30/2       30/1 28/4 28/3                   30/2       801/2       28/3                   30/2 28/6                                     28/2
341323/2 22/14       20/4                         80/1 ZV Trnávka/? X13/2 22/14 20/2       20/4 22/3
20/3
                              20/5
22/15
23/2 22/14 23/2 20/4                         22/14
341423/1 20/1 22/11 22/13 X13/1             X13/2       22/3
20/13
20/3
53/2                               23/1 20/1 20/11
22/11
20/2 N53/1
X13/1
      22/12
20/12
20/5
22/15
      20/3
22/3
20/3 53/4       20/2
22/2
20/6
3415X13/1       22/12             20/4 20/3 20/1       22/2
20/2
20/6
22/16
22/2
20/2
23/1 53/2 20/11
22/11
20/13
22/13
X13/1       22/12
20/12
X13/2 23/1 20/3
22/3
            23/1 22/2
20/2
20/4 X13/2 23/1
3416                  ZV Jurajov dvor/8       30/2 65/4
ZV Jurajov dvor/8
30/2             28/1                   30/3                                     28/2       30/2                   630/2       28/2
341728/1                         30/1 52/1 28/3 28/1             28/5             30/2       28/1             30/2                   28/3                   30/2
3418                  20/5
22/15
      ZV Trnávka/2
37/4
                                          70/2 20/5
22/15
23/2 22/14 22/14 20/4       20/1             20/11
22/11
20/5
22/15
22/15
20/5
                  20/12
22/12
20/4
26/7
23/7
3419      23/1 20/1 22/11 20/2 X13/1       20/112
22/12
X13/2       22/3
20/3
                  20/2
22/2
22/16       23/1       20/1 20/2 X13/1       20/12
22/12
                  20/3 20/11
22/11
X13/1 22/2
20/2
3420            23/1 20/1 20/1 20/2 X13/1       20/12
22/12
            22/3
20/3
20/3 53/4 20/6
22/16
20/2
22/2
      84/2
ZV Trnávka/5
84/2
23/1             22/12
20/12
            20/12
22/12
X13/2       66/3
ZV Trnávka/4
      22/3
20/3
20/11
22/11
3421                                          22/14       22/15
20/6
20/5
20/5                         20/5
22/15
22/15
20/5
139/1
67/1
ZV Trnávka/4
22/14             23/2 53/3                                     22/14 23/1
3422      30/3             30/3                   28/2 30/3       28/4 30/3 630/1
53/1
28/7       28/2       30/2       30/3                         30/3 30/1       28/5       28/7
3423N29/11
30/11
            30/2       30/3 630/1
53/1
ZV Jurajov dvor/?                                     28/1                         30/1 52/1 28/3       28/6       28/2       30/1             28/1
3424                              30/4       28/5 28/5             28/2             28/5                                                                         30/3 28/3
342530/2                               30/2 30/3             28/3 28/1             28/2 30/3             28/3       630/2                   30/2 28/4 30/3 53/1
630/1
28/7       28/2
342622/11       X13/1             X13/2       20/3
22/3
                        20/4
342720/2 22/16
20/6
      23/1       20/1 20/2             20/12
22/12
23/2 53/1       20/3 20/3 22/11
20/11
20/2
22/2
20/6
22/16
22/15
ZV Trnávka/5
20/3
23/1 53/2 20/11
22/11
22/13
20/13
X13/1             X13/2 ZV Trnávka/2
202/4
22/3
20/3
3428                                          23/2 22/14             23/2                   22/14 23/2 20/5
22/15
23/2             20/4 53/5             22/14 X13/1       20/5
342922/13 X13/1       22/12                         22/13
20/13
22/13 20/2
22/2
22/16
20/6
ZV Trnávka/5
20/4
23/1 22/3
20/1
20/1 20/4 67/1             X13/2 X13/2 20/5                         26/7
23/7
      23/1 20/1
343020/1 22/11 22/13 X13/1 53/11       X13/2                   ZV Trnávka/?
203/2
      20/1 20/4 50/9
ZV Trnávka/5
23/1                                                 20/3
22/3
                  20/12
20/2
22/2
22/16
20/6
3431      22/13                                     22/15
20/5
23/2 22/14                               22/11
20/11
22/11
20/11
X13/1             20/13
22/13
53/1 22/3
20/3
22/11
20/11
22/12
20/12
            23/2       22/15
343220/5
22/15
23/2 22/14 77/2       20/3
ZV Trnávka/5
201/6
                              20/5
22/15
20/4                   20/13
22/13
20/13
22/13
                  26/7
23/7
22/15 22/2
20/2
                                    82/1
3433                  20/2                                     X13/1             20/4                         20/1                   23/7
26/7
26/7
23/7
      23/2 50/6       22/13
20/13
X13/2
3434      77/2       23/2                   22/15
20/5
23/2 22/14 23/1 20/4       ZV Trnávka/5 23/2                   22/13
20/13
            20/13       53/2 26/7
23/7
22/11
20/11
23/7
26/7
            22/12
139/1
139/1
32/2
ZV Trnávka/5
3435      20/3                         20/4       23/1 20/1 22/11
20/11
22/13
20/13
            20/12
22/12
                                    22/2
20/2
22/16
20/6
      20/6
22/16
      20/1 20/2             20/12
22/12
3436            22/16 23/2
ZV Trnávka/5
30/5
23/1       20/1 20/113
22/13
X13/1 23/1 22/12
20/12
      ZV Trnávka/2             ZV Trnávka/4
65/4
50/3
66/2
50/8
      22/2
20/2
22/16
20/6
      ZV Trnávka/2
88/3
20/1 22/11
20/11
20/13
22/13
            20/2 ZV Trnávka/5       22/13
20/13
343720/4                                                                                                                                                                         22/15
20/5
3438      77/1
ZV Trnávka/4
20/6
20/4
                                                      ZV Trnávka/4
50/9
      50/5
151/1
53/5
ZV Trnávka/4
                        X13/1 N53/11
53/11
53/3
                                          20/6
20/4
26/7
23/7
3505                                          91/5                                                             99/4
3506                  66/2                                                                   66/2
3507                              90/1                                                                                           90/1 90/1
3509139/1                                                                               77/2                                                 67/2
351079/1                                                                                     66/2       67/4                   128/1                                     66/1
3511      77/1                                                                                           79/1                               67/4       67/3
3512                                                                                                      139/1
151/1
                  82/1 66/2 82/1       67/4             128/1
3513            139/1                                                                   151/1       77/1                                     128/1
351430/5             30/5                   30/5       30/5 30/5                   30/5                   30/5             28/5                                     30/5 30/5 30/5
3515                                                      77/1       139/1             66/3             67/2 139/1                                           67/2 66/3
79/1
351666/2             66/1       139/1 139/1       139/1                         139/1                   67/3       66/1             139/1             67/1 67/1 139/1             77/1
3517                  66/3                               139/1 66/1                   77/1 77/1       23/2       66/3 67/2
3518                  139/1                                           66/2       66/3                         128/1       67/1 139/1 128/1 67/1 139/1 139/1 79/1 66/3             66/1
3519                                                                                                                                                                        77/2 77/1 66/3
3520                  66/11 77/1                               66/2       139/1                                                                                                 66/1
3521            66/2 77/1 66/3             77/1             139/1                               139/1 79/1       67/2                                                       77/2
3522      139/1             139/1             82/1                   66/1       77/1       139/1                   67/1 139/1 67/1                                     77/1
3523                  66/1                               77/2       66/3                               67/1                   66/2 66/2             77/2 77/1 79/1 66/1 139/1
3524                                                                                    139/1                         139/1                   67/3 66/3                               139/1
3525                  66/2                   77/2                                                       139/1       66/2                         77/1 67/2             139/1 139/1 77/2
3526                                          56/1                                     ZV Jurajov dvor/8
205/2
29/1                                     54/1 30/3
3528                                          196/4
ZV Jurajov dvor/?
56/2             30/5                                                                   56/2
3529                                                54/1 54/1
3531                                                                                                                                                                  56/2             30/2
3532                                          58/1             58/1 58/1             58/1                                                 58/1
3534                                                                  56/1       30/4                                     57/1 30/4                         41/1 56/1       30/4
3535                                                                                                                              Služobný spoj/3
3537                                                                                                                                                                  41/1 43/1
3538            130/1                                           130/1 130/1       51/1       43/1                   30/4 56/2       29/2       30/5             41/4
30/4
353956/1                                                       30/4                                                                                           30/4
41/4
3540      30/4                         41/1             30/4 56/2       211/1                   30/5 30/4             211/1       41/1 56/1                   56/3
354130/4                               56/1                                     41/1                               211/1 51/1                   30/4             211/1
3542                                    57/1 30/4                                                 56/2                               30/5 30/4
3543                              57/1 30/4
41/4
                                    57/1
3544      30/2 30/4             211/1                         43/1             56/3                                     56/1       30/4             43/1                   43/1
3545                                                28/6       28/6
354643/1    &nbs