Výprava vozidiel v mesiaci február 2012

Deň

Vozidlo
1
Str
2
Štv
3
Pia
4
Sob
5
Ned
6
Pon
7
Uto
8
Str
9
Štv
10
Pia
11
Sob
12
Ned
13
Pon
14
Uto
15
Str
16
Štv
17
Pia
18
Sob
19
Ned
20
Pon
21
Uto
22
Str
23
Štv
24
Pia
25
Sob
26
Ned
27
Pon
28
Uto
29
Str
77                                                                        12/6
1031                                                                                                                                                                        Školský spoj/4
1032      Školský spoj/5                                                             Školský spoj/5
1033      Školský spoj/2 22/14                                     Školský spoj/2             Školský spoj/2                   Školský spoj/2
103422/11 50/15
178/1
80/1       50/6             50/6       50/11 70/3       178/1 50/8 50/10 178/2 50/12 50/5                   80/2             50/6       50/4
103522/18
20/18
      20/1
22/1
ZV Trnávka/4       22/2
20/2
20/5       20/16
22/16
23/3
                  ZV Trnávka/5
84/8
178/2
20/3 22/11       20/18
22/17
22/18
      37/1       23/1             22/12       37/2 37/1 20/12
22/12
ZV Trnávka/5
191/4
1036            37/? 50/9             23/2       22/6
20/6
20/6
22/6
      20/4             23/4       22/14             20/6
20/4
                  22/12             22/6
20/6
110165/6 65/6 65/6       28/3 65/6       65/6 65/6 65/6                   65/6 65/6
1102                                                                              65/7 65/7             30/3
1103                                          53/3                         53/3 53/3       53/3 53/3 30/2                   53/3                                     53/3
1104                                    87/7                               196/1                         28/2       65/5 65/12 28/2 65/12                         65/6 65/6
1105                                                                              53/6             53/6                                                                   53/6
1106      32/3       65/3                   32/2                   28/1       87/8 65/5                         87/5             53/2             28/4 53/1
1107      28/1                               87/6 32/3
65/12
65/12             88/6 28/5 65/8 32/1 65/8 29/1             51/1 65/12 30/3 65/12
1108      28/2       65/1                   56/2       28/2       28/2 88/2 28/3                   29/2                         30/4                               28/1
1109                                                                                                                        65/8                               87/8       28/3
120188/5 87/6 87/? 32/1 96/2 87/6                         88/5 32/2 88/1       88/1 88/1       88/1                               96/2 32/1                   96/2
1202            133/2
88/5
96/2 88/4             87/7       88/3       32/1 96/2                         88/6 88/1 88/1       88/4 88/6             32/1 88/2       88/8
1203      96/1 88/8                                                                         88/3             32/2       87/7 87/6 88/3                   96/2 88/5
1204                                                                                                                                          88/4 32/2       87/6
1205                                                                              88/4                   32/3                         133/1 87/6
1206                        32/1 88/1 88/1 88/5             32/1       96/5                   88/5 63/3 88/3 87/6       88/7 88/1       88/4       88/7
1207                  88/5 32/2       96/2 88/1             32/2 96/2 88/3 88/8 88/3 88/2             88/4 88/5                   96/5                         87/7
1209                                                                              96/2       88/5 88/7       88/6                   88/4 88/7 88/3       88/3
1211            88/7                                                                                                                                                       88/3
1212            88/1                                                                                     88/2       96/2 96/4 88/5                                     88/4
1213                  32/3 88/1             96/2                                                       88/4 88/5 88/7       87/? 133/5
88/2
            32/2       88/8 87/6
1214                                                                                          88/6 96/1 32/2       87/7                   88/1                         88/3
1215                                                                              88/3 88/4                   32/1 88/8 88/1       96/4
1217                                          87/8                               88/1 96/1                                     88/1 96/2 96/4 88/5 32/3 96/6 96/5 133/2
1218                                                                                          88/8       32/1 32/3       32/6                   88/1
121987/6 88/3 88/2             87/6 88/5                   88/1
1220      88/8       88/4 88/5 88/8
1221      88/1       32/2                               88/1 63/1 88/4 96/5                         96/2 96/5 88/2 88/2 87/7 87/6 88/3 88/2
1222      32/6       88/1                   88/3             88/4 88/1       32/6 32/6                   96/2       88/3 88/8 88/8 88/8             32/6
160134/1       N70/2
83/15
                              34/4                   88/7                   61/7                                                                   83/15
1603            78/7                         133/4 133/3 98/13                                                                                                 21/7
1604      196/1                                                                   34/1 75/2       196/2             75/4             74/3                               34/8
1605      87/7 N21/3 20/2
83/8
ZV Jurajov dvor/3
20/3
                  59/6       88/4                   87/6                                                                               83/15
1606                                                21/18                   21/18
83/15
133/2 70/8       21/16
21/5
                                                                  96/4
1607                                          88/2                               133/1                                                                         34/3       133/1
1608      78/4 34/2             34/5 88/7 88/6                         96/1 78/7
133/4
34/4                                                                               34/2
1609                              96/5             34/3                         78/? 133/4       78/2                                                       34/4       87/9
1610            75/2                   196/3 34/6       34/2
133/1
      96/1 133/2 78/7 133/2       74/3                                                       75/9 133/1
34/5
133/4
161159/2 34/8 34/7                                                             78/9                               75/6             133/2                         75/3 59/5
1612            78/7
78/10
ZV Jurajov dvor/3
            88/8 88/8             74/6
133/2
                  133/3             74/4                         78/8       75/3                   34/1
1613      78/7 75/4
78/7
                        34/5       133/3                   78/?       34/1                                                             133/2 133/2
1616                                                133/2 34/4             133/1 96/1       34/6                               133/4                         96/1 75/2
161759/5       78/4                   78/3       96/5                         96/5       133/2                         88/4       133/3
1618      88/4* 1211 78/3                   74/1 59/2                         133/4
96/6
34/1 88/6 34/1                         133/2 133/3
1619            75/8                               74/6                   34/1 75/?
75/2
59/6       75/4                   78/8 74/3       74/4                   34/8 34/7
162034/7       75/6                                                                         133/1 133/1             133/2       133/2                               133/4 34/5
1622      34/5       ZV Jurajov dvor/1                               ZV Jurajov dvor/3                         87/9 78/6                   34/4 87/9 133/1                         78/8
1623            88/6                         96/4 88/2                                           34/2                   78/6                                     196/1
162478/2       34/1                   34/2 34/5 34/1                   34/2 34/5 34/1 34/4 78/4             34/2             34/6                   34/1 34/4
162534/4                               75/3                               196/2       59/1 78/8                         74/4       34/1 34/1             133/5 78/5
78/10
34/6
1626      59/1 34/8             34/7       78/10 34/6
1627            75/9                                                                               133/2 88/3                         75/7 34/3             34/7 133/5 78/10
162834/5 34/2 34/5             34/4
34/4
78/4 34/2 34/5 34/1             78/4 34/2 34/5       34/4             133/5 78/3 78/7       78/6             133/1       34/4
162978/1 78/1 78/1                   78/5                               78/1       78/1 78/4
133/5
78/1                   78/5 78/5       78/5                   78/1
163078/5 78/5 78/5             78/1 78/1 78/1 78/1             96/1 78/5 78/5       78/5                   78/1 78/1 78/1 78/1 78/1             78/5 78/5
163178/10
ZV Jurajov dvor/3
                                    34/4 133/2
83/14
ZV Jurajov dvor/?
74/2 96/1       78/8 75/1 78/6 78/2 ZV Jurajov dvor/3       96/1 78/3 78/7       78/6 78/2 ZV Jurajov dvor/3       78/3       78/4
1632      34/1                                     78/2 78/1                                                                                           ZV Jurajov dvor/3
20/2
      78/3 34/3
1633            78/9                                                             74/6 75/3 59/2                   34/5       75/4 59/3 78/8
1634196/3       75/3                   75/2                         ZV Jurajov Dvor/3                                                 34/1 34/3 133/4                   34/6
1635                  88/2       78/2 133/?
ZV Jurajov dvor/3
X12/?a
      78/3 34/3       88/2 78/7 78/? 78/3                                     78/2 ZV Jurajov dvor/1 74/2             78/7       78/6
163678/6 78/2 ZV Jurajov dvor/3
34/4
88/6       34/3 78/7 75/1 78/6 78/2             78/6 34/3 78/7 75/1 78/6       ZV Jurajov dvor/3             78/3 78/7                   ZV Jurajov dvor/3       78/3
163775/1 78/6 78/2             78/3 34/3 78/7 75/1 78/6                         34/3 78/7 75/1 96/3                   78/4 78/3 78/7             78/2 ZV Jurajov dvor/3
78/2
163878/7 75/1 78/6                         34/3 78/7 75/1       96/5 ZV Jurajov dvor/3                   78/7       96/3 78/2 ZV Jurajov dvor/3       78/4 78/3
163934/8 34/7                   34/8 34/6                               78/9                   75/6                               75/3                   75/3
1704                                                                                    Zimná služba/?
1705                                                                                    Zimná služba/?
1706                                                                                    Zimná služba/?
1707                                                                                    Zimná služba/?
1804      83/11       83/15       83/15 21/13       21/15
N21/3
N31/2
93/15
61/7             21/5 21/5 21/15 N21/3
N31/2
93/15
21/15
21/13 21/5
N31/3
N21/2
83/15             83/15       93/15
N21/3
N31/2
N21/2
NZV/1
      21/5
21/16
1809      70/8 39/9
31/9
            93/14 21/18             61/6             21/9 21/14 83/12       63/7                   21/12             61/7                   NZV/1
1810            39/12
31/12
                  21/9       21/13                   70/8 21/16 21/5
Školský spoj/10
21/12
                                                21/9                   63/7
1815                                    21/14       61/7                   21/16 21/12 83/15
63/8
93/14 21/18
83/15
83/15             31/11
39/11
            21/14       83/15             70/8
1821                                                21/7                         21/2             83/8             21/4                   21/8 83/6       39/3
31/3
      39/1
31/1
1822      70/5                               83/12 N31/1
93/13
      23/7
26/7
      98/12       21/6 98/13 70/2             83/5 70/3 83/6       63/7                   31/7
39/7
98/13
182370/5       78/7
ZV Trnávka/1
            93/13 21/3 23/7
26/7
21/9 98/12 21/2 21/1
N21/1
      70/2 21/16                         83/3 70/4 61/4                   83/1
1824      39/5
31/5
      23/7
26/7
      31/1
39/1
            21/8 39/3
31/3
            21/1                   21/2             21/3 21/3                                     39/9
31/9
182593/14                                           70/3 63/9 83/7                               98/13 61/4             70/6 98/11 83/1 63/4             83/9 70/7 83/7
1826      83/14 70/3       83/7 70/4             83/3
ZV Trnávka/3
21/17
      83/1       21/10 83/11 70/6                         83/11 83/4             83/2
182739/4
31/4
      61/2 ZV Trnávka/1       83/12 X12/?b
93/13
      23/7
26/7
      98/3 21/2 21/6       70/2       61/3 83/2 83/3 83/6 83/3 70/4       63/3       83/5
182883/14 70/3       83/7                   ZV Trnávka/3                                     61/5       83/6             83/4 83/5
93/5
      83/2 21/1       21/6 ZV Trnávka/1
21/7
      83/12
182983/7       70/5       ZV Trnávka/1 ZV Trnávka/3
34/4
83/12 93/13       23/7
26/7
      98/3       21/6 21/18 70/2 83/14       83/2 70/3 83/6 83/3 70/4                   21/10
21/17
21/10
1830                        93/7       23/7       98/12                                           70/3       83/7 98/11             ZV Trnávka/3
83/8
33/4
31/7
39/7
83/1             83/11 70/6
1831            83/14 83/3       83/8                   83/2
ZV Trnávka/3
83/5 83/1             83/11 70/6 70/4       31/3
39/3
70/1 83/11 83/4       63/1       83/6 70/5
183293/13       26/7
23/7
      98/3 83/13 21/6 83/14 70/2             83/2             83/8 70/4       83/6 83/6       98/10                         21/3       83/6 70/1
183383/9
ZV Trnávka/1
      83/12                   21/10                               70/3       83/14 70/3 63/10 83/7                   92/5
33/4
                        83/11 70/6
1834      23/7
26/7
      98/3                   70/2       61/3 83/2 83/3 63/9 83/8 70/4                   83/5 70/4 21/7 61/1       70/6             83/6 70/1 83/13
1835      70/2       31/1
39/1
83/2             83/8 70/4       83/6             98/13 63/1                                     70/1 83/11 83/4       31/2
39/2
39/7
31/7
      70/5
183670/1 83/13                   70/3       70/5                   83/6 93/13 21/3 23/7
26/7
      98/12 21/3 21/1
N21/1
21/8 70/2 63/1       83/5 83/3 61/4 83/8 70/4 61/4
1837                                                                        83/14 70/3                                           98/10                   61/3             83/6
183883/6                               83/14 70/3 63/10
63/9
83/8                   34/2
ZV Trnávka/3
            63/1             70/6 83/1 83/1       70/1 83/5 83/4 70/7 83/7
1839            70/2 31/5
39/5
39/1
31/1
      70/3       83/8 70/4             21/15
X12/?a
ZV Trnávka/3
20/12
      98/13 83/8                         26/7
23/7
63/4 70/1       83/4       83/7 70/3 31/4
39/4
1840      83/12                         98/12       21/6
N21/1
                  61/3 83/14 70/3       21/12       31/7
39/7
      34/4
ZV Trnávka/3
39/7
31/7
83/3 98/10             21/7
1841                              39/3
31/3
21/1             70/2             21/2 21/7             21/4                                                       21/1       39/8
31/8
1842                              26/7
23/7
21/2                               21/4                   21/8                   21/1             21/7             21/2       39/11
31/11
1843            31/1
39/1
                                          31/5
39/5
                  21/7 21/2 21/7                   39/5
31/5
1844                                    21/4                   83/4       21/8       21/1                         70/8 21/2                               21/4 31/1
39/1
1845                  83/5                               21/2       61/1
N70/1
21/7 21/1       21/4                   83/1                   70/4       21/4       39/8
31/8
1846            ZV Trnávka/3
33/2
      83/1       61/1 83/11 21/12 61/5 31/8
39/8
      70/1 83/13 83/9 70/7 83/7 21/4       70/5             93/14                               98/12
184783/12       21/7 83/4                                                       21/8 39/3 21/1                   31/8 98/11
184870/2 70/4       83/2 83/3       83/8
X12/?c
70/4                   83/5 98/13             83/11       21/2             70/1 83/11 83/4 70/7                   70/5
1849      83/8 70/4                         98/13                                     83/6 70/1 83/13 83/4             83/2 31/4
39/4
70/5 61/2 ZV Trnávka/1       83/12
1850      83/7 83/13       83/6       70/5 83/6 83/12 93/13 21/1 23/7
26/7
            63/8
21/17
21/6
N21/1
63/8                         70/3 83/6 83/3                   20/2
83/15
34/5
34/1
ZV Trnávka/3
1900                                                                                                                                                44/1 44/1
1901                                                      151/1                   151/1             151/1                               151/1
190282/2       82/2
82/1
      44/1             151/1 128/1                         82/2       82/2 82/2 128/1                               128/1 128/1 128/1
1903            147/1       147/1                                                                                                                               147/1
1904                              27/1             147/1       82/1                                                 147/1             147/1       147/1       128/1       82/2
1905                                                                  44/1                               44/1 44/1                                                       147/1
1906                                          27/1 27/1 27/1 128/1       27/1 27/1 27/1 27/1 27/1 128/1 128/1 27/1 27/1 27/1 27/1 27/1             27/1 27/1 27/1
1907      35/1
190835/2 35/2                   82/2                                                                                                                               35/2
190927/1 27/1 27/1 82/1 82/1                   82/2 82/2       128/1             82/2       128/1 82/1 82/1       82/2       82/2                   82/2 82/2
2020      53/3 53/3       ZV Jurajov dvor/2
88/6
                                                                                                            32/6                   65/8
2021      N80/2
91/10
192/3 99/2 99/6 99/7 87/1 87/1 94/3 192/1 80/4       99/4             99/7                   99/3 91/5             192/1       91/5 99/5       99/5
2022192/1 87/4 80/4 99/3       80/7       80/6 80/9                               80/10
99/10
87/3       99/3       192/1             99/3 192/2       99/2 192/1 99/7 87/4
202387/4       192/1             99/4 99/5       99/7                               94/4 192/1 87/4             192/2                                           99/5 99/4
202499/4 87/1
91/6
80/5 80/4       92/10
87/4
N99/1
99/8       99/6 87/4             99/5                   94/9             192/4
192/3
      99/2 192/4 192/3
192/4
            94/7
68/7
ZV Petržalka/4
2025      99/1 87/2 99/5       99/12       99/8 99/8 91/3             99/11       94/11       94/11 99/2       99/7       99/3 192/2 99/2
2104            87/8 87/3       65/1       65/2             53/2       32/2 65/3                                                       65/2
210565/12       30/4 29/1                                                 32/3                         30/1
2107      29/2                   32/6                                                                               65/6
2108                                    Školský spoj/17 32/7 32/7             29/2
2111                              87/5       32/4                   32/3                                     65/1       65/2                   65/4 87/2 65/6       53/1
211287/8                         65/2                         87/2             53/1             87/8             65/1             87/5                         65/3
211387/5       65/4                         53/1                   87/3             65/12       87/5                                                             65/5
2114                                                                  28/2 29/2 28/6                               65/4 65/6 65/6 65/6 65/6       29/2
2115                                    87/5
65/4
53/2             87/1                   87/8                               87/5                   87/2 65/5
2116      32/5 53/1             87/8       29/2
65/12
                              65/4                                           87/8                               87/5
2117            65/3                                                 28/3 65/2 87/5             53/2       65/5                         87/8 87/3       65/1
2118                                                                              65/2 87/5                   87/2 65/3       53/1                   87/3       65/1
2119      87/8 65/5       65/1       65/2 87/5                         65/3                   53/5                   65/1 65/1 65/2 87/5
212032/3       87/5                                           28/1       87/8             65/12                               53/2                   43/1             87/8
2121                              N72/11       65/1                                                                                           65/1             87/5
212265/3 87/5                         32/6 32/5                               32/4 65/1             65/3       29/2                         43/1             87/8
2123                                                32/1       29/2       196/5                                           87/8       87/7                               28/7
2124                                          32/1             87/3       65/1 32/3 65/2 87/5                                     53/1 32/1
2125                  87/2                   65/3 34/5
ZV Jurajov dvor/2
      28/2 29/1 65/8       87/6             65/1       65/2       87/5             29/2       30/4 65/12
65/8
2126                  41/1
ZV Jurajov dvor/2
            65/1 32/3       87/?                         65/3             28/1       87/8             65/1
2127                        28/1       87/8       32/4 65/1 28/3       87/5       65/4       65/6             53/1 32/1       87/8                               87/5
2201      78/3 34/3             78/6 78/2 92/5
ZV Jurajov dvor/3
74/2 78/3             75/1 78/6 78/2 ZV Jurajov dvor/3 74/2 96/1       78/7 75/1 78/6 78/2                         78/7 75/1
2331                                    22/11 50/3 80/3 50/17                         50/1                                                 50/10                         50/6
2332                  50/3       178/3       50/8 50/6                                                       70/1                   50/9
2333      50/13       50/4 70/3 178/1       50/1 50/8 80/3             50/13                         50/6 70/2       50/7                                           50/8
2334            50/16 50/6             178/2
23/4
50/9 50/11 50/14       70/4       50/10             50/1 50/4             80/2 80/1                         50/13
2336      50/8                   50/9       50/14 50/5 50/8 70/1       50/7                   50/2 70/2       80/1                               50/1 50/11       50/5
2337                                                178/1 50/3                         50/6             50/2             50/8 80/3       50/4 50/1                   178/1
2338      50/2       50/2       178/2       80/3 50/4 50/13                   50/5             50/10             50/2                                     50/8       50/4
2339      50/4 50/13 50/1 50/4             50/15
178/1
50/3 50/10             50/1             50/17
178/3
      80/1       50/8 80/3 50/8 50/4 50/9 50/4 70/3       178/1 50/3
2340      50/10 50/7 50/7 50/5             50/13 80/2 80/1                         50/14       50/11 70/3 80/2 50/7             50/7 80/1       50/5 178/2 178/3
2341      50/6 50/2 70/2 80/2             178/2
50/16
      50/7 70/2       50/11                               70/4 50/6                   50/7 50/2
2342      178/3 80/2                         50/4       50/9       50/3                         50/7 70/4                                     66/6
50/8
50/8
2343                                                                                                      50/8       50/5 50/1             50/1 70/3 80/2 178/1       50/10
2344      50/9       70/3       50/5       50/10 50/7 50/12       50/5       178/3                               50/4                               70/4 50/3
2345      50/1 50/9 50/8 70/2             80/1       50/6 50/3                                                                         50/5 70/2       80/1 178/2
2346      50/11 50/14                         50/7       50/1                   50/3 80/1 50/5 50/8 70/1       50/10                         50/9 70/1 50/10       178/?
50/17
2347178/3 50/16
178/2
50/8                   50/13 50/11 50/14 50/5 70/4 70/3                               50/9       80/2 80/1                   50/3 50/6 50/9
234850/14 50/5 50/1 70/1                               50/4       50/2 80/1
2349                                                                                                                  80/2a             50/2 50/6 50/7 70/2 80/2       50/16
178/?
2350      50/12 50/3 80/3 50/7             178/3
50/17
50/2 50/2                   50/9       50/7 50/13 50/1       50/3                   50/3 50/5 50/7 50/1       50/2
2351      50/14 50/15 70/4 70/1       50/7 50/12 50/1 50/15       70/2             178/2             50/3       50/9             50/1       70/1 80/3
2352178/1 50/7 50/12 50/5 70/4       178/3 80/2 80/1 50/16                                     50/14       70/4                               70/4 50/9 178/3
2353      50/3                         50/1 50/2 178/3 80/2       70/1       178/1 50/4       50/9 50/7 70/3 50/1
2602      75/2                   34/8 74/6 133/1
34/6
196/5                               133/3 78/6 34/5                                                             78/2
2603      78/8
ZV Jurajov dvor/3
65/12
                  75/9
78/7
ZV Jurajov dvor/?
34/4 133/2 96/7 34/8                         78/3 133/4 78/8
2605                                                                                                                                                                  75/1 133/5
2606      34/3                                                                   34/2
87/?
            196/3                                     196/4                   133/3
2607                              133/2 88/6 59/4                               133/5
59/4
            96/5             34/2                                                 59/4
261196/5 34/1                   33/4       33/4 33/4                   TZV/1
208/4
207/1
X31/2
184/2
87/7 34/2                   34/3 87/6             133/1             133/4 34/3 75/9
2612      87/7
78/8
                  59/4 75/9 78/6 133/1 78/8             74/2                                                                               196/3
2615            88/8
34/4
2616                                          34/4 88/6                                     34/7                   133/4                                                 88/2
261778/3 34/5                                                                                                                                                 34/4 78/2
2618                              34/6 74/3             88/2                         75/1       78/3                   75/4
2626            88/4                   34/7                               34/5
92/1
            78/1
262778/8                               75/1 34/8 34/7 74/3
133/5
            96/5
78/10
ZV Jurajov dvor/1
34/6                               78/9             34/4                   196/4
262896/1 34/4                   34/2 34/5
X12/?d
34/1 34/8                   34/3                                           133/4             133/2                   34/1 133/3
2629            78/7             34/4       133/3       34/2             34/1                                           75/6 59/1 78/5 133/4             34/5       78/1
2631                                                34/8
133/2
34/8
34/8             75/9       34/6 78/1                                           34/4
2632                                                                              196/2             196/4 88/5             74/6
133/3
75/3                   63/5 59/6 196/2
2633ZV Jurajov dvor/1
34/1
133/2 ZV Jurajov dvor/1
75/6
                                    34/2
34/2
ZV Jurajov dvor/1
63/4       34/7 34/4 ZV Jurajov dvor/1
34/5
ZV Jurajov dvor/1 ZV Jurajov dvor/1                   75/3
2635                                                78/8                   74/1       59/2 34/8 34/7             78/10 78/10       34/2 34/2                   75/8
2636      75/9 75/9                   75/9 75/9 75/9 75/9                   78/10 75/9       75/9             133/1 133/1             75/5
2637      34/6 75/5                                                             196/3
2638                                    78/6                   63/3       34/8 34/7 133/5
34/2
78/? 34/8                   34/2 75/5 78/10                   196/1
2639                                          78/8 32/6 74/1                         34/8 34/3 78/2
133/5
                  34/6 87/9
2640                              88/2 34/1 133/5       34/6             78/2                   196/1                   34/5       196/4 196/3             133/3
2641                                                                                                                        75/5       196/3 133/3                   34/2
2642            34/4             59/1 78/8       74/1 74/4             59/2 196/5 34/7       78/10             34/6 74/3             78/9
2643                                    75/8                               133/3
74/6
75/3                         88/2             59/3 78/8                         75/9
2644      34/2
196/3
            88/6             78/2                   32/2 75/4 59/1 78/8                                           34/3 88/7             78/10
96/5
34/6
264534/2                   88/3 34/1 34/4 78/4 34/2 34/5             34/4 75/? 34/2 34/5 34/1             96/5       196/3 75/4                   34/2 34/5 59/2
34/1
2646            75/4       32/3                                                 34/8             133/4             34/1 34/3 133/5       34/6
2647            78/8 88/3                               34/7 88/2       75/2 59/6                               78/8 34/4       74/4                   34/8 34/7 133/5
2648                        88/2                         78/6 63/4                               74/6
133/3
            75/3             34/5 196/2                         78/8
59/1
2649      78/10 34/6                                           88/3                   78/3 196/4                   133/3                   34/5 88/6
265034/6                               78/9                   32/3       75/6             133/3                                           75/4             59/1 78/8
2651                                    34/8 34/7       78/10 20/4
ZV Jurajov dvor/3
      34/6 74/3             78/9                   133/5
265234/3 59/4 75/1 96/3       ZV Jurajov dvor/3 74/2 78/3       78/7                   ZV Jurajov dvor/3
78/7
      78/3 34/3             78/6 78/2                                     78/6 78/2
2653      78/8
280994/8                                     94/8 94/8 94/8             94/8 94/8 94/8 94/8 94/8                   98/2
N95/2
94/4 68/13                   94/8       94/8
281094/7 ZV Petržalka/4
34/4
94/7
83/3
ZV Petržalka/4
                        94/7 94/7                                     98/2
ZV Petržalka/4
                                                            184/1       184/2
2812      83/15 N21/2       83/15       21/15
83/15
83/15
70/7
83/15 83/15             21/11       21/11 83/12
83/15
93/15             83/15 83/12       83/15                               83/10
2813            39/6
N21/2
NZV/1
N70/2
NZV/1
39/6
      N61/1
NZV/1
39/6
NZV/1       61/5
39/6
NZV/1
N74/2
21/12
39/6
NZV/1
83/15 NZV/1 39/6             61/5
NZV/1
39/11
31/11
NZV/1 NZV/1
39/6
21/9 70/7
N34/1
NZV/1
39/6
39/6
NZV/1
      NZV/1
39/1
N95/2
N21/2       83/15
21/15
39/6
NZV/1
2814                              70/8 21/16       63/8             N70/2
83/15
                  21/13 21/9             98/10                   21/15
N70/2
83/15
                  70/8
281861/6       N70/2             83/14             21/5
N21/2
N31/3
21/10
70/8
21/5
      N21/3
93/9
N31/2
      21/18
93/14
      21/11       N31/2
93/9
N21/3
N21/2
21/5
N31/3
21/13                   21/10             21/18
281998/11       92/5             98/4 184/2       68/7                   98/4 94/7                                           84/8 84/6                               68/7
282070/8
83/13
                        31/12
39/12
21/11                         21/5
N21/2
N31/3
21/14 70/8             21/10             21/12       93/14 98/10 21/11
21/5
N31/3
N21/2
83/15       21/10
2825                                                      21/14                   21/10       21/17
N21/2
N31/3
21/5
61/6       N21/3
N31/2
93/9
      21/5
21/11
31/12
39/12
61/6 93/14             21/14
282883/15                               21/12       93/14 93/15                   83/15
21/17
21/13 21/9 21/14                   21/10 70/8       21/12             98/13       31/12
39/12
2829      91/1                   93/?       99/5 93/3                               80/5                                     93/2       84/6             184/2 184/1 184/1
283168/8 68/10 68/13             93/? 87/4 94/1       68/8                         99/7 83/2 84/5                   184/1 94/2                         68/8       68/8
93/12
2841      83/5
87/1
ZV Trnávka/3
87/1
34/5
91/1
      83/1             83/11 70/6 70/1                   83/13 83/9 70/7 83/7 83/9                   ZV Trnávka/1       70/7 N31/1
93/13
      26/7
23/7
      98/12 21/18
2842            70/6       31/8
39/8
83/6 70/1 63/5
83/13
70/8 70/7                   70/5       21/16 83/11                   26/7
23/7
31/2
39/2
61/2
98/9 83/11                         61/3
284370/4 61/4             83/5 98/13             83/11 70/6 21/3       83/6 70/1 63/5
83/13
83/9 70/7       21/4       70/5                         93/8 21/3 23/7
26/7
2844                  83/6             98/13       61/1 83/11 61/3 21/3       83/6 70/1 83/13 21/17             83/2 31/4
39/4
70/5                         93/13       23/7
26/7
2845      98/12 83/6             70/2             83/14 70/3       83/7 70/4       63/3 33/4
ZV Trnávka/3
39/7
31/7
83/1                   70/6 98/11 83/1       39/4
31/4
83/13 83/9 70/7
284670/3       83/8 93/7 39/7
31/7
      83/1
133/?
ZV Trnávka/3
      98/13 63/1 61/1       70/6 21/15       83/6 70/1       83/4 70/7       83/2       70/5             70/8 83/12
284723/7
26/7
39/2
31/2
                  98/12 70/2             83/14 83/3       83/8 70/4             ZV Trnávka/3
178/?
34/2
34/6
83/5 83/1 21/7             70/6 98/11             70/1 63/5
83/13
83/9
284898/13                                                 83/13             83/7 39/11
31/11
      70/5       ZV Trnávka/1       21/15 93/13 63/2 23/7
26/7
      98/3 21/2 21/6       70/2
2849      98/13             31/3
39/3
70/6 83/11       83/6 70/1       83/4 70/7 83/7             70/5 21/6 ZV Trnávka/1 23/7
ZV Trnávka/3
92/5
92/1
      93/13       23/7
26/7
      98/3 31/12
39/12
      83/11
2850ZV Trnávka/3
34/1
83/7
      98/13             83/11 70/6             83/6                         83/7 70/8 39/4
31/4
      21/6             70/7 93/13 63/10 26/7
23/7
      98/12
2851                                          93/14 21/14                   21/17 21/13 21/9 21/14 21/15             21/10 70/8             63/8             21/11
2852      31/11
39/11
                                                                                                      21/2                   21/4
2853            70/8             39/9
31/9
21/8       21/1                         70/6 21/2 21/7                         21/4       31/1
39/1
39/9
31/9
            21/8
285483/9
ZV Trnávka/1
70/7 83/7             70/5             70/6 83/12       21/4 26/7
23/7
21/11 98/12 83/14 21/6                   61/3 83/5 70/3 83/6 83/7       61/4       33/5
ZV Trnávka/3
133/5
2855                                                                                                                  21/14 70/7             70/8
2856                  31/4
39/4
      N72/3
83/9
70/7 83/7 83/7             21/6 20/4       21/10 N31/1
93/13
21/3 23/7
26/7
      98/9 21/9             70/2             83/14
2857            21/1                   21/17 70/8 21/2                   39/11
31/11
39/5
31/5
21/4                               21/8 31/3
39/3
                        39/8
31/8
98/13
2858            83/11                   83/6 70/1 21/16 83/9             83/9 39/4
31/4
70/5       70/6       21/3       21/14 26/7
23/7
39/2
31/2
98/9       21/1       70/2
2859            83/9                   21/7                                                 21/8                   21/1       39/8
31/8
      21/2
286098/12       98/12             83/7             83/9 21/8             70/2       33/1
83/7
ZV Trnávka/2
21/18                         98/9       ZV Trnávka/1                   21/12       93/14
286183/11 70/6                   70/1 83/13 83/9 70/7 83/7 21/4       70/5       ZV Trnávka/1       83/12             23/7
26/7
      98/9       N21/1
21/6
            70/2       83/14
2862                                                21/11                   21/13 21/9 21/14 21/12 21/11             21/11 21/13             21/13             21/9
2863      83/6 70/1       83/4 70/7                   70/5 21/6       83/11 83/12 93/13 21/3 24/7
26/7
23/7
83/3 98/3       21/6 31/5
39/5
70/2             83/2 70/3       83/8
286483/8 70/1                         70/4 98/12 39/7
31/7
                        98/12                                     21/15                               70/6
286570/6 ZV Trnávka/1                                                                                                                                                       83/14 70/3
2866      83/9 70/7             31/4
39/4
            83/13             N31/1
93/8
21/3 26/7       98/12       N21/1
21/1
26/7
23/7
70/2       61/3 83/5 70/3       83/7 70/4
286731/8
39/8
      21/2       31/4
39/4
                  21/4                               21/8       21/1                   31/8
39/8
            21/3                   31/5
39/5
2868                              21/10 83/9       31/10
39/10
                        21/4                                                                         ZV Trnávka/3
2869      Školský spoj/10
ZV Trnávka/1
34/5
                                                            21/12             21/10 70/8                         61/6                         21/13
2870                                    83/7       70/5                   83/12 93/13 21/3 26/7
23/7
      98/3 21/2 21/6       70/2             83/2 83/3       83/8 70/4
3102                                                                                                            801/1                                                       801/2
3301                                                                                                630/1
3302                                                                                                630/2                                           901/1
3303            901/1 901/1 901/1 901/1       901/1             901/1             901/1
3304                                    29/1 29/1 29/1 29/1                   29/2                                           29/1 29/1 29/1             29/2       29/2
3305            29/1             29/2 29/2 Objednávka/1       29/2             29/1 29/1 29/1       29/1             29/1             29/2                   29/1 29/1 29/1
3401                  30/4                   28/3                         87/6! 2602                                                       28/2                   28/3
3402                                    22/6
20/6
                                          22/12
3404      22/2
20/2
20/5 37/4 X13/1                   34/1
ZV Trnávka/5
20/3
22/3
      20/1 20/18
22/18
22/17
      20/1
22/1
67/3 23/1 20/3       22/12 20/5
20/6
      37/1 22/13 ZV Trnávka/5 X13/2             22/18
20/18
3405                                    Školský spoj/1
23/1
      20/5 22/13
20/13
                  22/12 22/12
ZV Trnávka/5
20/12
22/12
20/3 22/11 20/1 20/2       20/1 50/10 23/1 22/2
20/2
            20/16
22/16
22/15
3406            20/4 37/2                   50/5             20/2       20/5 X13/? X13/?a X13/1 178/?             22/11                   X13/1             20/4 23/1
3407      20/3
22/3
23/1 20/3       20/13
22/13
22/16
20/16
23/3
37/3                         22/11 22/14 22/17
22/18
20/18
      22/1
20/1
ZV Trnávka/4 23/1 20/2             20/6             20/4 ZV Trnávka/5
83/2
22/3
20/3
22/11
340823/1       20/2             22/16
22/15
20/16
      37/1 20/12
22/12
ZV Trnávka/5
178/1
                  22/15
22/18
      20/1       23/1 20/3 20/5 20/12
22/12
      37/3 20/5 20/4
20/3
ZV Trnávka/5 22/3
20/3
22/11 37/4
3409      801/1                   59/1
ZV Jurajov dvor/2
ZV Jurajov dvor/2
22/11
                              ZV Jurajov dvor/2       34/2
ZV Jurajov dvor/2
901/1 ZV Jurajov dvor/2                               901/1                               901/1
3410                  30/2       30/2 30/4                                           30/4                                     30/2                         50/14
ZV Jurajov dvor/2
901/1
3411      20/18
22/18
      37/1 ZV Trnávka/4 23/1 20/2
22/2
      22/13
20/13
23/3
22/16
20/16
20/1       22/12
20/12
21/2
ZV Trnávka/5
22/3
20/3
            ZV Trnávka/2 X13/1 20/1 ZV Trnávka/4 23/1                   X13/1             20/12
22/12
3412                                          630/3                               28/1                               65/12
3413            20/2
22/2
20/1       22/14 23/1 ZV Trnávka/5
201/7
22/14 22/12
20/12
            20/4 37/4 X13/?b 20/6 20/5 37/4       22/16
22/15
22/15
20/4
      20/2
22/2
      20/1 ZV Trnávka/2
50/7
23/3
20/5
22/2
20/2
3414            20/12
22/12
ZV Trnávka/5
20/1
X13/2 22/11                   22/1
20/1
79/1
ZV Trnávka/4
23/1 20/2
22/2
20/5
37/5
22/13
20/13
22/16       X13/1 20/4 80/5b
ZV Trnávka/?a
                  67/4                         20/2
22/2
341522/3
20/3
22/11 37/4 20/2             ZV Trnávka/4 23/1 23/1                               37/7       20/3
22/3
37/3 20/1       37/4             23/1 20/3             20/16
22/17
22/16
37/3
3416                                          30/3             53/1             56/4                                           28/3 28/1                   28/7
3417                  30/1 30/4       65/12 28/2 28/7                                                                                     28/2
3418            20/16
22/16
            70/8
ZV Trnávka/4
X13/1 X13/1 X13/2 X13/1                               22/11 X13/1                   X13/1       22/11
20/11
            20/2 20/13
22/13
22/15 23/1
341922/16
20/16
      37/?b 20/4       20/3
22/3
22/11       22/17
22/18
20/18
                  23/1 20/2 20/5 22/13 20/16
22/16
37/2       22/13 ZV Trnávka/5
20/6
      22/3
20/3
22/16 20/2       22/1
20/1
342022/13 22/16
20/16
37/3             ZV Trnávka/5 20/3
22/3
            22/17
22/18
20/18
            178/3       22/2
20/2
20/5 20/13
22/13
                  22/13
20/13
      22/15
22/16
20/3
22/3
      20/1
20/2
      22/1
20/1
ZV Trnávka/4
21/18
3421      22/6
20/6
22/15
23/4
      ZV Trnávka/2                   23/2 22/14       20/1 23/4                   24/4
23/4
X13/2             20/11
22/11
      37/6 22/14             23/2       22/6
20/6
3422            65/12       30/2                                                 28/7
28/4
                  30/4                         30/2                   30/3       28/2
3423                  30/3                   30/2                               28/2
3424                                          28/5                                                                   28/5                                                 28/5
3425      630/3                               28/1                               30/4                                     30/2 30/4 28/3 28/1
342622/12 ZV Trnávka/5
87/7
22/3
20/3
37/3       20/18
22/17
22/18
            178/2
77/2
23/1 20/3
20/2
            22/16             22/12
20/12
99/6
ZV Trnávka/5
X13/2       22/16       37/4 20/1       23/1 20/2
22/2
20/5 20/13
22/13
3427      20/13
22/13
23/3 37/2 37/1 22/12
20/12
            22/11                   20/1
22/1
37/3 22/14                                                 22/11       23/1
20/1
20/18
22/18
22/17
      20/1
22/1
3428      20/13 20/18
22/18
22/17
      37/4                   23/4 23/2
23/1
20/1       20/16
22/16
22/15
20/4 37/6
23/1
22/15
Školský spoj/1
23/1
                  22/14 22/14       20/4                   23/4 37/2
3429      67/5 22/11                   20/1
22/1
      23/1 20/2
22/2
            20/13
22/13
            22/12                                     20/1 ZV Trnávka/4
66/2
23/1 20/3       20/13
22/13
22/16
20/16
3430      22/12
20/12
23/2 X13/2 37/3       20/18
22/18
22/17
      20/1
22/1
      23/1 20/3 20/5 22/13 22/16
20/16
23/3
            20/4 ZV Trnávka/5 67/3
23/1
20/3
22/3
      37/2
3431      34/5
ZV Trnávka/2
83/15
22/6
20/6
            23/1
Školský spoj/1
20/4       22/15                   22/14 20/6 20/12
22/15
20/4       20/2       67/4 23/2       67/4
23/1
3432                  X13/1       23/2 22/14       20/4 20/4                         23/2 22/14 22/6
20/6
            20/3       X13/1 20/5                         20/4
3433            50/10 23/1             50/? 23/2       X13/2                   22/17 23/1 20/2 X13/2             X13/2       X13/2       22/15             22/11 50/4 37/2
343493/14       ZV Trnávka/5
23/1
20/3       22/6 70/8                         X13/? 23/1       22/6
20/6
                  ZV Trnávka/4 23/2       23/2 22/14 23/2
3435      22/1
20/1
ZV Trnávka/4 23/1       20/5 22/13
20/13
23/3             20/4       22/3
20/3
22/11 37/4 22/17
22/18
      37/1             22/2
20/2
      20/12
22/12
                  22/12
20/12
      22/3
20/3
343622/2
20/2
      22/13
20/13
                  20/12
22/12
      20/3
22/3
22/11 20/3 20/2       20/1 ZV Trnávka/3 23/1 20/2
22/2
            23/1 37/3       22/13
20/13
                        20/18
22/18
3437      23/1                   20/4                   23/4             22/6
20/6
      20/4       20/4                               20/13 20/4
20/6
3438      23/1 20/6       37/2 23/4 X13/2 X13/2 X13/1 22/15
20/5
                  X13/?       X13/2 22/15
20/4
                  X13/2             X13/2 20/4       22/14 20/6
22/6
23/1
3501            67/3                   67/4                               65/12       67/5
3503      X13/1                   139/1       67/5
32/1
                        65/6                   67/5
350467/4 77/2 67/5                         28/3
3505                              X13/1                                     53/2                                                                                           91/3
3506      67/4 X13/2             77/2                                                                                                                               91/6 191/1
192/1
3507                                    67/1 67/2                               67/1                                                                                     80/9
91/8
3508                                          28/7                         30/1                                                 144/1                                     65/12
350967/1 67/3 X13/1             67/1                                                       65/6 66/3                   67/3                               67/4
3510      67/2 67/4                                                                                                                    &n