Výprava vozidiel v mesiaci december 2011

Deň

Vozidlo
1
Štv
2
Pia
3
Sob
4
Ned
5
Pon
6
Uto
7
Str
8
Štv
9
Pia
10
Sob
11
Ned
12
Pon
13
Uto
14
Str
15
Štv
16
Pia
17
Sob
18
Ned
19
Pon
20
Uto
21
Str
22
Štv
23
Pia
24
Sob
25
Ned
26
Pon
27
Uto
28
Str
29
Štv
30
Pia
31
Sob
38                                                                                                                                                                        Objednávka/1 Objednávka/1
1034            70/2                                                                                                                         50/2             50/6       50/3 50/3
1035      ZV Trnávka/5
83/14
23/1 20/3 20/5                                                                               23/1 20/2 20/5 22/13
20/13
20/6
20/5
            20/4             37/3       20/2
1036                                                                              37/4                         20/4       82/2
82/1
37/7
1101            70/1                                           X42/?                                           65/6       65/6                                                       30/1
1102                                                            X42/?                                                                                     29/1 28/4             29/1
1103            70/3                                     X42/1                                                                                           29/2       29/1       29/2 30/2
1104                                                                                                                              65/6
1106                  87/3       87/7                               87/8                         65/2                         87/7                                     87/3 65/1
1107                                                                                                                        65/12                                                       29/1
1108                                                            X42/?                                     28/2                               29/1       28/2             28/2 30/3 29/2
1109                                                                                                                  30/2                   28/2                                     30/4
1201                                                                                                                                                                        63/3
120288/2       88/5 32/2 88/4       88/1                         88/5
1203                        88/3             87/5       88/6                                           63/3       88/1                         88/4 88/5             88/2 88/1
1206      88/1 88/3             87/5                   63/4       88/2                               32/2 88/3       88/1             88/3             88/2 88/1 96/2 88/6 32/2
1207            88/6 88/2       88/1       87/6                                                                                                                               32/2 88/2
120988/6                   96/2 88/4                               87/5                   96/5 88/1                                                                   88/4 32/3
1210      88/6                         88/4                         96/1                                                                               88/3             63/1
1211      88/5 88/2       88/6                         88/3       88/1 88/3                                                             88/6             32/1 63/5 88/3 88/4
1212            88/4 88/6 88/7       88/6             88/5       88/4                                                                   88/1       88/6             32/1
1213                  88/1 88/2                                                                                                       96/3 32/2       32/1             32/3 63/2 63/4
121488/7             88/3 32/6                         32/3 63/4 88/6                               32/1 88/1 88/3             96/2 88/4 88/5 88/1       88/2             88/6
121688/3             32/1 88/5
121788/1                   96/7                         88/1                                                                                     32/2 88/2 88/1 96/2
1218                  32/3             88/8             88/4                                                                                                                   32/3 88/4
1219                  88/4                                                 88/7                                           88/5 88/5 87/5 88/2 88/1       32/3             32/1 63/1
1220                        87/6 88/6 88/2                                                                   88/5                               88/6 32/2 63/3       63/5 88/3
1221                        88/1 88/3                                                                                                 87/6             88/4 88/5 32/3 63/4 88/5 88/1
122288/8 88/4 88/1 88/5                               88/2       88/8 88/8                                                                   32/1 32/3       88/4 32/2 63/3 32/1
1601            21/3 83/11                         83/14       83/15       83/6                         83/15             21/15
1603                                                            NZV/1       83/15                   21/4
1604                  98/3       34/6                         83/5                               21/6                                                       34/2 34/2 34/2 34/2
1605            83/2                               83/15                                           26/7             78/5 74/3
1606                                                                              N34/1
NZV/1
                        88/6
1607            83/2                                                       34/1                                                       34/2
1608                                                                                          96/7
1609            21/4
21/6
                        83/15       83/5                   83/15 83/15 83/15
1610      83/15 21/4 26/7                                                       N31/2
N21/3
            21/3
39/6
NZV/1
                  75/1
1611            83/4                   34/8             32/3                               34/7                                                                   74/1 74/4
1612                                                      83/6 26/7
1615            83/5 83/2                               83/4                                                                                                             59/3
161634/2 34/3 83/6 83/4 34/5             34/3                   34/1 34/2                               34/2 34/3 34/4 34/5                                     74/5 34/4 N33/1
161733/4                   33/4
161859/5             83/5                                                 88/4                   83/2
1619            98/3 83/6 34/6                                                                                                 78/10 34/5
1620                  21/4       34/5                   83/2 83/6                               98/3
162134/3       83/11       34/1       34/3 34/4                                                       83/2
98/3
      34/4       34/1
1622                                                            83/2
162334/1 34/2       21/3 34/4                                     34/5                   34/4 21/3             34/2 34/3 34/4
1624                        96/5 59/6 34/1 34/2       83/6                                     83/4                   88/4
1625                                                                                                                        88/6                                                       N80/11
1626                                                                                                                  34/6
1627            83/7 21/6 87/5 34/2       34/6             83/7                               83/5 83/5 34/1       74/5
162834/6             21/6       34/3                                     34/3                   83/6 83/6                   96/1                         88/6
1629                                                                                                      23/7
26/7
                  78/1 78/1
1630                                                                                                      83/2
1631      78/7                                                                                                                                                                   63/5 ZV Jurajov dvor/3
1632                                                                                          ZV Jurajov dvor/1
1633                                                                                                                              96/5
1634                                                                                                                                          96/3             34/5
ZV Jurajov dvor/3
92/3
      96/5 ZV Jurajov dvor/3
34/4
1635                                                                                                                                    78/3                   34/5       ZV Jurajov dvor/3 88/2
1636                                    78/6       ZV Jurajov dvor/3                                           ZV Jurajov Dvor/3                               78/6       ZV Jurajov dvor/3
83/5
                        63/4
1637      ZV Jurajov dvor/3                                           ZV Jurajov dvor/3
83/2
26/7
            78/7 78/5                   ZV Jurajov dvor/3
83/2
      78/3                               ZV Jurajov dvor/3                   96/1
1638            21/3
ZV Jurajov Dvor/3
                                                                                          ZV Jurajov dvor/3
34/8
      78/5 78/7 78/5       88/2                   96/1       96/1
1639                                                                                          34/6
1804                                    83/15
1809                                                                        70/8 83/12                         21/11                                           21/13 21/9 21/10       N31/3
N21/2
1810                                    70/8                                                 NZV/1             21/14                                                 78/9 78/9 78/9 N21/11
1815                              70/8 26/7                                     98/4                                                 70/8                   21/14 21/11 83/15       N37/1
1821                                                                        23/7
26/7
                  21/2                                                       21/8 20/3 20/2
1822      83/14             83/8 70/4                                           83/11 70/6       83/3       70/1 83/13 83/9                                           78/1       N31/1
1823      83/8 83/3                                                 70/6             83/6 70/1             70/7 83/7             70/5                               78/2 61/2
1824                                                                                          83/12             21/2                                                       21/15
1825      83/11                   83/6 70/1 83/13 83/9             83/11       70/5                                     23/7
26/7
      98/9                                     83/2 83/3
182670/1 83/13             83/7 70/1       70/5                   98/13                                     21/8       70/2       61/3 83/2 83/3       83/7
182770/3                               83/3
ZV Trnávka/3
      98/13                   70/6             83/6             83/9       83/7                         ZV Trnávka/1 78/9 78/2 93/8 20/4
182883/13 83/9                         70/5                                                 98/12                   70/2 21/14       83/5 83/3       83/7       78/6 83/6       83/5
1829                        70/4             34/4
ZV Trnávka/3
34/2
      83/1             83/11 70/6                         83/13 83/9 70/7 83/7 83/2
183083/8                   83/8
83/6
ZV Trnávka/3
      98/13 98/13                   83/14       83/6 70/1 83/13             83/7             70/5                                           78/1 98/3
183183/6 70/1             70/7
83/11
83/7             70/5                   83/12             23/7
26/7
            98/12       21/18 70/2             83/2 83/3       83/7       39/7
31/7
83/6
1832ZV Trnávka/3
34/4
      83/1             83/11 70/6                         83/13 83/9 70/7 83/7                         ZV Trnávka/1       83/12                   83/1 98/3       21/6 83/4
183370/4                         ZV Trnávka/3                                           70/1 83/13 83/9                         70/5                               20/4             98/3
1834      98/13                                     83/6             83/9       83/7                         83/15
ZV Trnávka/1
      83/12                         98/3 20/3 21/6 21/13
1835                        83/13 83/9 70/7 83/7                                     83/12                         98/12 21/9                   31/5
39/5
      83/2 83/3       83/7
1836                              83/14 70/3       83/8                   ZV Trnávka/3
34/2
      98/13                   70/6             83/6 70/1       83/4       39/2
31/2
      21/1
1837      34/3
ZV Trnávka/3
83/1
      83/1                   70/8                               83/9 70/7 83/7             70/5                                           20/2 98/3 20/3
183883/11 70/6             83/6       83/13 83/9 70/7                   70/5             70/5       93/8 21/3 26/7       98/12                         78/6 31/1
39/1
83/2 83/3
183970/6                   70/1 83/13 83/9       83/7                         53/4
ZV Trnávka/1
                        26/7
23/7
      98/12                               31/1
39/1
83/2 83/3       83/7
1840                        98/13             83/11 70/6             83/6 70/1 83/13 83/9 70/7                               ZV Trnávka/1
80/2a
98/2
                  83/4 78/1 20/1 98/3 78/3
1841                                                                                                                        83/11                                     21/1 20/1 20/2
1842                                                                                                            21/8 39/3 21/1                                     21/2 21/3
1843                                                                                    70/8                   21/7                                                 20/2 78/4
1844                                                                                                                        21/2                                     21/4
1845                                                                                                                                                            21/1 83/6 21/14
1846      70/5             70/8 83/12             26/7             70/1             70/2                   70/3       83/8 70/4       83/1       83/5 83/1 21/7 61/1
1847                                                                                                                                                      83/2             21/4 20/3
1848      83/6             83/9 70/7 83/7                   83/1             98/12                         21/10       21/6       70/2 39/5
31/5
31/1
39/1
      83/3       83/7
184970/7 83/7             70/5                   83/12             23/7
26/7
                                    83/11       83/14 70/3 83/6 83/7 93/7       83/6       83/5 83/1
1850                  83/3       83/8 70/4                                           83/11 70/6             83/6 70/1       83/9 70/7                               31/7
ZV Trnávka/1
20/1
1900      44/1 44/1       44/1             44/1                                                                                                                               44/1
190127/1                               151/1                                                       128/1 128/1       147/1a
151/1
1902                                                                                                            27/1 27/1
1903                                                                                    147/1                   147/1 147/1                                     147/1             147/1
1904      27/1             27/1 27/1 27/1                                                                                                                   44/1
1905                                                                                                            128/1 128/1 128/1 128/1
1906                                          27/1                   27/1 27/1             27/1                   151/1a 27/1 27/1
1909                              44/1 44/1                                                                                                                   128/1 128/1 128/1       128/1
2020                                                                                                                              32/5
202199/5 99/5             99/7 99/5 99/4 99/5 99/4             99/7       99/9 99/9
2022      192/1 99/2       99/4 99/7 99/5 192/1             99/2             99/7                         192/1 99/12       80/2c
2023                  99/5 99/5 99/11 99/11       192/1
191/1
                        87/2 99/12 192/1             192/2       99/2 80/5b
202499/8 99/8             87/4 99/4 99/10 99/7                   192/2       192/1                         99/4
202599/4                                                                                                 99/6 99/5 99/5 99/4       99/7
2104                                                      65/4                                                                                                                         28/1
2105                                                                                                                                                      30/2 29/1 28/2 28/1       28/2
2107                                                                                                                                    N61/2                                           29/1
2108                                                                                                                                                                              53/2
2111                                          87/7       65/5                                           28/3                                                       28/1             87/2
2112                                                      X42/2                                     65/1       65/2                   65/4
2113                                                                                                                                          88/5                         28/3 65/2 87/1
2114                                                                                                                                                      87/3b
2115                                                                                                            65/5                                                                   65/1
2116                                                                              87/7                         65/8                                                 87/3       65/3 65/5
2117                              87/8                                                                                                                   28/3       87/1       87/1 65/4
2118                                                                                                65/3                                                       28/3 65/2 53/5       87/3
2119                                                      65/3                                                 65/3                                                             28/1 30/3
2120                        87/7                         X42/3                                           28/4                                                       87/2 65/1 53/1
2121                  87/2                                                                                                                               28/4 87/3             65/5
2122                                                                                                            65/1                                           87/2 65/1       28/3 65/2
2123                                                                                                                              28/3                                     30/4
2124                                          87/8       65/1                                                                         N33/1                                     87/3
2125                                                                                                                        30/3                               28/1
2126                                                                                                                                                      87/3a       65/3
2127                        87/8                         65/2                                                             87/8                                                 65/4 65/3
2331                                          79/1       70/2                                                                               70/1                         70/1 70/1
2333                                                                                                70/2                         20/6                   70/4       70/4
2335                                                                                                                  50/9                         70/1             70/3
2336                                                      70/3                                                                   80/1 N55/2                               50/4 70/3
2337                                                            70/4                                                             178/2                                     70/3       70/4
2337. 2346                                                                                                                                    50/8
2338                                                                                                70/4 70/1                               70/3 70/2                   50/6
2339                                                      70/4 70/1                                     70/2             50/16 50/8                                           70/4 70/1
2340                                                                                                                              80/2                                           70/2
2341                                                                                                      70/4                               70/4       70/2                   50/6
2342                  70/2 80/2                               X42/?                               70/1                                     70/2             70/1
2343                  70/4                               70/1                                                                   67/5
80/2b
                        70/3       70/4
2345                                                                                                70/3                                           70/3       70/2
2346                                                                                                                                          50/1             70/4 70/1
2347                                                            70/3                                                                   N55/1             70/3                         70/3
2348                                                                                                                                                70/4 70/1
2349            70/4                                                                                     70/3       178/1             50/7                         70/2 50/2
2350                                                      X42/6                                                                         50/1                               50/5
2351                  70/3
2352                                                                                                                        67/5 50/3 50/3                               70/2
2353                  70/1                                     70/2                                                                                                                   70/2
2602            21/6                                     26/7       96/2                         83/7                   21/5
260383/15       23/7
26/7
                                                                                                      ZV Jurajov dvor/1
34/7
2606                                                      83/4 83/4 88/7                         ZV Trnávka/1
39/6
67/4
93/7 88/4
2607                                                      83/7                                     N21/3
2611                                                                  34/2                                                                                                             N61/2
2612                                                      98/3 83/4 34/8                   34/1 39/6                                                                               N70/2
Služobný spoj/2
2614                  83/7                   34/3       83/15                               34/5 83/15       34/3 34/7       75/2
2615                              34/1                         98/3
2616                              34/4                                                                   98/3
261759/5a 34/4                   34/5                                                             83/2
21/3
2618      34/5                                                                                     21/5
N21/2
262388/4                                                       ZV Jurajov dvor/3
262634/4                   34/2       34/4 34/5                   34/3 34/4             34/2 83/4       34/4 34/5 34/1 34/2
2627                                                                                                                        78/1       34/6                   34/1 34/1 34/1 34/1
262834/4 34/6                                                                                           83/4
2629                                                                                                      83/7       88/7 78/9                                                       N33/11
2631                        34/7                                                             96/4                                                             88/3
2632                                          34/4                                                                                                                   74/3
263383/11
ZV Jurajov dvor/1
34/5
ZV Jurajov dvor/1
            32/6
ZV Jurajov dvor/1
34/5
ZV Jurajov dvor/1
                  63/4a                                                       78/4                                                       ZV Jurajov dvor/1
2634                                    34/7                                                                   34/6 78/8                                                 59/1
2635      34/8                                                             34/7                                                                               34/5 34/5 34/5
2636                                                                                                                              75/9
2637                                    34/2                                                       32/1             34/8       75/1                                                 N33/11
2638                                          34/7                                                 32/3                                                                   74/3       32/3
263934/8                                                             34/7                         88/6             34/1 74/1
264034/7                                                                                                                   34/6
34/8
                              88/4
2641                                                                                                                                    ZV Jurajov dvor/3 ZV Jurajov dvor/3
2642                                                                                                                        74/4
2643                                    34/6                                                 34/8                                                                                     N29/1
2644                                          34/8                                                 88/5       34/7                                                 96/1 74/1
264534/5 34/1             34/3       34/5 34/1                   34/4 34/5             34/3 88/4       34/5       34/2 34/3 34/4                   34/4 34/6 34/4 34/6
2646                              34/8                                                             88/3                               78/9
2647                                                                        34/8                                           34/5 34/7             63/2       34/3 34/3 34/3 34/3
2648                                                                  34/6 34/6                   88/2                         34/8 34/1
2649                                                                                                      63/4       78/1 87/7       34/3                   34/6 34/4 34/6 34/5
2650                                                                  34/6                                                             75/3                               88/5
2651      34/7                                                       34/4                                                       34/6
2652                  ZV Jurajov Dvor/3
21/4
                                                                                          ZV/ČIL 74/2       78/7                         ZV Jurajov dvor/3
2653                        34/8 34/7                                                                                           78/9                                     88/6
2809                                                                                                            21/17
83/15
70/8 21/16 N37/1
NZV/1
                  N31/3
N21/2
78/8                   NZV/3
2810                                          184/1                               N31/3
N21/2
                        21/16                                                 21/13 21/9       83/15
N70/2
2812                                          70/7                                                             21/15             83/15                         21/9 21/14 21/5       N93/12
2813                              83/15                               83/2 98/2                                                                         83/15                         NZV/1
Služobný spoj/2
N33/11
N31/1
2814                                                                              83/10
N34/1
                        98/2 99/3 99/2                         NZV/1
39/6
83/15 78/8             N74/2
2818                                                                                                                        70/8 70/8 X12/1
NZV/1
      83/15             21/10 21/11       N55/2
2819                        83/2                                     98/2                                     68/10             98/2                               21/5
2820                                                                  70/8
83/15
                                                21/17
83/15
      N70/2
83/15
            N21/3
N31/2
2825                                                                  98/4                   70/8                   83/1
ZV Petržalka/4
                                    21/11 78/10
83/15
78/8       N21/3
N31/2
2828      84/6                         84/6                                                                   21/12 83/15 ZV Trnávka/1
28/2
                  N80/2
NZV/1
39/6
                        83/15
2829                        68/7
2831      70/8                                                                                                 70/8       21/12                               21/15                   N93/11
284170/5 26/7             83/12             26/7                               70/2                   83/3 21/13 83/8 70/4                   83/5                   21/8 61/3
2842                        98/12                   70/2                   70/3             70/4             ZV Trnávka/3
83/1
      98/13       61/1                   21/7
25/7
21/15 39/4
31/4
83/5 83/4
2843                                    83/12                         98/12 83/13             70/2             83/14 70/3       83/8 70/4       83/6       83/5 83/1 21/7
284483/7                                     83/12                         98/12                                     83/14 70/3       83/3 93/7 39/7
31/7
83/6 31/3
39/3
83/5 83/1
2845                                    83/6 70/1                   83/7 70/7       70/5                   83/12             23/7
26/7
      98/3             78/10       78/5 39/1
31/1
83/2
284683/9 70/7                   70/5       ZV Trnávka/1                                     98/12       N21/1
21/1
      70/2 70/6       83/14 70/3       83/7                               83/1
284798/13                   70/6             83/6 70/1             70/7 83/7                               21/6
21/18
83/12             23/7
26/7
      98/3       21/6       61/2 39/5
31/5
2848      83/12             26/7
23/7
      98/12                         70/5       83/14 70/3                         63/3 ZV Trnávka/3
92/2
      98/10                                     31/3
39/3
2849ZV Trnávka/1 70/4                   26/7                               70/2 98/13       83/14 70/3                               ZV Trnávka/3       83/6             78/2       78/6 31/8
39/8
2850                                                98/12                   70/2             83/14             83/8 70/4 21/3       ZV Trnávka/3
X1/1
83/5 83/1                         78/5
2851      70/3                   70/3                                                                                     21/11
2852                                          70/4                                                             70/4       21/7                         31/8
39/8
21/4             78/2
2853                                                                                                                  39/5 21/4
285470/2                   70/3                                                             83/11                   83/6 70/1 83/13 83/4       31/2
39/2
      39/8
31/8
78/1 20/4
2855                                                                                                                                                            78/3
2856      98/12 21/2 21/1       70/2             70/8 83/3       83/8 70/4             ZV Trnávka/3
83/2
      83/1             83/13 70/6 98/11 31/8
39/8
31/3
39/3
39/4
31/4
78/5 83/4
2857                                          70/6                                                                         21/8                               78/7 78/3
21/8
78/3
285883/12                         98/12             83/13                   83/14 70/3       83/8                   30/1
ZV Trnávka/3
      98/13                                     39/3
31/3
39/4
31/4
2859                                                                                                                                                            21/2 21/3       78/6
2860                              70/6                                                 83/8                         70/5                               31/5
39/5
78/4
2861                                                83/11             70/3       83/8 70/4                         98/13                                           31/4
39/4
2862                                                                                                            21/9       21/10                               21/12 21/12 21/12
286398/12       21/1       70/2       83/11 83/14 70/3             70/4             ZV Trnávka/3       83/1             83/11 70/6       83/1       31/4
39/4
39/1
31/1
83/4 20/4 31/2
39/2
78/4
2864                                          70/2                                                                   70/7
286526/7             21/2             70/2 98/12             83/3       83/8 70/4                         98/13             83/11 70/6       31/8
39/8
            78/5 83/4 83/6
2866      70/2             83/14             83/8 70/4             ZV Trnávka/3
70/8
      98/13                         83/14       83/6 70/1 83/11 83/4       31/2
39/2
20/1       78/7 78/7
2867                                                                                                            21/1                                           21/3
2868                                    83/8                                                                                                                   31/4
39/4
39/3
31/3
21/2
2869                                                                                                                        21/13                               21/10
287083/14                               83/14 70/3                                           98/13
3301                                                                                                                                                                              630/1
3302                                                                                                                                                                        630/2
3303                                                                                                                  901/1                         901/1 901/1             901/1 901/1 901/1
3304                                                                                    29/1                               29/2 29/2                                     630/3
3305                                                                              29/2                                     29/1       29/1                   29/2                   Objednávka/4
3401                                                                                                                                                      30/4                   30/1
3403                  20/1                                                                                                                         20/2 20/3             23/1
3404                                    ZV Trnávka/5                                                                   20/16
22/16
            22/12
20/12
                                                23/1
3405                        23/1                                                                   20/2       22/1
20/1
ZV Trnávka/4
66/5
            N37/1
22/16
            37/2                   23/7
26/7
37/3
3406                        20/18
22/18
22/17
                                    23/3                                     22/15       20/1
22/1
                                          26/7
23/7
3407                        22/16
20/16
                                                                        20/3 20/5       20/16
22/16
37/2b       20/4             37/3                   37/1
3408                                                                                    139/1
ZV Trnávka/5
23/1 20/3 37/5 22/13
20/13
                  23/2       82/1 37/3 37/1 37/4
ZV Trnávka/2
      37/1
3411                        22/2
20/2
                                                                        37/1                                     37/2       139/1             37/3 20/1
3412                                                                                                                                                                        30/3 30/5
N29/1
3413            20/3                                                 23/4 23/2                                           23/4 37/2a
23/2
22/14       26/7
23/7
3414                                                                                                20/4 23/7
ZV Trnávka/5
22/3
20/3
                  22/11             23/1 ZV Trnávka/2       37/4       37/2
3415                                                                                                20/1 20/2                   23/1 20/2       37/4 ZV Trnávka/2 37/2       ZV Trnávka/2
3416                                                                                                                        28/1       N29/1
3417                                                                                                                        28/5
3418                        77/1                                           82/2                                           22/18
20/18
22/17
      22/12                                     23/1
3419                  20/4 22/11                                                                         20/4 ZV Trnávka/5
139/1
20/3 22/11             ZV Trnávka/2 37/1 ZV Trnávka/4 23/1             37/4 ZV Trnávka/2
3420            20/4       20/3
22/3
                                    23/1                   23/3             20/12
22/12
      20/3
22/3
      22/13 20/2       37/1 23/7
26/7
23/1             37/4
3421                        23/1                                                                         ZV Trnávka/2 20/6       20/4                                     23/7
26/7
3422                                                                                                                              30/4 28/3                   30/2 30/1
3423                                                                                                                                                30/4 30/3       30/2 30/1
3424                                                                                                            65/7                   53/4                   30/3 30/3 53/3
3425                                                                                                                        28/3 28/1 N61/1                               30/2 30/4
3426            20/1 20/2                                                                   ZV Trnávka/5       37/4                   22/1
20/1
      23/1 20/3       37/4 37/1 37/2       20/4
3427                  20/4 34/1
ZV Trnávka/5
                                          23/1                         37/2       20/12
22/12
3428                                                                                    139/1             37/3 22/14       22/15
23/1
20/4       20/1
3429            20/2                                                                                     20/1 22/18
20/18
22/17
                  23/1 20/3       37/4             37/1 ZV Trnávka/2
3430                                                                        23/3             23/2       23/1 22/11       22/14 37/2 20/1       23/1             37/4       37/2
3431                        22/15                                                                               23/4       20/2
22/2
3432                                                                        23/4                                                                         26/7
23/7
3434                        20/6
22/6
                                    23/2                                                                               20/1
3435                        22/13
20/8
                                                                  ZV Trnávka/4 23/1 22/2
20/2
      22/13
20/13
22/16
20/16
            20/4
3436                        20/7
22/12
                                                            N37/1                         20/12
22/12
80/5a
ZV Trnávka/5
20/3       20/1 20/2                         20/3
3437                        20/4                                                                               23/2       22/6
20/6
N37/1 20/4       37/3
3438                                                                                                                        23/1       22/15
3501                                                                  94/6                                                 99/2
3503                                                                                                                  77/2 67/1
3504                                                                                                                        67/3
3505                                                                              28/2 51/1                                                                               66/1
3506                                                                                                                                                                                    26/7
23/7
3509                              77/2                                                                                                 67/2
3510                                                                              82/2                                                                                     82/1
3511                                                                                                                                                            82/1 82/1       82/1
3512                                                                                    79/1                         77/1             67/4             82/1 67/2 67/2             67/1
3513                                                                                                                                    N74/2                         67/1       66/1 67/2
3514      56/1
3515                                                                                                                  66/5 139/1       67/1 139/1 67/1                   67/2 139/1
3516                                                                        139/1                                     66/5                   82/1 139/1 139/1       77/1 67/1
3517                                                      67/2                   139/1
3518                                                                                                77/1                   67/2       N74/1                         79/1 139/1
3519                                                      67/1                                                       66/1             79/1 26/7
23/7
                              67/2
3520                                                                                                      82/1             77/1       82/2       67/2             139/1       67/1 139/1
3521                              77/1                                                                                                                                     66/3       139/1
3523                                                                                                                        77/2       139/1                                           82/1
3524                                                                                                      79/1 139/1             139/1 67/3                   67/1
3525                                                                                                                        79/1                                                 79/1 79/1
3532                                                                                                                                    N53/1
3534      41/2                                                                         51/2                               51/1
3535                                                                                                                        51/2
3537                                                                                                                                    65/12                                     41/1
3538                                                                                                                                    41/1
3539                                                                                                                              41/1                                     41/1
3541                                                                                                                                                            41/1
3543      41/1                                                       51/2                                     41/1
3544                                                      41/1                                           41/1       41/2
3547                                                                                                                  30/1
3548                                                                                                                                                            30/4
3550                                                                                                                                                            30/1
3551                                                                  51/1                                                                                                             41/1
400199/1             99/6             99/2 99/2 99/1 99/3 99/4 99/3 99/5       99/7 99/2       99/1 99/3 99/3
4002      99/3 99/4       99/2 99/2 99/1 99/3 99/6 99/6 99/5 99/1 99/2 99/2 99/1 99/6             99/2 99/1 99/6 99/2 99/3 99/3 99/1 99/6       99/6 99/1 99/4
4003                              192/1             99/3             94/10       99/1                                           192/1                         99/4 99/2       99/3
4004                                                                                                                  99/7       99/1 99/6 99/4 99/6 99/5 99/6 99/1 99/4 99/2 99/3
4005192/1                         99/1 99/3             99/1 99/6       192/1                                                 80/5e                               99/5 99/3
400699/3 99/6                                                                                                                                                                         99/6
4007                                          99/1                                     99/3
4008                        99/6             99/6 99/2             192/1 99/4       99/2 99/1                   192/1                                                 99/5 99/1
400999/6 99/4 99/1 99/4 99/1 99/6 99/6 87/1 99/5       99/1 99/2 99/1 99/10 99/6 99/3 99/5       99/7 99/2 99/1 99/6       99/6 99/5       99/1 99/4             99/1
4011            99/6 99/1                                                                         99/6
401299/2 99/1 99/3       99/3                         99/2 99/3 99/6 99/3 99/6 99/4 99/7 99/4 99/2 99/6       99/7       99/1 99/1 N80/1
99/4
99/1 99/3       99/7
99/6
99/5
410199/12 99/12             99/12 99/12 99/12 99/12 99/12             99/12 99/12 99/12       99/12             99/12       99/12 99/12       99/5       83/8
ZV Petržalka/1
4102                                                      X42/5                                                                   99/11
4105192/4 192/4             192/4 192/4       192/4 192/4             192/4 192/5 192/4 192/4 192/4             192/4 192/4 192/1 192/4                                     87/4
67/4
4106                                                                                                67/4
87/4
                                                                  80/5
410799/10 99/10             99/10 99/10       192/2 99/10       X42/? 99/10 99/10 99/5 99/10             99/5 99/10       99/10 99/10
80/10
N80/1
4108                                          87/2                   87/2 99/7             99/5                         192/4 99/4
4109                              99/8 99/8 99/8 99/8 X42/4       99/8 99/8 99/8 99/8 99/8 67/4
87/4
      99/8 99/4 99/8 99/8 99/8
4110                        87/2 87/2                               ZV Petržalka/4
88/1
                                                87/2 87/2 87/2                   99/5       87/5
4111      99/11             99/11             87/4 99/11             99/11 99/11 99/11 99/11 99/11             99/11 99/11 99/11       99/2 99/2                                     N99/1
99/7
4112                        99/8             87/3                                                             99/11                               99/3 99/3                   ZV Petržalka/1
88/2
99/2
4113      192/3                   192/3             192/3
191/3
                              192/3             99/3                                                                         99/5
4115                        80/5                                                                                           80/5 80/2d
4117      ZV petržalka/1       21/3
21/4
83/9
ZV Petržalka/1
                  ZV Petržalka/1
34/3
191/3
ZV Petržalka/1
            ZV Petržalka/1 ZV Petržalka/1
34/4
      ZV Petržalka/1 ZV Petržalka/1       ZV Petržalka/1
95/9
63/4
84/5
ZV Petržalka/1
ZV Petržalka/1
99/8
      ZV Petržalka/1
80/9
      ZV Petržalka/1 83/5
ZV Petržalka/1
      ZV Petržalka/1 ZV Petržalka/1             29/1
ZV Petržalka/1
4119                        87/1 87/1                   99/4       87/1       87/1                                     87/1 80/5d                         87/5
4120                                                                                                                                    91/2                                           91/2
4122192/2 192/2             192/2       192/2 99/10 191/2
192/2
            94/9             192/2 192/2                               192/2                                     99/2
ZV Petržalka/1
412399/11 99/7                   192/2 99/7             99/5       99/4 192/2 192/2             99/3                   192/2 99/7 99/4
4124                        80/4       192/1                                     99/4                                     80/7
4125                  87/4 80/7       192/4             67/4                               99/10 87/4                   99/5
80/4
                        99/2 67/4
87/4
67/4
87/4
      67/4
87/4
87/4
67/4
412799/9 99/9 99/5 99/2 99/9 99/9 99/9 99/9 99/9       X42/? 99/9 99/9             99/9 99/2       99/9 99/9 99/9 99/9 99/9       99/2             87/5 99/2
4131                        192/1 87/4                               99/5             192/1                         192/2       99/5             67/4             99/3
4132                                          99/11                                                                         80/6 80/5c             N80/2
4135                        87/3 87/3                                           87/3                                     87/3       87/3                   80/4       80/4       87/5
414199/7 99/2       99/3       99/3       99/4 99/7                   99/6 99/3 99/5 99/4 99/1 99/4 99/1 99/6 87/4 99/3 99/5             99/4 99/2             99/6
4221                                                                                                                                    93/1                         83/10
N34/1
98/5
4222                  83/8 95/11 98/5             95/12             98/5                         83/8 98/1             83/1             98/1 93/3 98/4 84/1             98/1
422383/1 83/1             83/1       83/1 83/1
422483/2 83/2       83/9       83/2 83/2 83/2 83/2                   98/9 83/2 83/2 83/5             83/2 83/2 83/2 83/2 83/8                   98/1       91/3
4225      83/1             98/5             98/1 184/1 98/2 98/1       83/2       98/1 96/3 98/1 93/3 98/1 83/1       68/4             98/4                   98/1       98/4
422698/5       98/4                   98/5                   98/5       98/5       83/1                   98/5       98/5       96/1       98/1 83/8 98/4       91/5       98/1
4227                                                            98/4                                                                   93/2
422892/4 98/4 98/7
98/6
                  N34/1
83/10
98/3             98/6
98/7
                  83/10
98/9
N34/1
98/3       93/1                         N34/1
83/10
98/5 83/8                   98/2 83/8
4229                                                                                                                                    83/9                         83/9
4230                  98/1                   83/3                                           98/5       98/4                   98/5
423198/4             98/2       N34/1
83/10
98/3       83/1 98/6                   N34/1 98/3 98/7       98/6
98/7
                  98/8
83/10
N34/1
98/4 83/8       98/6       98/2 83/10
N34/1
N34/1
83/10
98/5
4232                                                98/5                               98/5       98/4
423398/3             98/7
98/6
      84/3       N34/1
83/10
98/9
98/3 83/8       83/1                   98/9
83/10
N34/1
98/5 83/8                                     98/5 83/8                   98/2 83/9
4234            98/2       98/9
83/10
N34/1
98/3 98/9 98/4             98/2       98/4
N34/1
83/10
98/3             98/6
98/7
93/5 84/5       83/10
98/9
N34/1
98/3 98/3       98/7
98/6
      98/2 83/9 98/4       83/8
423583/3 83/3 98/1       68/10 83/3 83/3 83/1 83/3             83/3 83/3       83/3 83/3             83/3 83/3 83/3 83/3                                     83/9
4236            83/9 N34/1
83/10
98/3       98/4                                     83/3 98/4 83/1       98/2
N34/1
            98/3 83/1 98/5 98/6
98/7
      98/2
4237            83/10
N34/1
98/5 83/3 98/4                   83/9 83/10
N34/1
98/3 83/1                   98/2 83/9 N34/1
98/9
83/10
98/3       98/4             98/2 83/9 N34/1
83/10
      83/8       98/7
98/6
423898/9
83/10
N34/1
98/3 83/8                   84/3       83/10
N34/1
98/9
98/5       N34/1
83/10
68/7
98/3       84/3       83/10
N34/1
98/5 98/11 98/4             98/1 83/9 83/10
N34/1
98/5 83/8       98/7       98/2
4239      83/10
98/9
N34/1
98/5       98/4 83/1                   83/10
N34/1
                  83/1 94/1       83/9 83/10 98/3 84/8
83/10
N34/1
98/4 68/14       98/2 83/9 N34/1
83/10
98/5 83/8       98/7
4240      98/5                               98/5       98/4 83/8 98/9                                     83/1 98/5                                                 84/1       99/4
4814                                    68/7                                                                         84/6 99/7                                                       N95/12a
N93/12
NZV/2
481583/4 83/4             83/4 83/4 83/4 83/4 83/4             83/4 83/4 83/4 83/4 83/4             83/4 83/4 83/4 83/4 84/4                                     91/2 NZV/4
N34/1
482292/1 92/1             92/1 92/1 92/1 92/5 92/5             92/5 92/5 92/5 92/5 92/5             92/5 92/5 92/5 92/5 92/5                   84/7                   Objednávka/3
482392/3 92/3             92/3 92/3 92/3 92/3 92/3             92/3 92/3 92/3 92/3 92/3             92/3 92/3 92/3 92/3 92/3                   84/4
482484/4                         84/4                                     84/4       84/4                   84/4
4827                        68/9                                     68/8       68/9                         68/9       68/9 68/9
483092/2 92/2             92/2 92/2 92/2 92/2 92/2             92/2 92/2 92/2 92/2 92/2             92/2 92/2       92/2 92/2
4832                                                                              68/8                         68/8             68/8                               98/4             Objednávka/2
4834      84/5                   84/5 84/5                               84/5       84/5                   84/5                   84/5                   84/5
483792/7 92/4             92/7 92/7 92/7 92/7 92/7             92/7 92/7 92/7 92/7 92/7             92/7 92/7 92/7 92/7                                     84/2
483883/5 83/5       83/9 83/5 83/5 83/5 83/5 83/5             83/5 83/5 83/5 83/5 83/2             83/5 83/5 83/5 83/5 92/6                   ZV Petržalka/3
484298/7 98/7             98/7 98/7 98/7 98/7 98/7             98/7 98/7 98/7 98/7 98/6
98/14
NZV/2
            98/7 98/7 98/7 98/7 98/7
484398/10 98/10             98/10 98/10 98/10 98/10 98/10             98/10 98/10 98/10 98/10 98/10             98/10 98/10 98/10 98/10                         91/2 91/2 91/6
4844                                                                                                                                                                        59/5
4845                        68/11                                     68/10                                     68/11       68/11                               68/8       68/8
4849                                    ZV Petržalka/2
95/12
98/7
ZV Petržalka/2
95/4
ZV Petržalka/2
            ZV Petržalka/2
87/4
                  95/10
ZV Petržalka/2
      ZV Petržalka/2
83/2
92/3
ZV Petržalka/2
ZV Petržalka/2
92/1
      ZV Petržalka/2                         ZV Petržalka/2                   Objednávka/1
4850                                                98/4                                     98/4                   98/2                                                             83/10
N34/1
4851                                                            NZV/2                                                                                                                   N93/2
4853      84/1                   84/1                                                 84/1                   84/1                   83/7                   83/9 ZV Petržalka/3
83/9
485592/5 92/5             92/5 92/5 92/5 92/1 92/1                   92/1 92/1 92/1 92/1             92/1       92/1 92/1 92/1
485698/6 98/6             98/6 98/6 98/6 98/6 98/6             98/6 98/6 N31/3
NZV/2
98/6
98/6 98/6             98/6 98/6 98/6 98/6 98/6                         98/5       98/14 N95/2
4857                                                                                                                                                                        94/4
4862                        92/4 92/4 92/4 92/4 92/4             92/4 92/4 92/4 92/4 92/4             92/4 92/4 92/4 92/4 92/4                                           N80/2
4863                                                                        84/1                                                                                                 98/4
4864184/1 184/2             184/1 184/1 184/1                               184/2 184/2