Výprava vozidiel v mesiaci apríl 2009

Deň

Vozidlo
1
Str
2
Štv
3
Pia
4
Sob
5
Ned
6
Pon
7
Uto
8
Str
9
Štv
10
Pia
11
Sob
12
Ned
13
Pon
14
Uto
15
Str
16
Štv
17
Pia
18
Sob
19
Ned
20
Pon
21
Uto
22
Str
23
Štv
24
Pia
25
Sob
26
Ned
27
Pon
28
Uto
29
Str
30
Štv
1001                                                                  N33/1                                                                               57/1
1009            57/2 57/1                                                                                                                               57/2
1030                                                                                                Školskýspoj/4
1031                                                                  N33/2
1101                                                                              32/3 133/1                                                             87/5
87/4
      32/2 32/4
1102                                                70/1                         32/5 32/1       70/1       74/1                                     74/2       133/4 32/1
1103                                          133/2                               32/1 133/5                                                             70/3       32/5 133/4
1104                                          133/1                               32/4 32/3       70/5       32/2                                     74/1       32/1 32/5
1105                                          133/3                               32/2 32/5                   70/3                                     70/1       32/3 133/1
1106                                                70/2                         133/5 133/4                   33/4
32/4
                              23/7
26/7
70/4       133/1 32/2
1107                                                                                                                                                                        133/5
1108                                                70/4                         133/1 32/2                   32/1                                     87/1       32/4 32/3
1109                                                70/3                         133/2 133/2                                                             70/2       133/3 133/3
1110                                                70/5                         133/3 133/3       70/2       74/2                                     23/7
26/7
      133/5
1199                              školský spoj/2
1201                                                                              32/6 32/6                                                       32/1 32/1       32/6 32/6 88/1
1202                              88/5                                                                         88/1       88/4                   63/4 88/6       88/3
1204                              88/8                                                 88/1                                                       88/3 63/5       133/2 88/4
1205                              88/7                                     88/5 88/1                                                 88/2       32/4
33/4
63/3       88/7 88/6
1207                                          133/5                         88/6       88/3                                           88/8       63/1 88/4
1208                              88/2                                                                         88/2                               63/3 63/1       88/6 88/1 88/8
1210                              88/4                                           88/5 88/8                   88/3
1212                              88/6                                     88/2 133/4 32/4                                           88/1       88/1 96/4       88/5 88/5
1213                                                                              88/2 88/4                   88/4       88/1                         63/2
1214                              88/1                                           32/7 88/2                               88/6                   88/5             88/8 32/7 88/5
1215                                                                                                70/4       88/5                   88/3       63/2
1217                              88/3                                     88/3                                                       88/4       88/2 96/5       88/2       88/2
1218                                                                                    32/7                                                       32/2 32/2       32/7 133/2
1219                                                                        88/1 88/4 88/5       70/3                               88/5             33/4
32/4
            88/3 88/4
1220                                                                                                                                                      96/2
1221                                          133/4                                                                                                 88/4 88/5                   88/3
1222                                                                                                                                                88/6 63/4             88/2
1301            21/12                                                                               94/14
1391                                                                                                70/14                                                 39/3
1392                                                                                                                                                                              88/7
1401            21/10
1405                                                21/13
1407                                                21/9                                                                                                 21/3
1409            21/11                                                                                                                                     X31/1
1410                                                N21/1
21/18
1411                                                                                                39/12
1412            21/16                               21/11
1413                                                                                                94/13
1414                                                21/12
1512            21/17
1601                                                                  21/1
N21/1
N21/2                   70/15                   88/7
1602                                                                  21/5
N21/2
                        94/11                                                 39/6
1603            21/14                                                                               70/16                                           N21/2
1604            21/8                               21/6
1605                                                                                                                                                N80/1
NZV/1
1606            21/18
N31/2
N21/3
                                                            88/3
1607                                                                                                94/15                                                 21/2
1608                  21/4
1609            21/4                               21/3
1610                                                                                                                                          23/7       ZV/2
1611                                                21/8
1612                                                            21/6 21/6                         70/11
1613                                                                  N21/3                         39/3                   23/7
26/7
23/7
26/7
            ZV/1
1614                                                21/2                                                                                                 88/1
1616                  21/6
1617                              26/7                               21/2
1619            21/15                               N21/2
21/5
                                          39/2                                                 39/8
1620                                                                                    88/7                                                             87/2
1621                                                            21/4
1622            NZV/1
21/9
                              21/10                   NZV/1                   70/12
1623            21/7             NZV/1                                                                                     26/7                         39/7                   NZV/1
1624            21/7
1625            21/2                               21/4                                                                                                 87/3 N21/3             N21/1
1626                                                                                                70/17                                                 21/6
1627      23/7
26/7
      21/1                               ZV/1             88/4                   39/1                                                 96/1       23/7
26/7
      88/6
1628                                                21/7                   N21/3                                                                   63/5 88/2
1629            N21/2
N31/3
21/5
                                                                                                                                    88/3
1631            21/3                                           ZV/1
20/3
                                                                                    X31/6
1632                                                                                                                                                      X31/5
163326/7
23/7
1634                                                21/1                                           70/18                                                 X31/2 N21/2
1635                                                                                                                                                ZV/2 X31/3
1636                                                                                                            88/6                                     39/5
1637                                                21/16
1638                                                                                                                                                      39/2       88/4
1639                  21/2 ZV/1                                                                                                       88/6             X31/4
1701                                                            57/1                                                                                                       88/7
1702                                                                                                                                                                        98/?
1703            34/8                                                                                           70/1                                                       63/?a
1704                                                                                                                        88/8                                           70/?a
1705      ZV/?a       23/7
26/7
                                                                                    57/1       88/?a
1706            ZV/2
21/7
                  ZV/?                                     88/8             ZV/?c                               88/7
1707                        23/7
26/7
                  ZV/2                                           39/9
ZV/?d
      70/4                   ZV/?
1708            N31/1                                                                                           70/2                                                       96/?
1709                                                                                                                                                            88/1       63/?b
1712                                                                                                                                                                        70/?b
1713      29/1
1718                                                                                                                                                            95/12       63/?c
1801            23/7
26/7
21/3                                                                         39/7
1802                                                            21/3 21/3                                                             26/7
23/7
            93/12                   N21/2
1803                                                21/15
N21/3
            21/4                         70/13                                                 21/1
1804                                                21/17                                                                                           N21/1 ZV/1
1806                              školský spoj/10
1807                                                                                                                  26/7
23/7
                              21/4 26/7
23/7
88/3
1808            21/6
N21/1
                              21/14
1809            21/1
1810            21/13
1811                                                            21/1 N72/3
NZV/1
N21/1                                                                                                 N21/3
1812                                                                                                39/5
39/4
1813                                                                                                39/8                   88/5                         39/1
21/5
            23/7
26/7
1814                                                70/17       21/2             88/7                                                             N21/3                         26/7
23/7
1815                                                                                                                                                      39/4
1901                                                                                                            44/1                                     44/1
1902                                                                              35/1 35/1                   35/1                                     35/1       35/1 35/1
1903                                                                                                      147/1 147/1                                     147/1
1904                                                                                                            180/1                                     180/1
1999                                                                                                                                                      96/3
2003                                          67/6
2004                                          67/2                                                             65/8
67/8
                                    67/1
65/1
2400      83/14                                                                                                                                     83/2 83/5
2402      83/9                         59/6                                     34/6
2403                                                                              83/9             59/6                         34/6                                     34/8
2404                                          83/14
83/12
                                    83/9       75/6             83/14             34/6       83/4 83/9
240583/9                                                                                                             34/8
2406                                          34/6                                                 34/8                                           83/5
2407            34/6             196/3       59/1                                                 75/5                                           83/7 83/6
2408                                                                                                59/1
2409                                                                                                83/13                   34/6       83/13       83/9 83/1
2413                              196/4                                           34/8
241434/6                                     34/8                                                                                                 83/3 83/7
2415      34/8                         59/1                                                                                                       83/1 83/3
241683/13                                                                                     83/13 59/2                                           83/6
2417                                                                                                                                                83/8       83/9
2601                                    59/3                                                                                     83/9 83/9                   83/1       84/6 34/6
2602                                    83/2                                                       59/3                                     83/11                               83/9
2603                                                                                                75/3                               83/8
2604                              196/2 59/2                                                                                                                   83/14
2605                                    83/14 59/3                                                                   83/9
260634/8                                                                                           75/1
2607                                                      83/11                                                                                           61/1
2608                                    83/13 83/11 83/9                         50/2             75/4       83/11                               20/3 43/1             83/9
2609                                                                                                                                          34/6                   83/13
2610                                                                                                                        83/9                                           34/6
2611            83/13
34/8
                                                      N70/2
83/11
      34/4 83/9                                                       20/3 34/6 34/6
2612                                    34/6                                                                                                                         83/11
2613                                                            83/11                                     83/6                                     83/11
2614                              196/1       83/9                                                                   34/6             34/2
2615                              83/5       83/6 83/7                         50/4             83/9
83/5
83/4
2616      34/3                                                                                                                                                                   83/11
2617                                    83/11 83/2
59/4
                                          34/6                                                       50/3
83/2
2618      34/6                   83/13             34/8                                           75/7
2619                                    83/4 83/2 N34/1
83/10
83/8
                  83/1 83/12                         83/9       83/6 83/7                   28/2
83/4
2620                                    59/5                                                       83/11                   83/6                   20/1
2621                                    83/9
83/4
59/5                                                 34/6                                     34/8             83/2
2622                                                83/2 83/10
N34/1
83/7             83/1                                                 83/7             28/1
2623                                                                              83/13                               83/13             83/11
2624                                                34/4                         50/8                   83/2       83/5                               61/2
2625                                                                                                59/4                                     83/9
2626                                                                              83/11 83/5       75/8                   83/12                         61/4 83/13
2627            83/9             83/9       59/6                                     34/6                                     34/8 34/8                                     83/14
2628                                                                                                                  83/11                         20/4 50/4
2629      83/12                                                                         83/2                   83/3
ZV/?a
2630            83/4       83/10 196/5 34/3       83/1             83/8       50/7 83/5       83/6                                                       83/4 83/2 83/10
83/8
N34/1
2631                  83/4       83/10
83/8
N34/1
      83/8
N34/1
83/10
83/1 83/1 83/3 83/7 83/8             83/5             83/5                                           34/5       83/2 83/12
2632                                                                                    34/4             83/11 83/3                               83/6
2633            83/11                                                                               75/9                                                 43/3
2634            83/4             83/1                                                             83/1
83/14
                                          ZV/6
83/6
      83/11             83/10
N34/1
83/8
263583/5       83/6 83/5       83/14                                     83/4 83/2 83/10
N34/1
83/8
            83/8 83/1                                     83/4 83/6 83/7       83/4
2636                  83/11
2637                                                                        83/1                                     34/2       83/14                         83/1       84/7
2638                  83/3       83/11 59/4                                                 83/11 59/4
75/2
                                    34/3       50/2       N34/1
263934/4 34/5                         34/4 34/5 34/1             28/3       34/5 34/1 34/2 34/3             34/5 34/1 34/2       34/4             34/1 34/2 34/3 34/4
264034/3 34/4 34/5                   34/8 34/4 34/5                         34/4                   83/5       34/4 34/5 34/1                                           34/3
2641      83/6             83/7                                     83/11 83/4                                                                   NZV/2 61/5
2642                              83/4 83/2                         83/1       50/5                   83/9 83/6 83/6 83/7 83/5                   83/9
ZV/3
2643                                                                  N21/3
NZV/2
                                                                                                83/11
2644                  83/3 83/11                                                 83/14                               34/1
2645                                          83/5       83/3                   50/9       83/2                               83/2                   28/3       34/4
2646                                                            83/7                                     43/?                         83/9       20/3
83/4
83/11       34/1
264783/11                                                                         50/10                                                                   50/6       83/9
2648      83/11                                                                   50/3                                                 34/3             43/2 83/4       34/2
2649                        83/4 83/2 83/10
83/8
N34/1
                  83/1 83/3 83/7
83/3
      34/5 83/12 83/5 83/6 83/2 83/7       83/6             ZV/8
83/2
83/2
20/2       83/14 83/4 83/2
2650                              NZV/2             83/11             28/2       83/5                   43/?                         83/14 83/13       50/5
2651                                                      83/6       28/1             34/8       34/1 43/?             83/4 83/11 N34/1
83/10
      20/2 61/3                   34/8
2652                                                83/9
34/6
                                                                  83/11                         20/4             84/8
265334/5 34/1 34/2                   34/5 34/1 34/2                         34/1 34/2 34/3 34/4                   34/2 34/3 34/4 34/5       83/2 34/2 34/3 34/4 34/5
2701                                          67/3
2703                                    77/1                                                       77/1       53/1                                     67/5
65/4
67/4
65/5
2705                                                                                                                                          50/3       65/2
67/2
2707                                    77/2 67/1                                                             74/3
77/1
                                    67/8
65/8
2708                                          65/1
2709                                                                                                            53/3
2710                                                                                                                                                      67/7
65/7
2711                                                                                                77/2       53/5
2712                                                                                                            67/1
65/1
                                          83/11/
2713                                                                                                            53/2
2714      83/6                               59/5
2715                                                                                                                                                                              83/10
ZV/?b
2716      ZV/?b
2720                                                                                                                  83/8
2722                                                                                                                                          50/10
2726                                          65/2                                                             67/3
65/3
                                    74/3
77/1
2727                                          83/12
2728                                                                                                                        83/14
2729                                                                                                            67/7
65/7
                                    53/4
2730                                          65/3                                                                                           83/14       65/3
67/3
2800            83/1                                                 N72/3
83/4
      83/10
83/8
N34/1
      83/14 83/10
83/8
      83/3                         83/5 83/6       83/7 83/4
280183/12                                                       ZV/?a
83/7
                                    83/1       83/10
83/8
N34/1
                  83/1                               83/5
280983/6 83/7                                     83/13       83/4       N34/1
83/10
      83/13
34/3
34/8 83/1 83/3 83/7       34/4 34/5 83/5       83/6
ZV/5
83/2
                  84/?a
2810            83/7 83/1 83/3                                                                                                 83/4 83/2 N34/1
83/10
83/8
                  83/1 83/12
2811      83/5       83/2 83/5                                                                                                                                     83/6 83/7
281283/10
83/8
N34/1
                  83/1 83/12                         83/9 83/6 83/2 83/7 83/1                                           83/4 83/2 N34/1
83/10
            83/12 83/1
281334/7 34/7 NZV/2
34/7
                  34/7 34/7 34/7                         34/7 34/7 34/7 34/7             34/7 34/7 34/7 34/7 34/7             34/7 34/7 34/7
281483/1 83/12       83/8             83/5       83/6                         50/1             34/2       83/4 83/2 83/8
N34/1
83/10
      34/1 83/4                   34/8 83/14 34/1
281683/4 83/2 83/8
83/10
N34/1
                  83/1 83/4       83/8 83/6 83/2 83/9 50/6 83/6 83/7                                                       20/1 83/10
83/8
N34/1
      83/6 NZV/2
281734/1       34/3                   34/1 34/2 34/3                         34/2 83/14
83/4
34/4 34/5                   34/3 34/4 34/5 34/1       ZV/4 34/3       34/5
2818                  83/9 83/6 83/6 83/7 83/1 34/6                   N70/2
NZV/2
83/4 83/12 83/4 83/2 83/10
N34/1
      83/1 83/13 83/1 83/12                         83/5       83/6
2819            34/1       83/9       83/6 83/7 83/14 83/9             83/5
ZV/2
      83/4 34/5 83/4       83/10
N34/1
83/11 34/8       83/1 83/12       83/8             83/5
282083/2 83/10
83/8
N34/1
                        83/12                         83/9 83/6 83/6 83/7 34/1                                                       83/10             83/9 83/1
282283/7                   83/1             59/2       83/4       83/10
N34/1
            83/11
34/3
83/1       83/7 83/8       83/1 83/5       83/6                   84/5
2823                                    34/2 34/3 83/4 83/5 N34/1
83/10
      83/5 34/3                   83/1             83/5       83/6 83/7
2824                                                                        83/5       83/11                                                             50/1
2825      83/1 83/12 83/7 83/8             83/5       83/2 83/5                         N34/1
83/10
83/8
                  83/4 83/2 83/8
N34/1
      34/2             83/12       84/3 83/7
83/13
282683/5 83/1
83/13
83/5 83/6 83/2 83/7                                                                                           83/12                         83/5             83/7
282734/2                                                                                                                                                       34/4 34/5 34/1 34/2
2828            83/14                         83/13                                                                   34/3                   83/11
282983/14 83/4 83/2 83/10
N34/1
                        83/12 83/7 83/8             83/5       83/6 N34/1
83/10
83/7
83/4                                                 83/2 83/8
83/10
2831      34/2 34/4                               83/5 83/6 83/2 83/5                                                                                                 83/13
83/1
34/7
3301                                                                                                                                                      901/1
3302                                                                                                                                                901/?
3303                                                                                                                                                901/?
3401      20/6 20/6                               20/6                         20/6 20/6 20/6 20/6             20/6 20/6 20/6 20/6 20/6             20/6       20/6 20/6
340222/2 20/1 22/5
22/3
                  22/2       22/3
22/5
                        20/1 22/5 20/5 22/1             20/1 22/5 20/5 22/1 20/3             22/5
22/3
      22/1 20/3
340322/1 20/3 22/2                   22/1       22/2                         20/7 22/2 20/1 22/3
22/5
            20/3 22/2 22/2 22/3
22/5
20/5             22/2       22/5 20/5
340422/3
22/5
20/5 22/1                   22/5       22/1                         20/5 22/1 20/3 22/2             20/5 22/1 20/3 22/2 20/1       630/1 22/1       22/2 20/1
340520/3 22/1 20/3                   20/5       20/3                         22/1 20/3 22/2 20/1             22/1 20/3 20/1 20/1 22/5
22/3
            20/3       20/1 22/2
340620/6 22/2 20/1                   20/3       20/1                                                                         22/5 20/5 22/1             20/1       20/3 22/1
340720/1 22/5
22/3
20/5                   20/1       20/5                         22/5 20/5 22/1 20/3             22/5 20/1
20/5
22/1 20/3 22/4
20/4
            20/5             22/5
22/3
3503                                                                                                79/1
350523/4                         28/2                                                                                                                                     28/2
3506                                                                                                                                                                        28/3
3508                  23/1 23/1
3511                                    23/7 (1) 23/7 (1) 23/7 (1) 128/1 128/1 128/1 128/1       23/7 (1) 23/7 (1) 23/7 (1) 128/1 128/1                               128/1 128/1             28/1
3512            23/4
3513      23/4                                           38/1                                                 79/1                                     38/1
66/4
3515                                                                                                                                                      56/1             28/4
3516                              28/1                               23/1                                                                               79/1
3517                              28/3
3518                                                                                                                                                      56/2
3519                                                                              23/7 (1)                         23/1
3520                                                      23/1                                                                                           23/1
3521                                                      80/2 23/1                                           54/1                                     56/5
52/1
      23/3
23/4
3522                                                                                                                                                      66/1
3523                                                                                                                                                      66/3
3524                                                      80/3             41/1
3526                                                                                                                                                23/1 66/2
3527                                                                                                                                                      41/1
352841/1                                                                   23/1
3529                                                                                                            630/1                                     53/1
3531                                    79/1
3532                                                      80/1                                                                                           56/3
56/4
3533                                                                                                      23/1                                           54/1
3535                                                                                                                                                      53/5
3536                                    23/2
3537                                                                                                                                                      30/5             28/5
3538                                                                                                                                                      80/3
3539                                                                                                                                                      80/2
3541                                                                                                                                                      53/2
3542                                                                                                                                                      80/1
3547                                                                                                                                                      53/3
3550      23/2                               23/2 23/2                                     23/2 23/2                               23/2 23/2                   23/2 23/2 23/2
3551                                                                                                                                                      ZV/5
3623                        20/1       23/1 23/1                               22/4
20/4
            55/1                   23/4                               23/3
23/4
362520/5                                                                                     23/7 (2)
ZV/11
55/2                                                 ZV/6
3628                                                23/4             20/4                                           20/4
22/4
                              80/11
3629                                                                  20/4                         20/5 20/1 20/4                   23/3
23/4
23/3
23/4
83/8
ZV/3
99/2
3631                        20/1                   22/4                         23/4
23/3
23/4 23/3
23/4
23/4
23/3
3632                                                22/4                                                             23/4       23/4       23/1 X30/1 99/3             83/1
3633ZV/9
23/4
ZV/9
23/7
22/4
ZV/9
22/6
83/3
20/3
ZV/11
21/6
20/3
ZV/11
20/3
28/2
ZV/9
ZV/9
23/7 (2)
ZV/9
23/7 (2)
23/7 (2)
ZV/9
22/4
      ZV/11
23/7
ZV/11
23/7
ZV/11
23/7
23/7 (2)
ZV/9
23/7 (2)
ZV/9
22/4
20/4
ZV/9
20/4
23/7 (2)
            ZV/9 ZV/9
20/1
      22/7             99/6
3634                                    22/4                   20/1 20/1       22/2                                                 20/2                               23/3
23/4
3635                  20/3             23/3
23/4
                                                            23/7
ZV/11
83/9
ZV/11
20/4
23/7
20/6             22/4
20/2
23/1
ZV/9
X30/2
3636                                                                                                                                    22/7
ZV/9
      83/3
83/6
30/1
ZV/11
      34/4 ZV/9 ZV/9
22/7
20/2
3638            ZV/3                                                                                                       20/1       22/6                               22/7
3639      22/4
20/4
                                                                  23/4                         20/4
3640                                                                  ZV/3
20/2
            22/7                               20/7 22/7 22/6
3641            23/1                                     ZV/11
23/7
                  22/7                                     22/7 20/1 22/4
20/4
                                    22/7
3700      20/2 22/4
20/4
                  23/1       20/4
22/4
20/4 20/2 20/2 20/2 20/2 22/4
20/4
22/7 22/7 20/2 20/1 20/2 20/4
22/4
                  37/4 37/2 22/4
20/4
      22/4
20/4
20/2
370120/2 23/1
22/4
20/4
      20/4 20/3       20/2             20/3 20/3                         20/2 20/2 20/1 20/3 22/2       20/2                   37/1             20/5
370223/1                                                                                     23/1 23/1 20/4       23/1 23/1 23/1 23/1       37/1 37/4 23/1 23/1 23/1 23/1
3703            22/6                   22/6       22/6       20/1             22/6 22/6 22/6 22/6             22/6 22/6 22/6 22/6 22/6       ZV/11
83/2
22/6       22/6 22/6
370520/4
20/7
20/7 20/7       20/2       20/7       20/7 20/2 20/1       20/1 20/3 20/7 20/7 20/4
20/7
ZV/?
93/5
20/4 20/7       20/7 20/7 20/7
23/1
37/3       20/7       20/7 20/7
370622/7 22/7 22/7 20/3                         22/7       20/4 20/3 20/4
3707      22/6       20/1 20/4             23/3
23/4
23/1 20/1             20/3 23/1 20/1             20/3 20/2 22/7             22/7 22/7 37/2 37/3 22/7
370822/6       20/2 20/3                                     20/3                   20/2 22/2                         20/2 22/4
20/4
      22/2             20/2       20/2 22/4
20/4
371022/4
20/4
            20/2             20/4
22/4
      20/2                               23/1 22/5
22/3
20/4
22/4
                                    20/2
4103                                                      99/7                                                                                           99/7
4110                                                      80/4                                                                                           80/4
4111                                                      99/5                                                                                           99/5
4112                                                      99/1
4118                                                      99/2                                                                                     N80/1
4119                                                      99/6
4123                                                      99/3
4124                                                      99/4                                                                                           99/4
4130                                                                                                                                                      91/4
4210                                    184/2
4215                                    94/9
4216                                    94/7
4218                                                                                                                                                30/4
4219                                    184/1
4391                                                                                                                                                      68/2
4392                                                                                                      93/5
4393                                                                                                                                                      91/1
4395                                                                                                                                                      95/6
4396                                                                                                                                                N80/2
91/6
91/10
68/7
4397                                                                                                                                                      95/2
4398                                                                                                                                                29/? 98/5
4801                                                                                                59/7
4802                                    83/3                                                       94/6
4803                                    59/7 59/7                                                                                                       91/3
4804                                                                                                                                                      29/1
4807                                                                                                94/9
4808                                                                                                                                                30/2 30/3
4809                                    94/12
4810                                                                                                                                                      91/5
4812                                                                                                94/8
4814            83/3                                                                                                                                                 84/2
4815                                    94/8                                                                                                             95/1
4816                                                                                                                                                30/2
4817                                                                                                                                                                              83/3
4818                                    94/10
482083/3 83/3                   83/3                                           83/3 83/3 83/3 83/3                   83/3 83/3 83/3 83/3             83/3 83/3 83/3
4821                                                                                                94/5
4822                                                                                                                                                      131/1
4825                                    ZV/12       ZV/5                         ZV/?c                                     ZV/4                   91/2 30/1
4827                                                                                                                                                      141/1
29/2
4828                                    94/6                                                       94/3                                                 99/1
4829                                                                                                                                                      95/7
4831                                                                                                                                                      95/5             84/1
4832                              83/3                                                                                                                   91/6
4833                                                                                                                                                      98/2
4835                                    94/2 83/3
4836                                                                                                94/7
4837                                    94/4                                                                                                             98/4
4838                                                                                                                                                30/3 98/6
92/2
98/9
4839                                                                                                                                                91/3 68/6
4840                                    94/1                                                                                                             95/4
95/3
4841                                    94/3
4842                                                                                                94/4                                           91/5
4843                                                                                                                                                      68/3
4844                                                83/3                                                                                                 98/1
4846                                                                                                                                                      68/4
4848                                                                                                                                                      91/2
4849                                    83/2
ZV/4
                                                      ZV/12
94/10
                                          30/1
ZV/4
83/5
33/2
4850                                                                                                                                                30/2
ZV/7
68/1
4851                                                                                                                  83/3                               98/3
4852                                                                                                94/2                                                 68/5
4854                                                                                                                                                      98/10
98/7
4855                                                                                                                                                      30/2       84/1
4856                                                                                                                                                      30/4
4857                                                                                                                                                91/1             84/2 84/2
6222                                                                                                                                                      207/1
6244                                                                                                            207/3
6251                                                                                                            207/2
6255                                                                                                            208/3
6258                                                                                                                                                      203/9
6259                                                                                                                                                      207/6
6260                                                                                                            208/4                                     208/2
6263                                                                                                                                                      204/2
6268                                                                                                                                                      207/7
6269                                                                                                            207/1                                     204/1
6270                                                                                                                                                      TZV/1
6271                                                                                                                                                      211/2
209/2
6274                                                                                                                                                      205/4
6275                                                                                                                                                      208/5
6277                                                                                                                                                      207/5
6280                                                                                                            207/5                                     205/2
6290                                                                                                                                                      210/2
6292                                                                                                            208/2                                     208/4
6293                                                                                                                                                      210/1
6294                                                                                                                                                      204/3
6295                                                                                                                                                      205/5
6296                                                                                                            208/5                                     207/3
6297                                                                                                                                                      205/3
6298                                                                                                            207/4                                     211/1
209/1
6299                                                                                                            208/6
6300                                                                                                                                                      204/5
6302                                                                                                                                                      208/3
6303                                                                                                                                                      208/6
6304                                                                                                                                                      205/1
6305                                                                                                                                                      203/8
6306                                                                                                                                                      210/3
6308                                                                                                                                                      207/2
6310                                                                                                                                                      207/4
6311                                                                                                                                                      206/1
6312                                                                                                                                                      206/2
6315                                                                                                                                                      204/4
6601                                                                                                                                                      212/5
6602                                                                                                                                                      212/4
6603                                                                                                                                                      202/3
6604                                                                                                                                                      202/2
6605                                                                                                                                                      201/3
6608                                                                                                                                                      203/5
6610                                                                                                                                                      201/4
6611                                                                                                                                                      202/4
6614                                                                                                                                                      202/6
6615                                                                                                                                                      203/3
6617                                                                                                                                                      202/5
6618                                                                                                                                                      201/7
6620                                                                                                                                                      212/2
6621                                                                                                                                                      203/1
6622                                                                                                            212/4
6623                                                                                                            208/1
6624                                                                                                            212/1                                     212/1
6625                                                                                                                                                      201/2
6626                                                                                                            212/5
6628                                                                                                            212/3
6629                                                                                                                                                      201/5
6631                                                                                                                                                      201/1
6632                                                                                                                                                      203/4
6633                                                                                                                                                      201/8
6634                                                                                                                                                      212/3
6635                                                                                                                                                      203/2
6636                                                                                                                                                      202/1
6637                                                                                                                                                      201/6
6638                                                                                                            212/2                                     208/1
6701                                                                                    33/5                   33/1                                     33/3       33/2 33/2
6702                                                                              33/5 33/2                                                                               33/1
6703                                                                              33/4 33/1                                                       33/3 33/2       33/5 33/3
6704                                                                              33/2 33/3                                                       33/1 33/2       33/4
6705                                                                              33/1                         33/2                               33/2             33/3 33/4
6706                                                                              33/3 33/4                   33/3                                     33/1       33/1 33/5
7084                                    8/6
7085                                                                                                                        3/2
7086                                    3/6                                                                               3/3
7087                                                                                                                        13/2
7101                                    13/4                                                                               13/4                         8/3
14/3
      13/4
7102                                    3/3                                                                                                             13/2
7103                                                                                                                        14/6
7104                                                                                                                        8/2
7105                                                                                                                        3/7                         8/1
14/1
7107                                    13/2                                                                               8/6                         3/2
7108                                    8/1
7109                                                                                                                                                      8/7
14/7
7110                                    13/3                                                                               8/5
7111                                                                                                                                                      3/3
7112                                    8/3                                                       EZV/19                                                 14/5
8/5
      13/2
7113                                    8/5
7114                                                                                                                        3/1
7115                                                                                                                        3/4
7116                                    13/1                                                                               13/3
7117                                    3/7                                                                               3/6                         17/2
7118                                    8/2                                                                               8/4
7119                                    3/1 5/9
EZV/19
                                                                        13/1                         3/4
7120                                    3/2                                     12/6
EZV/?d
                                    14/2                         EZV/19
7122                                    3/5                                                                               8/1                         3/1
7123                                                                                                                                                      14/2
8/2
7124                                                                                                                        8/3                         17/4       13/3
7126                                                                                                                        14/1                         14/4
8/4
7127                                                                                                                        3/5                         17/1
7128                                                                                                                                                      14/6
8/6
7129                                    8/4                                                                               14/5                         13/1       13/1
7130                                    3/4                                                                                                             17/3
7131                                                                                                                                                      13/3
7301+73025/1 5/2                                     5/13                         5/7 5/9 5/1 5/2             5/9 5/1 5/2                         5/2             5/9
7303                                    EZV/?a EZV/? EZV/?                               EZV/?a EZV/?
7304                                                1/8
EZV/?a
                                    5/3
12/1
EZV/?a
                  EZV/?
1/9
1/5
EZV/?
4/5
      EZV/?
1/6
12/2
1/8
EZV/?a
                              1/9
EZV/?
7602+76105/3       5/10                   5/4       5/10       5/8 5/6       5/10                                                 5/6                               5/7
7703+7704                                                                  12/1 1/4 12/4 1/7       1/9 1/5 12/4 1/8 1/4
7706                                    EZV/?b EZV/?a
1/10
1/9
                              EZV/?a
1/6
      EZV/?b
5/13
                                                      EZV/2       EZV/?a
1/7
7715                                                EZV/?b
12/6
                                          12/3
12/1
EZV/?a
                                                EZV/3       5/11
7717+771812/5 12/5 12/5                   12/5 12/5                               12/5 12/5 12/5 12/5 12/1       12/5 12/5 12/5 12/5 12/5       1/1 12/5 12/5 12/5 12/5
7720                                    EZV/?c
1/2
                              EZV/?a
5/2
EZV/?b
1/2
                                          12/4
EZV/?a
      EZV/?b
1/4
      EZV/1       EZV/?b
12/1
7723+7724                                    4/5                               12/3 12/2       1/5
12/1
1/3             9/5 2/1             4/7       1/3 1/4 1/9 1/4 1/10
7727+7728                        12/1       1/4       1/5 1/3 1/5                               4/6             4/7 4/9 1/5 1/2 1/1       1/6       2/6
7729+7726                                                                                                                                    5/13                         5/9 5/6
7732+7731            1/3                                                       1/3 1/6       2/2             1/1 2/6                   2/6       9/1 9/3
7733+7734                                                      5/7                         5/11       5/7             5/4                                           5/10       5/4
7735+7736                                                                                                9/3             9/4 4/2             4/6       4/3 9/4
7737+7738                                                                                                                  2/1 1/2 9/3                   9/5 1/3 1/6 1/2
7739+7740            1/7                   2/2 1/5 1/2                   12/2       1/3 1/9 12/6 12/4 1/6 1/4 1/1 1/4       2/5                   2/2
7741+7742      EZV/?
12/6
12/2                   9/5                                     1/3       12/6 4/5             1/7       9/5 1/6 12/2             1/6 12/3 1/6
7745+7746                                    1/2                   1/1       12/4       1/10 12/4                         4/8 12/2       4/2 12/4       4/5 2/1       1/4
7748+7747      12/1 12/3                   2/4                   12/4                   1/6       2/1             12/2 12/3       1/9       1/2             1/4 1/1
7749+7750                                    4/2             12/2                               1/7 9/2       1/2       9/3             2/3             4/4 12/4       1/6
7753+77541/7 12/6 1/5       12/2       1/6 1/9 12/4 12/4 1/6 12/4       12/3 12/2 2/1                   12/1 4/1             1/3 1/1       9/9 1/10 12/4
7755+7756                                                                              1/10       12/3 12/1             4/8 9/9 1/9       1/7       1/2       1/1 1/3
7757+77581/3 1/10 12/4                   9/3       12/2                                     1/6 1/4             2/2 1/5 9/4 12/6 1/10       12/2       1/2 1/8
7759+7760      1/2             12/4       12/4                         12/3       1/2             4/1             1/10 4/4             1/6 1/6             4/4
7761+7762                        1/4       1/8 1/2 1/1             1/5       1/3
EZV/?c
                              2/4       1/9                   EZV/4 9/5 4/6 1/7
7765+77661/2       1/6                                                                                           12/1 4/5 9/6 1/7                         1/10 4/2       12/3
7767+7768      12/3 1/10                   1/3       12/6                                           1/5             1/5 2/2 1/8                         4/3 1/7       1/9
7769+7770                                                      12/3       1/3                   12/1                                           9/6       9/6 9/6 9/6
7775+77761/5                               2/1 1/7 1/9 1/4       1/6 1/5
EZV/?b
1/1                                     2/5                                     4/7 12/3 12/4
7777+7778                                    1/5       1/8       1/2 1/1             12/1       2/3       1/5 4/6 2/4 12/3       4/4       2/3 12/4 12/6
7779+778012/6 1/5                         9/6                                                                               1/8       1/1 12/6 1/3       12/1 2/3
7781+7782      1/7 1/9                   4/3 1/1                                                                   4/4 1/7 1/3       12/4 12/1 4/2 12/6 12/1       12/2
7785+7786                                    1/7             1/2       1/4 1/1       1/2 2/4 4/8 12/3       4/2       1/1       2/1       9/4 1/2 4/1       1/5
7787+7788            1/2                   4/4                   1/4             1/8 1/5       12/2             9/9 9/2             1/2                         1/5 1/2
7791+7792      1/9 12/1       1/6       1/1             1/5       1/2
EZV/?
                  2/3 9/4             9/3 9/4 1/10 12/4 4/1       9/3 12/3 4/8 12/2
7793+77941/9 12/2             1/1       1/10                   12/3                               4/7             4/1 1/10 12/4 1/3 9/5
7795+77961/8                               12/3 12/3       1/6             12/1 1/6 1/8       1/1             2/5 12/1             4/10
4/13
      2/4                   1/3
7797+7798      1/3 1/4       1/5             1/10                   12/2       1/7 1/9       4/9 1/6       1/1 2/3             12/1       9/2 4/7
7799+7800            1/8                               12/1                                           4/4                   12/4                   12/3             1/3 1/9
7801+78021/6                   1/2       9/9                                     12/6 12/4             1/1     &