Všetky odchody zo zastávky Nevädzová 31.10.2020

Linka Smer Odchod
N74 Hlavná stanica 0:08
N74 Vlčie hrdlo 0:15
N74 Vlčie hrdlo 0:45
N74 Hlavná stanica 1:08
N74 Vlčie hrdlo 1:45
N74 Hlavná stanica 2:08
N74 Vlčie hrdlo 2:45
N74 Hlavná stanica 3:08
N74 Vlčie hrdlo 3:45
N74 Hlavná stanica 4:08
96 Petržalka, Prokofievova 4:47
66 Trhovisko 4:51
66 Prievoz, Domkárska 4:56
96 Petržalka, Prokofievova 5:07
66 Prievoz, Domkárska 5:10
66 Trhovisko 5:16
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 5:22
96 Petržalka, Prokofievova 5:27
66 Prievoz, Domkárska 5:35
66 Trhovisko 5:41
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 5:42
96 Petržalka, Prokofievova 5:47
96 Petržalka, Prokofievova 5:57
66 Prievoz, Domkárska 6:00
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 6:02
66 Trhovisko 6:06
96 Petržalka, Prokofievova 6:07
66 Prievoz, Domkárska 6:16
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 6:22
66 Prievoz, Domkárska 6:25
66 Trhovisko 6:26
96 Petržalka, Prokofievova 6:27
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 6:43
66 Prievoz, Domkárska 6:45
66 Trhovisko 6:46
96 Petržalka, Prokofievova 6:48
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 7:03
66 Prievoz, Domkárska 7:06
66 Trhovisko 7:06
96 Petržalka, Prokofievova 7:08
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 7:23
66 Prievoz, Domkárska 7:26
66 Trhovisko 7:26
96 Petržalka, Prokofievova 7:28
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 7:43
66 Prievoz, Domkárska 7:46
66 Trhovisko 7:46
96 Petržalka, Prokofievova 7:48
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 8:03
66 Prievoz, Domkárska 8:06
66 Trhovisko 8:06
96 Petržalka, Prokofievova 8:08
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 8:23
66 Prievoz, Domkárska 8:26
66 Trhovisko 8:26
96 Petržalka, Prokofievova 8:29
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 8:43
66 Prievoz, Domkárska 8:46
66 Trhovisko 8:46
96 Petržalka, Prokofievova 8:49
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 9:03
66 Prievoz, Domkárska 9:06
66 Trhovisko 9:06
96 Petržalka, Prokofievova 9:09
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 9:23
66 Prievoz, Domkárska 9:26
66 Trhovisko 9:26
96 Petržalka, Prokofievova 9:29
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 9:43
66 Prievoz, Domkárska 9:46
66 Trhovisko 9:46
96 Petržalka, Prokofievova 9:49
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 10:03
66 Prievoz, Domkárska 10:06
66 Trhovisko 10:06
96 Petržalka, Prokofievova 10:09
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 10:23
66 Prievoz, Domkárska 10:26
66 Trhovisko 10:26
96 Petržalka, Prokofievova 10:29
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 10:43
66 Prievoz, Domkárska 10:46
66 Trhovisko 10:46
96 Petržalka, Prokofievova 10:49
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 11:03
66 Prievoz, Domkárska 11:06
66 Trhovisko 11:06
96 Petržalka, Prokofievova 11:09
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 11:23
66 Prievoz, Domkárska 11:26
66 Trhovisko 11:26
96 Petržalka, Prokofievova 11:29
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 11:43
66 Prievoz, Domkárska 11:46
66 Trhovisko 11:46
96 Petržalka, Prokofievova 11:49
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 12:03
66 Prievoz, Domkárska 12:06
66 Trhovisko 12:06
96 Petržalka, Prokofievova 12:09
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 12:23
66 Prievoz, Domkárska 12:26
66 Trhovisko 12:26
96 Petržalka, Prokofievova 12:29
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 12:43
66 Prievoz, Domkárska 12:46
66 Trhovisko 12:46
96 Petržalka, Prokofievova 12:49
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 13:03
66 Prievoz, Domkárska 13:06
66 Trhovisko 13:06
96 Petržalka, Prokofievova 13:09
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 13:23
66 Prievoz, Domkárska 13:26
66 Trhovisko 13:26
96 Petržalka, Prokofievova 13:29
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 13:43
66 Prievoz, Domkárska 13:46
Linka Smer Odchod
66 Trhovisko 13:46
96 Petržalka, Prokofievova 13:49
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 14:03
66 Prievoz, Domkárska 14:06
66 Trhovisko 14:06
96 Petržalka, Prokofievova 14:09
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 14:23
66 Prievoz, Domkárska 14:26
66 Trhovisko 14:26
96 Petržalka, Prokofievova 14:29
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 14:43
66 Prievoz, Domkárska 14:46
66 Trhovisko 14:46
96 Petržalka, Prokofievova 14:49
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 15:03
66 Prievoz, Domkárska 15:06
66 Trhovisko 15:06
96 Petržalka, Prokofievova 15:09
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 15:23
66 Prievoz, Domkárska 15:26
66 Trhovisko 15:26
96 Petržalka, Prokofievova 15:29
66 Prievoz, Domkárska 15:38
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 15:43
66 Prievoz, Domkárska 15:46
66 Trhovisko 15:46
96 Petržalka, Prokofievova 15:49
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 16:03
66 Prievoz, Domkárska 16:06
66 Trhovisko 16:06
96 Petržalka, Prokofievova 16:09
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 16:23
66 Prievoz, Domkárska 16:26
66 Trhovisko 16:26
96 Petržalka, Prokofievova 16:29
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 16:43
66 Prievoz, Domkárska 16:46
66 Trhovisko 16:46
96 Petržalka, Prokofievova 16:49
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 17:03
66 Prievoz, Domkárska 17:06
66 Trhovisko 17:06
96 Petržalka, Prokofievova 17:09
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 17:23
66 Prievoz, Domkárska 17:26
66 Trhovisko 17:26
96 Petržalka, Prokofievova 17:29
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 17:43
66 Prievoz, Domkárska 17:46
66 Trhovisko 17:46
96 Petržalka, Prokofievova 17:49
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 18:03
66 Prievoz, Domkárska 18:06
66 Trhovisko 18:06
96 Petržalka, Prokofievova 18:09
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 18:23
66 Prievoz, Domkárska 18:26
66 Trhovisko 18:26
96 Petržalka, Prokofievova 18:29
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 18:43
66 Prievoz, Domkárska 18:46
66 Trhovisko 18:46
96 Petržalka, Prokofievova 18:49
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 19:03
66 Prievoz, Domkárska 19:06
66 Trhovisko 19:06
96 Petržalka, Prokofievova 19:09
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 19:23
66 Prievoz, Domkárska 19:26
66 Trhovisko 19:26
96 Petržalka, Prokofievova 19:29
66 Prievoz, Domkárska 19:38
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 19:43
66 Prievoz, Domkárska 19:46
66 Trhovisko 19:46
96 Petržalka, Prokofievova 19:49
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 20:03
66 Prievoz, Domkárska 20:06
66 Trhovisko 20:06
96 Petržalka, Prokofievova 20:09
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 20:23
66 Prievoz, Domkárska 20:26
66 Trhovisko 20:26
96 Petržalka, Prokofievova 20:29
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 20:43
66 Prievoz, Domkárska 20:46
66 Trhovisko 20:46
96 Petržalka, Prokofievova 20:49
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 21:03
66 Prievoz, Domkárska 21:06
66 Trhovisko 21:06
96 Petržalka, Prokofievova 21:09
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 21:22
66 Prievoz, Domkárska 21:25
66 Trhovisko 21:26
96 Petržalka, Prokofievova 21:28
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 21:42
66 Prievoz, Domkárska 21:45
66 Trhovisko 21:46
96 Petržalka, Prokofievova 21:48
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 22:02
66 Prievoz, Domkárska 22:05
66 Trhovisko 22:06
96 Petržalka, Prokofievova 22:08
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 22:22
66 Prievoz, Domkárska 22:25
66 Trhovisko 22:26
96 Petržalka, Prokofievova 22:28
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 22:42
66 Prievoz, Domkárska 22:45
66 Trhovisko 22:46
96 Petržalka, Prokofievova 22:48
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport 23:02
66 Prievoz, Domkárska 23:05
66 Trhovisko 23:06
96 Petržalka, Prokofievova 23:18
N74 Hlavná stanica 23:38
N74 Vlčie hrdlo 23:45

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo