VozidláViedenská električka / Pressburgerbahn › Studénka BCa / Ca / CDa

Studénka BCa
Studénka Ca
Studénka CDa
Vlak tvorený lokomotívou Ganz Eg a diaľkovými vozňami Studénka CDa + Studénka Ca
Vlak tvorený lokomotívou GWM-AEG a diaľkovými vozňami Studénka BCa + Studénka Ca

Úvod

Na rozšírenie vozňového parku elektrickej železnice Viedeň - Bratislava pre diaľkovú dopravu zakúpila v roku 1916 spoločnosť Lokalbahn Wien - Pressburg (LWP) ďalších 14 štvornápravových vozňov s rozchodom 1435 mm vyrobených vo Vagónke Studénka. Vozne boli podobnej konštrukcie ako vagóny Ringhoffer, mali však už uzavreté nástupné plošiny.

Prehľad vozidiel

Séria Typ Evidenčné čísla Rok výroby Sprevádzkovanie Vyraďovanie Počet
1. Studénka BCa BCa 1207 – BCa 1211 1916 1916 1951 – 1961* 5
2. Studénka Ca Ca 1500 – Ca 1504 1916 1916 1946 – 1960* 5
3. Studénka CDa CDa 1700 – CDa 1703 1916 1916 1943 – 1960 4
Spolu 1916   14
* Zachovalo sa historické vozidlo

Technické parametre

Počet dverí 4
Počet miest na sedenie 68 (Ca)
56 (CDa)

Fotografie

Opis

Oceľová skriňa vozňov, v spodnej časti obložená drevom, bola osadená ráme s dvoma otočnými dvojnápravovými podvozkami. Nástupné plošiny boli uzavreté. Salón pre cestujúcich bol pri vozňoch BCa rozdelený na druhú triedu s čalúnenými sedadlami v priečno-pozdĺžnom usporiadaní a tretiu triedu s drevenými lavicami v priečnom oddielovom usporiadaní. Vozne Ca mali iba tretiu triedu a vozne CDa mali okrem oddielu tretej triedy aj batožinový oddiel. Nad sedadlami sa nachádzali police na odkladanie príručnej batožiny.

Vozne mali elektrické osvetlenie a vykurovanie. Vetranie zabezpečovali bočné spúšťacie okná a stropné ventilácie. Vyfarbenie vozňov bolo hnedé s bielou okennou časťou. Na spriahanie vozňov slúžili tanierové spriahadlá električkového typu. Vozne boli vybavené vákuovými brzdami a ručnou brzdou ovládanou z plošín vozňov.

Prevádzka

Spolu s vozňami Ringhoffer zabezpečovali osobnú dopravu medzi Viedňou a Bratislavou, pričom na mestských úsekoch elektrickej železnice boli pôvodne ťahané jednosmernými lokomotívami radu Eg a na medzimestskom úseku medzi Schwechatom a Bergom ich ťahali striedavé lokomotívy radu Ewp, prípadne aj Ewl. Vlaky na mestských úsekoch z prevádzkových dôvodov pozostávali z lokomotívy a dvoch, maximálne troch osobných vozňov, medzi Schwechatom a Bergom boli vlaky tvorené maximálne piatimi vozňami.

Prevádzka priamych diaľkových vozňov z Viedne do centra Bratislavy trvala do roku 1935, kedy bol úsek trate Kopčany - Starý most - Nám. Ľ. Štúra prestavaný na rozchod 1000 mm. Vlaky z Viedne potom premávali už len po stanicu Berg, neskôr počas 2. svetovej vojny po prestavbe úseku Berg - Petržalka (vtedy Engerau) premávali v rokoch 1941 - 1945 až do stanice Petržalka a od roku 1946 už len po Wolfsthal.

Po prevzatí prevádzky na rakúskom úseku Spolkovými dráhami Rakúska (BBÖ) v roku 1921 bolo vozňom postupne niekoľkokrát zmenené označenie a číslovanie podľa schém rakúskych spolkových železníc, resp. neskôr aj nemeckých ríšskych železníc. Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu uvádzame v katalógu len ich pôvodné označenia a čísla.

Vyraďovanie a likvidácia

Ako prvé boli vyradené vozne CDa 1700 a 1701 počas druhej svetovej vojny v rokoch 1943 - 1944, v roku 1946 ich nasledoval vozeň Ca 1503. Väčšina zvyšných vozňov dojazdila na rakúskom úseku trate Pressburgerbahn v rokoch 1956 - 1961. Niekoľko vozňov bolo po vyradení prerobených na staničné vozne. Vozne BCa 1208 a 1210 boli odpredané firme Stern und Hafferl, pričom vozeň BCa 1208 bol neskôr zachovaný pre muzeálne účely a v súčasnosti sa nachádza v železničnom múzeu v rakúskom Schwechate. V rovnakom múzeu skončil aj vozeň Ca 1501.

Katalóg vozidiel

BCa 1207 BCa 1208 BCa 1209 BCa 1210 BCa 1211

Ca 1500 Ca 1501 Ca 1502 Ca 1503 Ca 1504

CDa 1700 CDa 1701 CDa 1702 CDa 1703

Legenda a štatistika

BCa 1207vyradené vozidlo: 14 (100 %)
BCa 1208historické vozidlo: 2 (14,3 %)
Vozidlo môže byť priradené k viacerým kategóriám súčasne, farebne zvýraznená je iba najdôležitejšia kategória.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.