VozidláAutobusy › SOR BN 10.5

SOR BN 10.5 #3409/II z druhej série pre cezhraničnú dopravu
SOR BN 10.5 z tretej série
SOR BN 10.5 z poslednej série (#3422 - 3425)
SOR BN 10.5 #3409/II v stave zo záveru prevádzky
SOR BN 10.5 #3424 v stave zo záveru prevádzky

Úvod

Čiastočne nízkopodlažné autobusy SOR BN 10.5 sú predĺženou verziou typu BN 9.5, ktorý DPB prevádzkoval od roku 2007. Český výrobca SOR Libchavy vyrábal tieto 10,7 m dlhé low-entry autobusy od roku 2005 a v roku 2008 sa stal víťazom verejnej súťaže vyhlásenej Dopravným podnikom Bratislava na dodávku tejto kategórie autobusov. Cena jedného vozidla bola 4,991 mil. Sk (165 671 €).

Prehľad vozidiel

Séria Typ Evidenčné čísla Rok výroby Sprevádzkovanie Vyraďovanie Počet
1. SOR BN 10.5 3401 – 3407 2008 2009 od 2019 7
2. SOR BN 10.5 3408 – 3411, 2504 – 2510, 3409II – 3411II, 3412 2009 2009 od 2019 15
3. SOR BN 10.5 4504 – 4513, 3416 – 3417 2009 2009 – 2010 od 2020 12
4. SOR BN 10.5 3422 – 3425 2010 2010 od 2023 4
Spolu 2008 – 2010   38

Technické parametre

Dĺžka 10750 mm
Šírka 2525 mm
Výška 3000 mm
Výška podlahy 340 mm (1. - 2. dvere)
800 mm (3. dvere)
Rázvor 5600 mm
Počet dverí 3
Počet miest na sedenie 30 + 1
Počet miest na státie 56
Celkový počet miest 86 + 1
Pohotovostná hmotnosť 8100 kg
Celková hmotnosť 15000 kg
Motor Iveco Tector F4AE 3682F, EURO 4, kvapalinou chladený naftový preplňovaný šesťvalec
Výkon motora 185 kW / 2500 rpm
Objem motora 5880 cm3
Maximálna rýchlosť 80 km/h s obmedzovačom
Prevodovka Allison T280R, automatická 6-stupňová s hydraulickým retardérom
Riadenie RBL C 500V, hydraulické s posilňovačom riadenia
Nápravy predná: SOR BN 004, nezávislé zavesenie kolies
zadná: DANA Spicer G150, tuhá, s jednostupňovou redukciou, hnacia
Pneumatiky 285/70 R19.5 144/141M

Fotografie

Opis

Polosamonosnú panelovú karosériu autobusu zostavili z oceľových profilov a zvarili s rámom podvozku. Karosériu zvonku obložili polyesterovými laminátmi a špeciálnymi plechmi. Pre zvýšenie antikoróznej ochrany použili pre spodnú časť skeletu nehrdzavejúcu oceľ. Pre cestujúcich osadili do pravej bočnice trojicu výklopných elektropneumaticky ovládaných dverí s dopytovým ovládaním. Pre uľahčenie nástupu/výstupu cestujúcich vozidlo vybavili systémom ECAS umožňujúcim zníženie pravej časti vozidla k vozovke a výklopnou plošinou pri druhých dverách. Pre pohodlie obsluhy vozidla vybavili predné dvere diaľkovým ovládaním. V interiéri osadili pre cestujúcich plastové sedadlá STER 6MS s textilným poťahom s logami Bratislavy, oproti druhým dverám v priestore pre kočík a invalidný vozík osadili pozdĺžne do bočnice sklápacie sedadlá. Podlahu pokryli protišmykovou krytinou. Pracovisko vodiča vybavili uzavretou kabínkou a klimatizáciou Konvekta KL 2/4-split. Vetranie interiéru zabezpečili výklopnými časťami bočných okien, stropnými výklopnými vetrákmi a stropnými ventilátormi. Vykurovanie riešili teplovodným kúrením. Informovanosť cestujúcich zabezpečili optickým a akustickým informačným systémom firmy BUSE. Pre zvýšenie bezpečnosti inštalovali v motorovom priestore automatický hasiaci systém Firestop. Autobusy dodali v celočervenom nátere.

Úpravy

Autobusy #3409, 3410 a 3412 dostali v roku 2016 na zadné čelá držiaky na závesný nosič bicyklov. Neskôr boli tieto držiaky odstránené. V roku 2018 boli niektorým vozidlám vymenené vonkajšie výstražné svetlá nad dverami za nové s LED diódami z dôvodu ich veľkého zhrdzavenia.

Prevádzka

Autobusy z prvej dodávky sa začali zaraďovať do premávky od 12. januára 2009 najmä na linke 32, krátko premávali aj na linke 133 po jej obnovení. Po sprevádzkovaní nových autobusov TEDOM C12 G od februára 2009 boli autobusy SOR BN 10.5 vypravované z vozovne Krasňany preradené na linky 20 a 22. V sezóne boli počas víkendov vypravované aj na linku 37. Po zaradení nových autobusov Tedom, resp. Citelis 12M v priebehu roku 2009 boli vypravované najmä na linky 30, 37, 65.

Vozidlá z druhej dodávky boli zaradené do vozovní Krasňany a Jurajov dvor a začali jazdiť postupne od 10. júna 2009. Vozovňa Jurajov dvor ich vypravovala prevažne na linky 20, 22, 50, 53 a 67. Od konca októbra 2009 do apríla 2010 boli postupne všetky SORy BN 10.5 z Jurajovho dvora preradené do vozovní Petržalka (3 vozidlá) a Krasňany.

Vozidlá z tretej série boli zaradené do vozovní Petržalka a Krasňany (2 vozidlá). Autobusy z Petržalky boli od konca roka 2009 vypravované na linky 80, 99 a 191. V čase nedostatku kĺbových vozidiel sa objavili aj na linke 94. V októbri 2010 sa všetky vozidlá z Petržalky presunuli do vozovne Krasňany.

Vozidlá 3409/II, 3410/II a 3412 boli vďaka digitálnemu tachografu nasadzované aj na cezhraničné linky 801 a 901. Vozidlá 3409/II a 3410/II premávali od 1. októbra 2010 pravidelne (do dodania autobusov Iveco Crossway) na linke 801 do Rajky a pri tejto príležitosti dostali na bočnice nálepky propagujúce Operačný program cezhraničnej spolupráce SR - MR.

Ďalšia zmena v deponovaní vozidiel sa udiala po zrušení autobusovej časti vozovne Krasňany od 1. septembra 2011. Väčšina autobusov SOR BN 10.5 bola preradená do vozovne Trnávka, s výnimkou vozidiel #3401, 3409, 3410, 3412, 3416, 3417 a 3422 - 3425, ktoré boli zaradené do vozovne Jurajov dvor. Putovanie vozidiel medzi vozovňami pokračovalo v máji 2015, kedy boli do vozovne Trnávka z Jurajovho dvora preradené aj zvyšné vozidlá BN 10.5, okrem autobusov #3409, 3410 a 3412 pre cezhraničnú dopravu. Vozidlo #3409 bývalo často využívané ako záložné vozidlo.

Vozovňa Trnávka vypravovala vozidlá SOR BN 10.5 najmä na linky 20, 53, 66, 67, 77 a 139. V apríli 2018 boli na linke 20 nahradené midibusmi Iveco Urbanway 10,5M a autobusmi SOR NB 12 City, keďže obsluhu tejto linky prevzala vozovňa Jurajov dvor.

V lete 2016 dostali vozidlá #3409, 3410 a 3412 odnímateľné cyklonosiče na zadné čelo a vypravované boli na linku 65 medzi Račou a Dolnými honmi. V letnej sezóne 2017 boli tieto cyklobusy nasadzované na lamačskú linku 30.

Po obnovení autobusovej prevádzky vo vozovni Krasňany bolo niekoľko vozidiel od 11. júna 2018 opäť deponovaných vo vozovni Krasňany a nasadzované boli na linky 52, 53 a 56. Zároveň prestali byť autobusy tohto typu vypravované na linku 66, kde ich nahradili vozidlá Iveco Urbanway 10,5M. Počet autobusov deponovaných v Krasňanoch sa podľa potreby zvyšoval, alebo znižoval. Administratívne tieto vozidlá spadali pod vozovňu Trnávka.

Autobusy SOR BN 10.5 boli často využívané aj ako náhrada za trolejbusy v prípade nedostatku prevádzkyschopných vozidiel Škoda 30 TrDG. V septembri 2019 boli z rovnakého dôvodu nasadené na linku 210 namiesto trolejbusov. Podľa potreby boli SORy BN 10.5 zapožičiavané aj do vozovne Petržalka, odkiaľ boli vypravované na rôzne petržalské linky.

Vozidlá #3407 a 3408 boli po vyradení z osobnej prevádzky preradené medzi technologické vozidlá strediska údržby koľajových tratí, resp. zimnej údržby zastávok. V novembri 2022 po sprevádzkovaní nových autobusov SOR NS 12 diesel bolo na zimnú službu preradených ďalších 9 vozidiel BN 10.5.

Ako posledné boli potom do premávky nasadzované vozidlá #3409, 3413, 3414, 3420, 3423, 3424, 3425, ktoré boli vypravované vozovňou Trnávka na linky 41, 51, 52, 53, 56, 69, 77, 79 alebo vozovňou Jurajov dvor na linky 23/123, 30, 57, 66, 79 v prípade nedostatku pojazdných novších autobusov.

Vyraďovanie a likvidácia

V júni 2018 boli štyri prebytočné vozidlá - #3428, 3432, 3434 a 3437 - prenajaté Dopravnému podniku mesta Prešov. V polovici júna 2018 bolo z premávky odstavených viacero vozidiel prvej a druhej série, pričom boli následne ponúknuté na predaj. Z nich bolo v máji 2019 odpredaných niekoľko vozidiel, predaj zvyšných bol zrušený a po roku sa vrátili do premávky. Autobus #3402 sa po predaji firme DZS-M.K. Trans zaradil do MHD v Humennom a vozidlo #3403 našlo nový domov v Michalovciach. Vozidlo #3412 po predaji do ČR jazdilo od roku 2020 na linkách PID. V júni 2019 boli do Prešova prenajaté aj autobusy #3406, 3418 a 3436. Všetkých 7 autobusov prenajatých do Prešova bolo v lete 2020 odpredaných DPMP a zároveň boli v auguste 2020 do Prešova prenajaté ďalšie dve vozidlá #3431 a 3433, pričom vo februári 2021 ich DPMP tiež odkúpil. V septembri 2022 boli zošrotované autobusy #3405 a 3438. Ďalšie vozidlá boli vyraďované po zaradení nových autobusov SOR NS 12 diesel do premávky.

Katalóg vozidiel

3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407

3408 3413 3414 3415 3420 3426 3427 3428 3418 3419 3421 3409II 3410II 3411II 3412

3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3416 3417

3422 3423 3424 3425

Legenda a štatistika

3407nevyradené vozidlo: 17 (44,7 %)
3425online: 1 (2,6 %)
3425dnes v premávke: 1 (2,6 %)
3407odstavené vozidlo (viac ako 6 mesiacov nezasiahlo do premávky): 10 (26,3 %)
3401vyradené vozidlo: 21 (55,3 %)
3407technologické vozidlo: 11 (28,9 %)
3409IIevidenčné číslo 3409 obsadené 2. krát pri danom type vozidla
Vozidlo môže byť priradené k viacerým kategóriám súčasne, farebne zvýraznená je iba najdôležitejšia kategória.
Denná vypravenosť prevádzkových vozidiel za posledný mesiac: 49,8 %, v pondelok až piatok 59 %

Prečíslované evidenčné čísla

1.2.3.
2504 3420od 2010 
2505 4501od 20093426od 2010
2506 4502od 20093427od 2010
2507 4503od 20093428od 2010
2508 3418od 2010 
2509 3419od 2010 
2510 3421od 2010 
3409do 20092501 3413od 2009
3410do 20092502 3414od 2009
3411do 20092503 3415od 2009
1.2.3.
4504 3429od 2010 
4505 3430od 2010 
4506 3431od 2010 
4507 3432od 2010 
4508 3433od 2010 
4509 3434od 2010 
4510 3435od 2010 
4511 3436od 2010 
4512 3437od 2010 
4513 3438od 2010 

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
V poslednom čase všetko vymieňajú. Aj tieto stare SOR-ky prišli na miesto toho Iveca Urbanway na linke 41. Autobusy vymenili aj na linke 99, v tomto prípade nové, stále vyraďované NS12-ky, za Iveco Urbanwaye 12m
Reakcia na: Adam137 #1:
Kontaktuj ma na lcisarik@gmail.com a niečo vymyslíme. 🙂
Ahojte, v prvom rade by som chcel poďakovať všetkým, adminom imhd.sk, fotografom aj diskutujúcim, ktorí mi pomohli a bez ktorých by tieto modely vznikali iba veľmi ťažko.
Chcel by som Vás ale ešte poprosiť o pomoc. Aby tieto modely nevyzerali ako z omalovávanky potrebujem ich natexturovať. Je tu prosím niekto kto má k týmto autobusom prístup a vedel by mi ich kvalitne nafotiť? (návod prikladám ako obrázok) Potrebujem hlavne exteriér (tam stačí 1 fotka z každej strany), kabínu (tam volant, sedadlo a palubnú dosku po častiach) a z interiéru asi iba podlahu (optimálne čo najväčšiu plochu). Detailnejšie vonkajšie svetlá a ŠPZetku.
Nemusí ísť nutne o 3401 a 3536. Ktoré dva hrbáče (BN 9,5 ; BN 10,5) sa podaria tie budú... Prikladám aj zopár fotiek ako 3401 vyzerá teraz. Vopred ďakujem, keby boli nejaké otázky, mail mám verejný (alebo kľudne aj tu odpoviem).
Modely sú pre hru SIMT MHD - českú hru na ktorej pracuje vlastne iba jeden človek a ja mu aspoň takto trochu chcem pomôcť rozšíriť vozový park.🙂