77
Platí od 4.9.2023

Smer jazdy

Vlčie hrdlo, Povodie Dunaja Vlčie hrdlo, Spaľovňa