77
Platí od 1.7.2021

Smer jazdy

Vlčie hrdlo, Povodie Dunaja Vlčie hrdlo, Spaľovňa