69
Platí od 1.9.2021

Smer jazdy

Avion Shopping Park cez Pharos