1
Platí od 1.9.2021

Smer jazdy

Staré Mesto, Námestie Ľudovíta Štúra