1
Platí od 31.5.2021

Smer jazdy

Staré Mesto, Námestie Ľudovíta Štúra