Informácie › Vyhľadávanie

Multifunkčný automat na Olejkárskej

Mestská doprava

Multifunkčný automat z dočasnej autobusovej stanice našiel nové miesto na Olejkárskej ulici.

Preprava bicyklov a kolobežiek v IDS BK

Informácie

Bratislavská MHD a regionálne autobusy Rozšírená preprava bicyklov v regionálnych autobusoch Regionálne vlaky Prepravu bicyklov a kolobežiek v prostriedkoch bratislavskej MHD a v regionálnych

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do