GalérieUpdate › Teplom vydutá koľajnica v Dúbravke, strhnuté trolejové vedenie v Karlovej Vsi a výluka na Zlatých pieskoch (10.6.2014)

Vyhľadávanie

Triedenie