Dopravný podnik spúšťa veľkú modernizáciu vozovne Krasňany (od 6.11.2023)

Začínajúce a končiace spoje niektorých liniek budú mať počas najbližšieho roka zmenené trasy.

Od 6. novembra 2023 začína Dopravný podnik Bratislava s rekonštrukciou a modernizáciou vozovne Krasňany, ktorá by mala trvať jeden rok. Počas prác bude vozovňa úplne mimo prevádzky, električky a elektrobusy budú preto dočasne deponované v ostatných vozovniach, kde bude vykonávaná aj ich údržba a opravy. Pre súčasne prebiehajúcu rekonštrukciu električkovej trate na Vajnorskej ulici, počas ktorej je vozovňa Jurajov dvor dostupná iba ráno a večer po jednej koľaji budú niektoré električky mimo špičky a večer dočasne odstavované aj v jednotlivých električkových obratiskách.

Z hľadiska premávky električiek príde k zníženiu výpravy vozidiel na linku 1, čím sa v rannej špičke pracovného dňa predĺži interval medzi spojmi z doterajších 4 minút na 5 minút. Z dôvodu zmeny odstavovania vozidiel príde aj k úprave trás výjazdových a dojazdových spojov na linkách 1 4 7 9 67 75 78. Ide o trasy medzi vozovňou (depom) a riadnou trasou týchto liniek. Na týchto linkách nebudú vykonávané začínajúce a končiace spoje zo zastávky/na zastávku Depo Krasňany (autobusy), resp. Stanica Vinohrady (električky). Električkové spoje budú začínať a končiť premávku na zastávke Kuchajda na Vajnorskej (po ukončení rekonštrukcie električkovej trate na zastávke Depo Jurajov dvor) a autobusové spoje budú začínať a končiť na zastávke Bojnická, resp. Depo Jurajov dvor. Na linke 43 sa výjazdy a dojazdy s cestujúcimi dočasne rušia, všetky spoje začínajú/končia na Patrónke.

Modernizácia vozovne Krasňany

Vozovňa Krasňany bola vybudovaná v rokoch 1966 až 1973 pre odstavovanie a údržbu vtedajších električiek a autobusov. Pozostáva z výškovej administratívnej budovy (nie je predmetom aktuálnej modernizácie), odstavných hál a údržbárskeho zázemia. Slúži tiež ako zázemie pre autoškolu DPB. Pred niekoľkými rokmi bola autobusová časť vozovne adaptovaná pre elektrobusy, iné výraznejšie úpravy sa za polstoročie vo vozovni nerealizovali. S príchodom nových nízkopodlažných električiek je preto potrebné kompletne zmodernizovať zázamie pre ich údržbu a tiež zväčšiť kapacitu odstavnej haly pre dlhšie električky. Nevyhnutné je aj zlepšiť pracovné podmienky pre zamestnancov. Modernizáciou jednotlivých objektov sa dosiahnu aj úspory na energiách.

V rámci modernizácie bude kompletne prebudované koľajisko vo vozovni, výhybky budú vybavené systémom automatického stavania vlakovej cesty, pre zníženie hlučnosti budú v oblúkoch inštalované mazacie zariadenia. Vybudovaná bude aj nová meniareň pre napájanie električiek vo vozovni. Zrekonštruované budú haly denného ošetrenia a údržby električiek aj elektrobusov. Súčasťou bude aj výmena existujúcich striech hál za nové s vegetačným krytom (zelené strechy). Odstavná hala električiek bude predĺžená, uzavretá a temperovaná.

Modernizáciu bude realizovať spoločnosť Strabag Pozemné staviteľstvo z Bratislavy s viacerými subdodávateľmi za cenu 58,9 mil. € bez DPH. Väčšiu časť nákladov dopravný podnik zaplatí z nenávratného finančného príspevok z fondov EÚ.

„Kontinuálnym zlepšovaním pracovného prostredia sa s kolegami v našom podniku zaoberáme už od nášho nástupu. Ide síce o zázemie, ktoré cestujúci nevidia, no pre nás je mimoriadne dôležité, keďže si všetky vozidlá udržiavame a servisujeme sami. Obrovským projektom je práve Modernizácia údržbovej základne, ako tento projekt interne nazývame. Projekt takýchto rozmerov v podniku ešte nikto pred nami od revolúcie nerealizoval a jeho uskutočnenie bolo v minulosti skôr otázne. Som preto nesmierne rád, že sa nám ho podarilo spoločne uchopiť, dopracovať a získať naň financie, za čo od nás patrí veľká vďaka ministerstvu dopravy a jeho projektovému tímu. Teraz sa môžu mechanizmy pustiť do práce. Výsledkom bude nielen kvalitnejšia údržba, pracovné a okolité prostredie, ale aj zníženie hluku pre obyvateľov okolitých rezidencií,“ vyzdvihol projekt Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: upravovač fotiek #36:
Podla vykresov ANO
Reakcia na: S499.1023 #47:
Ja som niekde počul, že dôvodom pre nerealizáciu mala byť pumpa na Americkom námestí, kvôli ktorej sa tam nemohla viesť koľaj. Či je to pravda, netuším.

Každopádne si myslím, že tá spojka by sa tam hodila. Okrem toho aj s jednokoľajnou pravou odbočkou z Radlinského v smere od Obchodnej / Imricha Karvaša na Americké nám. Výhybka by sa osadila asi 25 metrov za zjazdovou výhybkou kde sa spájajú smery z Obchodnej a Imricha Karvaša. Oblúkom o polomere 25 metrov a krátkou priamou koľajou by odbočila a prekrížila súčasnú dvojkoľajnú spojku medzi Americkým nám. a Blumentálom a spojila by sa s jednokoľajnou spojkou vedúcou od Floriánskeho nám. popri pumpe. Na Americkom by stačilo napojenie doľava v smere na Krížnu, ktoré už bolo stavebne prichystané.

Vznikla by možnosť točiť vozy zo všetkých smerov späť na ten istý smer. Dnes je možné otočiť iba vozy idúce zo Špitálsku na Šptálsku, cez Vazovovu a existujúcu dvojkoľajnú spojku na Americkom nám.

Neviem, či kompexná rekonštrukcia Amerického nám., v rámci ktorej sa majú presunúť koľaje bližšie k parčíku (a pumpe), s týmto výhľadovo ráta. Asi nie. Možnosť točiť vozy z každého smeru späť na ten istý smer považujem za užitočné v prípade mimoriadností.
Reakcia na: 810zssk #49:
Neviem, či je úplne dobré rušiť vodičom SL3 (po znovuotvorení vozovne Krasňany), aj keď je v súbehu s N55. SL3 totiž odchádza z depa o cca 8 minút neskôr a prichádza o 9 minút skôr ako N55, čo zase nie je až tak málo pri 60-minútovom intervale N55 (k rozjazdu o 23:30 dokonca ani N55 nejde). Najreálnejšie by asi bolo viesť N55 v trase Kubačova (nová zastávka na Kadnárovej 102) > Rustaveliho > Pri Vinohradoch (+4 min.) v smere z centra a naspäť cez Detviansku > Čachtickú > Hybešovu (+2 min.). Na Trávnej by mohla v smere na Hl. st. N55 stáť na nástupišti PAD (C), aby bola zastávka bližšie k sídlisku. Ak by bol problém s meškaním, tak N55 by mohla prejazdovať na N33, ktorá má na DD 11-minútovú prestávku. Obsluha Rače by sa dala vyriešiť aj zachádzkou N56, len by zase vznikol ďalší zbytočný prestup. Pri prestupe na N53 je rezerva 7 minút, takže časovo by to vychádzalo, len by sa museli vyriešiť SL medzi Krasňanmi a JD, ktoré robí N56, napr. predĺžením SL2/SL3.
Reakcia na: Solider #54:
Ako konkrétne by mali tie trasy v Ružinove vyzerať? N61 by mala ísť po trase dennej 61 a N74 cez Ružovú dolinu, alebo ako? Ak chceme zachovať priame spojenie Hl. st. - (centrum) - AS - Letisko, tak N61 sa veľmi zrýchliť nedá.

Ďalšia vec, ktorá by trochu zlepšila nočnú dopravu v Ružinove, by bolo "zverejnenie" SL6, ktorá by slúžila v podstate ako N99, aj keď by nadväzovala iba na N72 na Ondrejovovej a vždy len v jednom smere.
Reakcia na: 810zssk #49:
Nepochybne teraz je na to najlepší čas, keď sú zatvorené Krasňany. Ale ja by som sa skúsil pozrieť aj na tú davnejšie otvorenú tému výmeny trás N61 a N74 v rámci Ružinova, aby bola N61 na jeden voz.
Reakcia na: Solider #52:
Ďakujem 🙂
Reakcia na: 810zssk #48:
Hneď v úvode tohto videa: https://www.youtube.com/watch?v=bOAhhZo3fnE
Reakcia na: Urbanway 2423 #32:
Výhybka na Americkom námestí už vložená bola, ale akcia "výstavba slučky" sa nedotiahla do konca.
Teraz vidím, že laminátka to už písal. Sme pamätníci...
Reakcia na: 810zssk #48:
Neviem. Treba sa spýtať BW, ktorý bol duchovným otcom tejto myšlienky.
Reakcia na: Solider #45:
Možno by stačilo zrušiť nezmyselnú SL3 ktorej jediným účelom je vodičom skrátiť cestu o štyri minúty...
Reakcia na: S499.1023 #47:
Je z toho nejaká fotka?
Reakcia na: Urbanway 2423 #32:
Na tú blokovú slučku bola kedysi na Americkom už aj zjazdová výhybka osadená. Ale potom ktosi povedal nie, teraz si už neviem spomenúť, kto.
Reakcia na: upravovač fotiek #39:
Čím sa odlišujú bazilejské Combiná a Flexity od tých istých pre iné mestá? A kde v tom dokumente je 11,8 m? Doteraz som si myslel, že minumum pre moderné vozidlá je mníchovských 14,5 m.
Reakcia na: david11 #44:
Aj to treba vyriešiť, tam by však došlo k predĺženiu trasy a museli by tam byť dva vozy, čiže by sa museli preorganizovať iné nočáky, pretože nikto nedá peniaze do navýšenia dopravy v noci.
Reakcia na: Solider #43:
Tak hlavne ako som už viac krát písal nočáky z Rače nemajú ani ideálnu trasu a polohu či stav zastávok..
Reakcia na: david11 #37:
Škodovky nocujú v Krasňanoch až od roku 2020. No predtým, než po zmene na 2LV v 2012 začala premávať 3+8 z JD, tak všetky linky boli vypravované z Krasňan a vtedy tam neboli žiadne dojazdy do mesta a bola tam hodinová diera k prvému nočáku. Dnešný systém so skrátenými spojmi do mesta je určitý nadštandard mimo rozsahu dennej premávky. Ekonomicky by bolo asi výhodnejšie tam pridať nočák o 23:30 k polnočnému rozjazdu a všetky spoje po 23:00 ukončiť v Krasňanoch, ktoré už zrejme po modernizácii budú vypravovať linku 3. Ale pre cestujúceho je samozrejme výhodnejšie mať desaťminútovku do mesta aj po 23:00, hoci to veľa ľudí neodvezie.
Reakcia na: david11 #41:
Akou sochou? Myslíš morový stĺp? Nie, nezmestí sa tam trať s polomerom 20 metrov, čo je minimum dovolené na jednokoľajnej trati.
Reakcia na: upravovač fotiek #39:
Zmestilo v pohode. Od Obchodnej popred súd a otočka pred sochou.
Reakcia na: Ma178rek #31:
Áno, to prepojenie chýba a akosi sa nedostalo ani do projektu modernizácie radiál, hoci mohlo.