Aké má župa plány v oblasti prímestskej autobusovej dopravy v tomto roku?

Podľa župy škrty v regionálnej doprave nehrozia, pripúšťa však určitú optimalizáciu i možné zvýšenie cestovného.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) si v tomto roku objedná väčší objem výkonov regionálnej autobusovej dopravy než v roku 2022. Nárast počtu kilometrov je spôsobený najmä nedávnym zavedením cezhraničnej linky do Hainburgu. Pre rok 2023 si župa objedná u dopravcu Arriva Mobility Solutions výkony v rozsahu 14 559 516 km, na ktoré má BSK vo svojom rozpočte vyčlenených vyše 24 miliónov €, čo je o takmer 5 % viac ako v roku 2022. Nárast výdavkov je tiež spôsobený aj infláciou, nárastom cien pohonných hmôt i valorizáciou personálnych nákladov v zmysle zmluvy s dopravcom. Podľa výhľadu na roky 2024 a 2025 počíta župa s ďalším zvyšovaním výkonov v prímestskej autobusovej doprave.

Ako nás informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman, ak nenastanú nepredvídateľné udalosti, financovanie súčasného rozsahu dopravy je zabezpečené. Rušenie spojov a obmedzovanie premávky, ktoré sa už realizuje v bratislavskej MHD, v prímestskej autobusovej doprave nateraz nehrozí. Župa ale nevylučuje kompenzáciu zvýšených nákladov nárastom cien cestovných lístkov. Túto možnosť spomenul aj župan BSK počas predstavovania rozpočtu kraja pre tento rok.

Úlohou BID v zmysle zmluvného vzťahu ohľadom zabezpečenia a rozvoja IDS BK je automaticky predkladať návrh na zmenu cenníka cestovného, ak od poslednej zmeny cenníka cestovného príde k zvýšeniu inflácie o 3 %. Z dôvodu, že od poslednej zmeny cenníka cestovného dňa 1.7.2021 prišlo k výraznému zvýšeniu inflácie, BID takýto návrh pripravila, budú však nasledovať rokovania. Ak by prišlo k rozhodnutiu na zmenu cenníka cestovného, jeho zavedenie by mohlo byť realizované k 1.7.2023," doplnila Lucia Forman.

Ako je to s bratislavskou autobusovou stanicou?

V médiách v posledných dňoch rezonovala téma možného obmedzenia zachádzania prímestských spojov na autobusovú stanicu Nivy, či dokonca možnosť zrušenia tejto stanice, ktorej prevádzku v podzemí nákupného centra Nivy zabezpečuje spoločnosť Slovak Lines.

V rámci dotácie, ktorú župa z verejných financií poskytuje autobusovému dopravcovi Arriva Mobility Solutions, sú zahrnuté aj náklady dopravcu za využívanie spomínanej autobusovej stanice. Za uplynulý rok tieto náklady prestavovali približne 8 % z plánovanej dotácie pre autobusovú dopravu. Zo štvrťročných výkazov dopravcu je možné vyčísliť výšku poplatkov za autobusovú stanicu. V roku 2022 (od 1.1.2022 do 31.12.2022) spolu 1 834 716,08 €," priblížila hovorkyňa BSK.

Spomínaná značná suma je tvorená najmä poplatkami, ktoré prevádzkovateľ stanice vyberá za každý autobusový spoj, ktorý na stanicu prichádza, alebo z nej odchádza. Podľa cenníka za užívanie autobusovej stanice bol v roku 2022 poplatok za jeden spoj prímestskej dopravy 8,30 €, od začiatku roka 2023 sa tento poplatok zvýšil na 9,05 €. Ak autobus prichádzajúci s cestujúcimi na stanicu následne pokračuje ďalším spojom zo stanice, poplatok sa platí 2-krát, keďže už ide o jeden pár spojov.

Pre porovnanie, v čase fungovania modernej náhradnej autobusovej stanice na Bottovej ulici, jej prevádzkovateľ vyberal poplatok za jeden pár prímestských spojov vo výške 2,90 €. V tom čase ešte prímestskú autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji prevádzkoval dopravca Slovak Lines. Že sú súčasné poplatky na slovenské pomery neobvykle vysoké, ukazuje aj príklad porovnateľnej modernej autobusovej stanice v Banskej Bystrici, ktorá bola otvorená v roku 2017 a tiež je súčasťou veľkého nákupného centra. Jej prevádzkovateľ si za jeden spoj prímestskej dopravy pýta od februára 2023 poplatok 3,80 €. Bystrickú stanicu navyše využívajú aj niektoré autobusy MHD, kým v prípade bratislavskej nie je prepojenie MHD a regionálnej dopravy ideálne.

Je preto pochopiteľné, že spomínané náklady za využívanie autobusovej stanice by chcel BSK vynakladať efektívnejšie v prospech cestujúcich, napríklad na posilnenie premávky na najvyťaženejších linkách. V minulom roku médiami prebehla aj informácia o možnom zavedení autobusovej linky zo Stupavy k Nemocnici Bory.

Návrh je v štádiu úvah. Je možné uvažovať s využitím zastávok MHD (prebiehajú rokovania s HM Bratislava a DPB) v tesnej blízkosti autobusovej stanice (ul. Mlynské nivy) alebo v prípade skrátenia niektorých spojov je možné uvažovať napr. so zastávkou Bajkalská. V žiadnom prípade nejde o skracovanie alebo rušenie zachádzania na AS u všetkých spojov, ale iba časti. Ide o optimalizáciu a racionalizáciu prímestskej autobusovej dopravy v súvislosti s plánovanou zmenou MHD, aby nedochádzalo k súbehom, resp. k neefektívnym jazdám," vysvetlila hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Využívanie zastávok MHD prímestskými spojmi

Susedný Trnavský samosprávny kraj, ktorého regionálny dopravca SAD Dunajská Streda taktiež v rámci prímestskej dopravy využíva aj bratislavskú autobusovú stanicu, šetril na poplatkoch za jej užívanie už v roku 2022. Dopravca prevádzkujúci 5 prímestských liniek na bratislavskú autobusovú stanicu začal využívať na vystupovanie cestujúcich frekventovanú zastávku MHD Autobusová stanica, čím sa vyhol poplatkom za prichádzajúce spoje na autobusovú stanicu. Nástup cestujúcich na odchádzajúce spoje naďalej prebieha v podzemnej stanici. Šiestu linku premávajúcu do Bratislavy tento dopravca ukončil na Bajkalskej ulici.

Keďže ide o nemalý počet spojov prímestskej dopravy, ktoré končia na tejto frekventovanej zastávke MHD a vystupovanie cestujúcich z prímestských autobusov trvá obvykle dlhšie, zaujímali sme sa aj v súvislosti s medializovanými úvahami o možnom ukončení ďalších prímestských spojov na zastávkach MHD, či bratislavský dopravný podnik (DPB) nezaznamenal problémy s plynulosťou premávky MHD v prípadoch, kedy zastávky MHD využívajú aj iní dopravcovia. Stanovisko DPB k tejto téme nám poskytol jeho hovorca Martin Chlebovec:

V súčasnosti Dopravný podnik Bratislava (DPB) zaznamenáva problém pri obsluhe niektorých vyťažených zastávok MHD inými dopravcami, ktorí ich využívajú bez príslušného stanoviska. Patrí medzi ne aj zastávka Autobusová stanica, ktorá bola projektovaná výlučne na zastavovanie MHD. Má dĺžku 40 metrov, kam sa zmestia dva trolejbusy alebo autobusy, ktoré zastávku obslúžia veľmi rýchlo, keďže vozidlá majú na výstup a nástup 3 až 5 dverí. Táto zastávka nie je vhodná na zastavovanie prímestských autobusov, ktorých vozidlá na výstup využívajú iba 1 úzke dvere. Navyše pre prímestských dopravcov ide o konečnú zastávku, takže vystupujú všetci cestujúci, čo ešte viac predlžuje pobyt autobusov v zastávke. Napriek tomu tu zastavujú prímestské autobusy dopravcu trnavského kraja, ktoré blokujú zastavovanie ďalších vozidiel MHD. To následne predlžuje cestovanie MHD. Podobných prípadov je v rámci Bratislavy viac, keď vozidlá niektorých dopravcov nerešpektujú zastávky MHD ani buspruhy a zastavujú v nich.

Naopak, pozitívne hodnotíme zastavovanie prímestských autobusov na iných zastávkach, ktoré sú na to prispôsobené. Napríklad v smere do centra Bratislavy sme nedávno poskytovali vyjadrenie k obsluhe zastávok „Pod stanicou“ a „Krížna“, kde neevidujeme žiadne problémy aj vzhľadom na to, že ide o prevažný výstup cestujúcich cez široké dvere autobusov bratislavského regionálneho dopravcu. 

V prípade záujmu niektorého dopravcu o zastavovanie na zastávkach MHD v Bratislave poskytuje DPB stanovisko pre mesto Bratislava, v ktorom sa vyjadruje ku vhodnosti tohto kroku. Posudzujeme najmä to, či konkrétna zastávka z hľadiska svojej kapacity a konfigurácie vyhovuje zastavovaniu iných dopravcov a nakladaniu a vykladaniu batožiny v prípade medzinárodných liniek. Mesto Bratislava ďalej stanovisko DPB tlmočí príslušnému VÚC alebo ministerstvu dopravy, ktorí udeľujú licenciu na autobusové linky. Pokiaľ zastavovanie nespôsobí komplikácie pre cestujúcich ani vodičov MHD, DPB sa snaží byť ústretový.

Spoločnosť, ktorá zabezpečuje prímestskú dopravu v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), už dlhšie využíva viaceré zastávky nachádzajúce sa v meste, niektoré aj združené s MHD. Či ich bude využívať viac, v súčasnosti ešte jasné nie je, keďže doposiaľ neboli započaté rokovania na túto tému. Zámer presmerovať niektoré linky prímestskej dopravy na iné zastávky v rámci Bratislavy bol iba načrtnutý popri viacerých iných témach v rámci pravidelných stretnutí za účasti mesta, DPB, BSK a Bratislavskej integrovanej dopravy, pričom iniciátorom nie je DPB. Všetko je preto zatiaľ v rovine úvah. Je dôležité, aby prípadné zmeny, na ktorých sa dohodne Bratislavský samosprávny kraj, regionálny dopravca a developer, boli v prospech cestujúcich".

Z našich pozorovaní ešte dodajme, že v prípade zastávky Autobusová stanica sa pred zastávkou nachádza svetelne riadený priechod pre chodcov a v prípade, ak na zastávke zastaví jeden prímestský autobus a jedno vozidlo MHD, ďalší autobus/trolejbus už musí zastaviť pred priechodom. Nezriedka sa preto stane, že počas čakania na uvoľnenie zastávky dostane vozidlo na semafore červenú, čím sa zdržanie ešte zvýši a cestujúci nemusia stihnúť prestup na iný spoj, ktorý by inak stihli.

Prímestská doprava funguje podľa BSK podľa stanovených štandardov

Nástup nového regionálneho dopravcu v Bratislavskom kraji v novembri 2021 nevyšiel podľa predstáv a cestujúci sa niekoľko mesiacov stretávali s nevypravenými spojmi a inými nedostatkami v prímestskej doprave. Za nevypravovanie spojov vtedy BSK udelil dopravcovi pokutu, za ktorú následne kraj poskytol cestujúcim dva mesiace bezplatnej dopravy regionálnymi autobusmi. Ako je na tom prímestská autobusová doprava v súčasnosti?

Úroveň kvality dopravy v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji by malo zabezpečovať dodržiavanie Technických a prevádzkových štandardov IDS BK. Tieto určujú úroveň vybavenia zastávok, vozidiel, vozidlového informačného systému, štandardy predaja a kontroly cestovných lístkov a tiež štandardy dopravných výkonov, teda napr. dodržiavanie cestovného poriadku, dodržiavanie garantovaných nadväzností, zastavovanie/nezastavovanie na zastávkach, skoršie či oneskorené odchody zo zastávok. Za ich nedodržiavanie môže župa udeliť dopravcovi pokuty podľa stanoveného sadzobníka. V prípade drobnejších porušení štandardov sa stanoví termín na nápravu s opätovnou kontrolou. Kontrolu dodržiavania štandardov zabezpečuje koordinátor integrovanej dopravy, spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava.

Či boli v roku 2022 zistené zásadnejšie porušenia Technicko-prevádzkových štandardov zo strany dopravcu Arriva Mobility Solutions a či kraj udelil dopravcovi pokuty za prípadné porušenia štandardov sme sa opäť opýtali hovorkyne BSK.

Porušenia Technicko-prevádzkových štandardov IDS BK, ktoré by mohli byť pokutované zistené neboli. V zmysle zmluvy bol dopravca pokutovaný za nevypravené spoje v začiatkoch prevádzky (november a december 2021) až do dňa, kedy bolo vypravených nad 95 % plánovaných spojov. BSK takisto začal správne konania vo veci udelenia pokút v zmysle zákona o cestnej doprave za nevypravené spoje aj v ďalšom období (2022)," uviedla Lucia Forman.

Ako sa však uvádza v sadzobníku pokút, sankcie za neplnenie štandardov dopravných výkonov by sa mali ukladať až za kontroly, ktoré budú vykonávané po roku 2022. Nedá sa preto vylúčiť, že sa takéto porušenia štandardov mohli v priebehu roka 2022 vyskytnúť.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: gejza #19:
Ty, ako makroekonóm (aspoň to si o sebe v minulosti na Trende tvrdil), si dôkaz, že táto "veda" je na úrovni astrológie. Sleduješ tu nejaký trvalý pobyt a pritom ti to nič nepovie o reálnom dopyte.
Reakcia na: shaggy #18:
Chlapče, ak si raz nájdem čas, vysvetlím Ti základné makroekonomické väzby a od nich odvodené elementárne princípy fungovania sveta, ktorý Ťa obklopuje. Snáď to pomôže ozrejmiť dôvody našich evidentných názorových rozporov. Prajem Ti veľa úspechov v Tvojom živote.
Reakcia na: gejza #17:
Nechápem, že ty stále túžiš po nejakej autobusovej stanici. Veď väčšina tých ľudí, ktorí využívajú AS, nemajú v jej okolí trvalý pobyt. A každý predsa vie, že trvalý pobyt v okolí zástavky je jediný relevantný argument.
Takže cca 2 milióny išli nejakému zbytočnému nákupnému centru za to, že im tam busy nasilu vozili "zákazníkov" ?

Radšej tie zdroje mohli využiť zmysluplne - napríklad vybudovať to, čo v Bratislave chýba - hoci len provizórnu autobusovú stanicu.

Dúfam, že čoskoro prestane neproduktívny návoz ľudí do garáže nákupného centra, spoje sa pekne odstavia na vstupoch do Mesta a využije sa synergia PAD+MHD.
Reakcia na: not.my.god #10:
ChatDŽD: Na to, že neriešiš a máš u prdele a smeješ sa, si vygeneroval celkom solídne dlhý príspevok.
Reakcia na: Arrivaderci #14:
"bude vacsi tlak na kvalitu lebo konkurencia" - Nebude, pretože dopravcovia v doprave vo verejnom záujme nežijú z toho že majú cestujúcich, ale z toho že si ich objednávateľ platí. Dopravca vždy bude mať záujem na tom poskytovať najlacnejšiu službu ktorá splní podmienky objednávateľa. Preto je potrebné aby si objednávateľ veľmi presne nastavil akú službu požaduje (to BSK spravil) a následne požadoval plnenie zmluvných podmienok (na to už BSK zabudol).

"lahsie vynutis dodrziavanie pravidiel" - Keby bol záujem to vynucovať, dá sa to aj s jedným dopravcom. Arriva má zloženú slušnú bankovú záruku v súvislosti s touto zakázkou, takže to nie je tak, že sa postavia na hlavu a odídu. Zároveň je to dosť silná skupina na to aby to utiahla - tak ako v niektorých iných prevádzkach kde nemajú impotentného objednávateľa a Arriva podmienky plní - síce na spodnej hranici a šetrí kde sa dá, ale to nutné minimum aby neboli pokuty plní.

Necháp ma zle, som za to aby regiobusy boli rozdelené do viac zakázok, ale nemyslím si že to je tu alfa a omega problému.

Tiež treba dodať že rozdelenie zakázky do viac balíkov neznamená že budeš mať viac dopravcov, stále môže všetko vyhrať jeden.
Reakcia na: not.my.god #10:
Preto som aj tvrdil a aj budem tvrdit, ze najblizsiu zmluvu treba rozkuskovat po "regionoch" Zahorie, Pezinsko a Senecko + Bratislava pre DPB (alebo ina firma).

Ponukne to moznost sutazit aj mensim firmam, bude vacsi tlak na kvalitu lebo konkurencia, lahsie vynutis dodrziavanie pravidiel (lebo neochromis cely kraj ak niekoho vypokutujes do neba) a hlavne ked to niekto bude sr*t tak ako Arriva, tak ich lahko vyhodis, docasne nahradis niekym inym a vysutazis novu firmu pre dany region.
Reakcia na: not.my.god #10:
"pričom ak mu to meškanie padlo zrovna na 15min prestávku zo zákona, tak dík pekne" - Toto je zrovna vec kde by Arriva bez obáv mohla postupovať vzorovo. Ak sa voz zdrží kvôli meškaniu, vodič čerpá prestávku a preto mešká na ďalšom spoji, nie je to pokutovateľné, lebo také meškanie nie je z viny dopravcu. Čiže Arriva by kľudne mohla dať pokyn vodičom aby v takomto prípade proste prestávku vyčerpali a spoj vykonali s meškaním. Nič im za to nehrozí a BIDku by tým možno dokopali k tomu aby niečo spravia s tými nemožnými chronometrážami.

"na Arrivu sa nevzťahuje ani zákonník práce a legislatívny rámec o minimálnom odpočinku medzi posledným spojom na smene a prvým na nasledujúcej smene" - Vzťahuje a obehy sú nakreslené technicky legálne. Problém je že slovenský zákonik práce umožňuje celkom slušné zverstvá...

"Jedna vec, ktorá mi však nedá sú prejazdy vozidiel medzi linkami BA - MA/SC/PK s pokračovaním ďalej "za humná". Prenáša sa tak meškanie zbytočne aj medzi linkami." - Na toto poukazujem od novembra 2021. Síce máme pekné CP kde teoreticky môžeš ísť vlakom do Malaciek a odtiaľ prípojným autobusom, takže cestuješ bez zápch. Ale v praxi ten bus ide aj tak z Bratislavy, takže mešká 20-40 minút (od covidu je to našťastie skôr tá dolná hranica) a síce si vlakom zápchu obehol, ale beztak čakáš na autobus ktorý v nej uviazol. O tom že prípadné prestupy od toho autobusu ďalej v regióne sa ti totálne rozbijú ani nehovoriac. Ale slovami BIDky, "ľudia preferujú (požadujú) priame autobusy". Čo tam po tom že sú dáta z celej Európy ktoré dokazujú že rýchle a spoľahlivé spojenie, aj keď s prestupom, vedie k viac cestujúcim.
Reakcia na: not.my.god #11:
Daj nám príklad nejakej úžasnej štátom prevádzkovanej AS.
Dúfam, že teraz aspoň zopár dopravákov a fanúšikov docení význam toho, že strategické dopravné stavby ako sú stanice v tomto prípade by mali vlastniť štátne inštitúcie. V prípade autobusovej stanice by mali byť (podľa mňa) akcionármi mesto a VÚC aby sa nestalo, že sa bude majiteľ autobusovej stanice správať ako výpalník pri stanovovaní výšky poplatku za vjazd a výjazd zo stanice.
Reakcia na: 810zssk #1:
BIDka a aj Arriva vytrvale serú na to, že v CP majú nereálne jazdné doby že vodiči v cieľovej zastávke na trase BA - PK - ďalej a BA - SC - ďalej meškajú aj 10-20 minút. Potom meškajú aj na obratovom spoji a vodič reálne nemá ani prestávku medzi spojmi, pričom ak mu to meškanie padlo zrovna na 15min prestávku zo zákona, tak dík pekne. Nehovoriac o tom, že na Arrivu sa nevzťahuje ani zákonník práce a legislatívny rámec o minimálnom odpočinku medzi posledným spojom na smene a prvým na nasledujúcej smene. Vodič skončí o 23:30 až 0:30, na ubytovanie sa dostane za 10-15 minút, sprcha a v posteli je tak o 0:00 až 1:00 a ráno ho už čaká výkon na prvom spoji v čase 4:00 až 5:30, čiže tak minimálne pol hodina pred prvým spojom budíček. Koľko reálne vodič pri najlepšom naspí ak končí 23:30 a začína 5:30 +30min po šichte a 30 min pred šichtou, tak spí tak 5h a aj to nie vždy.

Inak to generovanie náhodnej nácestnej zastávky namiesto cieľovej som si všimol a nechápem ozaj, prečo to tak je. Ale ako solídny mrdník. Ja sa už len smejem, neriešim, mám u prdele. Načo si robiť nervy, keď nie som za to platený a tí čo by si mali nervy robiť, tak to obchádzajú so stoickým pokojom?

Jedna vec, ktorá mi však nedá sú prejazdy vozidiel medzi linkami BA - MA/SC/PK s pokračovaním ďalej "za humná". Prenáša sa tak meškanie zbytočne aj medzi linkami. Nechápem ani tomu, že prečo BIDka nerobí v prípade obcí za Sencom a Pezinok to, že primárne by navážali ľudí do SC, PK a Šenkvíc k vlaku a tam aby mali rezervu meškanie vyrovnať. Chcelo by to zvlášť linky BA-PK a BA-SC bez pokračovania ďalej aby netrpeli ostatné úseky za týmito okresnými mestami. Ak denne niekomu mešká 10-20 min ráno aj poobede autobus, tak ten je v SC a PK nepoužieľný na prestup z/do vlaku ale je človek nútený na ten bus sadnúť už v BA aby mal istotu, že ho tam chytí a nie aby tvrdol na termináli v PK alebo SC ďalších 10-20 minút v neistote, či to vôbec príde.
Reakcia na: Jak44 #7:
Žiadne zlepšenie - naďalej veselo jazdia vozidlá s nefunkčným predným transparentom, alebo úplne vypnutým infosystémom, a vnútorný displej naďalej ukazuje ako konečnú vždy nejakú predposlednú nácestnú zastávku.
Reakcia na: Jak44 #7:
Ja som raz zažil takéto panie na ASMN kontrolovať cestovné lístky cestujúcich pri výstupe z autobusu. Ale podľa mňa nemali čítačku PCL, tak neviem presne, čo kontrolovali resp. čo (by) sa stalo, pokiaľ niekto lístok nemal.
Reakcia na: Joyki #6:
Tá objednávka evidentne (minimálne podľa vyjadrení BSK) trvá ďalej. Občas na Nivách na výstupnej zastávke vidno dve staršie panie s vysačkami okolo krku, ale tie vyzerajú skôr ako kontrola Arrivy. Ale čo môžu oni kontrolovať, keď im je všetko jedno, to veru netuším...

A propo panely. Niekedy v dávnej minulosti som tu zachytil vyjadrenie človeka z BID, že panely budú robiť oni, lebo je to lepšie (presný dôvod si už nepamätám). Kedy naposledy ste zachytili nejakú zmenu k lepšiemu?
Reakcia na: Dezerter #4:
Evidentne je to politická objednávka od začiatku prevádzky, aby BID nerobila razie, a keďže sa nikto neozval, že už sa môže (dodržiavať zmluvu), tak sa nerobí nič ani naďalej.
Reakcia na: 810zssk #1:
Ako je to smutne, ked mi chyba Slovak Lines. Myslel som, ze Arriva ich nepodlezie ale...

Kedysi som jazdil tak 2-3x do mesiaca PAD, po "zabehnuti" Arrivy sa frekvencia znizila na 0, hlavne vdaka (ne)kvalite vodicov a z mojho pohladu znizenia komfortu (menej miesta na moje kolena).
Reakcia na: 810zssk #1:
Sranda je, že tieto štandardy Arriva aj BID sľúbili napraviť do 1.5.2022 ale doetraz pre to nespravili vôbec nič. Napríklad také prestupy ukazuje úplne katastrofálne a občas sa tam nájdu aj nezmysli
Reakcia na: birch #2:
Súhlasím, povrchové výstupišťa by boli cesta, predpokladám že celá tá cesta je v majetku HMB.

Čo sa prípadnej úpravy poplatkov týka, verím že nie sú až tak sprostí. Už strata časti regiospojov by im mohla byť dobrou výstrahou že ak budú tlačiť na pílu, sekne sa to úplne.
Ak by BSK mohol ušetriť 4% dotácie na PAD len tým, že autobusy PAD budú na výstup zastavovať na povrchu namiesto v podzemí (a na nástup tak ako doteraz), tak by bolo možné dve výstupištia vytvoriť na Ml. Nivách v smere von z mesta pred zastávkou MHD (v priestore medzi výjazdom z garáží Twin City Tower a nástupišťom MHD) alebo pred križovatkou s Košickou a niečo by sa možno dalo vytvoriť aj na Svätoplukovej v pravom pruhu.

Problémom ale je, že Slovak Lines by si mohli potom začať účtovať za nástup dvojnásobok z dôvodu, že sú to oprávnené náklady za prevádzku AS, ktoré sa zrušením vystupovania neznížili. To isté sa môže stať, ak sa počet spojov preriedi... 😕

Celkovo je prevádzka niektorých slovenských autobusových staníc pre ich majiteľov zlatou baňou.
"Porušenia Technicko-prevádzkových štandardov IDS BK, ktoré by mohli byť pokutované zistené neboli."
😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁
Je po voľbách, zvyknite si. Nebudeme snáď pracovať, alebo nebodaj požadovať dodávanie služby ktorú z verejných peňazí platíme. Garantujem že za jeden deň kontrol Arriva busov by som si na pokutách zarobil na svoj plat aj štyri krát. Jazdím tým občas a skoro vždy je niečo zle. Hlásenie nepočuť vo väčšine autobusov, nehovoriac o tom že ani vnútorný ani vonkajší infosystém nezodpovedá zadaniu. O spôsobe tarifného vybavenia cestujúcich ani nehovoriac. Polovica autobusov vnútri nezobrazuje cieľovú zastávku (do daného poľa generuje náhodnú nácestnú). Toto všetko je na vysoké sankcie keby v BID pohli zadkom a kontrolovali to (ale chudák dopravca mal len rok a pol na to aby nastavil informačný systém, majme s ním súcit).

Inak v článku ma pobavilo aj označenie bystrického Terminálu Vlak Bus Shopping za "modernú autobusovú stanicu" a "veľké nákupné centrum".