Mesto sa dohodlo s investorom na projektovej príprave električkovej trate do lokality Bory

Začína sa projektovanie predĺženia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály.

Hlavné mesto SR Bratislava a spoločnosť Bory, a. s., uzatvorili zmluvu o spolupráci pri projektovej príprave predĺženia električkovej trate z Dúbravky do lokality Bory. Na základe tejto zmluvy spoločnosť Bory pre hlavné mesto na vlastné náklady vypracuje dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ), dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) a v prípade potreby zabezpečí posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie (EIA). Investor bude tiež zastupovať mesto v potrebných konaniach, ktorých cieľom bude vydanie územného rozhodnutia pre túto električkovú trať. Investor by mal zabezpečiť vypracovanie podkladov pre EIA a DÚR do 9 mesiacov, následne vypracovať DSZ do 3 mesiacov od dodania DÚR a zabezpečiť vydanie EIA (ak sa bude vyžadovať) do 6 mesiacov od dodania DÚR. Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod budúcou traťou bude zabezpečovať mesto.

Projektová príprava električkovej trate bude realizovaná na základe technického zadania vychádzajúceho zo štúdie predĺženia električkovej trate do lokality Bory z roku 2020 a požiadaviek hlavného mesta. V štúdii sa vyhodnocovali tri alternatívy vedenia električkovej trate. V štúdiou preferovanom variante vychádza električková trať zo súčasného obratiska Dúbravka, Pri kríži do stredového pásu Saratovskej ulice, následne za križovatkou s ul. Pri Hrubej lúke prekrižuje cestu a prechádza do východného zeleného pásu pozdĺž Saratovskej ulice, kde prechádza okolo budovy Mestskej polície a hasičskej stanice až k železničnej trati, pod ktorou bude vybudovaný podjazd. Po mimoúrovňovom križovaní so železničnou traťou bude trať pokračovať úrovňovým križovaním cesty II/505 a bude pokračovať popri OC Bory a Nemocnici Bory k obytnému súboru Bory Prvé domy (ul. Hany Ponickej), kde bude prvá etapa ukončená dvojkoľajným slučkovým obratiskom (pre otáčanie jednosmerných električiek). Presné riešenie obratiska bude predmetom návrhu v DÚR. V budúcnosti by mala trať pokračovať od obratiska ďalej k plánovanej vozovni Bory.

Plánovaná trasa električkovej trate do lokality Bory (zdroj: Technické zadanie, Hlavné mesto SR Bratislava):

Na novej trati sú plánované štyri električkové zastávky:

 • Dúbravčice - situovaná na Saratovskej ulici, buď v stredovom páse, alebo v zelenom páse, podľa priestorových možností.
 • Stanica Bory - v podjazde pod železničnou traťou pri budúcej železničnej zastávke. Zastávka bude slúžiť ako prestupný uzol na vlakové a autobusové linky. Uvažovaná je výstavba bezbariérového prepojovacieho objektu medzi jednotlivými zastávkami s nadchodom, resp. podchodom.
 • Nemocnica Bory - situovaná medzi OC Bory a Nemocnicou Bory. Poloha optimalizovaná s autobusovou zastávkou pred nemocnicou.
 • Hany Ponickej - konečná zastávka, situovaná pri obytnom súbore na ul. Hany Ponickej.

Na zastávkach sú požadované dostatočne dlhé prístrešky (aspoň 12 m) s vegetačnými strechami, multifunkčným panelom a informačnou tabuľou.

Samotná električková trať dĺžky 1800 m dvojkoľajne má byť riešená ako pevná jazdná dráha s betónovým, resp. vegetačným (rozchodníkovým) krytom. Požadovaná návrhová rýchlosť bude 65 km/h. Na trati by malo byť 6 úrovňových križovaní s cestnými komunikáciami (obratisko autobusov Pri kríži, Saratovská ul., Agátová ul., cesta II/505, ul. Vladimíra Kadlečíka, ul. Ivana Jukla). Priecestia budú zabezpečené svetelnou signalizáciou s absolútnou preferenciou električkovej dopravy (okrem výjazdu hasičskej techniky).

Napojenie električkovej trate na existujúcu trať si bude vyžadovať úpravu obratiska Pri kríži, ktoré zostane zachované pre otáčanie električiek v smere z centra mesta. Požadované je maximálne využitie existujúceho koľajiska v obratisku. Úpravy obratiska majú zahŕňať odstránenie tretej vonkajšej koľaje a zrušenie slepej odstavnej koľaje. Nová trať má byť napojená zo súčasného vjazdu do obratiska (stredná a vonkajšia koľaj) novými výhybkami. Požadované sú rýchloprejazdné výhybky, ktoré budú umožňovať prejazd električiek aspoň rýchlosťou 30 km/h. Križovatka Saratovská-Pri kríži-Dúbravčická by mala byť zabezpečená svetelnou signalizáciou. Obratisko autobusov bude zachované, pričom sa uvažuje s výstavbou 9 miest pre odstavenie autobusov.

Plánované úpravy obratiska Pri kríži (zdroj: Technické zadanie, Hlavné mesto SR Bratislava):

Napájanie trate elektrickou energiou sa uvažuje z existujúcej meniarne Dúbravka, ktorá bude zodpovedne technologicky doplnená. Trať by mala byť rozdelená na tri samostatné napájané úseky.

Základné parametre novej trate:

 • dĺžka: 1800 m dvojkoľajne
 • rozchod: 1000 mm
 • počet zastávok: 4
 • dĺžka nástupíšť: 53 m
 • počet výhybiek: 6 (4 obratisko Pri kríži, 2 obratisko Bory) + 1 koľajová križovatka, automatické stavanie vlakovej cesty
 • návrhová rýchlosť: 65 km/h (30 km/h v podjazde pod žel. traťou, 40 km/h v križovaní s II/505)
 • maximálny sklon trate: 70 ‰, v priestore zastávok 50 ‰

Premávka na novej trati sa predbežne uvažuje predĺžením každého druhého spoja linky 4 z Dúbravky po Bory.

Technické zadanie novej trate môže byť ešte upravené podľa požiadaviek, ktoré sa v priebehu prípravy projektu môžu objaviť.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: keks #188:
Ja sa netvárim, že dopravní inžinieri (napokon sám som jeden z "nich" v pozícii, kde posudzujem výtvory ostatných a vidím že každý má svoj prístup k problematike, ktorý nie vždy je v súlade s legislatívou, či inými dokumentami a požiadavkami) ich dokážu dokonale riešiť, ale nie vždy je to len o dopravných inžinieroch (ako autoroch signálneho plánu) ale aj o viacerých inštitúciách, ktoré do toho nejakým spôsobom môžu zasahovať (napr. KDI). 🙂

(P. S.: A niekedy môžeš mať najlepší signálny plán na svete, ale, keď sa dobre nenaprojektuje / nezrealizuje CSS, tak... https://www.facebook.com/Bratislava.sk/posts/pfbid02N9juAN73D4zemsLgSd3QRALkaT4SWRFdvjD1Dj5ThZZdWHpRtSnM31yV3Et3HdHSl )
Reakcia na: Dispecer #183:
To je práve to! Zadefinovaním správnych pravidiel dokážeš vytvoriť program, ktorý dokáže riadiť (takmer) akúkoľvek križovatku bez ohľadu na nejaké lokálne problémy.
Inými slovami správne nadefinuješ preferenciu (1. električka, 2. cestná MHD, 3. zvyšok), potom všetky kombinácie smerov, ktoré teoreticky môžu / nesmú ísť spolu a maximálny čas čakania pre nepreferované vozidlo / priechod (aby sa nestalo že auto čaká 10 minút lebo je jediné v križovatke vo svojom smere).
Potom buď použiješ model nejakej "základnej križovatky" aby si natrénoval model na všetky sitácie alebo ešte lepšie, budeš napr mesiac sledovať koľko áut príde na križovatku a odkial. Necháš natrénovať model - tj program si sám vytvori pravidlá podľa toho koľko vozidiel čaká v ktorom smere a môže začať riadiť križovatku.
Takýto riadiaci systém by v každej situácii reagoval na aktuálny stav na križovatke (vyhli by sme sa napr. nočnému státiu na semafore aby sme dali voľno prázdnej ceste). Navyše by takýto model vedel nájsť aj možnosti ako v nejakých špecifických prípadoch nechal voľno dvom smerom, ktoré by bežne nikto neuvažoval dať dokopy.
A áno, okrajové podmienky sú dôležité, ale prosím, netvárme sa, akoby ich dnes dopravní inžinieri nejako dokonalo riešili.
Reakcia na: Viko #173:
A zvezú sa na tom autobusy, hlavne 70ka.
Tam je to smerom k Mostu SNP úplne super: Na križovatke s Bezručovou/Pribinovou padne červená. Čakáš random dobu kým prejde električka o križovatku ďalej. Alebo ani žiadna električka nejde. Možno dostaneš zelenú - ale možno nie a ešte si počkáš, kým... neviem čo vlastne. Hneď za prvým semaforom je zastávka, kde sa bus trochu zdrží, a kým sa rozbehne padne červená na druhom semafore (Šafko), lebo niekde na obzore sa zjavila električka. Alebo sa ani nezjavila, ale.. tak.. proste je čevená. Väčšinou počkáš pol minúty-minútu kým električka prejde, a potom... ale-ale! Ďalekohľadom vidno blížiacu sa ďalšiu električku, tak ešte necháme tú červenú na ďalšiu minútu. A niekedy sa zjaví aj električka z tretieho smeru. A niekdy smer Most -> Nivy dostane zelenú, ale opačný smer len tak pre srandu nie, aj keď nejde električka. A keď sa bus dostane cez túto križovatku tak ho po Most SNP čakajú ešte tri semafory kde to môže byť celkom random.

Po rokoch som si odvykol od tejto trasy, a radšej idem pomalšiou, ale spolahlivou. Lebo tie prestupy smer Petržalka pod mostom boli lotéria, a to boli hneď z rána vždy veľké stresy 🙂

Aby bolo jasné: Som za preferenciu, ale mali by tam byť zahrnuté aj busy.
A to Šafko je proste najdebilnejšie riadená križovatka na svete 🙂
Reakcia na: si #184:
A tam sa obvykle skrýva ten povestný "diabol v detailoch". 😉
Inak dnešná situácia pri NBS pekne naznačuje čo sa bude diať v Petržalke pri intervale električiek 2 min. až 2,5 min. v špičkách na hlavných križovatkách , ktoré v rámci šetrenia budú úrovňové pokiaľ tam bude plná preferencia.
Reakcia na: Dispecer #183:
to je uz viac-menej len o nadefinovani "okrajovych podmienok"
Reakcia na: keks #180:
Dobré vedieť, že niečo také sa učí aj na IT... Len by ma zaujímalo, nakoľko je také zadanie blízke realite - lebo viem si predstaviť, že sa na tom dajú učiť niektoré IT veci, ale neviem si predstaviť, že by sa to na IT učilo až do takej hĺbky, ako si občas realita vyžaduje a na základe čoho by som si dovolil tvrdiť, že taký človek dokáže zodpovedne vyriešiť reálnu križovatku a jej signálny plán so všetkými lokálnymi nuansami, ktoré v ňom musia byť zohľadnené.
Reakcia na: david1 #181:
riverparku sa praveze s oblukom radsej vyhnem 🙂 (ale ano, ono to je dane tym kde mas konce danej cesty, u mna su v tejto lokalite obvykle pekny kusok severnejsie od nabrezia, takze nejaka zasadna nadchadzka to pre mna nie je....
(proste len vaha dvoch dlzkovo cca podobnych ciest sa vdaka zmene na tej sirsej zmenila v mojom pripade v prospech tej uzsej nachadzajucej sa medzi domami)
Reakcia na: si #179:
To do oblasti River parku asi zbytočná obchádzka..
Reakcia na: Dispecer #175:
Pretože ja sám som mal riešenie riadenia semaforov na križovatke ako súčasť zadania rovno na dvoch predmetoch v rámci IT školy. A určenie počtu čakajúcich vozidiel na križovatke na treťom.

A možno aj preto, že riadenie od dopravných inžinierov je to, čo tu máme doteraz a zas až tak dobre to nefunguje.
Reakcia na: Viko #173:
nuz zrovna zmieney usek mi sympaticky po naskladani toho mnozstva krabic a s nimi suvisiacich krizovatiek nie je a vcelku uspesne ma odtial vystrkali (zvyknem sa mu podla moznosti vyhybat), akurat ze nie na D1 ale na mudronovu+palisady.... 😛
Reakcia na: Viko #173:
To určite nie. Jedine vzniká zbytočne viac exhalátov. Stoja tam aj busy.
Skôr už nikoho nenapadá to zosynchronizovať.
Zastaviť to na prvom a potom už pustiť to naraz cez všetky by bolo veľmi zložité .
Reakcia na: keks #161:
Ak študent bude riešiť nejakú úlohu inteligentného riadenia križovatky, tak stále je vlastníkom autorských práv. Nejak som nepochopil, prečo by mal niekomu svoj produkt odovzdať "relatívne zadarmo". 🙂
Reakcia na: david1 #171:
Čiste teoreticky aj prakticky, keď máš v meste 5,5 svetelnej križovatky, tak nie je problém vytvoriť zelenú vlnu. Ale na matici s dynamickým riadením nevytvorí zelenú vlnu ani Sheldon Cooper.
Reakcia na: keks #161:
Mňa by zaujímalo, prečo si ľudia myslia, že riadenie križovatky je v dnešnej dobe technický problém (IT/elektrotechnika) a nie organizačný (dopravné inžinierstvo). 😉
Reakcia na: si #169:
Akože proti teórii nič nemám, ale napríklad Mýtna aj nadväzujúci úsek Námestím slobody býva zapchatý, preferencia-nepreferencia. Preto sa mi zdalo vhodné uľahčiť to aspoň pre vedľajšie smery, ak ten hlavný je tak či tak zabitý.
Reakcia na: david1 #171:
Zrovna na nábreží to môže byť aj cielené postrkovanie vodičov k tomu, aby netranzitovali cez mesto ale po D1 😀
Reakcia na: zakaznik #170:
Pri NBS je to ako kedy.. Niekedy zase od Blumentálu čakáš a čakáš.. a púšťa autá od ministerstva.
Reakcia na: si #169:
Posledný zostatok zelenej vlny funguje v Rači na 60km/h rýchlosť. Nové pred Kauflandom a Technomarkete si už žijú svoj život.
Naopak červená vlna vznikla na nábreží.. Ak máš "štastie" tak zastavíš na každom jednom pred Zuckermandlom a pri tuneli..
Reakcia na: si #165:
Bočné odbočenie vpravo (trebárs z Dlhých Dielov) môže dostať zelenú aj keď električka ide priamo. Tak isto môže dostať priamy smer zelenú.

Napríklad pri nbs bola pri "preferencii" električky zelená od Blumentalu smerom na Hodžovo. Pre električky ostal signal volno aj dlhšie, ak išli z oboch smerov. Ale smer od ministerstva financií nedostal ani za boha zelenú rovno, ale bol vynechaný z cyklu, lebo by to bolo bárs zložité, ak by sa zmenili farby pre autá v čase voľná na trati električky.