Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK

Komplexný prehľad možností zakúpenia cestovných nových lístkov, ako aj spôsobu ich použitia.

V tomto článku prinášame komplexný prehľad možností zakúpenia cestovných lístkov Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, ako aj spôsobu ich použitia.

Cestovné lístky na jednu cestu

Predpredaj

Papierové cestovné lístky IDS BK na jednu cestu je možné zakúpiť v predpredaji:

 • na predajných miestach Dopravného podniku Bratislava (len lístky na 2 až 6 zón)
 • na predajných miestach Železničnej spoločnosti Slovensko (celý sortiment cestovných lístkov)
 • na predajných miestach Slovak Lines (celý sortiment cestovných lístkov)
 • v sieti províznych partnerov, napr. novinové stánky, turistické informačné strediská a podobne (vybrané druhy cestovných lístkov)
 • v žltých automatoch Dopravného podniku Bratislava (len lístky na 2 až 6 zón)
 • v červených multifunkčných automatoch Dopravného podniku Bratislava na letisku, na vybraných zastávkach a vo vybraných obchodných reťazcoch, ktorých zoznam nájdete tu (celý sortiment cestovných lístkov)
Cestovné lístky zakúpené v predpredaji platia od momentu a miesta označenia. Môžete si ich teda zakúpiť aj dlhšiu dobu pred cestou. Takéto lístky môžu byť vydané v dvoch variantoch: 

Lístok na počet zón: Pri kúpe na všetkých predajných miestach máte možnosť zakúpiť si lístok podľa počtu zón a časovej platnosti. Na lístku v takom prípade bude uvedený počet zón a časová platnosť lístka. 

Lístok na konkrétnu trasu: V prípade kúpy lístka na predajných miestach Železničnej spoločnosti Slovensko a Slovak Lines máte okrem toho tiež možnosť zakúpiť si lístok na konkrétnu trasu (napr. zo zóny 100 do zóny 255), pričom na základe požiadavky cestujúceho bude zvolený správny typ lístka. V takomto prípade budú na lístku uvedené konkrétne zóny, pre ktoré lístok platí, a tiež časová platnosť lístka. Výhodou takéhoto riešenia je, že cestujúci nemusí sám zisťovať, cez aké zóny prechádza, ale systém mu trasu vypočíta sám. Ak existuje viacero logických variantov cesty, obsluha ich zákazníkovi ponúkne na výber.

Predaj vo vozidlách MHD

Vo vozidlách bratislavskej MHD je možné zakúpiť si elektronický cestovný lístok s dobou platnosti od 30 minút do 72 hodín prostredníctvom elektronickej peňaženky. Elektronický cestovný lístok je o 10 % lacnejší oproti papierovému lístku. Tieto lístky platia od momentu zakúpenia, nie je možné zakúpiť si ich do zásoby. Podrobnosti o možnostiach zakúpenia a cenách elektronických lístkov sú uvedené v samostatnom článku.

Poznámka: Vo vozidlách MHD sa dá zakúpiť aj cestovný lístok na jednu cestu prostredníctvom platobnej karty, takýto lístok však platí len v bratislavskej MHD a nie je s ním možné prestúpiť na regionálny autobus ani vlak a to ani v rámci cesty po Bratislave.

Predaj vo vozidlách prímestskej dopravy

Pri použití prímestskej dopravy je možné tiež zakúpenie cestovného lístka na jednu cestu priamo vo vozidle. Takéto lístky platia od momentu predaja - vo vozidlách teda nie je možné nakupovať lístky "do zásoby".

Vo vlakoch je možná kúpa cestovného lístka od sprievodcu v hotovosti. Podľa požiadavky cestujúceho je možné vydať lístok na počet zón, aj na konkrétnu trasu (viď vyššie). Na vybraných železničných staniciach a zastávkach je možné zakúpiť si elektronický cestovný lístok v označovači cestovných lístkov prostredníctvom elektronickej peňaženky. 

Ak cestujúci nastúpi v stanici, kde sa pokladňa železníc nenachádza alebo je zatvorená, predaj vo vlaku je bez prirážky. Pri nástupe v ostatných staniciach sa účtuje prirážka 1,50 € (ZSSK). Ak si však cestujúci chce kúpiť lístok vo vlaku, je povinný za týmto účelom vyhľadať sprievodcu bezodkladne po nástupe. V opačnom prípade mu môže byť udelená vyššia prirážka podľa prepravného poriadku železníc.

V prímestských autobusoch Slovak Lines je možná kúpa lístka od vodiča bez prirážky. Platba je možná v hotovosti, alebo elektronickou peňaženkou (pri kúpe elektronickou peňaženkou sa poskytuje zľava 10 % z ceny lístka). Ak cestujúci cestuje bez prestupu, vodičovi stačí oznámiť výstupnú zastávku a systém sám vyberie vhodný lístok. Ak prestupuje, vodičovi je nutné oznámiť cieľovú zónu a taktiež miesto, kde prestupuje zo spoja, v ktorom si lístok kupujete.

Pri kúpe lístka v prímestskom autobuse je možný iba predaj na konkrétnu trasu (do konkrétnej zóny - vid vyššie). Z uvedeného dôvodu nie je v niektorých ojedinelých prípadoch možné zakúpenie lístka v prímestskom autobuse. Ide napr. o situácie, kedy cestujúci ide netypickou (zachádzkovou) trasou alebo požaduje dlhšiu platnosť lístka než prislúcha k lístku na počet zón, cez ktoré cestuje (napr. chce prerušiť cestu alebo dlhšie cestovať inými spojmi vo východiskovej/cieľovej zóne). V takomto prípade je potrebné použiť lístok z predpredaja alebo rozdeliť cestu na viac lístkov.

Predaj cez mobilnú aplikáciu IDS BK

Mobilná aplikácia IDS BK (dostupná pre smartfóny s OS Android a iOS) umožňuje zakúpenie celého sortimentu jednorazových a denných elektronických cestovných lístkov, ktoré sú o 10 % lacnejšie ako papierové lístky. Platba za lístky v aplikácii je možná buď platobnou kartou, alebo zakúpeným kreditom. Do vozidla je možné nastúpiť len s už zakúpeným a platným cestovným lístkom. Platnosť lístka zakúpeného v aplikácii začína po 30 sekundách od jeho kúpy.

Použitie v MHD

Na začiatku cesty si papierový cestovný lístok z predpredaja označte vsunutím lístka do označovača (nachádza sa takmer pri každých dverách) na asi jednu sekundu. Cestovný lístok sa označí automaticky - od tohto momentu začína plynúť jeho platnosť. Pri prestupe si už lístok znova neoznačujte, a to ani pokiaľ prestupujete medzi prostriedkami rôznych dopravcov (napr. z MHD na vlak).

Na vyžiadanie cestovný lístok predložte na kontrolu zamestnancovi dopravcu (revízor, vodič a pod.).

Použitie vo vlaku Železničnej spoločnosti Slovensko

Na začiatku cesty si papierový cestovný lístok z predpredaja označte vsunutím lístka do označovača, ktorý sa nachádza na nástupišti (pre niektoré stanice platia výnimky uvedené nižšie). Označenie prebieha podobne ako v MHD: cestovný lístok vložte do štrbiny na asi jednu sekundu a na lístok sa automaticky vytlačia potrebné údaje. Od tohto momentu začína plynúť platnosť lístka. V prípade nefunkčnosti označovača bezodkladne po nástupe kontaktujte personál vlaku, ktorý vám lístok označí manuálne.

Pri prestupe si už lístok znova neoznačujte, a to ani pokiaľ prestupujete medzi prostriedkami rôznych dopravcov (napr. z prímestského autobusu na vlak). Lístok sa taktiež neoznačuje, ak ste si ho kúpili priamo vo vlaku - v takom prípade platí od momentu predaja. Na vyžiadanie cestovný lístok predložte na kontrolu zamestnancovi dopravcu (sprievodca, revízor, rušňovodič a pod.).

Výnimky:

 • Pri nástupe v staniciach mimo Bratislavského kraja (napr. Cífer, Trnava, Moravský Svätý Ján, Sekule) nie je možné označenie lístka. V týchto staniciach je preto možný nástup, len pokiaľ máte cestovný lístok už označený (napr. prestupujete z prímestského autobusu), alebo máte cestovný lístok zakúpený v mobilnej aplikácii.
 • Pri nástupe v stanici Báhoň v smere do Cífera alebo stanici Závod v smere do Sekúl nie je možné označenie cestovného lístka na nástupišti v príslušnom smere a platia preto rovnaké podmienky ako v predchádzajúcom bode. Keďže sa však v týchto staniciach nachádza označovač na nástupišti pre opačný smer (do Bratislavy), cestujúci si môže lístok označiť na tomto nástupišti, za predpokladu, že na stanicu príde v dostatočnom časovom predstihu, aby sa po označení lístka stihol včas a bezpečne dostať na správne nástupište.

Použitie v prímestských autobusoch Slovak Lines

Ak cestujete s cestovným lístkom zakúpeným v predpredaji, na začiatku cesty si ho označte v označovači pri prvých dverách. Označenie prebieha podobne ako v MHD: cestovný lístok vložte do štrbiny na asi jednu sekundu a na lístok sa automaticky vytlačia potrebné údaje. Od tohto momentu začína plynúť platnosť lístka. Pri prestupe si už lístok znova neoznačujte, a to ani pokiaľ prestupujete medzi prostriedkami rôznych dopravcov (napr. z prímestského autobusu na MHD). Lístok sa neoznačuje ani v prípade, ak ste si ho kúpili priamo od vodiča.

Platným cestovným lístkom sa preukážte vodičovi a oznámte mu kam budete konkrétnym spojom cestovať. Napríklad ak cestujete z Gajár do Malaciek a tam prestupujete na vlak do Bratislavy, vodičovi oznámite, že cestujete do Malaciek na železničnú stanicu. Vodič vám na základe toho vydá bezplatný evidenčný lístok. 

Na vyžiadanie cestovný lístok predložte na kontrolu zamestnancovi dopravcu (vodič, revízor...).

Denné cestovné lístky

Predpredaj

Denné cestovné lístky je možné zakúpiť v predpredaji (len 24- a 72-hodinové):

 • na predajných miestach Dopravného podniku Bratislava,
 • na predajných miestach Železničnej spoločnosti Slovensko,
 • na predajných miestach Slovak Lines,
 • v sieti províznych partnerov, napr. niektoré novinové stánky, turistické informačné strediská a podobne (vybrané druhy cestovných lístkov)
 • v žltých automatoch Dopravného podniku Bratislava,
 • v červených multifunkčných automatoch Dopravného podniku Bratislava na letisku a vo vybraných obchodných reťazcoch, ktorých zoznam nájdete tu.

Predaj vo vozidlách MHD

Vo vozidlách bratislavskej MHD je možné zakúpiť si denný elektronický cestovný lístok v označovači cestovných lístkov prostredníctvom elektronickej peňaženky. Elektronický cestovný lístok je o 10 % lacnejší oproti papierovému lístku. Tieto lístky platia od momentu zakúpenia, nie je možné zakúpiť si ich do zásoby. Podrobnosti o možnostiach zakúpenia a cenách elektronických lístkov sú uvedené v samostatnom článku.

Predaj vo vozidlách prímestskej dopravy

Pri použití prímestskej dopravy je možné tiež zakúpenie denného cestovného lístka priamo vo vozidle. Takéto lístky platia od momentu predaja. Vo vozidlách teda nie je možné nakupovať lístky "do zásoby".

Vo vlakoch je možná kúpa cestovného lístka od sprievodcu v hotovosti. Podľa požiadavky cestujúceho je možné vydať lístok na počet zón, aj na konkrétnu trasu (viď vyššie).

Ak cestujúci nastúpi v stanici kde sa pokladňa železníc nenachádza, alebo je zatvorená, predaj vo vlaku je bez prirážky. Pri nástupe v ostatných staniciach sa účtuje prirážka 1,50 €. Ak si však cestujúci chce kúpiť lístok vo vlaku, je povinný za týmto účelom vyhľadať sprievodcu bezodkladne po nástupe. V opačnom prípade mu môže byť udelená vyššia prirážka podľa prepravného poriadku železníc.

V prímestských autobusoch Slovak Lines je možná kúpa 24-hodinového lístka (pre zóny 100+101, alebo pre všetky zóny). Platba je možná v hotovosti, alebo elektronickou peňaženkou (pri kúpe elektronickou peňaženkou sa poskytuje zľava 10 % z ceny lístka). Vodičovi je nutné pri kúpe lístka taktiež oznámiť, kam cestujete konkrétnym spojom.

Použitie v MHD

Pred prvým použitím si cestovný lístok označte vsunutím lístka do označovača (nachádza sa pri každých dverách) na asi jednu sekundu. Cestovný lístok sa označí automaticky - od tohto momentu začína plynúť jeho platnosť. Pri prestupe si už lístok znova neoznačujte, a to ani pokiaľ prestupujete medzi prostriedkami rôznych dopravcov (napr. z vlaku na MHD).

Na vyžiadanie cestovný lístok predložte na kontrolu zamestnancovi dopravcu (revízor, vodič a pod.).

Použitie vo vlaku Železničnej spoločnosti Slovensko

Pred prvým použitím si cestovný lístok označte vsunutím lístka do označovača, ktorý sa nachádza na nástupišti (pre niektoré stanice platia výnimky uvedené nižšie). Označenie prebieha podobne ako v MHD: cestovný lístok vložte do štrbiny na asi jednu sekundu a na lístok sa automaticky vytlačia potrebné údaje. Od tohto momentu začína plynúť platnosť lístka. V prípade nefunkčnosti označovača bezodkladne po nástupe kontaktujte personál vlaku, ktorý lístok označí manuálne.

Pri prestupe si už lístok znova neoznačujte, a to ani pokiaľ prestupujete medzi prostriedkami rôznych dopravcov (napr. z prímestského autobusu na vlak). Lístok sa taktiež neoznačuje, ak ste si ho kúpili priamo vo vlaku - v takom prípade platí od momentu predaja. Na vyžiadanie cestovný lístok predložte na kontrolu zamestnancovi dopravcu (sprievodca, revízor, rušňovodič a pod.).

Výnimky:

 • Pri nástupe v staniciach mimo Bratislavského kraja (napr. Cífer, Trnava, Moravský Svätý Ján, Sekule) nie je možné označenie lístka. V týchto staniciach je preto možný nástup, len pokiaľ máte cestovný lístok už označený (napr. prestupujete z prímestského autobusu), alebo máte cestovný lístok zakúpený v mobilnej aplikácii.
 • Pri nástupe v stanici Báhoň v smere do Cífera alebo stanici Závod v smere do Sekúl nie je možné označenie cestovného lístka na nástupišti v príslušnom smere a platia preto rovnaké podmienky ako v predchádzajúcom bode. Nakoľko sa však v týchto staniciach nachádza označovač na nástupišti pre opačný smer (do Bratislavy), cestujúci si môže lístok označiť na tomto nástupišti, za predpokladu, že na stanicu príde v dostatočnom časovom predstihu, aby sa po označení lístka stihol včas a bezpečne dostať na správne nástupište.

Použitie v prímestských autobusoch Slovak Lines

Ak cestujete s cestovným lístkom zakúpeným v predpredaji, pred prvým použitím si ho označte v označovači pri prvých dverách. Označenie prebieha podobne ako v MHD: cestovný lístok vložte do štrbiny na asi jednu sekundu a na lístok sa automaticky vytlačia potrebné údaje. Od tohto momentu začína plynúť platnosť lístka. Pri prestupe si už lístok znova neoznačujte, a to ani pokiaľ prestupujete medzi prostriedkami rôznych dopravcov (napr. z prímestského autobusu na MHD). Lístok sa neoznačuje ani v prípade ak ste si ho kúpili priamo od vodiča.

Platným cestovným lístkom sa preukážte vodičovi a oznámte mu, kam budete konkrétnym spojom cestovať. Napríklad, ak cestujete z Gajár do Malaciek a tam prestupujete na vlak do Bratislavy, vodičovi oznámite, že cestujete do Malaciek na železničnú stanicu. Vodič cestujúcemu na základe toho vydá bezplatný evidenčný lístok. 

Na vyžiadanie cestovný lístok predložte na kontrolu zamestnancovi dopravcu (vodič, revízor a pod.).

Predplatné cestovné lístky (električenky)

Predpredaj

Podmienkou zakúpenia električenky je vlastníctvo bezkontaktnej čipovej karty akceptovanej v IDS BK. Bližšie informácie o čipových kartách nájdete tu. Ak už čipovú kartu máte, môžete si električenku zakúpiť:

 • na predajných miestach Dopravného podniku Bratislavu (na akúkoľvek akceptovanú kartu)
 • na predajných miestach Slovak Lines (na akúkoľvek akceptovanú kartu okrem Bratislavskej mestskej karty)
 • na predajných miestach Železničnej spoločnosti Slovensko (na akúkoľvek akceptovanú kartu okrem Bratislavskej mestskej karty)
 • v červených multifunkčných automatoch Dopravného podniku Bratislava na letisku a vo vybraných obchodných reťazcoch, ktorých zoznam nájdete tu (na akúkolvek akceptovanú kartu)
 • na internetovej stránke toho dopravcu, ktorý vašu kartu vydal (pri študentských kartách na internetovej stránke akéhokoľvek dopravcu IDS BK, pri Bratislavskej mestskej karte na internetovej stránke DPB)

Vo všetkých prípadoch platí, že električenka platí u všetkých troch dopravcov, bez ohľadu na to, ktorý ju predal. Pri internetovom predaji je podmienkou, že prvý deň platnosti môže byť najskôr deň nasledujúci po kúpe.

Predaj vo vozidlách prímestskej dopravy

Pri použití prímestskej dopravy je v určitých prípadoch možná aj kúpa električenky aj priamo vo vozidle (s výnimkou Bratislavskej mestskej karty). V takomto prípade nie je možné zvoliť si prvý deň platnosti - električenka platí od dňa predaja. V záujme zamedzenia prípadným nedorozumeniam odporúčame v tomto prípade pri komunikácii so zamestnancami dopravcov nepoužívať výraz "električenka", ale oficiálny názov "predplatný lístok".

Vo vlaku Železničnej spoločnosti Slovensko je možný predaj predplatného lístka na 7, alebo 30 dní pre kombináciu zón podľa požiadavky cestujúceho. Ak cestujúci nastúpi v stanici, kde sa pokladňa železníc nenachádza alebo je zatvorená, predaj vo vlaku je bez prirážky. Pri nástupe v ostatných staniciach sa účtuje prirážka 1,50 €. Ak si však cestujúci chce kúpiť lístok vo vlaku, je povinný za týmto účelom vyhľadať sprievodcu bezodkladne po nástupe. V opačnom prípade mu môže byť udelená vyššia prirážka podľa prepravného poriadku železníc.

V prímestských autobusoch Slovak Lines je možný tzv. opakovaný predaj predplatného lístka. To znamená, že cestujúci si môže opätovne zakúpiť taký predplatný lístok, aký mal zakúpený naposledy (t.j. lístok pre rovnakú kombináciu zón a dĺžku časovej platnosti). Výnimkou je ročný predplatný lístok, ktorý v prímestskom autobuse nie je možné zakúpiť. Predaj v prímestskom autobuse je bez prirážky.

Použitie v MHD

Električenku môžete v MHD použiť bez formalít. Stačí sa ňou na vyzvanie preukázať zamestnancovi dopravcu, napríklad revízorovi.

Použitie vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko

Električenku môžete vo vlaku použiť bez formalít. Stačí sa ňou na vyzvanie preukázať zamestnancovi dopravcu, napríklad sprievodcovi.

Použitie v prímestských autobusoch Slovak Lines

Pri použití električenky v prímestskom autobuse Slovak Lines je potrebné vodičovi nahlásiť cieľovu zastávku a použitie čipovej karty (samotné použitie električenky netreba hlásiť). Vzhľadom k doterajšej praxi odporúčame používať formu "do obce/zastávky z karty" (napr. "na Patrónku z karty", "do Stupavy z karty" a podobne). Po tom, ako vodič zadá údaje do pokladne, systém cestujúceho vyzve aby priložil kartu. Urobte tak jej krátkym podržaním pri čítačke, až kým nezazne pípnutie. Systém sám zistí, že na karte máte platnú električenku, a vydá bezplatný evidenčný lístok.

Kombinovanie cestovných lístkov

Rôzne lístky IDS BK

V prípade, ak máte zakúpenú električenku a chcete cestovať do zóny, pre ktorú nie je platná, môžete si na chýbajúce zóny dokúpiť jednorazový lístok. Iné kombinácie (napr. dva jednorazové lístky, alebo denný a jednorazový lístok) nie sú dovolené.

Postup závisi od toho, u akého dopravcu lístky nadväzujete (t. j., v akom dopravnom prostriedku končí, resp. začína platnosť električenky), a tiež, v akom smere cestujete. Vždy platí, že si doplácate len chýbajúce zóny, t. j. ak cestujete napr. zo zóny 100 do zóny 255 (trasa vedie cez zóny 100, 101, 215, 225, 235, 245, 255) a máte predplatný lístok pre zóny 100+101, doplácate si len päť zón (215, 225, 235, 245 a 255). Nie je potrebné si kupovať lístok už od zóny 101, keďže tú máte už zaplatenú.

Pri cestách, kedy na začiatku cesty cestujete na električenku a na zvyšok cesty si dokupujete jednorazový lístok, postupujte nasledovne:

 • Na linkách Dopravného podniku Bratislava nie je stanovený žiaden postup a kombinovanie cestovných lístkov je prakticky nemožné. Pri označení doplatkového lístka už na poslednej zastávke v zóne v ktorej končí platnosť električenky by došlo k vyznačeniu nesprávnej zóny na lístok, a tým by sa skrátila jeho zónová platnosť. Pri označení až v ďalšej zastávke by zas cestujúci nemal platný lístok v úseku medzi týmito dvomi zastávkami.
 • Na linkách Železničnej spoločnosti Slovensko musíte na doplatok použiť jednorazový lístok pre chýbajúce zóny, pričom v tomto prípade musí ísť o lístok vydaný na konkrétne zóny (v našom príklade je potrebné si dať vydať napr. lístok zo zóny 215 do 255 a nie 5-zónový lístok bez uvedenia zón). Lístok si na začiatku cesty označte štandardným spôsobom - od tohto momentu bude plynúť časová platnosť, zatiaľ čo zónová platnosť bude v zmysle údajov na lístku (bez ohľadu na miesto označenia). Pri kontrole sa preukážete električenkou aj jednorazovým lístkom. Takéto kombinovanie lístkov je však vo väčšine prípadov nevýhodné, pretože prídete o minúty platnosti jednorazového lístka v úseku pre ktorý máte električenku. Alternatívou je zakúpenie si nadväzného lístka priamo vo vlaku (vo väčšine prípadov s prirážkou 1,50 eur), alebo zakúpenie nového lístka na celú trasu. V prípade ak na vlak prestupujete z autobusu Slovak Lines, môžete si už v ňom dať vydať lístok na celú trasu v zmysle pokynov v nasledujúcom odstavci.
 • Na linkách Slovak Lines nie je možné použiť na kombinovanie lístky z predpredaja - doplatok je potrebné zakúpiť u vodiča. Vodičovi pri nástupe oznámite cieľovú zastávku (a v prípade ak budete neskôr ešte znova prestupovať, tak aj cieľovú zónu) a informáciu, že máte predplatný lístok pre časť trasy. Následne po výzve priložíte kartu k pokladni a systém sám vypočíta, koľko zón je potrebné doplatiť. Ak máte na karte dostatočný kredit, bude vám suma za počet chýbajúcich zón automaticky strhnutá z kreditu. V opačnom prípade túto sumu zaplatíte v hotovosti. Vydaný vám bude kombinovaný lístok platný pre celú vašu trasu s príslušnou časovou platnosťou (takou, akú by mal lístok pre daný počet zón, vrátane tých pre ktoré máte predplatný lístok) od momentu predaja.

Pri cestách, kedy na začiatku používate jednorazový lístok a na zvyšok cesty používate električenku, postupujte nasledovne:

 • Na linkách Dopravného podniku Bratislava a Železničnej spoločnosti Slovensko používate jednorazový lístok štandardným spôsobom až po poslednú zónu, pre ktorú nemáte platnú električenku, a ďalej cestujete na električenku - nie sú nutné žiadne ďalšie formality. Pri kontrole sa preukážete aj jednorazovým lístkom, aj električenkou.
 • Na linkách Slovak Lines nie je možné použiť na kombinovanie lístky z predpredaja - doplatok je potrebné zakúpiť u vodiča. Vodičovi pri nástupe oznámite cieľovú zastávku (a v prípade, ak budete neskôr ešte znova prestupovať, tak aj cieľovú zónu) a informáciu, že máte predplatný lístok pre časť trasy. Následne po výzve priložíte kartu k pokladni a systém sám vypočíta, koľko zón je potrebné doplatiť. Ak máte na karte dostatočný kredit, bude vám suma za počet chýbajúcich zón automaticky strhnutá z kreditu. V opačnom prípade túto sumu zaplatíte v hotovosti. Vydaný vám bude kombinovaný lístok platný pre celú vašu trasu s príslušnou časovou platnosťou (takou akú by mal lístok pre daný počet zón, vrátane tých, na ktoré máte predplatný lístok) od momentu predaja.

Lístky IDS BK a lístky jednotlivých dopravcov

Na linkách Železničnej spoločnosti Slovensko platí duálna tarifa, t. j. cestujúci si môže vybrať medzi tarifou IDS BK a tarifou železníc. Zároveň je možné kombinovať použitie predplatného lístka (električenky) IDS BK a ľubovoľného lístka železníc podľa uváženia cestujúceho. Lístky môžete nadväzovať v akejkoľvek stanici alebo zastávke na trase vlaku a to aj v prípade ak v nej vlak nezastavuje.

Kombinovanie jednorazových lístkov IDS BK a lístkov ZSSK nie je umožnené. V praxi je použiteľné v prípade, ak cestujúci využíva tarifu IDS BK na začiatku cesty (takže si má kde označiť lístok) a lístky nadviaže v stanici kde vlak pravidelne zastavuje.

Na linkách Slovak Lines a Dopravného podniku Bratislava platí len tarifa IDS BK, takže u týchto dopravcov kombinovanie rôznych taríf nie je potrebné riešiť.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.