Zľavy v MHD Bratislava (od 1.7.2023)


Bezplatná preprava

V bratislavskej MHD, ktorá je súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), sa bezplatne prepravujú nasledujúce skupiny cestujúcich:

 • deti mladšie ako 6 rokov,
 • sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby odkázanej na sprievodcu, vrátane invalidného vozíka, alebo vodiaceho psa so špeciálnym výcvikom,
 • sudcovia Ústavného súdu SR.

Občania nad 70 rokov majú nárok na vydanie bezplatného predplatného lístka SeniorPas, s ktorým môžu neobmedzene cestovať v rámci všetkých liniek Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. SeniorPas sa vydáva na bezkontaktnú čipovú kartu vydanú niektorým z dopravcov v IDS BK.

Vybrané skupiny cestujúcich (napr. osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, diamantoví darcovia krvi, protikomunistickí odbojári a politickí väzni s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji) majú nárok na vydanie predplatného cestovného lístka s platnosťou pre zóny 100+101 s bonusovou zľavou 100 %, t.j. bezplatne.


Zľavnené cestovné

Zľavnené cestovné lístky so zľavou 50 % môžu v rámci IDS BK využívať:

 • deti a mladiství od 6 do 17 rokov (vrátane),
  • nárok sa preukazuje iba v prípade pochybností o veku dokladom totožnosti s fotografiou, alebo preukazom na zľavu vydaným niektorým dopravcom,
 • žiaci základných a stredných škôl
  • nárok sa preukazuje platnou školou vydanou bezkontaktnou čipovou kartou s aktivovanou dopravnou funkciou, pre daný školský rok platným medzinárodným preukazom ISIC, alebo preukazom na zľavu vydaným dopravcom v rámci IDS BK po predložení potvrdenia o návšteve školy,
  • preukaz na zľavu sa vydáva s platnosťou od 1. septembra do 30. septembra nasledujúceho roku (ak nejde o končiaci ročník strednej školy), resp. do termínu záverečnej skúšky v poslednom ročníku strednej školy (najneskôr do 30. júna),
 • študenti vysokých škôl študujúci v dennej forme mladší ako 26 rokov
  • nárok sa preukazuje platnou školou vydanou bezkontaktnou čipovou kartou s aktivovanou dopravnou funkciou, pre daný školský rok platným medzinárodným preukazom ISIC, alebo preukazom na zľavu vydaným dopravcom v rámci IDS BK po predložení potvrdenia o návšteve školy,
  • preukaz na zľavu sa vydáva s platnosťou odo dňa zápisu, najskôr však od 1. septembra do 30. septembra nasledujúceho roku (ak nejde o záverečný ročník), resp. do školou potvrdeného termínu záverečnej skúšky v poslednom ročníku, najneskôr však do 31. augusta (pri nepotvrdení termínu záverečnej skúšky bude preukaz vydaný s platnosťou do 30. júna),
 • žiaci a študenti študujúci mimo SR, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR v dennej forme štúdia
  • nárok sa preukazuje pre daný školský rok platným medzinárodným preukazom ISIC, alebo preukazom na zľavu vydaným dopravcom v rámci IDS BK po predložení platného preukazu ISIC, alebo úradne preloženého potvrdenia o návšteve školy,
 • fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)
  • nárok sa preukazuje platným preukazom ŤZP/ ŤZP-S, alebo platným dokladom totožnosti s informáciou o ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne dopravcom vydanou bezkontaktnou čipovou kartou typu ŤZP,
 • dôchodcovia od dovŕšenia 60. roku veku, ktorí sú poberateľmi starobného, invalidného, resp. výsluhového dôchodku
  • nárok sa preukazuje preukazom na zľavu, príp. bezkontaktnou čipovou kartou typu Dôchodca alebo Senior vydanou dopravcom po predložení potvrdenia o poberaní dôchodku,
 • seniori od dovŕšenia 63. roku veku
  • nárok sa preukazuje dokladom totožnosti, príp. bezkontaktnou čipovou kartou typu Dôchodca alebo Senior.

Podmienky prepravy cestujúcich s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)

Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím môžu cestovať v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji cestovať výhodnejšie za nasledujúcich podmienok:

 • cestovanie v celej sieti IDS BK na jednorazové a predplatné cestovné lístky so zľavou 50 %,
  • pri cestovaní na jednorazové cestovné lístky preukazovanie nároku na zľavu len preukazom ŤZP/ŤZP-S vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, alebo dokladom totožnosti s informáciou o ŤZP, príp. odkázanosti na sprievodcu, alebo čipovou kartou dopravcu typu ŤZP,
  • v prípade využívania predplatného cestovného lístka (PCL) preukázanie nároku na zľavu len pri vybavovaní zľavnenej čipovej karty.
 • pre zóny 100+101 (mesto Bratislava) si môžu držitelia týchto preukazov s trvalým pobytom v Bratislave a okresoch Pezinok, Senec a Malacky zaobstarať PCL so zľavou 100 %, t.j. bezplatne
  • podmienkou je zakúpenie PCL na bezkontaktnú čipovú kartu akceptovanú dopravcami (možnosť zakúpenia cez internet),
  • možnosť zakúpenia takéhoto PCL u ľubovoľného dopravcu v rámci IDS BK (aj cez internet),
  • preukazovanie nároku na zľavu len pri vybavovaní čipovej karty.

Sprievodca osoby s ŤZP sa prepravuje bezplatne na základe preukazu ŤZP-S sprevádzaného, príp. dokladu totožnosti s vyznačením odkázanosti na sprievodcu. Bezplatne sa prepravuje aj invalidný vozík a vodiaci pes so špeciálnym výcvikom osoby so zrakovým postihnutím.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Ako je to s preukazom ZTP 5r. dietata,ktory je vydany v Rakusku? Je tento preukaz akceptovany? Mozem ja ako sprievodca s pobytom v BA upatnit 50% zlavu listka? Preukaz ma inu grafiku ako na SK,ale dieta je odkazane na sprievodcu orem toho, ze je to dieta, aj z dovodu mobilty a dalsich Dg.
Reakcia na: Mhr1 #17:
Však ale to funguje rovnako ako pri PCL, nie? Akurát musíš ešte na predajnom mieste doložiť vek.
Reakcia na: 810zssk #16:
Neviem, lebo chceli moju fotku.
Reakcia na: Mhr1 #15:
V PIDe si dnes už vieš ten bezplatný preukaz vybaviť aj elektronicky na platforme Lítačky, nie?
Reakcia na: 810zssk #14:
V Prahe a v Olomouci stačí OP, v niektorých iných mestách v ČR nie. V PID áno v MHD a regiobusoch, ale už nie vo vlakoch. Kvôli vlaku, ktorým som občas jazdil zo Zličína až na Hlavní nádraží, som si musel zakúpiť za 60 Kč preukaz i s fotkou! Teraz mi je k ničomu, lebo nám vlaky skrátili po Smíchov. Čiže stále platí heslo "Traja právnici - päť názorov".
Reakcia na: Zbigniew #13:
Žiadne logické vysvetlenie neexistuje, v Trenčíne proste nevymýšľajú sprostosti.
Zbigniew Marian Podleśny
Prečo to v MHD Trenčín ide, a v Bratislave nie? V autobuse MHD Trenčín stačí, keď občan 70+ preukáže sa kontrole občianskym preukazom.
Mam 64 rokov. Staci mi preukaz totoznosti(OP) na zlavneny cestovny listok?
Reakcia na: Viko #10:
Keby to bolo zadarmo len do 18 a potom do 26 zľavnené, tak práveže naopak. Keď sa z toho spraví symbol dospelosti, tak skôr to budú chcieť robiť. To teraz si v puberte vyberajú neplatenie cestovného ako formu rebélie, ktorú potom ťažko nechajú tak.
Reakcia na: navstevnik9 #9:
Tak napríklad preto, že skok z nuly na stopercentné platby po konci školy dokáže spoľahlivo odradiť mladých užívateľov od VHD. Ak si vybudujú návyk, že to niečo stojí, ľahšie prijmu, že ako ekonomicky aktívni za cestovanie dajú o niečo viac.
Reakcia na: TomJ #7:
Veď toto práve využívajú Rómovia na východnom Slovensku. Posielajú kradnúť deti, lebo im nikto nič nemá dovolené urobiť. Aj keď dobre veď keď ich prichytia tak nech vrátia, čo ukradli, ale tu čo? Pôjdu si to deti za trest odšoférovať? 😁 (To by btw nebol zlý prístup k bezdomovcom - povinná práca šoféra v DPB, samozrejme s pobytom vo väzení a policajnou eskortou z a na pracovisko, aby nechodili opití a mali prísny režim) Prípadne môžeš deťom ešte dať zníženú známku zo správania alebo v najhoršom prípade ich odobrať do (údajne už tak celkom preplnených) decákov, ale tak robiť toto kvôli cestovaniu bez lístka... No neviem. Nechápem, prečo tak ako aj vlaky im nemôžu dať aj autobusy a MHD zadarmo. Veď deti predsa nepracujú. Bolo by to prorodinné opatrenie.
Reakcia na: TomJ #7:
V podstate áno, do 14r nemajú zodpovednosť ani priestupkovú ani trestnoprávnu. Môžeš sa súdiť s ich rodičmi o náhradu škody v občianskoprávnom konaní, ak nato máš nervy a škoda bola značná.
Reakcia na: navstevnik9 #6:
Ak dieťa ukradne niečo v obchode, tak ho tiež necháme len tak odísť, veď ono nie je trestnoprávne zodpovedné?
Trochu hlúposť, nie? Veď deti pod 14 rokov nemožno trestne stíhať, takže aj keď nebudú mať cestovný lístok, DPB im nemôže nič. Teda de facto to majú deti pod 14 rokov v doprave, kde sa nenastupuje prednými dverami s kontrolou lístkov bezplatne bez akýchkoľvek preukazov alebo čohokoľvek.
Reakcia na: Trammat #4:
Áno, môže sa preukázať aj preukazom ZSSK (na bezplatnú prepravu). PP IDS BK hovorí o tom, že to musí byť preukaz vydaný dopravcom, pričom pod pojmom "dopravca" vystupujú všetci traja. Takže preukaz môže byť aj od iného, ako od toho, u ktorého práve cestuješ.
Reakcia na: Minko #3:
No práve tam smeruje moja otázka, či môže študent revizorovi pri kontrole predložiť zľavnený lístok a spolu s ním preukaz ZSSK na "bezplatnú prepravu" ako preukázanie nároku na zľavnené cestovné. Mám pocit, že keď som ja študoval na VŠ takáto možnosť nebola, respektíve som o nej nevedel (a ISIC som nevlastnil, preukážku od ZSSK som mal na základe predloženia potvrdenia o štúdiu ((štúdium v Brne)), to však DPB na JCL ako preukázanie nároku neakceptuje).
Reakcia na: Trammat #2:
nemyslím sa tým napríklad aj preukaz na bezplatnú prepravu ZSSK? 🤔
Z dlhej chvíle pozerám, kto všetko má nároky na rôzne zľavy a akým spôsobom ich dokazuje, pri študentoch ma zaujala táto veta "alebo preukazom na zľavu vydaným dopravcom v rámci IDS BK po predložení platného preukazu ISIC" - on existuje nejaký preukaz na zľavu vydávaný dopravcom v rámci IDS BK?
Sudcovia ústavného súdu nepochybne tú bezplatnú dopravu potrebujú a aj hodne využívajú.