Ako funguje zakúpenie lístka platobnou kartou vo vozidlách MHD?

Prehľad fungovania novej možnosti kúpy lístka v bratislavskej MHD.

Na nasledujúcich riadkoch prinášame základné zhrnutie služby Kartuj umožňujúcej kúpu cestovného líska bankovou kartou vo vozidlách MHD. Upozorňujeme, že takto zakúpený lístok platí iba vo vozidlách bratislavskej MHD (nie je s ním možné prestúpiť na regionálny autobus či vlak).

Ako je možné zakúpiť si lístok platobnou (bankovou) kartou?

V každom vozidle MHD je minimálne jeden označovač cestovných lístkov označený symbolom bezkontaktnej platby (ako na obrázku vyššie), prostredníctvom ktorého je možné zakúpiť si lístok platobnou kartou. V starších vozidlách sú uvedené označovače umiestnené pri dverách určených na nástup s detským kočíkom (v električkových súpravách navyše aj pri predných dverách druhého vozňa), pri najnovších vozidlách sú už tieto označovače pri každých dverách. O možnosti zakúpenia lístka prostredníctvom platobnej karty pred nástupom informuje aj nálepka pri dverách.

Zakúpenie lístka na takomto označovači sa realizuje jednoduchým priložením platobnej karty k čítačke kariet na spodnej časti označovača (bez potreby stláčania voľby na displeji označovača). Zakúpenie lístka je potvrdené informáciou na displeji označovača.

(C) DPB, a. s.

Zakúpenie eCL platobnou kartou a jeho používanie bude v rámci IDS BK dostupné len vo vozidlách Dopravného podniku Bratislava na linkách bratislavskej MHD v zónach 100 a 101. Takto zakúpený lístok neplatí v regionálnych autobusoch ani vlakoch v rámci IDS BK.

Použiť je možné ľubovoľnú bezkontaktnú platobnú kartu štandardu EMV (VISA, Maestro, Mastercard) vo fyzickej aj elektronickej podobe. Platobnú kartu nie je potrebné vopred nikde registrovať. Označenie nástupných dverí, pri ktorých je možné zakúpiť si lístok aj platobnou kartou:

DPB, a.s.

Aké typy lístkov je možné platobnou kartou zakúpiť?

V rámci služby Kartuj je k dispozícii len jeden typ cestovného lístka na jednu cestu bratislavskou MHD s jednotnou cenou. Cestujúci si teda nemôže vybrať z ponuky ostatných lístkov, ako je to možné pri kúpe lístka elektronickou peňaženkou. Podobne ako pri SMS lístkoch, ani v tomto prípade nie je v ponuke zľavnený lístok.

Cena eCL zakúpeného platobnou kartou je 1,20 € a platí na jednu cestu vozidlami bratislavskej MHD s jedným bezplatným prestupom do 45 minút, t. j. maximálna dĺžka platnosti cestovného lístka bude 45 minút + doba cestovania v druhom vozidle.

Príklad: Cestujúci nastúpi do spoja linky 70 na zastávke Stn. P. Biskupice o 10:00, zakúpi si eCL a cestuje 30 minút na konečnú Most SNP. Tu prestúpi na spoj linky 37 s odchodom o 10:40 (prestup je v limite do 45 minút od zakúpenia lístka), priloží kartu k označovaču a môže cestovať bezplatne až na konečnú Záhorská Bystrica, čo je v tomto prípade 27 minút. Celkové trvanie cesty by teda bolo 67 minút za cenu 1,20 €.

Ak cestujúci prestúpi do druhého vozidla neskôr ako 45 minút od zakúpenia eCL, opäť sa mu po priložení karty k označovaču zaúčtuje suma 1,20 €. V prípade, ak v daný deň dosiahne suma zakúpených eCL výšku 4,80 € (čo zodpovedá cene bežného 24-hodinového lístka), prípadné ďalšie zakúpené lístky sa už v ten deň cestujúcemu účtovať nebudú.

Pri každom nastúpení do vozidla je nutné priložiť platobnú kartu k označovaču so symbolom bezkontaktnej platby (t.j. aj pri bezplatnom prestupe). Ak pri prestupe cestujúci nepriloží kartu k označovaču, bude považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka.

Môžem zakúpiť jednou platobnou kartou eCL aj pre spolucestujúcich/batožinu?

eCL zakúpený na platobnú kartu je platný iba pre majiteľa karty. Zakúpenie eCL pre ďalších spolucestujúcich či pre batožinu nie je možné.

Kedy sa zakúpené lístky strhnú z účtu?

Pri prvom priložení platobnej karty k označovaču v daný deň sa vykoná autorizácia karty, pri ktorej sa overí dostatok prostriedkov na karte. Zároveň sa na karte vykoná rezervácia sumy určenej na úhradu cestovného. Rezervovaná suma závisí od kartovej asociácie, ktorá danú kartu vydala a môže byť až do výšky maximálneho denného cestovného, t.j. 4,80 €.

Jednotlivé nákupy eCL sú evidované v zúčtovacom centre služby Kartuj počas zúčtovacieho obdobia, ktoré je stanovené od 0:00 do 23:59 príslušného kalendárneho dňa. Na konci dňa potom príde k strhnutiu celej precestovanej sumy z platobnej karty a rezervácia prostriedkov bude zrušená.

Ak má cestujúci platobnú kartu vo fyzickej podobe a aj v podobe smart zariadenia, pre každú z nich sa bude denný limit cestovného (4,80 €) počítať samostatne, keďže budú mať osobitné identifikátory.

Všetky vykonané transakcie si cestujúci môže skontrolovať v eShope služby Kartuj, prostredníctvom ktorého je možné získať aj daňový doklad.

Ako prebieha kontrola lístkov a čo ak označovač nebude fungovať?

Ak cestujúci po nástupe do vozidla zistí, že označovač označený symbolom bezkontaktnej platby nefunguje, bez meškania vyhľadá iný takýto označovač vo vozidle a zakúpi si lístok v ňom. V prípade, že vo vozidle nie je žiadny funkčný označovač umožňujúci použitie platobnej karty, cestujúci o tejto skutočnosti informuje vodiča na najbližšej zastávke a v prípade začatia kontroly cestovných lístkov bezodkladne o tom informuje aj revízora.

Pri kontrole cestovných lístkov je cestujúci povinný predložiť revízorovi na kontrolu platobnú kartu za účelom overenia platnosti eCL a zároveň poskytnúť maximálnu súčinnosť pri tomto overovaní.

Porovnanie s inými typmi lístkov

Porovnanie eCL zakúpeného platobnou kartou s inými typmi nezľavnených lístkov s podobnou platnosťou, ktoré sú v ponuke od 1. júla 2023:

Typ lístka Prestupy Cena
Kartuj eCL 1 prestup do 45 minút (iba v rámci MHD Bratislava) 1,20 €
30-min eCL neobmedzené počas platnosti lístka (v rámci celého IDS BK) 0,97 €
30-min papierový neobmedzené počas platnosti lístka (v rámci celého IDS BK) 1,10 €
60-min eCL neobmedzené počas platnosti lístka (v rámci celého IDS BK) 1,41 €
60-min papierový neobmedzené počas platnosti lístka (v rámci celého IDS BK) 1,60 €
40-min SMS neobmedzené počas platnosti lístka (iba v rámci MHD Bratislava) 1,20 € (zahŕňa aj dovozné za batožinu)
70-min SMS neobmedzené počas platnosti lístka (iba v rámci MHD Bratislava) 1,70 € (zahŕňa aj dovozné za batožinu)

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: S499.1023 #150:
Cestujúci v žltých vestách cestujú bezplatne?
Reakcia na: ceres #149:
Nebola by lepšia úhrada štrajkom 😃?
Reakcia na: S499.1023 #148:
Máš pravdu, mal by som brať ohľad skôr na historické mentálne väzby nášho severobalkánskeho kraja na Francúzsko. A keď mám hľadať inšpiráciu tam, a ide o bezhotovostnú platbu cestovného, navrhujem zaviesť doplnkový predaj u vodiča s úhradou šekom!
Reakcia na: ceres #145:
Ak sa chceš primárne riadiť Nemeckom, je potrebné zvýšiť aj penetráciu obyvateľstva telefaxovými prístrojmi!
Reakcia na: ceres #145:
Ad posledný odsek - my veľmi dobre chápeme prečo to nechápu a ako to vnímajú. Ale snáď sa teraz neočakáva že akýkoľvek progres dopredu sa bude zdržovať do momentu kým nedorazí aj na Severný Sentinel, lebo inak by sa náhodou mohol nájsť jeden cestujúci ktorý nevie o tom že je rok 2023 a Solider sa pred ním bude hanbiť.
Reakcia na: henko151 #143:
Pokiaľ chceš rušiť automaty, tak podľa mňa systém, ktorý umožňuje na jednu kartu kúpiť len jeden lístok, je krok späť.
Reakcia na: 810zssk #118:
Ja tým rozdielom rozumiem. Naďalej tvrdím, že v tom nevidím problém. Prečo by si mal tlačiť nejaké brožúry? Cestujúci IDS BK musí byť vyškolený vo všetkých zákutiach tarifných možností na úrovni vlakvedúceho ZSSK? Však to je na dopravcovi, resp. koordinátorovi, aby si tú komunikáciu nastavil podľa priorít a zrozumiteľne. Keď chceš na to dávať dôraz, kľudne hromadne komunikuj len check in - check out. Keď to niekomu bude nevyhovovať, lebo bude potrebovať cestovať napríklad v skupine, tak bude hľadať/zisťovať ďalšie možnosti - a v takom Brne ich nájde. A tiež to nie je komunikované ako prioritný mód použitia platobnej karty na cestovanie v ich sieti...

Mne tu v prvom rade chýba zadefinovanie toho, čo tým check in - check out systémom chceme dosiahnuť, aké prípady použitia prioritne pokryť. Bez toho sa tu môžeme hádať o tom, aké sú koho preferencie, ale užitočná debata to nebude. Mne by sa systém check in - check out páčil, ale myslím, že v Brne dokázali, že sa to elegantne dá skĺbiť aj so systémom "bezpapierový automat na cestovné lístky". Je mi jasné, že mať systémy oba nebude zadarmo, ale okrem osobných preferencií a hlášok typu "aj v XYZ musí mať každý dopravnú kartu a nezomreli tam" som zatiaľ žiaden naozaj relevantný protiargument nepočul.

V Žiline, myslím, išlo primárne o to minimalizovať potrebu akýchkoľvek predajných miest/zariadení mimo vozidiel. Aký je plán v Bratislave? Bude automatov toľko ako doposiaľ? Bude ich pribúdať? Bude ich ubúdať? Chceme, aby označovače s možnosťou kúpy lístka platobnou kartou boli ich náhradou? Ak áno, potom je podľa mňa zrejmé, že check in - check out postačovať nebude, lebo pre nezanedbateľnú skupinu cestujúcich to bude zhoršenie dostupnosti služby.

Obzvlášť ma prekvapuje, že časť šotoušstva, ktoré inak veľmi výrazne dbá na tradície, zanedbáva fakt, že v okolitých krajinách či Nemecku sú cestujúci viac než na check in - check out systémy zvyknutí na tradičné cestovné doklady. Potom podľa mňa nie je vôbec prekvapivé, že pokiaľ nestrávili nejaký čas v Londýne, Holandsku alebo Škandinávii, tak nechápu, prečo by zrazu platobnou kartou mohli zaplatiť cestovné len jednému človeku. No preto, lebo to proste vnímajú stále len ako platobnú kartu, nie ako cestovný doklad.
Reakcia na: henko151 #143:
Súhlasím v plnom rozsahu. A ešte dúfam že po úprave Kartuj (a prípadnom zavedení Fairtiqu) bude denný limit 24-hodinový, a nie fixnutý na kalendárny deň, čo v našej tarife nedáva zmysel. V Londýne vždy mali lístky platné na kalendárny deň, takže to tak spravili aj v kartovom systéme, odkiaľ to potom všetci začali kopírovať, hoci v ich tarifách mal denný lístok tradične 24-hodinovú platnosť.

Čo sa poklesu tržieb týka, ten môže byť vyrovnaný menej ľuďmi čo cestujú "omylom" načierno, ale aj úpravou cien lístkov cez iné predajné kanály.

Treba si všeobecne uvedomiť že to ako to dnes vidíme implementované v rôznych európskych mestách je len začiatok a s takýmto systémom sa dá spraviť ešte oveľa krajšia tarifa.
Reakcia na: 810zssk #142:
Keby Kartuj malo ceny ako CL v aplikácii či cez BČK, tak si myslím, že by sa v krátkodobom horizonte mohli zrušiť aj viaceré automaty na lístky.

Tapovací systém, ktorý vie vypočítať cenu lístka automaticky podľa precestovaných ciest je podľa mňa najlepší pre cestujúcich, lebo si nemusia počítať koľkokrát a ako dlho pôjdu v meste MHD. Zároveň je veľmi jednoduchý, prídem do mesta, kde som ešte nikdy nebol, nasadnem do vozidla, len priložím kartu a nič viac nerieším.

V aplikácii by som ešte videl priestor na funkciu podobnú FARTIQu a SimplyGo. Teda systém, kde cestujúci spraví check-in v aplikácii vždy na začiatku cesty a check-out v aplikácii vždy na konci cesty. Na konci dňa podobne ako v kartových systémoch mu bude strhnutá príslušná čiastka.

Myslím, že viacerých návštevníkov mesta by to ušetrilo od nákupu 24h lístka (otázne je, či takýto pokles tržieb je chcený).
Reakcia na: Solider #141:
Najväčším problémom Kartuj je že je to drahá tarifa. Ak už aj odmyslíme tú samotnú cenu, fakt nechápem prečo si niekto myslel že je dobrý nápad teraz zavádzať tarifu kde človek platí za prestupy (okrem prvého).

Sekundárne sú potom problém aj tie pomalé a nie veľmi spoľahlivé OCL, to sa žiaľ asi tak skoro nevyrieši a bude to aj brzda prípadného budúceho systému.
Reakcia na: Valec #134:
To je samozrejme na diskusiu, do akej miery to má byť jednoduché, pochopiteľné a použiteľné zároveň. Súčasný systém Kartuj na základe jeho výsledkov príliš atraktívny nie je a nemyslím si, že to je len o tom, že ľudia sú naučení na SMS lístky. Bolo tu spomenutých viacero úskalí, ktoré použiteľnosť zbytočne komplikujú, hoci ten systém bez tapovania pri výstupe má tiež svoje výhody, ktoré však asi prevyšujú nevýhody nemožnosti platobnou kartou zaplatiť za bežné ECL v ponuke označovača.
Reakcia na: Valec #136:
"možno s výnimkou zastávok ako Hlavná stanica, kde väčšina cestujúcich končí cestu, a ľudia tam docestovali zo vzdialenosti krátkeho lístka, ale takých zastávok sú jednotky" - Tam by ideálne checkout nemal byť nutný tiež. Pokiaľ nastupuješ na zastávke z ktorej ti až do konečnej zastávky stačí "krátky" lístok, systém by mal sám rozpoznať že ti má naúčtovať krátky lístok (v KE to tak tuším majú a to bežia na emtreste), ak tam teda potom nemáš nejaký prestup.

Esenciálna myšlienka za tým je že pri chýbajúcom check-oute by systém mal účtovať cestovné do konečnej zastávky daného spoja (predpokladal by som že to bude princíp aj v regióne).
Reakcia na: Vladimír #130:
Píšem to z toho pohľadu, že máme relatívne civilizovaný tarifný systém a toto je v kontexte dnešnej doby vyslovene nepochopiteľné, že snažíme sa presunúť platby do bezhotovostného priestoru a potom na cestujúcich číhajú nástrahy systému. Rušiť automaty na menej vyťažených zastávkach je správne, pokiaľ cestujúci dostane možnosť kúpy CL vo vozidle. Všade vo svete sú rôzne extrémy a hádam cestou je minimalizovať vznik zbytočných nepríjemných situácií 😉
Reakcia na: shaggy #126:
Na toto som videl krásny príklad minulý týždeň v Dijone, kde to mali riešené tak, že ak si do 30 sekúnd tapol znova, tak si dokúpil pre niekoho ďalšieho (maximálne 5 osôb). Príde mi to, ale ako nešťastné riešenie, predsa len sa človek môže pomýliť a priložiť dvakrát aj keď nemusí.

V Ríme sa mi zase často stávalo, že čítačka platobných kariet v autobuse nefungovala. Ale sám som prekvapený ako sa tapovacie systémy rozmohli po Európe. Len v IT som sa s tým stretol v Miláne, Toríne (nie všetky vozidlá), vo Florencii, v Ríme a v Neapole (len metro).
Reakcia na: Vladimír #130:
Skoro podobne ako v Ľubľane (SI).
Reakcia na: 3pa3ck3 #127:
"o koľko sa spomalí vystupovanie cestujúcich, keď sa musia odpípnuť"

Spravidla o nikoľko, keďže:
- len časť cestujúcich bude cestovať v režime tap-in/out (v BA odhad na max. 10 % cestujúcich)
- iba časť z nich bude musieť robiť aj tap-out (ak by bol v ponuke krátky lístok, s dlhým sa tap-outovať netreba),
- tap-out si môžeš spraviť kedykoľvek v poslednom úseku pred zastávkou v ktorej vystupuješ, nie až pri otvorení dverí.

V praxi sa tak na každej zastávke odtapne jeden až dvaja cestujúci (samozrejme možno s výnimkou zastávok ako Hlavná stanica, kde väčšina cestujúcich končí cestu, a ľudia tam docestovali zo vzdialenosti krátkeho lístka, ale takých zastávok sú jednotky). BTW, tap-out funguje napr. MHD KE pri ceste s čipovou kartou, môžeš si ísť tie zdržania odsledovať.
Reakcia na: 3pa3ck3 #121:
Akože nie? Stačí ten systém tak nastaviť. Spravidla si potom v eshope priradíš ku karte zľavu a každý tapnutý lístok je zľavnený.
Reakcia na: Solider #116:
Začnime tým, ako má systém fungovať pre jedného cestujúceho a následne aké sú na to ďalšie možné nadstavby. Napr. v Ostrave je možné aj v systéme tap-in dokupovať lístky pre spolucestujúcich (aj zľavnené). Akurát, tým že je to tap-in, treba tie voľby opakovať pri každom prestupe.
Reakcia na: shaggy #126:
Bola to anglicky hovoriaca grupa dospelých a detí.
Reakcia na: Viko #131:
Presun zdrojov na Geltkarte je na Nemecko ešte nesmierne pokročilá záležitosť. Default je platiť všetko cash. Nemci by skôr ocenili keby sme zaviedli možnosť platiť faxom 😋