Výluka regionálnych autobusov v Modre (od 1.7.2020)

Autobusy budú z dôvodu uzávery Dukelskej ul. premávať cez Štúrovu ul.

Od 1. júla 2020 budú z dôvodu čiastočnej uzávery Dukelskej ul. premávať spoje v Modre v smere z Bratislavy po náhradnej trase cez Štúrovu ulicu. S obmedzením príde aj k dočasnému zrušeniu zastávky Modra, Štefánikova, ktorú nahradí zastávka Modra, Šúrska ul. Rovnako príde aj k dočasnému zrušeniu zastávky Modra, obchodný dom, ktorú nahradí zastávka Modra, kaplnka.

Spoje v smere do Bratislavy budú premávať bez obmedzenia. Spoj linky 545 z Vištuka (7:05) nebude premávať cez Šúrsku ulicu.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Ike #9:
Lenže tu je otázka, či názov ulice je nezávislé vlastné meno, alebo sa považuje za odvodené od iného vlastného mena. V druhom prípade by mal byť názov gramaticky správne odvodený.

Môj názor na túto problematiku je ovplyvnený aj tým, že moje rodné mesto si pred rokmi objednalo posudok od jazykovedného ústavu, na základe ktorého upravilo názvy úlíc a sídlisk do správnej podoby.
Reakcia na: gejza #14:
Tom Kranich (und Semir Gerkhan) 😁
Reakcia na: S499.1023 #12:
rozmýšľam nad prekladom Tvojho priezviska 😃 😃 😃
Reakcia na: johnnyjanko #10:
Ťažko povedať, tam sa to bude ešte ovplyvňovať s lužickosrbským Chotěbuz, to by sa muselo zmeniť na Khotěbuz 🤪 .
Reakcia na: Ike #9:
Prečo by sa mali prekladať mená osôb? Teba preložíme na Slovákh 😎 ?
Reakcia na: Ike #9:
Heydukova ale nie je pomenovaná podľa toho hokejistu Hejduka 😎
Reakcia na: S499.1023 #8:
Zaujímavé, to som nevedel, ale stále ostalo mesto Cottbus, lenže v Berlíne majú Kottbusser Tor. 😁 Ktoré z toho by bolo treba premenovať?
Reakcia na: 3pa3ck3 #4:
Podľa tejto logiky by namiesto Karlovej Vsi musela byť Karolova Dedina, namiesto Devínskej Novej Vsi Devínska Nová Dedina a museli by sme premenovať kopec ulíc. Napríklad Hradištná by sa mala volať Hradisková, Jaskový rad Tunelový rad, Lovinského Lovinobanského, Heydukova Hejdukova, Zámocká Hradná, Prokopa Veľkého Prokopa Holého, Novosadná Novosadská a pod.
Reakcia na: johnnyjanko #7:
Na druhej strane, neskôr sa reformovalo písanie "C" na začiatku slova na "K" (predtým bol 1857 - 1919 Cöln, Cassel etc.) a tam sa do zemepisných názvov premietlo.
Reakcia na: kelovy #1:
Zaujímavé, že v nemecky hovoriacich krajinách prebehla v roku 1901 reforma pravopisu a o.i. slovo "Thal" (údolie) sa zmenilo na "Tal". Lenže bolo explicitne rozhodnuté, že zemepisné názvy sa meniť nebudú. Preto Neanderthal alebo Wolfsthal (a s nimi stovky podobných) zostali nepremenované.

Má to svoju logiku. Premenúvanie takýchto názvov je oštara s nulovým efektom. Je to podobný nezmysel, ako keby do DPB nastúpil nový riaditeľ a vyhlásil, že odteraz budú všetky vozidlá zelené.
Reakcia na: 3pa3ck3 #4:
Ak nepochybuješ o zmysluplnosti toho paragrafu, mohol by si vedieť, že toto neupravuje Zákon o štátnom jazyku, lež Zákon o geodézii a kartografii (§18). A aj keď absolútne netuším prečo by malo ísť o niečí úmysel, v čom spočíva problém s daným názvom? Používanie archaickej gramatiky neznamená že je nevyhnutné hneď ju nahradiť tou najaktuálnejšou formou.
Reakcia na: kelovy #1:
V Košiciach máme dodnes Brnenskú ulicu... 🤷‍♂️

P. S.: Bolo by možné emoji, ktoré som použil vyššie pridať do aktuálnej ponuky emoji na webe? Vopred ďakujem! 😉
Reakcia na: S499.1023 #2:
Toto mi príde ako zjavné porušenie Zákona o štátnom jazyku (možno aj úmyselné) - pričom v tomto prípade nepochybujem o zmysluplnosti príslušného paragrafu
Reakcia na: S499.1023 #2:
Možným riešením by bolo, keby 10 rokov právne platili oba varianty, ale z jazykového hľadiska by sa uprednostňoval ten novší. A za tú dobu by si svoje doklady, dokumenty, pečiatky všetci prirodzene aktualizovali a už by bol použitý nový variant.
Reakcia na: kelovy #1:
Sú samosprávy, ktoré takéto evidentné lapsusy neopravujú, aby obyvatelia nemuseli meniť OP, firmy zápisy v OR, pečiatky, hlavičkové papiere...
Zaujímavé, že v Modre Dukelskú doteraz nepremenovali na Dukliansku, tá zmena pravopisu prebehla ešte pred mojím narodením 😃