Dočasné posuny zastávok Pri kríži a Štepná (od 24.6.2020)

Dôvodom zmien je oprava vozovky a zastávok.

Od 24. júna 2020 budú v Dúbravke dočasne zmenené polohy zastávok MHD Štepná a Pri kríži z dôvodu rekonštrukcie cestnej komunikácie a zastávok.

  • Nástupište/zastávka Pri kríži pre linky 26 27 83 N34 bude zriadené pri obratisku autobusov na Saratovskej ešte pred odbočením na ulicu Pri kríži.
  • Výstupište/zastávka Pri kríži pre linky 26 27 83 N34 bude posunuté cca 30 m za stálu polohu.
  • Zastávka Štepná pre linky 26 83 N34 v smere Pri kríži bude posunutá cca 50 m za stálu polohu.

 

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Ja len pre zaujímavosť doplním, že od pondelka 29.6. do 29.8.2020 začne rekonštrukcia povrchu vozovky v úseku Štepná až po križovatku Saratovská x Pri kríži 🙂
Na Štepnej je prenosný označník pred stálou polohou...?