Zmeny v MHD od začiatku letných prázdnin (od 1.7.2020)

Dopravný podnik pristupuje k zlepšeniu obsluhy viacerých lokalít.

Od 1. júla 2020 vstúpia do platnosti rozsiahlejšie zmeny v linkovom vedení bratislavskej MHD.


Zlúčenie liniek 41 a 64

Na základe požiadaviek obyvateľov príde k zavedeniu celodenného spojenia Drotárskej cesty s Hlavnou stanicou.

 • Linka 41 bude celodenne premávať po trase Búdková – Drotárska cesta – Vozovňa Hroboňova – Pražská – Hlavná stanica.
  • Cestujúcim odpadne prestup na trolejbusy pri Vozovni Hroboňova.
  • Zastávka Vozovňa Hroboňova bude po novom pre linky 41 a N37 charakteru na znamenie.
  • Zároveň bude obsluhovaná ekologickými elektrobusmi s vyššou kapacitou než doterajšie autobusy.
 • Linka 64 bude zrušená.
  • Ako náhradu je možné smerom k Trnavskému mýtu využiť kombináciu liniek 41 204 209 s prestupom na zastávke Sokolská.
  • Zastávka Jelačičova nebude obsluhovaná, cestujúci môžu využiť najbližšie zastávky Trnavské mýto, alebo Saleziáni.

Posilnenie obsluhy lokalít Briežky, Ahoj a Nobelova

V záujme zlepšenia obsluhy lokálnymi linkami v mestskej časti Nové Mesto budú zmenené trasy liniek 51 a 151, pričom príde k výraznému navýšeniu počtu spojov a zavedeniu obsluhy lokalít Ahoj a Briežky aj počas voľných dní a období mimo špičiek pracovných dní.

 • Linka 51 bude premávať po skrátenej trase Vozovňa Krasňany – Nobelova – Vajnorská – MiÚ Nové Mesto
  • Interval medzi spojmi bude celotýždenne 15 minút, pričom každý spoj bude nadväzovať na zastávke MiÚ Nové Mesto na linku 4 smerom na Trnavské mýto a do centra mesta.
  • Priebežná konečná MiÚ Nové Mesto bude na doterajšej zastávke linky 98 na Vajnorskej ulici pred vchodom do nákupného centra.
  • V pracovných dňoch príde k navýšeniu počtu spojov na Nobelovu ulicu dvojnásobne, počas víkendov štvornásobne.
  • Spojenie Polikliniky Tehelná s Trnavským mýtom a Račianskou radiálou zabezpečí po novom linka 151.
  • Oblasť Riazanskej ulice budú aj naďalej obsluhovať v hustom intervale linky 50 a 98.
 • Linka 151 bude premávať v trase Trnavské mýto – Poliklinika Tehelná – OD Slimák – Lopenícka
  • Premávka bude rozšírená na celotýždennú v intervale 30 minút.
  • Na linke pribudne nová obojsmerná zastávka Muštová nad železničným viaduktom v blízkosti vyústenia ulíc Muštová a Tupého.
  • Zastávka Pionierska v smere z Lopeníckej už nebude linkou 151 obsluhovaná, namiesto toho obslúži zastávku Kukučínova smerom k OD Slimák.
  • Zastávka OD Slimák bude linkou 151 obsluhovaná nasledovne:
   • v smere jazdy na Lopenícku bude zastavovať na nástupišti linky 50,
   • v smere jazdy na Trnavské mýto bude zastavovať na priebežnej konečnej linky 98, ktorá bude posunutá o 20 metrov pred jej doterajšiu polohu.

Doterajšie spojenie Nobelovej ulice a Polikliniky Tehelná bude možné s prestupom na električkovú linku 4 a následne linku 151 na Trnavskom mýte, použitím linky 3 a prestupom na zastávke Riazanská (v opačnom smere Pionierska) na linku 151, alebo peším presunom zo zastávky linky 4 Odbojárov.


Zmeny zastávok liniek 29 a N29 v Devíne

Na linkách 29 a N29 príde k premenovaniu viacerých zastávok v Devíne a popri Morave (viď zoznam nižšie). Zmena, ktorej súčasťou budú aj prehľadné informácie na zastávkach linky 29, pomôže pri orientácii cestujúcich pri prístupe k Hradu Devín. Pre prístup k devínskemu hradu odporúčame využiť zastávku Hrad Devín za cintorínom (doterajšia zastávka Devín, Svätopluk), odkiaľ je možný bezkolízny prístup k hradu po hrádzi.
Nočná linka N29 bude mať konečnú zastávku na doterajšej zastávke Devín, Svätopluk (za cintorínom), ktorá bude po novom premenovaná na Hrad Devín. Doterajšie obratisko Devín pri parkovisku pod hradom nebude obsluhované.


Menšie zmeny na linkách 209 210 211 a N37

 • Na linke 209 budú vo večerných hodinách všetky spoje na Kramároch vedené na konečnú Národný onkologický ústav s cieľom zlepšenia obsluhy oblasti Vlárskej ulice.
 • Na linke 210 bude vzhľadom k dlhodobo rastúcej vyťaženosti zlepšený interval medzi spojmi v pracovných dňoch školského roka. V exponovanej časti dňa bude premávať každých 7,5 minúty (doteraz 10 minút) a v čase najsilnejšieho dopytu počas rannej špičky každých 6 minút (doteraz každých 7,5 minúty).
 • Na linke 211 sa zahustí interval medzi spojmi, čím sa skrátia čakacie doby v prestupnom uzle Patrónka. Dosiahne sa tým komfortnejšie spojenie západných častí mesta s nemocnicami na Kramároch, vrátane Národného onkologického ústavu.
 • Nočná linka N37 nebude obsluhovať zastávku Tesco Lamač z dôvodu skrátenia otváracích hodín hypermarketu.  Zároveň budú v súvislosti s postupným rozširovaním nočnej dopravy posledné dva odchody linky 37 zo Záhorskej Bystrice (23:07 a 23:37) v smere k Mostu SNP zmenené na odchody linky N37 v smere na Hlavnú stanicu, kde bude možné prestúpiť na rozjazdy liniek nočnej dopravy o 23:30 a 0:00.

Obnovenie premávky električiek cez tunel a nábrežie

Po sprevádzkovaní zrekonštruovanej trate pri tuneli v priebehu júla (termín bude ešte upresnený) budú zmenené trasy liniek 4 a 9.

 • Linka 4 bude premávať po trase Zlaté piesky / ŽST Nové Mesto – Vajnorská – Trnavské mýto – Krížna – Špitálska – Jesenského – Nám. Ľ. Štúra – nábrežie – Chatam Sófer (späť cez Šafárikovo nám. a Štúrovu).
  • Zo zastávky Chatam Sófer budú vozidlá pokračovať na linke 9 cez tunel a Obchodnú do Ružinova.
 • Linka 9 bude premávať po trase Ružinov – Trnavské mýto – Krížna – Blumentál – Obchodná – Kapucínska – tunel – Chatam Sófer
  • Zo zastávky Chatam Sófer budú vozidlá pokračovať na linke 4 cez nábrežie a Šafárikovo nám. na Zlaté piesky, resp. k ŽST Nové Mesto.

Premenované zastávky

DPB pripravil zmeny názvov niektorých zastávok na základe novej metodiky označovania zastávok, ktorá bola schválená na jar tohto roka. Cieľom je postupne reformovať názvy zastávok, aby boli jednoduchšie, jednoznačnejšie a ľahšie zapamätateľné či už obyvateľmi alebo návštevníkmi Bratislavy. Pri viacerých názvoch dôjde k ich spresneniu či už podľa novovzniknutých ulíc, ktoré v čase zriadenia zastávky neexistovali, alebo podľa historických názvov lokalít, ktoré boli identifikované z historických máp.

Komerčné názvy zastávok budú považované za prémiovú službu a poskytované budú len v prípade pokrytia všetkých nákladov na premenovanie a úhrady adekvátneho nájomného, ktoré sa bude odvíjať od dôležitosti zastávky. Pravidlá pre označovanie zastávok boli spracované na základe príkladov dobrej praxe v európskych mestách.

Pôvodný názov Nový názov Linky Dôvod zmeny
Devín, Svätopluk Hrad Devín 29, N29 Zabezpečenie jednoznačnej zastávky pre bezpečný peší prístup od zastávky MHD k Hradu Devín
Devín, škola Slovanské nábr. 29, N29

Odstránenie nejednoznačnosti pre turistov pri prístupe k hradu

Ivanská cesta Planét 39, N74 Doterajší názov bol mimo Ivanskej cesty, zastávka je v blízkosti ulice Planét
Molecova Riviéra 32, X5, X33, N33, N34, 139 Zmena názvu podľa nového prestupného uzla, ktorý bude sprevádzkovaný na jeseň 2020
Morava I Pod Dev. Kobylou 29 Spresnenie lokality
Morava II Morava 29 Ponechanie jediného názvu Morava pri rovnomennej rieke
Nám. sv. Cyrila a Metoda Cyril a Metod 29, N29 Skrátenie dlhého názvu na názov, ktorý je možné zobraziť vo všetkých informačných systémoch
Slovanet Líščie nivy 9, 50, 66, N70 Odstránenie komerčného názvu, pomenovanie podľa križujúcej komunikácie
Stará Ivanská Na križovatkách 63, 65, 96, N61 Zmena polohy zastávky
Štrbská, Hrad Devín Štrbská 29, N29 Návrat k pôvodnému názvu
Trávna, Drevona Trávna 59, 65 Odstránenie komerčného názvu a návrat k pôvodnému názvu
Záhumenice, Drevona Záhumenice (momentálne v rekonštrukcii) Odstránenie komerčného názvu a návrat k pôvodnému názvu

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: kecho #265:
Zlatý 🙂
Reakcia na: S499.1023 #264:
Áno, Trnavského je ďalej ako Trnavské... jáj, ten autocorrect 🙂
Reakcia na: david1 #266:
A nemohli by to cestujuci potom zneuzit? 🙂 Ze by si napr. dovolili tam na-/vystupovat.
Reakcia na: Dispecer #267:
Síce dom myslel "nemoderný" označník a plechovú tabuľu s nalepenými CP, ale aj tak ďakujem za rozšírenie obzorov.
Reakcia na: kecho #265:
Už som písal , že by sa hodila zastávka pred Figarom alebo na začiatku Riazanskej pre komfortnejší prestup. Tam aj istý krátky čas bola , keď sa nejazdilo na Ahoj pre spory o obratisko...
Reakcia na: HS1020 #263:
Vozovna/3-Riazanska - Sliacska/151 ?
Reakcia na: HS1020 #263:
Na Mýto Mikuláša Schneidera Trnavského to trvá ešte ďalej ako n a Trnavské mýto, to je fakt!
Je to veľmi dobre premyslené: z Vozovne Krasňany na Trnavského Mýto resp. na zástavku Tehelná slávnou 51-tkou, čo všetci nadávali, prečo jazdí každú polhodinu, prečo nejazdí častejšie, teraz po novom sa neprepravujeme obojstranne za cca 15 minút, ale za 30 minút a viac, s prestupom, a pešo, a pešo .... To si môžem rovno zabehnúť a som tam rýchlejšie ..., len neviem ako "postarší" ľudia, čo chodia do Polikliniky Tehelná alebo Šancová ... Ďakujem
Reakcia na: FFF13 #261:
Oveľa menšie zlo by bolo zvesiť X2, tá by tam určite nikomu nechýbala.
Reakcia na: david1 #252:
Ale šak čo, hlavne že je tam označený školský spoj s pár spojmi za deň, ktorý má svojich pravidelných cestujúcich a tí asi vedia akú má trasu a kde stojí. Keď už DPB nezverejňuje CP šk. spojov (logicky to ani netreba) podľa mňa by sme sa zaobišli aj bez označníkov školských spojov na zastávkach
Na druhej strane uznávam, že toto je asi najmenší problém bratislavskej MHD
Reakcia na: Valec #257:
Informácia o zákaze fajčenia je súčasťou všetkých zastávkových CP MHD v Nitre.
Reakcia na: Valec #257:
Zákon 377/2004:

§7, ods. 1
Zakazuje sa fajčiť
a) na verejných letiskách, v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy, vo vozidlách osobnej dopravy, v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,

§8, ods. 4
(4) V priestoroch, kde je podľa § 7 zákaz fajčenia, musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.
Reakcia na: david1 #252:
To akože X2 ešte bude existovať?
Reakcia na: 3pa3ck3 #255:
Zaujímavé, že tam musí byť len v Bratislave... resp. inde na Slovensku som to na označníku ani na tabuli s cestovnými poriadkami nevidel.
Reakcia na: 3pa3ck3 #255:
Tam podla mna nejde ani tak o zakaz fajcenia (ten je aj zo vseobecnych predpisov), ale skor o tu druhu cast, ze priestor je monitorovany - aby sa nejaky spekulant s pokutou neohanal tym, ze preco rbia revizori zaznam. Podobne ako sa jeden chvalil, ze si necha akoze ukradnu obciansky, vybavi si novy a revizorovi da na odpisanie udajov ten “ukradnuty” a na OilStreet pride s tym, ze ved preco ma platit pokutu, ked udaje z OP na pokutu su z odcudzeneho dokladu...
Reakcia na: ramzi #254:
Ten tam asi musí byť podľa zákona. Ale nechápem pointu, prečo zákon vyžaduje vyznačiť niečo, čo vyplýva priamo z tohto zákona (respektíve prečo potom zákon/vyhláška hovorí, že všeobecné pravidlá cestnej premávky sa nevyznačujú značkami?)
Reakcia na: yellowcaptcha #253:
Ak by sa ten terčík dal namiesto zbytočného zákazu fajčenia, príp. ak by sa X2 a X4 zlúčili do jedného nového terčíka (na štýl nemeckého SEV), bolo by to iba 12 resp. 6 šróbov 🙃
Reakcia na: david1 #252:
Hádam si nečakal, že budú voziť v aute ešte aj nové označníky (väčšie) a preskrutkovávať osemnásť šróbov len aby mohli pripevniť jeden terčík (+ dva šróby ku tým osemnástim). Hlavne keď takto im stačí prišróbovať iba jeden šrób. 😁

#novevedenie #staremoresy