Bratislavský kraj hľadá poskytovateľa služieb prímestskej autobusovej dopravy

Po novom by si kraj mohol objednávať aj dopravu do Rajky a Hainburgu.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vypísal verejnú súťaž na poskytovanie prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme na 10 rokov od jesene roku 2021, kedy končí zmluva so súčasným dopravcom Slovak Lines. Uchádzači môžu predkladať ponuky do 22. júna 2020. Predpokladaná hodnota zákazky je necelých 389 mil. € bez DPH.

BSK predpokladá, že nový dopravca odjazdí ročne 14,5 mil. kilometrov na 62 linkách. Súčasťou súťažných podkladov sú aj navrhované cestovné poriadky jednotlivých liniek. Novinkou má byť aj 6 nočných regionálnych liniek, ktoré by premávali z Bratislavy do regiónu počas nocí pred voľnými dňami. V rámci zmluvy je zahrnutá opcia, podľa ktorej môže BSK rozšíriť objednávanie prímestskej autobusovej dopravy aj na cezhraničné linky do Rajky a Hainburgu. BSK tiež požaduje garantovanie nadväzností medzi jednotlivými linkami Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).

Podmienky súťaže detailne špecifikujú technické a prevádzkové štandardy, ktoré musí nový dopravca splniť. Ide o štandardy, ktoré platia v IDS BK. Dopravca musí napríklad vybaviť všetky zastávky označníkmi podľa štandardu IDS BK, či zabezpečiť vozidlový park v požadovanej štruktúre a vybavení autobusov. Priemerný vek všetkých používaných vozidiel nesmie presiahnuť 9 rokov, pričom maximálny vek každého vozidla nesmie presiahnuť 15 rokov. Vzhľadom na súčasnú krízu spôsobenú pandémiou choroby Covid-19 bude stanovené prechodné obdobie v trvaní jedného roka, počas ktorého nebude musieť dopravca spĺňať všetky požiadavky na vozidlový park, stanovené sú napríklad výnimky pre niektoré parametre starších vozidiel, alebo vek jednotlivých vozidiel bude môcť byť 16 rokov bez stanovenia maximálneho priemerného veku vozidlového parku.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená do 22. júla.
Reakcia na: AndyNO #28:
Trocha OT, bavíme sa o rokoch, keď C 934 boli moderné busy u Slovak Lines, ale Zlaté Klasy sa mi viažu s jednou spomienkou, teda dvomi. Raz nám v križovatke smerom na Senec spoluobčania (domyslite si) hodili kameň do okna autobusu a vošli do cesty a chceli okradnúť vodiča o peniaze z pokladne a druhý, keď vodič spoluobčanov našiel fetovať toluén na zadných sedadlách v C 12 a vyhodil ich ako profesionálny vyhadzovač z klubu. Inak pekne spracovaný návrh. 🙂
Tak som si pozrel návrh tých cestovných poriadkov a skúsil som vytvoriť vlastný návrh CP aj obehov pre oblasť Zlaté Klasy.
Reakcia na: Viko #23:
Moja skúsenosť bola, že kraje sa až tak nevzpierali. Ako kameň úrazu som vnímal rozdielne politické nominácie na ministerstve dopravy a v predstavenstve ZSSK, čo viedlo k situácii, že v prípade, ak si štát ako objednávateľ zastúpený ministerstvom dopravy dovolil čo i len naznačiť nespokojnosť so ZSSK ako dopravcom, bola z toho koaličná kríza, obzvlášť keď kapitán bol ultrasenzitívny na všetko, čo sa jeho osoby týkalo (pričom on mal pocit, že je to proste všetko).

Preto nebol minister, ktorý by buchol po stole a povedal dosť. Naopak, minister bol pomaly na rovnakej úrovni ako predstavenstvo ZSSK. A o tom, že ZSSK nie je najefektívnejšia firma je škoda rozprávať. Upustime od negatívnej konotácie termínu chobotnica v štátnej správe. ZSSK bola chobotnica, kde každé chápadlo malo vlastný projekt, víziu a stratégiu, čo s firmou ďalej. A ak zohľadníme, že tieto chápadlá predstavovali regionálne filiálky, nemusíme si vzhľadom na častú provinčnosť Slovákov domýšľať, že Bratislava sa snažila dokázať, že má väčších trpazlíkov ako stred Slovenska a Košice zase, že majú rýchlejšie hodinky ako v Bratislave.

Dopadlo to potom tak, že vysokopostavený zástupca ZSSK za svoje chápadlo víziu postupnej integrácie, ktorú sme v rovine len príprav na spojenie (ako keď pristavíš ťahač k návesu, ale ešte nespojíš) nazvali harmonizáciou, plne schvaloval, zrazu prišiel stop a ozvala sa zamestnankyňa z Košíc, ktorá proste veci zatrhla a páky na ňu nemal ani minister.

Kraje boli extrémne nápomocné, existovala pracovná skupina, kde sa rozoberali aj ďaleko obšírnejšie témy, čo s verejnou dopravou a azda najúspešnejší výstup skupiny bolo marketingovo bezvýznamné zjednotenie postupu pri Európskom týždni mobility. Boli teda v rovine požierača popcornu prizerajúcemu sa samodeštrukcii ústreného gestora dopravnej politiky.
Reakcia na: jr1961 #22:
V Holandsku maju celostatny IDS? Viem o jednotnej karte na cestovanie, ale bol som v tom ze jednotlivi dopravcovia maju osobitne cenniky (aspon mimo zeleznice), dokonca aj v ramci Amsterdamu ako mesta je to bordel kde nam celodenny listok od GVB neplatil na mestskych linkach inych dopravcov.
Reakcia na: jr1961 #22:
Celoštátny integrovaný dopravný systém je dobrý nápad ba dokonca až potrebný ale bude mať zmysel len vtedy ak bude mať jedného pána, ktorý bude postavený nad mestá a samosprávne kraje a zabezpečí tak rovnaké pravidlá a predpisy na celom území. Pokiaľ sa budú IDS vytvárať a spájať len na základe (ne)vôle županov a primátorov tak sa obávam, že sa IDS na celoštátnej úrovni ani nikdy nedožijeme.

Čo sa týka IDS Trnavského kraja obávam sa, že jediným znakom integrity bude v tomto prípade to, že lístok z prímestských spojov Arrivy bude platiť aj v trnavskej MHD a lístky z IDS BK bude možné využiť aj vo vybraných spojoch Arrivy (tie ktoré preliezajú cez hranice kraja až do BA), ale IDS BK sa to nebude podobať ani z ďaleka.

Reakcia na: jr1961 #22:
Tak ale zasa aby sme boli objektívni, ten integrovaný systém je pomerne drahý.
Reakcia na: jr1961 #22:
Národný IDS by samozrejme bol fajn, len by vyžadoval nejakú celonárodnú riadiacu autoritu, čomu sa kraje celkom vzpierajú aj bez IDSky... V každom prípade, stav, že železnica je celonárodne a autobusy regionálne riadené, je celkom neúnosný. Na druhej strane, regióny aspoň eliminujú nezmysly typu okresanie na Gemeri vyvažujúce zahustenie pri Žiline.
Reakcia na: Joyki #13:
Napadli ma dva príklady - jeden dobrý a jeden zlý.

Ten zlý najprv: Hlavné mesto Kanady je oficiálne "National Capital Region" skladajúci sa z miest Ottawa (Ontario) a Gatineau (Quebec). Keď som tam bol naposledy asi pred 12 rokmi, tak mali dva dopravné systémy s dvoma tarifnými systémami, cestovnými poriadkami a pod - pre anglofónnu a frankofónnu časť "hlavného mesta".

No a ten dobrý: Holandsko má cez 17 miliónov obyvateľov žijúcich na 41.5 tisíca km2. Slovensko má niečo menej ako 5.5 milióna obyvateľov na rozlohe 49 tisíc km2. Holandsko malo integrovaný systém verejnej dopravy pre celé územie už v minulom storočí.

Slovensko to postupne lepí po krajoch. A pretože tie kraje boli vytvorené umelo (ako inak - nikomu to nekladiem za vinu), tak samozrejme ľudia denne cestujú za prácou a vzdelaním cez hranice krajov. Nestálo by za to uvažovať o integrovanom systéme verejnej dopravy (t.j. dopravy vykonávanej vo verejnom záujme) v rámci Slovenska? Keď už meškáme (IDS BSK sa nejak nechcel narodiť ani cisárskym rezom, išlo to na veľa pokusov), tak vymyslime niečo inovatívnejšie. Bez ohľadu na to, kto vyhral (a v budúcnosti vyhrá) voľby do samosprávnych krajov, susediace kraje by mali spolupracovať a ich predstavitelia vzájomne diskutovať.

A keď budeme rozmýšľať o prekážkach integrácie - pozrite sa na to koľko železničných spoločností premáva v Holandsku a koľko u nás.
Súťaž pekná ale keďže to nie je podelené aspoň po okresoch alebo ideálne linkách, tak pokiaľ sem nevstúpi medzinárodný hráč ktorý bude mať okolo 300 nevyužitých vozov bokom je jasné kto tú súťaž vyhrá, pokiaľ sa do nej vôbec prihlási a neskončí to dočasnou dvojročnou zmluvou. Ak sa naplní najpravdepodobnejší scenár a do súťaže sa prihlási a vyhrá ju Slovak Lines, tak to bude reálne znamenať to, že všetky SOR-ky a C 954/954E/956 a paradoxne aj všetky Crosswaye zakúpené/dodané po 04/2014 budú musieť byť preradené na zmluvnú dopravu resp. vyradené alebo predané a SL si bude musieť behom roka zabezpečiť minimálne cca 180 NP vozov, ktoré by však musel kúpiť tak či tak keďže všetky Karosy a SOR-ky dosiahnu v roku 2021 svoj maximálny možný vek v rámci pôsobenia v IDSBK.

K rozjazdom a CP, čo som to narýchlo zbehol CP sú na niektorých miestach zlepšené oproti terajšiemu stavu ale obávam sa, že po uvedení do prevádzky a protestoch, petíciách a podobne sa kopa intervalov úplne nepochopiteľne rozhasí. Keďže terajšie rozjazdy na poradiach moc nepoznám neviem ich porovnať ale z tých navrhnutých mám pocit, že by tam určite ešte bolo čo optimalizovať keďže som tam videl kopu poradí kde vozidlá prevažnú časť dňa stoja a vykonávajú len pár spojov, čiže celková jazdná doba sa pohybuje niekde okolo 3 až 4 hodín, čo mi príde nepochopiteľné hlavne ak voz robí prvý spoj v ranných hodinách a posledný až večer.

K #19 viem, že minimálne na linkách na záhorie ktoré boli ako prvé zaradené do IDSBK mali šoféri nakázané v rámci BA otvárať aj zadné dvere pre nástup cestujúcich v rámci zóny 100+101, takže je predpoklad, že to bude minimálne v smere do BA zavedené na všetkých linkách.
Reakcia na: ramzi #19:
Výhľadovo by mala byť aj možnosť nástupu cez druhé dvere, minimálne na začiatok na území BA v smere do mesta. (Tak to tuším bolo (je?) v IDSJMK v Brne).
Mimochodom, neviete či budú autobusy označené aj piktogramami/nápismi informujúcimi o povinnosti nástupu cez prvé dvere? V technických a prevádzkových štandardoch som to nikde nenašiel.
Myslím, že pri plnej integrácii dopravy by to našlo svoje opodstatnenie - turista alebo občasný cestujúci nemá odkiaľ vedieť, či je určitá linka mestská alebo regionálna a teda ani aký na nej platí spôsob odbavenia (a odlišovať to na základe umiestenia linky v číselnom rade rozhodne nie je optimálny spôsob).
Reakcia na: 810zssk #16:
Skoda, ze nemaju rozjazdy napriklad zo stanice rovnako ako MHD. Aspon by sa zabepecil pekny prestup z hociktorej casti BA do regionov 🙂

Napriklad namiesto 0:30 z ASMN by mohli zo stanice ist 0:15 alebo 0:45, teda po prijazde a odchode nocakov vratane meskania, aby stihli ludia prestupit a zaroven nezavadzali rozjazdu MHD 🙂
Reakcia na: 810zssk #16:
Ja som si to všimol už dávnejšie, aj tie doterajšie zmeny a vlastne ako keby celá tá flexibilita grafikonov je na inej úrovni na Záhorí vs. inde.
Prevratné rozdiely nevidím medzi momentálnymi a navrhovanými CP - ak sú špičky posilnené, tak sedlá zase zriedené, alebo bordel na tradične bordeláckych linkách stále sú, aj PRIAME spoje v hodinovom intervale sú, len aby neboli petície, a hlavne možno až zbytočneveľká námaha previazať všetko so všetkým vždy a všade, čo je síce na papieri pekné, ale na tie bratislavské PRIAME spoje sa nedá spoľahnúť, a na tie by sa v popoludňajšej špičke nemalo čakať v regióne, ak dané spoje robia odvozy ešte aj od vlakov.
Fascinujú ma napríklad ranné 7 až 12-minútové prestoje na 640-ke vo Veľkom Grobe v smere do Senca kvôli taktu, len aby to sedelo od vlaku S50 v Báhoni a aj pasovalo k S60 v Senci.

No a teda mali by sa hlavne už dodržiavať tie CP vďaka odlišnému tarifnému odbavovaniu, lebo niektoré spoje prichádzajú celkom LTT k nadväzným.
Je nutné tie nočáky vyvážať cez ASMN? Voziť niekoho z Hodžka do Pezinka cez Nivy a Prievozskú je dosť zabiják podľa môjho názoru a benefity veľmi nevidím.

Tender je spravený super, len sa trochu bojím či je dosť času medzi uzavretím súťaže a začiatkom kontraktu. Aj keď pri kolabujucej ekonomike sa možno budú tie autobusy zháňať ľahšie. Pokiaľ ide o CP, not great, not terrible. Určite je to podstatný posun vpred, aj keď je tam priestor na zlepšováky (btw, všimol si niekto že pri rozdeľovaní trás do liniek sa inak postupuje na Záhorí a inak v ostatných regiónoch? Iný grafikonista? 😃).
Trochu ma prekvapuje, že je vypísaná súťaž na celý kraj. Vzhľadom na to, z akej strany je župan a ako už roky počúvame reči o tom, ako treba vo všetkých oblastiach vrátane sieťových liberalizáciu a čo najviac konkurentov, by som skôr čakal, že to bude rozdelené na oblasti - od dvoch (Malacky a zvyšok) do štyroch (Malacky, Pezinok, Senec, Šamorín). Možno sa mohlo zúčastniť viac uchádzačov, ktorí si na celý kraj netrúfnu. Tým nehovorím, že by to bolo lepšie alebo horšie. Dôležitá je skôr kvalita zadania a keď vidím, kto je na súťaži podpísaný, tak ma vôbec neprekvapuje, že to vyzerá dobre. Tak dúfajme, že sa výberko podarí a nezruší ho pod nejakou zámienkou ani ÚVO.
Ako som zbežne preletel podklady, zdá sa mi to nad očakávanie dobre a podrobne pripravené.
Aj navrhnuté CP sa mi zdajú na prvý pohľad lepšie, než tie súčasné. Sú menej chaotické, pokiaľ ide o časové polohy a varianty X10 vs X11. (Ono sa to možno pri pohľade napr. na linky 520, 550 či 560 nezdá, ale tam je to spôsobené snahou o preklad pri redukcii výkonov počas prázdnin.) Obsahujú síce na môj vkus neúmerné množstvo poznámok "pokračuje na linke...", ale pri súčasnom politickom nastavení (= tlaku na priame spoje) sa to asi inak nedá riešiť, ak nechceme pre predĺžené spoje zavádzať nové linky.
Víkendové nočné spoje sú pozitívne. Ale stále mi chýba dlhšia večerná obsluha niektorých obcí - myslím si, že tú treba riešiť viac, než nočné spoje. A tiež by som uvítal, keby niektoré linky s príliš rozdielnymi trasami boli rozdelené na dve (napr. BA-MA po diaľnici a cez Stupavu), alebo aby sa tie rozdiely viac eliminovali. Taká linka do Nového Života je stále celkom pekný chaos, čo sa týka trás spojov.
Ako aušus sa mi zdá linka z Báhoňa do Senca doobeda - cez školský rok odchádzajú v párnej.07, cez prázdniny v nepárnej.07 - nechápem.
Navrhnuté obehy vyzerajú tiež solídnejšie, s menej prázdnymi jazdami, než sú súčasné (nemyslím tie koronavírusové - tie nepoznám). Ale nepáči sa mi, že záložné vozidlá majú robiť niektoré pravidelné spoje - napr. cez prázdniny budú Malacky od 14.00 do 16.00 bez ZV...
Reakcia na: Valec #10:
Ďalší slovenskí dopravcovia ich možno dostanú a budú to hádzať na sociálne siete, že aha, máme nové autobusy. 😃

TTSK ak aj bude mať vlastný IDS, prejazdové linky medzi dvoma krajmi by mali byť zaintegrované v oboch systémoch, a ideálne by ich bolo zaintegrovať do IDS BK bez ohľadu na črtajúci sa nový IDS TTSK (to je aj v PDO), lebo vybavujú aj územia IDS BK - napríklad zónu 645, kde podľa navrhovaného CP 640 je diera v sedle, a práve SAD DS jazdí v čase diery, dokonca v takte x:05, konkrétne o 11:05 😁 No a lepšie by bolo jednoducho rátať s doplnkovým cudzím dopravcom, a tým pádom objednané výkony môžu byť nižšie za danú zónu, lebo veď jazdí tam aj niekto iný mimo BSK. Jednotnejšie by to mohlo byť aj pre cestujúcu verejnosť. Dúfam aspoň sa linky zaintegrujú, keď teda okresy nie, nie je ich až tak veľa, predovšetkým tie do Bratislavy jazdiace. Síce tá naša linka 202 409 už roky vozí vzduch, akurát tak počas špičky je tam do 15 ľudí, naproti 640, čo keď jazdila taktovo k ranným vlakom do Senca, tak počas 3 mesiacov doslova vysala ľudí z linky SAD DS jazdiacej priamo do BA a získala aj nových cestujúcich (spoje sa zriedili, v návrhu sú našťastie späť).
Reakcia na: Dispecer #11:
Na 90 až 95 % áno.
Reakcia na: Valec #9:
A máš pocit, že aktuálna súťaž BSK to spĺňa? 🙂