Bratislavský kraj hľadá poskytovateľa služieb prímestskej autobusovej dopravy

Po novom by si kraj mohol objednávať aj dopravu do Rajky a Hainburgu.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vypísal verejnú súťaž na poskytovanie prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme na 10 rokov od jesene roku 2021, kedy končí zmluva so súčasným dopravcom Slovak Lines. Uchádzači môžu predkladať ponuky do 22. júna 2020. Predpokladaná hodnota zákazky je necelých 389 mil. € bez DPH.

BSK predpokladá, že nový dopravca odjazdí ročne 14,5 mil. kilometrov na 62 linkách. Súčasťou súťažných podkladov sú aj navrhované cestovné poriadky jednotlivých liniek. Novinkou má byť aj 6 nočných regionálnych liniek, ktoré by premávali z Bratislavy do regiónu počas nocí pred voľnými dňami. V rámci zmluvy je zahrnutá opcia, podľa ktorej môže BSK rozšíriť objednávanie prímestskej autobusovej dopravy aj na cezhraničné linky do Rajky a Hainburgu. BSK tiež požaduje garantovanie nadväzností medzi jednotlivými linkami Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).

Podmienky súťaže detailne špecifikujú technické a prevádzkové štandardy, ktoré musí nový dopravca splniť. Ide o štandardy, ktoré platia v IDS BK. Dopravca musí napríklad vybaviť všetky zastávky označníkmi podľa štandardu IDS BK, či zabezpečiť vozidlový park v požadovanej štruktúre a vybavení autobusov. Priemerný vek všetkých používaných vozidiel nesmie presiahnuť 9 rokov, pričom maximálny vek každého vozidla nesmie presiahnuť 15 rokov. Vzhľadom na súčasnú krízu spôsobenú pandémiou choroby Covid-19 bude stanovené prechodné obdobie v trvaní jedného roka, počas ktorého nebude musieť dopravca spĺňať všetky požiadavky na vozidlový park, stanovené sú napríklad výnimky pre niektoré parametre starších vozidiel, alebo vek jednotlivých vozidiel bude môcť byť 16 rokov bez stanovenia maximálneho priemerného veku vozidlového parku.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Namietky zamietnute, ideme do dalsieho kola s odvolanim...
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/informacie/detail/11370
Reakcia na: ramzi #34:
A tak to naťahujú 😔
Reakcia na: 810zssk #26:
Existujú aj úplne celosieťové lístky.
Reakcia na: on-line #31:
Úrad pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu informuje, že v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok č. k. 10501-6000/2020-OD, ktoré sa začalo dňa 2. 7. 2020 vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky "Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Bratislavský kraj", pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené kontrolovaným Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov vo Vestníku verejného obstarávania č. 87/2020 dňa 24.4.2020 pod značkou 15403-MSS, Úrad pre verejné obstarávanie vydal predbežné opatrenie č. 10501-6000/2020-OD-PO a rozhodol, že lehoty, ktoré určil kontrolovaný a lehoty kontrolovanému neplynú.
Lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená do 22. júla.
Reakcia na: AndyNO #28:
Trocha OT, bavíme sa o rokoch, keď C 934 boli moderné busy u Slovak Lines, ale Zlaté Klasy sa mi viažu s jednou spomienkou, teda dvomi. Raz nám v križovatke smerom na Senec spoluobčania (domyslite si) hodili kameň do okna autobusu a vošli do cesty a chceli okradnúť vodiča o peniaze z pokladne a druhý, keď vodič spoluobčanov našiel fetovať toluén na zadných sedadlách v C 12 a vyhodil ich ako profesionálny vyhadzovač z klubu. Inak pekne spracovaný návrh. 🙂
Tak som si pozrel návrh tých cestovných poriadkov a skúsil som vytvoriť vlastný návrh CP aj obehov pre oblasť Zlaté Klasy.
Reakcia na: Viko #23:
Moja skúsenosť bola, že kraje sa až tak nevzpierali. Ako kameň úrazu som vnímal rozdielne politické nominácie na ministerstve dopravy a v predstavenstve ZSSK, čo viedlo k situácii, že v prípade, ak si štát ako objednávateľ zastúpený ministerstvom dopravy dovolil čo i len naznačiť nespokojnosť so ZSSK ako dopravcom, bola z toho koaličná kríza, obzvlášť keď kapitán bol ultrasenzitívny na všetko, čo sa jeho osoby týkalo (pričom on mal pocit, že je to proste všetko).

Preto nebol minister, ktorý by buchol po stole a povedal dosť. Naopak, minister bol pomaly na rovnakej úrovni ako predstavenstvo ZSSK. A o tom, že ZSSK nie je najefektívnejšia firma je škoda rozprávať. Upustime od negatívnej konotácie termínu chobotnica v štátnej správe. ZSSK bola chobotnica, kde každé chápadlo malo vlastný projekt, víziu a stratégiu, čo s firmou ďalej. A ak zohľadníme, že tieto chápadlá predstavovali regionálne filiálky, nemusíme si vzhľadom na častú provinčnosť Slovákov domýšľať, že Bratislava sa snažila dokázať, že má väčších trpazlíkov ako stred Slovenska a Košice zase, že majú rýchlejšie hodinky ako v Bratislave.

Dopadlo to potom tak, že vysokopostavený zástupca ZSSK za svoje chápadlo víziu postupnej integrácie, ktorú sme v rovine len príprav na spojenie (ako keď pristavíš ťahač k návesu, ale ešte nespojíš) nazvali harmonizáciou, plne schvaloval, zrazu prišiel stop a ozvala sa zamestnankyňa z Košíc, ktorá proste veci zatrhla a páky na ňu nemal ani minister.

Kraje boli extrémne nápomocné, existovala pracovná skupina, kde sa rozoberali aj ďaleko obšírnejšie témy, čo s verejnou dopravou a azda najúspešnejší výstup skupiny bolo marketingovo bezvýznamné zjednotenie postupu pri Európskom týždni mobility. Boli teda v rovine požierača popcornu prizerajúcemu sa samodeštrukcii ústreného gestora dopravnej politiky.
Reakcia na: jr1961 #22:
V Holandsku maju celostatny IDS? Viem o jednotnej karte na cestovanie, ale bol som v tom ze jednotlivi dopravcovia maju osobitne cenniky (aspon mimo zeleznice), dokonca aj v ramci Amsterdamu ako mesta je to bordel kde nam celodenny listok od GVB neplatil na mestskych linkach inych dopravcov.
Reakcia na: jr1961 #22:
Celoštátny integrovaný dopravný systém je dobrý nápad ba dokonca až potrebný ale bude mať zmysel len vtedy ak bude mať jedného pána, ktorý bude postavený nad mestá a samosprávne kraje a zabezpečí tak rovnaké pravidlá a predpisy na celom území. Pokiaľ sa budú IDS vytvárať a spájať len na základe (ne)vôle županov a primátorov tak sa obávam, že sa IDS na celoštátnej úrovni ani nikdy nedožijeme.

Čo sa týka IDS Trnavského kraja obávam sa, že jediným znakom integrity bude v tomto prípade to, že lístok z prímestských spojov Arrivy bude platiť aj v trnavskej MHD a lístky z IDS BK bude možné využiť aj vo vybraných spojoch Arrivy (tie ktoré preliezajú cez hranice kraja až do BA), ale IDS BK sa to nebude podobať ani z ďaleka.

Reakcia na: jr1961 #22:
Tak ale zasa aby sme boli objektívni, ten integrovaný systém je pomerne drahý.
Reakcia na: jr1961 #22:
Národný IDS by samozrejme bol fajn, len by vyžadoval nejakú celonárodnú riadiacu autoritu, čomu sa kraje celkom vzpierajú aj bez IDSky... V každom prípade, stav, že železnica je celonárodne a autobusy regionálne riadené, je celkom neúnosný. Na druhej strane, regióny aspoň eliminujú nezmysly typu okresanie na Gemeri vyvažujúce zahustenie pri Žiline.
Reakcia na: Joyki #13:
Napadli ma dva príklady - jeden dobrý a jeden zlý.

Ten zlý najprv: Hlavné mesto Kanady je oficiálne "National Capital Region" skladajúci sa z miest Ottawa (Ontario) a Gatineau (Quebec). Keď som tam bol naposledy asi pred 12 rokmi, tak mali dva dopravné systémy s dvoma tarifnými systémami, cestovnými poriadkami a pod - pre anglofónnu a frankofónnu časť "hlavného mesta".

No a ten dobrý: Holandsko má cez 17 miliónov obyvateľov žijúcich na 41.5 tisíca km2. Slovensko má niečo menej ako 5.5 milióna obyvateľov na rozlohe 49 tisíc km2. Holandsko malo integrovaný systém verejnej dopravy pre celé územie už v minulom storočí.

Slovensko to postupne lepí po krajoch. A pretože tie kraje boli vytvorené umelo (ako inak - nikomu to nekladiem za vinu), tak samozrejme ľudia denne cestujú za prácou a vzdelaním cez hranice krajov. Nestálo by za to uvažovať o integrovanom systéme verejnej dopravy (t.j. dopravy vykonávanej vo verejnom záujme) v rámci Slovenska? Keď už meškáme (IDS BSK sa nejak nechcel narodiť ani cisárskym rezom, išlo to na veľa pokusov), tak vymyslime niečo inovatívnejšie. Bez ohľadu na to, kto vyhral (a v budúcnosti vyhrá) voľby do samosprávnych krajov, susediace kraje by mali spolupracovať a ich predstavitelia vzájomne diskutovať.

A keď budeme rozmýšľať o prekážkach integrácie - pozrite sa na to koľko železničných spoločností premáva v Holandsku a koľko u nás.
Súťaž pekná ale keďže to nie je podelené aspoň po okresoch alebo ideálne linkách, tak pokiaľ sem nevstúpi medzinárodný hráč ktorý bude mať okolo 300 nevyužitých vozov bokom je jasné kto tú súťaž vyhrá, pokiaľ sa do nej vôbec prihlási a neskončí to dočasnou dvojročnou zmluvou. Ak sa naplní najpravdepodobnejší scenár a do súťaže sa prihlási a vyhrá ju Slovak Lines, tak to bude reálne znamenať to, že všetky SOR-ky a C 954/954E/956 a paradoxne aj všetky Crosswaye zakúpené/dodané po 04/2014 budú musieť byť preradené na zmluvnú dopravu resp. vyradené alebo predané a SL si bude musieť behom roka zabezpečiť minimálne cca 180 NP vozov, ktoré by však musel kúpiť tak či tak keďže všetky Karosy a SOR-ky dosiahnu v roku 2021 svoj maximálny možný vek v rámci pôsobenia v IDSBK.

K rozjazdom a CP, čo som to narýchlo zbehol CP sú na niektorých miestach zlepšené oproti terajšiemu stavu ale obávam sa, že po uvedení do prevádzky a protestoch, petíciách a podobne sa kopa intervalov úplne nepochopiteľne rozhasí. Keďže terajšie rozjazdy na poradiach moc nepoznám neviem ich porovnať ale z tých navrhnutých mám pocit, že by tam určite ešte bolo čo optimalizovať keďže som tam videl kopu poradí kde vozidlá prevažnú časť dňa stoja a vykonávajú len pár spojov, čiže celková jazdná doba sa pohybuje niekde okolo 3 až 4 hodín, čo mi príde nepochopiteľné hlavne ak voz robí prvý spoj v ranných hodinách a posledný až večer.

K #19 viem, že minimálne na linkách na záhorie ktoré boli ako prvé zaradené do IDSBK mali šoféri nakázané v rámci BA otvárať aj zadné dvere pre nástup cestujúcich v rámci zóny 100+101, takže je predpoklad, že to bude minimálne v smere do BA zavedené na všetkých linkách.
Reakcia na: ramzi #19:
Výhľadovo by mala byť aj možnosť nástupu cez druhé dvere, minimálne na začiatok na území BA v smere do mesta. (Tak to tuším bolo (je?) v IDSJMK v Brne).
Mimochodom, neviete či budú autobusy označené aj piktogramami/nápismi informujúcimi o povinnosti nástupu cez prvé dvere? V technických a prevádzkových štandardoch som to nikde nenašiel.
Myslím, že pri plnej integrácii dopravy by to našlo svoje opodstatnenie - turista alebo občasný cestujúci nemá odkiaľ vedieť, či je určitá linka mestská alebo regionálna a teda ani aký na nej platí spôsob odbavenia (a odlišovať to na základe umiestenia linky v číselnom rade rozhodne nie je optimálny spôsob).
Reakcia na: 810zssk #16:
Skoda, ze nemaju rozjazdy napriklad zo stanice rovnako ako MHD. Aspon by sa zabepecil pekny prestup z hociktorej casti BA do regionov 🙂

Napriklad namiesto 0:30 z ASMN by mohli zo stanice ist 0:15 alebo 0:45, teda po prijazde a odchode nocakov vratane meskania, aby stihli ludia prestupit a zaroven nezavadzali rozjazdu MHD 🙂
Reakcia na: 810zssk #16:
Ja som si to všimol už dávnejšie, aj tie doterajšie zmeny a vlastne ako keby celá tá flexibilita grafikonov je na inej úrovni na Záhorí vs. inde.
Prevratné rozdiely nevidím medzi momentálnymi a navrhovanými CP - ak sú špičky posilnené, tak sedlá zase zriedené, alebo bordel na tradične bordeláckych linkách stále sú, aj PRIAME spoje v hodinovom intervale sú, len aby neboli petície, a hlavne možno až zbytočneveľká námaha previazať všetko so všetkým vždy a všade, čo je síce na papieri pekné, ale na tie bratislavské PRIAME spoje sa nedá spoľahnúť, a na tie by sa v popoludňajšej špičke nemalo čakať v regióne, ak dané spoje robia odvozy ešte aj od vlakov.
Fascinujú ma napríklad ranné 7 až 12-minútové prestoje na 640-ke vo Veľkom Grobe v smere do Senca kvôli taktu, len aby to sedelo od vlaku S50 v Báhoni a aj pasovalo k S60 v Senci.

No a teda mali by sa hlavne už dodržiavať tie CP vďaka odlišnému tarifnému odbavovaniu, lebo niektoré spoje prichádzajú celkom LTT k nadväzným.