Na zmodernizovanej trati v Karlovej Vsi bola v nočných hodinách znížená rýchlosť električiek

Naďalej sa hľadá riešenie na zníženie problémovej hlučnosti zmodernizovanej radiály.

Magistrát hlavného mesta zverejnil informácie o aktuálnom stave hľadania príčin hluku a vibrácií zmodernizovanej električkovej trate v Karlovej Vsi a možnostiach na ich odstránenie.

Hlavné mesto uvádza, že pri realizácii stavby sa využil celý rad opatrení na zníženie hlučnosti trate. "Stavebník obmedzil šírenie hluku do priestoru bokovnicami koľajníc a vegetáciou, rovinatosťou povrchu a mazaním koľajníc. Šírenie vibrácií a hluku zemou je eliminované antivibračnou rohožou," uvádza magistrát.

Merania hlučnosti a zistené problémy

Prvé meranie hlučnosti zmodernizovanej trate v centrálnej časti Karlovej Vsi sa uskutočnilo v priebehu 29. decembra 2019. Meranie vykonala firma Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., Žilina, pričom meranie prebiehalo vo vzdialenosti 50 metrov od stredu trate pri bytovom dome Karloveská 33. Mikrofón bol umiestnený 1,5 metra od okna na druhom podlaží domu. Z merania vyplynulo, že namerané hodnoty neprekročili prípustné hodnoty ani v jednom časovom intervale (deň, večer, noc). Počas dňa bol nameraný celkový hluk 61,97 dB (prípustná hodnota 70 dB), večer bola hodnota hluku 59,2 dB (príp. hodnota 70 dB) a v noci 52,6 dB (príp. hodnota 60 dB). PH mesto uvádza vrátane povoleného prekročenia o 10 dB.

Ďalšie merania boli realizované firmou Euroakustik, s.r.o., za účelom zistenia príčiny nízkofrekvenčného zvuku, ktorý sa šíri pri prejazde električiek. Na základe priebežných informácií z týchto meraní bolo zistené zníženie hlučnosti trate o 7 – 9 dB. "Ide o technické merania hlučnosti samotnej trate, nejde o meranie potrebné na objektivizáciu expozície obyvateľov podľa § 27 ods. 4 vyhlášky č. 549/2007 Z.z.. Toto meranie má nájsť príčinu nízkofrekvenčného hluku, jeho úlohou nie je vyhodnotenie, či hluku prekračuje prípustné hodnoty. Posudok bude hlavnému mestu doručený po skompletizovaní všetkých meraní. Posledné meranie je naplánované na koniec marca 2020," uviedlo hlavné mesto.

Že s traťou nie je všetko tak, ako má byť, preukázali ďalšie merania, ktoré dal zrealizovať autorský dozor stavby.  Merania firmou Klub ZPS vo vibroakustike, s. r. o., za účelom zistenia a odstránenia nízkofrekvenčného zvuku ukázali, že pružina v konštrukcii električkovej trate nie je plne funkčná.

"Električková trať v posudzovanom úseku má zvršok typu pevná jazdná dráha pri použití technológie W-tram, ktorý používa na fixáciu koľaje pražce s rozponom 3 m. Po fixácii pražca rektifikačnými skrutkami o medzerovitý betón do finálnej polohy sa doska vyleje betónom a spolu s pražcami tvorí nosnú dosku pre koľajnice. Po stuhnutí a vytvrdnutí betónu sa rektifikačné skrutky z pražca odstránia. Nosná doska dosadne na antivibračnú rohož uloženú na medzerovitom betóne a spolu sa vytvorí ľahký systém hmota – pružina (LMSS). Funkciou systému LMSS je eliminovať prenos vibrácií a štrukturálneho hluku počas prejazdov električiek medzi základovou pôdou a uložením električkovej trate. Vytvorený je systém LMSS (Ľahký systém hmota-pružina), ktorý pozostáva z dvoch hlavných súčastí, z hmoty a z pružiny. Hmota (betónová nosná doska) sa v konštrukcii železničného zvršku električkovej trate nachádza, teda vzhľadom na nefunkčnosť systému je zrejmé, že je vyradená pružina systému LMSS. Po sfunkčnení systému LMSS je nutné premerať funkčnosť pružiny systému (PURASYS MSS P 2020) v akom frekvenčnom rozsahu znižuje prenos amplitúd vibrácií a štrukturálneho zvuku a v prípade potreby prijať opatrenia na jej sfunkčnenie,“ uvádza sa v posudku z merania.

Magistrát mesta na základe uvedeného posudku a po konzultáciách s odborníkmi nariadil vykonať jadrové vrty v pevnej jazdnej dráhe za účelom overenia uvedenej hypotézy. "Samotné odvrty budú realizované začiatkom mesiaca apríl 2020. Po dovŕtaní budú zrealizované kontrolné merania ktoré preukážu, či hypotéza príčin šírenia nízkofrekvenčného zvuku tkvie v nefunkčnej pružine," uvádza magistrát.

Dočasné zníženie rýchlosti električiek v noci

Hlavné mesto v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava prijalo do vyriešenia situácie rozhodnutie o znížení rýchlosti električiek v úseku Jurigovo nám. - obratisko Kútiky na 40 km/h v noci v čase medzi 22. a 6. hodinou. Znížená rýchlosť platí od 28. marca 2020.

Dopravný podnik Bratislava posudzoval aj možné celkové zníženie rýchlosti na zmodernizovanej trati na 30 km/h, ktoré bolo vyhodnotené ako v súčasnosti nereálne. "Zníženie rýchlosti na 30 km/h v novo zrekonštruovanom úseku by znamenalo predĺženie jazdnej doby o 4 minúty na celkových 9 minút teda na skoro dvojnásobok pôvodného času. Predĺženie jazdnej doby by si vyžiadalo nasadenie ďalších električiek a šoférov, aby bolo možné dodržať grafikon. V súčasnej dobe DPB a.s. nedisponuje voľnými vozidlami, ktoré by mohol nasadiť. Nie je možná ani zámena všetkých nových električiek nasadených na linky 4 a 9 za staršie typy, keďže nie je ich za aké vymeniť. Predĺženie jazdnej doby výrazne zníži komfort cestovania a dôjde k úbytku cestujúcich. Električková doprava predstavuje jeden z najvýhodnejších a najekologickejších spôsobov verejnej dopravy, na ktorej je v najväčšej miere vylúčená nehodovosť a s tým spojené meškanie verejnej dopravy. Vplyv električkovej dopravy na životné prostredie je podstatne menší ako autobusovej resp. individuálnej dopravy vzhľadom na hlučnosť, prašnosť a emisie a preto je žiadúce, aby verejná doprava bola obyvateľmi využívaná v čo možno najväčšej miere," uvádza sa vo vybavení petície proti hlučnosti trate.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Solider #17:
Nie je v tom nejaký úmysel? Niečo na spôsob, že na meste vedia, že je to zle zrealizované a keby to dali vybrúsiť, tak by to už spĺňalo normy hluku a tým pádom by to nebolo tak ľahké reklamovať? 🙂
Reakcia na: Daniel #14:
Stále nerozumiem tomu, prečo tak základná vec, akou je prebrúsenie koľajníc, sa tu považuje za niečo extra a zároveň sa tomu tak vyhýbajú...
Reakcia na: ufo #15:
Odvŕtaný betón aj s rektifikačnou skrutkou.
Reakcia na: Solider #12:
Je evidentné, že ten dunivý zvuk sa šíri z miesta zvarov, veď už na pohľad nie sú tie zvary rovné čo vidno aj na stope, ktorá je električkami vyjazdená (jednoducho povedané, čiara sa v mieste zvarov "rozlieva").
Preto by ma zaujímalo prečo stále neskúsili súvislú časť trate odborne prebrúsiť, ale miesto toho sa tvária, že po vŕtaní "jadrových vrtov" vyčerpali všetky možnosti a alibisticky tam zavesili obmedzenie "40".
Reakcia na: Peter6607 #3:
Takým istým spôsobom bola postavená trať v úseku Kýčerského - Radlinského a tam sa uvedený problém nevyskytuje. Dokonca ani po spustení trate do prevádzky, keď síce koľajnice neboli prebrúsené, nebolo cítiť a počuť každý jeden zvar, ako v KV+Dúbravke, kde to znie, ako keby išla električka po schodoch. Okrem toho aj v oblúkoch s veľkým polomerom to "škrípe"...
Reakcia na: Valec #10:
Naposledy sa trať v KV podbíjala v roku 2014.
Rozchodníky napr. už na zastávke Kútiky vykapali, príležitosť na podbitie omnho skorej, ako by bolo potrebné.
Reakcia na: Sanos #9:
Sa rozhodni. Buď "po každom podbití" alebo každé "cca 2 - 3 roky". Tá PJD je tam práve kvôli eliminácii toho prvého bodu (JPP informácia).
Mám pocit, že budovanie pevnej jazdnej dráhy silou-mocou aj tam, kde nie je pojazďovaná trať autobusmi, či záchrannými zložkami je zvrhlosť a míňanie peňazí. V zrekonštruovanom úseku mohol byť otvorený zvršok, tak ako v oblasti Krčace, doplnený zatrávnením, ktoré by sa po každom podbití (cca 2 - 3 roky) obnovilo. Videl som také trate v Nemecku aj vo Francúzsku. A vyšlo by to lacnejšie...
Reakcia na: Maremi #7:
Skôr Nesrovnala, ktorý ju za celý čas svojho primátorovania nedokázal ani rozbehnúť.
Táto rekonštrukcia bude symbolom vlády Valla.
Reakcia na: baran #5:
Mas pravdu, je to v tom vyjadreni Magistratu k peticii obyvatelov:

"Hlavné mesto vie preukázať, že nie sú k dispozícii iné dostupné technické
a organizačné opatrenia bez podstatného narušenia dopravného výkonu a je potrebné
posudzovať namerané hodnoty podľa prílohy k vyhláške č. 549/2007 Z. z. Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií v životnom prostredí (ďalej len ako vyhláška).

V bode 1.6, kde je uvedené, že posudzovaná hodnota pre kategóriu územia III môže
prekročiť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabuľke
č. 1 najviac o 10 dB.

Vyššie uvedené vyhodnotenie prípustných hodnôt je plne v súlade so stanoviskom
Hlavného hygienika SR šp. zn. OHŽP/1718/44637 zo dňa 18. 02. 2020."

Toto mi ale pride maximalne cynicke a alibisticke od Magistratu, kedze sa tu bavime o modernizacii za 70 milionov eur, ktorej jednym zo stanovenych cielov malo byt prave vyrazne znizenie hlucnosti, a hlavne ked je zjavne, ze vsetky technicke moznosti vycerpane neboli - najma brusenie trate riadnou kolajovou bruskou, pripadne instalacia dodatocnych mazacich zariadeni.
Reakcia na: Machnac #4:
tabuľka je aká uvádzaš. Ale nad tabuľkou je veta: 1.6
"Ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci prípustné hodnoty podľa tabuľky č. 1 pre kategórie územia II a III zapríčinený postupným narastaním dopravy nie je možné obmedziť dostupnými technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môže prekročiť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabuľke č. 1 najviac o 5 dB a pre kategórie územia III a IV najviac o 10 dB."

Takže oni asi urobili taký výklad vyššie uvedenej vety, že zvýšenie hladiny hluku o 10 db možno uplatniť aj v našom prípade.
Tie pripustne hodnoty hluku uvazdane v clanku nesedia. Podla vyhlasky 549/2007 su pripustne hodnoty v takomto uzemi v intervaloch den/vecer/noc 60/60/50 dB. Teoria, ze namerny hluk suvisi s neukoncenymi vegetacnymi upravami na trati aj v jej okoli, pripadne s nekvalitnym prebrusenim trate uz neplati?
Že systém LMSS je nefunkčný, usúdili na základe akustických meraní? Akože hučí mi to, tak na vine má byť hneď odhlučňovacia technológia? Nerozumiem, prečo by normovaný elastomér zrazu nemal pružiť. Dá sa niekde dostať k celej správe?

W-tram technológia je citlivá na rozmerové nepresnosti. Dunivý zvuk sa neprejavuje v celej dĺžke trate ale iba v niektorých úsekoch. Boli tieto úseky premerané? "Krivé" koľajnice bývajú častým zdrojom dunenia. Z fotodokumentácie priebehu rekonštrukcie sa zdá, že sa tento problém mohol vyskytnúť.

https://imhd.sk/ba/galeria-media/5405/1-etapa-2019/228059/Zvlnene-kolajnice-medzi-dvoma-vybetonovanymi-usekmi?&ref=ba%2Fgaleria%2F5405%2F1-etapa-2019%3F%26p%3D20
Oslovil magistrát aj odborníkov na zváranie, či sú vykonané zvary koľajníc v požadovanej kvalite a akosti?
Ked uz aj stara trat konkurovala kvalitou novej... 🙄