Preprava cestujúcich na výjazdoch a dojazdoch
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Vybrané spoje umožňujú cestujúcim prepravu po netradičných trasách.

Väčšina z liniek MHD nezačína v blízkosti vozovní, preto sa vozidlá musia najskôr na svoju trasu dostať a po skončení premávky odísť do vozovne. Výjazdy vozidiel na trasy liniek a dojazdy z nich sú vykonávané buď bez prepravy cestujúcich (rozpoznateľné podľa veľkého inverzného nápisu SLUŽOBNÁ JAZDA na vozidlách) alebo s prepravou cestujúcich, kde platia štandardné prepravné podmienky.

Výjazdy a dojazdy s cestujúcimi častokrát premávajú po netradičných trasách, kde inokedy spojenie neexistuje. Tieto spoje majú svoj cestovný poriadok, zobrazujú ich zastávkové informačné tabule a takisto ich vyhľadá Plánovač cesty na imhd.sk.

Niektoré majú aj svoje zastávkové cestovné poriadky, o iných na zastávke nemusí byť žiadna zmienka. A práve pre absenciu informácií o týchto typoch spojov si niektorí používatelia myslia, že im Plánovač cesty občas vyhľadá chybné spojenie. Aj takéto netradičné spoje však skutočne premávajú. Bez nich by vozidlo prešlo z vozovne alebo do nej naprázdno.

Podobné spoje premávajú aj v iných mestách. Zväčša to súvisí s tým, že pokiaľ vozidlo premáva bez cestujúcich, dopravný podnik na takéto jazdy nedostane dotáciu. Ak však vozidlo umožňuje prepravu cestujúcich a teda poskytuje dopravnú obsluhu, takéto najazdené kilometre sú dotované. Z pohľadu cestujúcich je zase výhodou to, že ich prepravia spoje, ktoré by za iných okolností nemuseli byť vykonávané alebo išli prázdne.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad netradičných trás, ktoré môžu cestujúci využiť v časoch začiatkov a koncov premávky vozidiel. Ide predovšetkým o skoré ranné hodiny, čas po skončení rannej špičky, čas pred začiatkom popoludňajšej špičky a po jej skončení a o neskoré nočné hodiny. Keďže v súčasnosti neexistuje jednotný systém označenia takýchto spojov a v niektorých prípadoch je iné označenie na zastávkových a vozidlových tabuliach, uvádzame aj podrobný prehľad označení.

 

Označenie v Plánovači cesty a na zastávkových tabuliach

Označenie na vozidle

Zastávky pri výjazde z vozovne resp. dojazde do vozovne

1 Hlavná stanica

1 Hlavná stanica

Vozovňa Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Zátišie; Polus City Center; Nová doba; Odbojárov; Trnavské mýto; Legionárska; Vazovova; Blumentál → od zastávky STU po svojej trase na Hlavnú stanicu

1 Petržalka

1 Petržalka

Vozovňa Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Zátišie; Polus City Center; Nová doba; Odbojárov; Trnavské mýto; Legionárska; Americké nám.; Kamenné nám. → od zastávky Šafárikovo nám. po svojej trase do Petržalky

1 Vozovňa Jurajov dvor

► Vozovňa Jurajov dvor 1

po svojej trase z Hlavnej stanice po zastávku Žilinská → Blumentál; Vazovova; Legionárska; Trnavské mýto; Odbojárov; Nová doba; Polus City Center; Zátišie; Odborárska; Magnetová; Vozovňa Jurajov dvor

1 Vozovňa Jurajov dvor

► Vozovňa Jurajov dvor 1

po svojej trase z Petržalky po zastávku Šafárikovo nám. → Kamenné nám.; Mariánska; Odborárske nám.; Legionárska; Trnavské mýto; Odbojárov; Nová doba; Polus City Center; Zátišie; Odborárska; Magnetová; Vozovňa Jurajov dvor

2 Hlavná stanica

2 Hlavná stanica

ŽST Vinohrady; Nám. Biely kríž; Mladá garda; Riazanská; Pionierska; Ursínyho; Račianske mýto → od zastávky Blumentál po svojej trase na Hlavnú stanicu

2 ŽST Nové Mesto

2 Nové Mesto

ŽST Vinohrady; Nám. Biely kríž; Mladá garda; Riazanská; Pionierska; Ursínyho; Račianske mýto; Vazovova → od zastávky Legionárska po svojej trase na ŽST Nové Mesto

2 ŽST Vinohrady

► Vinohrady

po svojej trase z Hlavnej stanice po zastávku Blumentál → Račianske mýto; Ursínyho; Pionierska; Riazanská; Mladá garda; Nám. Biely kríž; ŽST Vinohrady

2 ŽST Vinohrady

► Vinohrady

po svojej trase zo ŽST Nové Mesto po zastávku Legionárska → Vazovova; Račianske mýto; Ursínyho; Pionierska; Riazanská; Mladá garda; Nám. Biely kríž; ŽST Vinohrady

3 Rača

3 Rača

Vozovňa Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Zátišie; Polus City Center; Nová doba; Odbojárov; Trnavské mýto; Legionárska; Vazovova → od zastávky Račianske mýto po svojej trase do Rače

3 Petržalka

3 Petržalka

Vozovňa Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Zátišie; Polus City Center; Nová doba; Odbojárov; Trnavské mýto; Legionárska; Americké nám. → od zastávky Kamenné nám. po svojej trase do Petržalky

3 Vozovňa Jurajov dvor

3 Vozovňa Jurajov dvor

po svojej trase z Rače po zastávku Račianske mýto → Vazovova; Legionárska; Trnavské mýto; Odbojárov; Nová doba; Polus City Center; Zátišie; Odborárska; Magnetová; Vozovňa Jurajov dvor

3 Vozovňa Jurajov dvor

3 Vozovňa Jurajov dvor

po svojej trase z Petržalky po zastávku Mariánska → Odborárske nám.; Legionárska; Trnavské mýto; Odbojárov; Nová doba; Polus City Center; Zátišie; Odborárska; Magnetová; Vozovňa Jurajov dvor

4 Dúbravka

4 Dúbravka

Vozovňa Jurajov dvor → od zastávky Magnetová po svojej trase do Dúbravky

4 Vozovňa Jurajov dvor

► Vozovňa Jurajov dvor 4

po svojej trase z Dúbravky po zastávku Magnetová → Vozovňa Jurajov dvor

5 Rača

5 Rača

Vozovňa Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Zátišie; Polus City Center; Nová doba; Odbojárov; Trnavské mýto; Legionárska; Vazovova → od zastávky Račianske mýto po svojej trase do Rače

5 Dúbravka

5 Dúbravka

Vozovňa Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Zátišie; Polus City Center; Nová doba; Odbojárov; Trnavské mýto; Legionárska; Vazovova → od zastávky Blumentál po svojej trase do Dúbravky

5 Vozovňa Jurajov dvor

5 Vozovňa Jurajov dvor

po svojej trase z Rače po zastávku Račianske mýto → Vazovova; Legionárska; Trnavské mýto; Odbojárov; Nová doba; Polus City Center; Zátišie; Odborárska; Magnetová; Vozovňa Jurajov dvor

5 Vozovňa Jurajov dvor

5 Vozovňa Jurajov dvor

po svojej trase z Dúbravky po zastávku Blumentál → Vazovova; Legionárska; Trnavské mýto; Odbojárov; Nová doba; Polus City Center; Zátišie; Odborárska; Magnetová; Vozovňa Jurajov dvor

6 Karlova Ves

6 Karlova Ves

Vozovňa Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Zátišie; Polus City Center; Nová doba; Odbojárov; Trnavské mýto; Legionárska; Americké nám.; Kamenné nám. → od zastávky SND po svojej trase do Karlovej Vsi

6 Vozovňa Jurajov dvor

6 Vozovňa Jurajov dvor

po svojej trase z Karlovej Vsi po zastávku Šafárikovo nám. → Kamenné nám.; Mariánska; Odborárske nám.; Legionárska; Trnavské mýto; Odbojárov; Nová doba; Polus City Center; Zátišie; Odborárska; Magnetová; Vozovňa Jurajov dvor

6 ŽST Vinohrady

6 Vinohrady

po svojej trase z Petržalky po zastávku Šafárikovo nám. → Kamenné nám.; Mariánska; Americké nám.; Blumentál; Račianske mýto; Ursínyho; Pionierska; Riazanská; Mladá garda; Nám. Biely kríž; ŽST Vinohrady

8 Ružinov

8 Ružinov

ŽST Vinohrady; Nám. Biely kríž; Mladá garda; Riazanská; Pionierska; Ursínyho; Račianske mýto; Vazovova → od zastávky Legionárska po svojej trase do Ružinova

8 Nám. Ľ. Štúra

8 Nám. Ľ. Štúra

ŽST Vinohrady; Nám. Biely kríž; Mladá garda; Riazanská; Pionierska; Ursínyho; Račianske mýto → od zastávky Blumentál po svojej trase na Nám. Ľ. Štúra

8 Nám. Ľ. Štúra

8 Nám. Ľ. Štúra

Vozovňa Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Zátišie; Polus City Center; Nová doba; Odbojárov → od zastávky Trnavské mýto po svojej trase na Nám. Ľ. Štúra

8 Vozovňa Jurajov dvor

8 Vozovňa Jurajov dvor

po svojej trase z Nám. Ľ. Štúra po zastávku Trnavské mýto → Odbojárov; Nová doba; Polus City Center; Zátišie; Odborárska; Magnetová; Vozovňa Jurajov dvor

8 Vozovňa Jurajov dvor

8 Vozovňa Jurajov dvor

po svojej trase z Ružinova po zastávku Námestie SNP → Kamenné nám.; Mariánska; Odborárske nám.; Legionárska; Trnavské mýto; Odbojárov; Nová doba; Polus City Center; Zátišie; Odborárska; Magnetová; Vozovňa Jurajov dvor

8 ŽST Vinohrady

► Vinohrady

po svojej trase z Nám. Ľ. Štúra po zastávku Blumentál → Račianske mýto; Ursínyho; Pionierska; Riazanská; Mladá garda; Nám. Biely kríž; ŽST Vinohrady

8 ŽST Vinohrady

► Vinohrady

po svojej trase z Ružinova po zastávku Legionárska → Vazovova; Račianske mýto; Ursínyho; Pionierska; Riazanská; Mladá garda; Nám. Biely kríž; ŽST Vinohrady

9 Ružinov

9 Ružinov

ŽST Vinohrady; Nám. Biely kríž; Mladá garda; Riazanská; Pionierska; Ursínyho; Račianske mýto; Vazovova → od zastávky Legionárska po svojej trase do Ružinova

9 Karlova Ves

9 Karlova Ves

ŽST Vinohrady; Nám. Biely kríž; Mladá garda; Riazanská; Pionierska; Ursínyho; Račianske mýto; Blumentál; STU; Vysoká, Tchibo Outlet; Poštová-Martinus → od zastávky Kapucínska po svojej trase do Karlovej Vsi

9 Karlova Ves

9 Karlova Ves

Vozovňa Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Zátišie; Polus City Center; Nová doba; Odbojárov → od zastávky Trnavské mýto po svojej trase do Karlovej Vsi

9 Vozovňa Jurajov dvor

► Vozovňa Jurajov dvor 9

po svojej trase z Karlovej Vsi po zastávku Trnavské mýto → Odbojárov; Nová doba; Polus City Center; Zátišie; Odborárska; Magnetová; Vozovňa Jurajov dvor

9 Vozovňa Jurajov dvor

► Vozovňa Jurajov dvor 9

po svojej trase z Ružinova po zastávku Námestie SNP → Obchodná → Blumentál → Krížna → Vajnorská → Vozovňa Jurajov dvor

9 ŽST Vinohrady

► Vinohrady 9

po svojej trase z Karlovej Vsi po zastávku Kapucínska → Poštová-Martinus; Vysoká, Tchibo Outlet; Blumentál; Račianske mýto; Ursínyho; Pionierska; Riazanská; Mladá garda; Nám. Biely kríž; ŽST Vinohrady

9 ŽST Vinohrady

► Vinohrady

po svojej trase z Ružinova po zastávku Legionárska → Vazovova; Račianske mýto; Ursínyho; Pionierska; Riazanská; Mladá garda; Nám. Biely kríž; ŽST Vinohrady

→ Chatam Sófer

► Chatam Sófer

Vozovňa Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Zátišie; Polus City Center; Nová doba; Odbojárov; Trnavské mýto; Legionárska; Americké nám.; Námestie SNP; Kapucínska; Chatam Sófer

→ Kamenné nám.

► Kamenné nám.

Vozovňa Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Zátišie; Polus City Center; Nová doba; Odbojárov; Trnavské mýto; Legionárska; Blumentál; STU; Vysoká, Tchibo Outlet; Poštová-Martinus; Námestie SNP; Kamenné nám.

→ Námestie SNP

► Námestie SNP

Vozovňa Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Zátišie; Polus City Center; Nová doba; Odbojárov; Trnavské mýto; Legionárska; Americké nám.; Námestie SNP

20 Opletalova, VW5

20 Devínska Nová Ves, Opletalova

Vozovňa Trnávka; Rádiová; Slovinská; Trnavská; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Trnavské mýto; Račianske mýto; Karpatská; SAV; Sokolská; Hroboňova; Dubová; Patrónka; Mokrohájska → od zastávky Tesco Lamač po svojej trase do Devínskej Novej Vsi

20 Vozovňa Trnávka

20 ► Vozovňa Trnávka

po svojej trase z Devínskej Novej Vsi po zastávku Tesco Lamač → Mokrohájska; Patrónka; Dubová; Hroboňova; Sokolská; Nám. Franza Liszta; Karpatská; Račianske mýto; Trnavské mýto; Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Trnavská; Slovinská; Rádiová; Vozovňa Trnávka

21 Volkswagen, VW2

21 Volkswagen

Vozovňa Trnávka; Rádiová; Slovinská; Trnavská; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Trnavské mýto; Račianske mýto → od zastávky SAV po svojej trase do Devínskej Novej Vsi

29 Opletalova, VW5

29 Nové SND

Vozovňa Trnávka; Rádiová; Slovinská; Trnavská; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Trnavské mýto; Krížna; Šoltésovej; Mlynské nivy; Twin City → od zastávky Nové SND po svojej trase do Devínskej Novej Vsi

29 Vozovňa Trnávka

29 ► Vozovňa Trnávka

po svojej trase z Devínskej Novej Vsi po zastávku Nové SND → Twin City; Mlynské nivy; Šoltésovej; Krížna; Trnavské mýto; Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Trnavská; Slovinská; Rádiová; Vozovňa Trnávka

31 Cintorín Slávičie údolie

31 Cintorín Slávičie údolie

Vozovňa Trnávka; Rádiová; Slovinská; Trnavská; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Trnavské mýto; Račianske mýto; Povraznícka → od zastávky STU po svojej trase k Cintorínu Slávičie údolie

31 Vozovňa Trnávka

31 ► Vozovňa Trnávka

po svojej trase z Cintorína Slávičie údolie po zastávku Blumentál → Račianske mýto; Trnavské mýto; Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Trnavská; Slovinská; Rádiová; Vozovňa Trnávka

39 Cintorín Slávičie údolie

39 Cintorín Slávičie údolie

Vozovňa Trnávka; Rádiová; Slovinská → od zastávky Trnavská po svojej trase k Cintorínu Slávičie údolie

39 Vozovňa Trnávka

39 ► Vozovňa Trnávka

po svojej trase z Cintorína Slávičie údolie po zastávku Trnavská → Slovinská; Rádiová; Vozovňa Trnávka

59 Antolská

59 Petržalka, Antolská

Vozovňa Jurajov dvor; PPA Controll; Zlaté piesky; Kon-Rad; Vajnory-nadjazd; Pri starom letisku; Uhliská; Osloboditeľská; Koniarkova; Vojenský útvar; Šprinclov majer; Rybničná; OU obchodné; OU železničné → od zastávky Na pántoch po svojej trase do Petržalky

59 Vozovňa Petržalka

59 ► Vozovňa Petržalka

po svojej trase z Rače po zastávku Ľubovnianska → Bzovícka; Betliarska; Vozovňa Petržalka

59 Na pántoch

59 Rača, Na pántoch

Vozovňa Petržalka; Betliarska; Bzovícka → od zastávky Ľubovnianska po svojej trase do Rače

59 Vozovňa Jurajov dvor

59 ► Vozovňa Jurajov dvor

po svojej trase z Petržalky po zastávku Na pántoch → OU železničné; OU obchodné; Rybničná; Šprinclov majer; Vojenský útvar; Koniarkova; Osloboditeľská; Uhliská; Pri starom letisku; Vajnory-nadjazd; Kon-Rad; Zlaté piesky; PPA Controll; Vozovňa Jurajov dvor

61 Hlavná stanica

61 Hlavná stanica

Vozovňa Trnávka; Rádiová; Slovinská  → od zastávky Trnavská po svojej trase na Hlavnú stanicu

61 Vozovňa Trnávka

► Vozovňa Trnávka

po svojej trase z Hlavnej stanice po zastávku Trnavská → Slovinská; Rádiová; Vozovňa Trnávka

64 Lovinského

64 Lovinského

Rádiová; Pri strelnici; Slovinská; Trnavská; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión → od zastávky Trnavské mýto po svojej trase na Lovinského

64 Vozovňa Trnávka

64 ► Vozovňa Trnávka

po svojej trase z Lovinského po zastávku Trnavské mýto → Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Trnavská; Slovinská; Pri strelnici; Rádiová

68 Trnavské mýto

68 Trnavské mýto

Vozovňa Petržalka; Betliarska; Bzovícka; Ľubovnianska; Lúčanka; Strečnianska; Šintavská → od zastávky Holíčska po svojej trase na Trnavské mýto

68 Vozovňa Petržalka

68 ► Vozovňa Petržalka

po svojej trase z Trnavského mýta po zastávku Holíčska → Šintavská; Strečnianska; Lúčanka; Ľubovnianska; Bzovícka; Betliarska; Vozovňa Petržalka

74 Hlavná stanica

74 Hlavná stanica

Vozovňa Trnávka; Rádiová; Slovinská; Trnavská; Sabinovská; Bajkalská → od zastávky Bajkalská po svojej trase na Hlavnú stanicu

74 Vlčie hrdlo

74 Vlčie hrdlo

Vozovňa Trnávka; Rádiová; Slovinská; Trnavská; Sabinovská → od zastávky Bajkalská po svojej trase do Vlčieho hrdla

74 Vozovňa Trnávka

74 ► Vozovňa Trnávka

po svojej trase z Vlčieho hrdla po zastávku Bajkalská → Sabinovská; Trnavská; Slovinská; Rádiová; Vozovňa Trnávka

75 Kadnárova

75 Krasňany, Kadnárova

Vozovňa Trnávka; Rádiová; Slovinská; Trnavská; Sabinovská → od zastávky Bajkalská po svojej trase do Krasňan

75 Vozovňa Trnávka

75 ► Vozovňa Trnávka

po svojej trase z Krasňan po zastávku Bajkalská → Sabinovská; Trnavská; Slovinská; Rádiová; Vozovňa Trnávka

83 Pri kríži

83 Dúbravka, Pri kríži

Vozovňa Petržalka; Betliarska; Bzovícka; Ľubovnianska; Lúčanka; Strečnianska; Šintavská; Topoľčianska → od zastávky Technopol po svojej trase do Dúbravky

83 Vozovňa Petržalka

83 ► Vozovňa Petržalka

po svojej trase z Dúbravky po zastávku Technopol → Topoľčianska; Šintavská; Strečnianska; Lúčanka; Ľubovnianska; Bzovícka; Betliarska; Vozovňa Petržalka

84 Pri kríži

84 Dúbravka, Pri kríži

Vozovňa Trnávka; Rádiová; Slovinská; Trnavská; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Trnavské mýto; Račianske mýto; Karpatská; SAV → od zastávky Sokolská po svojej trase do Dúbravky

84 Pri kríži

84 Dúbravka, Pri kríži

Vozovňa Petržalka → od zastávky Ovsište po svojej trase do Dúbravky

84 Vozovňa Trnávka

84 ► Vozovňa Trnávka

po svojej trase z Dúbravky po zastávku Sokolská → Nám. Franza Liszta; Karpatská; Račianske mýto; Trnavské mýto; Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Trnavská; Slovinská; Rádiová; Vozovňa Trnávka

84 Vozovňa Petržalka

84 ► Vozovňa Petržalka

po svojej trase z Dúbravky po zastávku Ovsište → Betliarska; Vozovňa Petržalka

87 Astronomická

87 Ružinov, Astronomická

Vozovňa Petržalka → od zastávky Ovsište po svojej trase do Ružinova

87 Vozovňa Petržalka

87 ► Vozovňa Petržalka

po svojej trase z Ružinova po zastávku Ovsište → Betliarska; Vozovňa Petržalka

94 Blumentál

94 Blumentál

Vozovňa Petržalka; Betliarska; Bzovícka; Ľubovnianska; Lúčanka; Strečnianska; Šintavská → od zastávky Holíčska po svojej trase na Blumentál

94 Vozovňa Petržalka

94 ► Vozovňa Petržalka

po svojej trase z Blumentálu po zastávku Holíčska → Šintavská; Strečnianska; Lúčanka; Ľubovnianska; Bzovícka; Betliarska; Vozovňa Petržalka

95 Muchovo nám.

95 Petržalka, Muchovo nám.

Vozovňa Petržalka; Betliarska; Bzovícka; Ľubovnianska → od zastávky Lúčanka po svojej trase na Muchovo nám.

95 Vozovňa Petržalka

95 ► Vozovňa Petržalka

po svojej trase z Muchovho nám. po zastávku Lúčanka → Ľubovnianska; Bzovícka; Betliarska; Vozovňa Petržalka

98 Vozovňa Jurajov dvor

98 Vozovňa Jurajov dvor

po svojej trase z Jasovskej po zastávku Polus City Center → Zátišie; Odborárska; Magnetová; Vozovňa Jurajov dvor

196 Prokofievova

196 Petržalka, Prokofievova

Vozovňa Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska → od zastávky ŽST Nové Mesto po svojej trase na Prokofievovu

196 Vozovňa Jurajov dvor

196 Vozovňa Jurajov dvor

po svojej trase z Prokofievovej po zastávku ŽST Nové Mesto → Zátišie; Odborárska; Magnetová; Vozovňa Jurajov dvor

201 Čiližská

201 Dolné hony, Čiližská

Hroboňova; Sokolská → od zastávky Nám. Franza Liszta po svojej trase na Čiližskú

201 Prokopa Veľkého

201 Prokopa Veľkého

po svojej trase z Čiližskej po zastávku Karpatská → SAV; Sokolská; Hroboňova; Prokopa Veľkého

202 Čiližská

202 Dolné hony, Čiližská

Hroboňova; Sokolská; SAV; Hodžovo nám.; Kollárovo nám.; Špitálska → od zastávky Ul. 29. augusta po svojej trase na Čiližskú

202 Prokopa Veľkého

202 Prokopa Veľkého

po svojej trase z Čiližskej po zastávku Cintorínska → Špitálska; Kollárovo nám.; Hodžovo nám.; SAV; Sokolská; Hroboňova; Prokopa Veľkého

202 Vozovňa Hroboňova

► Vozovňa Hroboňova 202

po svojej trase z Čiližskej po zastávku Cintorínska → Špitálska; Kollárovo nám.; Hodžovo nám.; Kozia; Partizánska; Zámocká; Hrad; Inovecká; Radvanská; Hummelova; Červený kríž; Búdková; Horský park; Vozovňa Hroboňova

203 Koliba

203 Koliba

Vozovňa Hroboňova; Horský park → od zastávky Búdková po svojej trase na Kolibu

203 Vozovňa Hroboňova

► Vozovňa Hroboňova 203

po svojej trase z Koliby po zastávku Búdková → Horský park; Vozovňa Hroboňova

207 ŽST Železná studienka

207 ŽST Železná studienka

Rádiová; Pri strelnici; Slovinská; Trnavská; Sabinovská; Bajkalská → od zastávky Zimný štadión po svojej trase na ŽST Železná studienka

207 Vozovňa Trnávka

► Vozovňa Trnávka 207

po svojej trase zo ŽST Železná studienka po zastávku Zimný štadión → Bajkalská; Sabinovská; Trnavská; Slovinská; Pri strelnici; Rádiová

208 Ružová dolina-Mliekárenská

208 Ružová dolina

Rádiová; Pri strelnici; Slovinská; Trnavská; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Saleziáni; Kvačalova → od zastávky Kulíškova po svojej trase na Mliekárenskú

208 Šulekova

208 Šulekova

Rádiová; Pri strelnici; Slovinská; Trnavská; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Saleziáni; Kvačalova → od zastávky Karadžičova po svojej trase na Šulekovu

208 Vozovňa Trnávka

► Vozovňa Trnávka

po svojej trase zo Šulekovej po zastávku Trenčianska → Trhovisko; Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Trnavská; Slovinská; Pri strelnici; Rádiová

209 NÚSCH

209 NÚSCH

Rádiová; Pri strelnici; Slovinská; Trnavská; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión → od zastávky Trnavské mýto po svojej trase na NÚSCH

209 NÚSCH

209 NÚSCH

Vozovňa Hroboňova; Lovinského; Valašská; Pri Suchom mlyne; Nemocnica Kramáre → od zastávky Vlárska po svojej trase na NÚSCH

209 Národný onkologický ústav

209 Národný onkologický ústav

Rádiová; Pri strelnici; Slovinská; Trnavská; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión → od zastávky Trnavské mýto po svojej trase na Národný onkologický ústav

209 Vozovňa Trnávka

► Vozovňa Trnávka 209

po svojej trase z Kramárov po zastávku Trnavské mýto → Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Trnavská; Slovinská; Pri strelnici; Rádiová

210 Hlavná stanica

210 Hlavná stanica

Rádiová; Pri strelnici; Slovinská; Trnavská; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Trnavské mýto; Račianske mýto → od zastávky Karpatská po svojej trase na Hlavnú stanicu

210 Vozovňa Trnávka

► Vozovňa Trnávka

po svojej trase z Hlavnej stanice po zastávku Račianske mýto → Trnavské mýto; Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Trnavská; Slovinská; Pri strelnici; Rádiová

210 Vozovňa Trnávka

► Vozovňa Trnávka

po svojej trase z Nového SND po zastávku Autobusová stanica → Svätoplukova; Cvernovka; Kulíškova; Kvačalova; Saleziáni; Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Trnavská; Slovinská; Pri strelnici; Rádiová

212 Cintorín Vrakuňa

212 Cintorín Vrakuňa

Rádiová; Pri strelnici; Slovinská; Trnavská; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Saleziáni; Kvačalova; Kulíškova; Cvernovka → od zastávky Košická po svojej trase k Cintorínu Vrakuňa

212 ŽST Železná studienka

212 ŽST Železná studienka

Vozovňa Hroboňova; Lovinského; Valašská → od zastávky Patrónka po svojej trase na ŽST Železná studienka

212 Vozovňa Trnávka

► Vozovňa Trnávka 212

po svojej trase z Cintorínu Vrakuňa po zastávku Miletičova → Trenčianska; Trhovisko; Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Trnavská; Slovinská; Pri strelnici; Rádiová

 


5.3.2018
-mhd-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Peter8911.3.2018 16:23  +1#32 Re:
Zdravim,
ja by som ocenil dojazdove spoje linky 80. Castokrat som si vsimol, ze po Kollarovom namesti dalej pokracuje cez Mickiewiczovu, a potom pravdepodobne cez Kriznu, Trnavske myto a do niektorej z vozovni. Ludom z Dvorov (zastavky Zaporozska, Kremnicka) chyba priame napojenie na Trnavske Myto. Takychto par spojov by bolo rano velmi uzitocnych
Trolley7.3.2018 7:19 #31 Re:
Reakcia na #30 od Jadran:
Už som to tu písal a nič. Tak neviem.
Jadran6.3.2018 13:19  +1#30 Re:
Reakcia na #29 od Trolley:
To sa treba spýtať kompetentných.
Trolley6.3.2018 7:23 -1 +1#29 Re:
Reakcia na #28 od Jadran:
A bude sa ten zoznam ešte aktualizovať?
Jadran5.3.2018 21:33 #28 Re:
Reakcia na #27 od Trolley:
No tá 98 neni v zozname predpokladám z toho dôvodu, že takýto výjazd na L98 existuje až jeden za celý deň a zrejme sa naň nechtiac zabudlo, ale keby si veľmi chcel vedieť, 5:00 to ide z Jurajovho dvora a 5:11 od Slimáka. Cez víkend 4:32 Jurajov dvor, 4:43 Slimák.
Trolley5.3.2018 20:38 -1 +1#27 Re:
Reakcia na #21 od johnnyjanko:
Ja som sa pýta na doplnenie výjazdu L98 a dojazdu L74 ale odpoveď som nedostal.

Súhlasím s tebou že L75 by mohla mať výjazdy a dojazdy z Vozovne Jurajov dvor s cestujúcimi.
TomJ5.3.2018 20:07  +1#26 Re:
Reakcia na #25 od Lechynator:
Práveže výjazdy v CP nie sú. Až od prvej riadnej zastávky danej linky. Čiže napr. pri linke 84 vidíš v CP zo Sokolskej, že tam je spoj o 14.04, ktorý na Hodžku nestojí, ale o koľkej ten spoj ide napr. zo Sabinovskej zistíš len z plánovaču ciest.
Lechynator5.3.2018 18:18 #25 Re:
Reakcia na #5 od Melange:
Casy odchodov su uvedene v CP jednotlivych liniek.
810zssk5.3.2018 17:16 #24 Re:
Reakcia na #21 od johnnyjanko:
Ja som myslel ze narazas na to oznacenie, lebo v niektorych CP je prave ten problem ze sa uvadza ze spoj ide len po zastavku X, hoci realne ide dalej.
david15.3.2018 16:10 #23 Re:
Reakcia na #21 od johnnyjanko:
Nič tomu nebráni. Treba to len zapracovať do CP.
johnnyjanko5.3.2018 16:09 #22 Re:
Reakcia na #21 od johnnyjanko:
pardon, toto mala byť reakcia na #18 od 810zssk... 😊
johnnyjanko5.3.2018 16:08 -1#21 Re:
Reakcia na #19 od Trolley:
Aká druhá vec? Však to je presne to, na čo som sa hneď od začiatku pýtal: prečo sú niektoré spoje L75 vedené len po Novú dobu, a či by nemohli radšej viezť ľudí aj do nejakej vozovne (keďže to vozidlo tak či tak do nejakej vozovne nabetón smeruje).

Teória ma nezaujíma, to si viem z CP vyčítať aj sám, že "spoj ide len po Novú dobu", ale mňa zaujímalo, prečo to nemôže byť potiahnuté ako dojazd s cestujúcimi až do vozovne.
david15.3.2018 15:51  +1#20 Re:
Reakcia na #15 od Jadran:
Hej, šetrí sa tam kde nemá. Zrušiť prípoj k prvému nočáku na Račianskej to bol zase nápad..
Trolley5.3.2018 15:26 #19 Re:
Reakcia na #15 od Jadran:
Prečo to tu potom nie je uvedený výjazd L98 z Vozovne Jurajov dvor a dojazd L74 z Hlavnej stanice do Vozovne Trnávka?
810zssk5.3.2018 15:12 -1#18 Re:
Reakcia na #16 od Mike:
No to je druha vec ako by mohli byt vedene 🙂
johnnyjanko5.3.2018 14:54 #17 Re:
Reakcia na #16 od Mike:
Áno, presne tak by to malo byť. Pozná niekto dôvod, prečo to tak nie je?
Mike5.3.2018 14:27 #16 Re:
Reakcia na #14 od 810zssk:
Spoj končí na Novej Dobe, ale dané vozidlo ide služobne po Vajnorskej do Vozovne Jurajov Dvor. Takže uvedené spoje by mohli byť vedené aj na dojazde s cestujúcimi aby zastavili pri Poluse a na Zátiší, Odborárskej Magnetovej s konečnou vozovňa Jurajov Dvor. Teda ak tých pár minút naviac nie je prekážka kvôli prestávkam.
Jadran5.3.2018 14:17  +1#15 Re:
Reakcia na #11 od david1:
Tá posledná 98 po Polus je nezmysel najväčšieho zrna, 98 od Bajkalskej smerom hore generuje dopyt (najmä vo večerných hodinách) práve kvôli prestupu smer Rača na Kukučínovej.
Výjazd z vozovne zavedený bol, ale ten zájde aj ku Slimáku.
810zssk5.3.2018 14:03 #14 Re:
Reakcia na #12 od johnnyjanko:
Autobus ide do vozovne, ale spoj konci na Novej dobe. Nikam dalej sa nim ist neda.
johnnyjanko5.3.2018 13:57 -1#13 Re:
Reakcia na #11 od david1:
Až teraz som si obnovil stránku a vidím túto odpoveď. Ďakujem za vysvetlenie, je to teda z kategórie #nikdysatotaknerobilo