Reorganizácia liniek MHD v Devínskej Novej Vsi a Devíne. Čo sa vlastne zmenilo?
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Podrobné informácie o zmenách na linkách 20, 21, 24, 25, 28, 29 a 92.

Rozširovanie produkcie vo Volkswagene a postupný nábeh nových výrobných kapacít v lokalite Opletalova znamená nielen nárast počtu zamestnancov v automobilke a v dodávateľských firmách, ale aj nárast počtu cestujúcich smerujúcich do tejto oblasti. Tomu sa od 2.10.2017 prispôsobia aj linky MHD svojimi trasami, intervalmi a kapacitami. Úpravy zároveň znamenajú nielen skvalitnenie dopravy pre Volkswagen, ale aj zlepšenie dopravnej obsluhy v Devínskej Novej Vsi (v lokalitách Istrijská, Opletalova, Jána Jonáša) a v Devíne. V tomto článku detailnejšie popisujeme úpravy, ktoré vyplynuli zo zverejnených nových cestovných poriadkov liniek v tejto oblasti.

Linky 21 24 a 25

Priame celodenné spojenie autobusovej stanice i železničnej stanice (zo zastávky SAV resp. Nám. Franza Liszta) s hlavným vstupom do Volkswagenu (zastávka „Volkswagen, VW2“) zabezpečí linka 21 v predĺženej trase. Od pôvodnej konečnej na Jána Jonáša (Volkswagen, VW1) bude pokračovať popri sídlisku „Volkswagenu“ (Jána Jonáša), po „stupavskej“ ceste II/505 až k hlavnej vstupnej bráne č. 2, kde bude mať svoju novú konečnú. Plne tak nahradí lokálnu linku 24, ktorá zaniká. Zároveň sa skráti dochádzková vzdialenosť obyvateľom sídliska na Ul. Jána Jonáša k nosnej linke 21.

V časoch striedania pracovných zmien VW bude linka 21 posilnená vloženými spojmi. Rýchle spojenie na pracovné zmeny a z nich bude naďalej zabezpečené linkou 25 s upravenými a zjednotenými odchodmi (5:06, 13:06, 21:06 z Autobusovej stanice). Linkou 25 sa včas dostanú do práce tí zamestnanci Volkswagenu, ktorí prestupujú z prvých/nadväzných električiek (z Rače, Vajnorskej a Ružinova), trolejbusov (z Dolných honov, Ružinova) a nadväzných autobusových liniek (napríklad z Východného, Pántov, Vrakune). Linka 25 bude odchádzať od „Volkswagenu, VW2“ v časoch 6:18, 14:18, 22:18, čím sa zabezpečí čo najskorší odchod od VW a formou rýchleho spojenia umožnia prestupy na nadväzné, resp. posledné denné spoje MHD a vlaky.

Linky 20 28 a 29

Na linke 20 sa s ohľadom na postupne klesajúci dopyt žiakov v relácii Devínska Nová Ves – Dúbravka, ako aj sprevádzkovanie nákupných centier v každej mestskej časti predĺži interval (v rannej špičke zo 7 – 8 minút na 10 minút, popoludní z 10 na 12 minút).

Linka 28 bude zrušená a nahradená predĺženou linkou 29 s trasou Nové SND – Most SNP – Devín – Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5. Zostane tak zachované zakorenené označenie linky 29 spájajúcej najmä centrum mesta s jedným z našich najdôležitejších turistických cieľov – Hradom Devín. Zaujímavosťou je, že ide o posledné pôvodné označenie linky MHD, ktoré v rámci žiadnej z vĺn úprav a prečíslovania liniek od roku 1953 neprešlo zmenou.  Podľa našich informácií pre problémy s pozemkami v mieste obratiska pod hradom, nevyhovujúci stav prístupovej komunikácie a pre komplikácie počas čoraz častejších podujatí pod hradom sa pristúpilo k obmedzeniu spojov zachádzajúcich až priamo k hradu.

Zlúčením liniek 2829 však vznikne obyvateľom Devína častejšie a pravidelnejšie spojenie s centrom mesta, keďže nová linka 29 bude premávať v atraktívnejšom intervale  - každých 10, resp. 12 minút v špičke a každých 20 minút v ostatnom čase. Navyše budú v rannej špičke premávať aj 4 vložené spoje začínajúce z Devína. Na prístup k hradu momentálne odporúčame použiť na výstup aj nástup z/do linky 29 zastávku „Štrbská, Hrad Devín“, odkiaľ je vstup na Hrad Devín dosiahnuteľný peším presunom za približne 6 minút.

Zlepšením tiež bude celodenná koordinácia linky 20 s predĺženou linkou 29. Autobusy liniek 2029 vytvoria pravidelný následný interval 5, resp. 6 minút v špičke a 10 minút v ostatnom čase v úseku Uhrovecká – ŽST Devínska Nová Ves – Opletalova. Zlepší sa tým spojenie pre zamestnancov Volkswagenu a firiem v okolí Volkswagenu, ale aj pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi a cestujúcich na/zo železničnej stanice Devínska Nová Ves. Posilnené budú taktiež už dlhšiu dobu preťažené skoré ranné spoje pre cestu na/z pracovnej zmeny.

Linky 20 a 29 budú intervalovo skoordinované aj s linkou 21, na ich spoločných zastávkach v Devínskej Novej Vsi (napríklad na zastávke „Novoveská“) je umožnený vzájomný prestup pri ceste na ktorúkoľvek zo vstupných brán Volkswagenu, alebo naopak prestup na každú z trojice liniek 20 21 29 smerom do Dúbravky, Devína, centra či na autobusovú a železničnú stanicu. Na sídlisku v Devínskej Novej Vsi, kde sa vetví linka 21 na spoje k Volkswagenu a na skrátené spoje po zastávku Na hriadkach, bude možné na zastávke „Hradištná“ prestúpiť zo skrátených spojov linky 21 na autobusy linky 20 idúce ďalej do Devínskej Novej Vsi.

Zvýšenie kapacity MHD na Opletalovej prinesú nielen skoordinované linky 2029 s lepším následným intervalom počas celého dňa, ale aj vložené spoje liniek 2029 v časoch striedania tých zmien, kde pôvodná kapacita nepostačovala. Linka 29 z novovybudovanej brány Volkswagenu (konečná Opletalova, VW5) ponúka nielen hustejší interval oproti pôvodnej  linke 28, ale aj lepšie určené odchody pri cestovaní  na a z pracovnej zmeny.

Linka 92

Linka 92 bude naďalej premávať v pôvodnej trase, pripravuje sa zmena cestovného poriadku. Vzhľadom na to, že obehy vozidiel na linke 92 sú naviazané na obehy na linkách 95 a 97, bližšie informácie budú známe až po tom ako poslanci mestského zastupiteľstva rozhodnú o osude linky 97.

Spoje idúce z/do Vozovne Trnávka k/z VW5

Na linkách 2029 sa zavádzajú výjazdy a dojazdy do Vozovne Trnávka, ktoré budú prepravovať cestujúcich. Výjazdy linky 20 pôjdu po trase Vozovňa Trnávka – Rožňavská – Trnavská cesta – Trnavské mýto – Šancová – Pražská – Brnianska – Patrónka – Lamačská cesta – Tesco Lamač a ďalej po svojej trase smer Dúbravka a Opletalova, VW5. Výjazdy linky 29 budú mať trasu Vozovňa Trnávka – Rožňavská – Trnavská cesta – Trnavské mýto – Krížna – Karadžičova – Dostojevského rad – Nové SND a ďalej ako obvykle cez Devín smerom na Opletalovu, VW5.

Novinka umožní zamestnancom Volkswagenu, ktorí cestujú na „Opletalovu, VW5“ na pracovnú zmenu 6:00, nastúpiť do vybraných spojov napríklad už na Trnávke či na Trnavskom alebo Račianskom mýte. Uvedené spoje bude možné nájsť od 2. októbra v Plánovači cesty imhd.sk.

Linky obsluhujúce jednotlivé brány Volkswagenu

Nedávne premenovanie zastávky Kremencová na ŽST Devínska Nová Ves (linka 21) prinieslo prehľadnejšie a zjednotené označenie zastávok v okolí železničnej stanice. Zároveň nové pomenovanie zastávok pri vstupoch do Volkswagenu vždy v názve nesie aj číslo vstupnej brány Volkwagenu (VW1, VW2, VW5), pri ktorej sa nachádza zastávka MHD. Obsluhu jednotlivých brán Volkswagenu zabezpečia linky:

  • VW1 (Jána Jonáša) – linky 21 23 a v čase striedania zmien aj linky 2692
  • VW2 (cesta II/505) – linky 21 92 a v čase striedania zmien aj linky 2526
  • VW5 (Opletalova) – linky 20 29 a v čase striedania zmien aj linka 92

Dostupnosť Hradu Devín

Zmena označenia zastávok v Devíne presúva názov zastávky „Hrad Devín“ spod hradu na hlavnú cestu na zastávku „Štrbská, Hrad Devín“. Rezignácia na celodennú obsluhu zastávky pod hradom vyúsťuje do nutnosti navigovať cestujúcich zo zastávky Štrbská k hradu, ktorú prinášame v prehľadnej mapke:


28.9.2017
-mhd-

Viac k téme

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

JerryBA14.10.2017 20:03 #73 Re:
Reakcia na #68 od peste.noire:
Na L43 10m by teraz stačili akurát tak cez pracovné dni, kde keď vyjde pekné počasie je aj v 9,5m sore plnka. A začiatkom jari Tedom nestíha brať ľudí cez víkendy. Takže sú na nej potrebné aj 18m busy. Oproti súčasnosti by mohol byť na L43 20-minútový interval cez víkend o pár týždňov skôr než to býva zvykom teraz.
Valec14.10.2017 18:51  +2#72 Re:
Reakcia na #71 od peste.noire:
Kĺbák v intervale 30/60/30//60 je lepšia doprava? A čo je potom horšia, sólo v 15/30/15//30?
peste.noire14.10.2017 0:09 #71 Re:
Reakcia na #69 od Petto:
Už sa tam klbák otáčal myslím nie raz. Mimochodom keď chce mať obec kvalitnú VHD, tak nielen sa sťažovať ale aj by mohli niečo preto urobiť napr. obratisko skultúrniť a zväčšiť tak, aby sa tam otočil bez problémov klbák, ak tam ten problém je. Na Slovensku vedia ľudia iba vyplakávať a starostovia tiež, že ako je zlé cestovanie lebo hento a tamto, ale ani 2-3 páry s prepáčením posratých zastávok nevedia udržiavať v takom stave aby čakanie na spoj nebolo ako za trest.
Petto13.10.2017 10:20 #70 Re:
Reakcia na #65 od david1:
Uspech by bol keby aspon aj poobedna spicka bola zosuladena pre 39 a 61 tj obe na 15minut.
Petto13.10.2017 10:15 #69 Re:
Reakcia na #68 od peste.noire:
Marianka 18m? Really ?
peste.noire13.10.2017 10:14 -3#68 Re:
Reakcia na #25 od jurajko:
Mohli by to urobiť ako to bolo kedysi v Brne na Lesnej s linkami 46 a 66, ktoré jazdili okružnou trasou k linke 5 na Štefánikovu štvrť.

30 zrušená
v úseku Lamač – Patrónka je nahradená linkou 63
v úseku Vrančovičova – Most SNP je nahradená linkou 37, od Patrónky aj linkou 43

31 (18m) Cintorín Slávičie údolie – nábrežie – Zochova – Blumentál – Račianske mýto – Trnavské mýto a späť
interval 5/10/6//15
linka nahrádza v úseku Cintorín Slávičie údolie – Trnavské mýto linku 39

37 (12m, 18m do Marianky) Most SNP – nábrežie – Mlynská dolina – Patrónka – Tesco Lamač – Pod Zečákom – Pod násypom – Hodonínska – Strmé Vŕšky (iba určené spoje v intervale 30/30/30//30) – Záhorská Bystrica a späť
- interval 7-8/15/10//15, vybrané spoje obsluhujú obec Marianka v intervale 30/60/30//60
- nahrádza linku 215
- spoje premávajúce do Marianky nesmú obsluhovať Strmé vŕšky
- linka obsluhuje obojsmerne Segnáre zmenenou formou obsluhou oproti súčasnej obsluhe ako linka 30, ktorá zachádza k tejto zastávke, ale využíva formu obsluhy ako linka 130

39 zrušená
- v úseku Cintorín Slávičie údolie – Trnavské mýto je nahradená linkou 31
- v úseku Trnavské mýto – Tomášikova je nahradená linkami 61 a 63
- v úseku Súhvezdná – Ivanská cesta (zast. Slowackého linky 61) nahradená linkou č. 67

43 (10m) Most SNP – nábrežie – Mlynská dolina – Patrónka – Vojenská nemocnica a späť
- interval 15/30/20//30
- určené spoje pokračujú v intervale 30/30/20-40//30 cez Železnú studienku na Lesopark
- linka nahrádza z linku 30 v úseku Most SNP – Patrónka
- kapacitne dopĺňa linku 37
- obsluha Železnej studienky, Lesoparku a Kačína priamo z centra

51 zrušená
- v úseku OD Slimák – poliklinika Tehelná je nahradená linkou 150
- v úseku Vajnorská – Vozovňa Krasňany je nahradená linkou 67

61 (18m) Letisko – Avion – Ivanská cesta – Trnavská – Trnavské mýto – Račianske mýto – Hlavná stanica a späť
- interval 7-8/15/10//15
- nahrádza linky: 39 v úseku Trnavské mýto – Clementisova a 96 v úseku Tomášikova – Letisko
- v úseku Avion – Predstaničné nám. ju dopĺňa linka 63 do intervalu 3-4/7-8/5//7-8

63 (18m) Avion – Galvaniho – Rožňavská – Trnavská – Trnavské mýto – Račianske mýto – Pražská – Patrónka – Tesco Lamač – Lamačská cesta – Hodonínska – Podháj – Lamač a späť
- interval 7-8/15/10//15
- nahrádza linky: 39 v úseku Trnavské mýto – Trnavská, 96 v úseku Trnavská – Avion, 30 pre Lamač a stáva sa pre Lamač nosnou linkou s rovnomerne rozloženou kapacitou
- v preklade s linkou 37
- na úseku Avion – Predstaničné nám. ju dopĺňa linka 61 do intervalu 3-4/7-8/5//7-8

66 (12m) Domkárska – Kaštieľska – Tomášikova – Maximiliána Hella – Ivanská cesta – Avion – Pharos a späť
- interval 15/15/15//15
- zabezpečuje spojenie z Tomášikovej ulice (Ružinov) s Avionom namiesto linky 96, ktorá je odklonená na ŽST Nové Mesto a nahráda linku 69 pre Pharos
- obsluhu Drieňovej ulice zabezpečuje posilnená linka 78 so zavedenou víkendovou premávkou

67 (10m) Vinohradnícka – Devätinová – Šamorínska – Trojičné nám. – Učiteľská – Kazanská – Čiližská – Vrakunská cesta – Astronomická – Trnavská cesta – Tomášikova – ŽST Nové Mesto – Vajnorská – Odborárska – Nobelova – Vozovňa Krasňany a späť
- alternatívne je linku možné viesť iba po ŽST Nové Mesto, v tom prípade sa však neaplikujú zmeny na linkách 51 a 151
- interval : 12/15/12//20
- v hustejšom intervale obsluhuje južnú časť Podunajských Biskupíc, kde dochádza k rozširovaniu zástavby obytnými domami, z toho dôvodu je linka preložená na Šamorínsku ulicu, čo si vyžiada presun zastávky Devätinová v smere na Vinohradnícku
- výhľadovo je nutné uvažovať o vybudovaní nového obratiska na Hydinárskej ulici v polohe cca pri vlečkovej koľaji vedúcej zo ŽST P. Biskupice do Slovnaftu, ktorá sa v súčasnosti nepoužíva

76 Astronomická – Vrakunská cesta – Hradská – Kazanská – Čiližská a späť
variant A)
- voz 12m, interval 4-8/15/4-8//20
- v preklade s linkou 87 v i=4/7-8/4//10
variant 😎
- voz 18m, interval 12/15/12//20
- preklad s linkou 87 v i=6/7-8/6//10
variant C)
- linka 76 v intervale 6/7-8/6//10 alebo 4/7-8/4//10, voz 15m
- linka 87 skrátená po Čiližskú

78 (18m, víkendy 12m) Astronomická – Tomášikova –Drieňová – Trnavské mýto – Karadžičova – Eurovea a späť
- interval 7-8/15/10//15
- skrátený interval a zavedenie víkendovej obsluhy pre zlepšenie obsluhy Drieňovej ulice
- v úseku Astronomická - Čiližská nahradená linkami 67 a 187

96 (15m) Prokofievova – Osuského – Jiráskova – Bosákova – Prístavný most – Prievozská – Tomášikova – ŽST Nové Mesto a späť
- interval 7-8/15/10//15
- prestup na letisko a Avion na zastávke Trnavská na linky 61 a 63

130 zrušená
- nahradená linkou 37

150 (mini) Lopenícka – Sliačska – Račianska – OD Slimák – poliklinika Tehelná – Kukučínova – Trnavské mýto – Kukučínova – poliklinika Tehelná – OD Slimák a späť
- interval 15/15/15//30

151 zrušená
- nahradená linkou 150

196 zrušená
- nahradená linkou 96
david113.10.2017 9:30 #67 Re:
Reakcia na #66 od intony:
Prehodenie určite nie. Zobral by si Ostredkom využívanú linku na stanicu.
Ideál by bolo jednoducho posilniť L61.
Ak však treba zachovať vozokm tak by som pridal k Avionu L39 a zjednotil interval s L61.
L63 by som nechal po Avion iba v špičke.
Zvyšok usekol na Trnavskom mýte. V sedle je najviac vydieť nepomer vo vyťažení L61 a L63.

L67 potiahol po N.Mesto. Vzniklo by rýchle spojenie s prestupom na L50 na zvyšné radiály.

Po zadrátovaní tam potiahnuť klobásovú L204 a L63 trvalo po Trnavské mýto.
intony13.10.2017 9:15  +2#66 Re:
Reakcia na #65 od david1:
61 je neznesiteľná, minimálne, čo by sa malo urobiť, je prehodenie so 63 aj čo sa týka expresnosti, aby bola prioritne pre letisko. Chcelo by to však celú reorganizáciu 61-63-39-(96-204-205-67), pretože 61 má so 63 síce pekný preklad, ale jednoducho nepostačuje, je jedno, či cez sedlo, poobednú špičku alebo víkend.
david111.10.2017 14:13 #65 Re:
Reakcia na #62 od Mike:
O L61 vie aj samotný DPB a nič s tým roky nerobí. Ostredky majú prázdnu L39. O tej sa uvažovalo, že sa prehodí konečná k Avionu , aby odbremenila večne plnú L61.
No rozbili by sa prestupy z L67,87.
Aj keď neviem či sú teraz až tak potrebné keď sa L65 potiahla na D.Hony.

Nakoniec to vyriešili prekladom s L63.
david111.10.2017 13:59  +1#64 Re:
Reakcia na #62 od Mike:
Ja som mal dosť často "štastie" na to nekomfortné cestovanie. Tie "milé" pohľady jednodňových turistov , ktorý si odskočili z Viedne stáli zato.
Záleží jasne od sezóny a počasia.

Ak môžem volím radšej vlak na Hlavnú st.
david111.10.2017 13:54 #63 Re:
Reakcia na #61 od Petto:
Vlaky vraj budú no nie je to zatiaľ zahrnuté v GVD. Sám som zvedavý na polohy kam to natlačia.
Mike11.10.2017 13:51 #62 Re:
Reakcia na #60 od david1:
Je síce pravda, že moje skúsenosti sú tak 4 roky dozadu a staršie, ale cez víkend aj keď prišiel vlak z Viedne tak sa to do tej 80 zmestilo úplne vpohode a ešte aj na ďalších zastávkach sa ľudia pomestili. Už to síce nebolo úplne komfortné cestovanie, ale zmestili sa všetci. Čo sa však nedalo povedať o víkendovej 61, kde sa v lete počas dovolenkových chartrových letov opakovane stávalo že poobede okolo 16-17 sa naplnila komplet z letiska, nakupujúci z Avionu sa tam ešte horko ťažko dotlačili a zvyšní z Trnávky a Ostredkov mali smolu, museli si počkať na niečo ďalšie ...
Petto11.10.2017 13:34 #61 Re:
Reakcia na #60 od david1:
Klbak vlozeny zatial nemame tusim nikde. Hoc samozrejme by to bolo riesenie, ale "nedá sa" v DPB.

Hovorilo sa, ze viacere lokalky budu koncit/prechadzat az na Petrzalku no tiez vidim len zopar novych "madarskych" vlakov ale predlzene vlaky zo Senca ci Kutov az do Petrzalky nikde. 😕
david111.10.2017 13:22 #60 Re:
Reakcia na #55 od Petto:
7,5min. int celý deň je blbosť podobne ako tebou navrhované 10m . Tam je nárazový dopyt ako na Hlavnej.


Ona sa naplní aj napriek L93, ktorá toho tiež dosť poberie. Nie každému sa chce trepať po schodoch s batožinou, keď má zastávku rovno pred stanicou.
Možno by to vyriešil vložený kĺbak, ktorý by išiel vždy po príchode vlaku od Viedne.
Od Decembra tam pribudnú aj vlaky od Gyoru, ktoré neviem prečo aspoň v prac.dni nepotiahli po N.Mesto. Tu by mal odpadnúť problém s rôznym napájaním.
Valec11.10.2017 13:20 #59 Re:
Reakcia na #58 od Petto:
Však v takom istom intervale obsluhujeme všetky električkové radiály. A nemyslím, že tu býva výrazne viac ľudí, ako v takej Rači, kde je rovnaký interval pri ceste do centra.
Petto11.10.2017 13:17 -1#58 Re:
Reakcia na #57 od Valec:
Tiez ju tak vidavam. Islo mi len o zachovanie ako takej lepsej obsluhy v tej zone . Obe linky s 15min mi uz pridu neatraktivne (8 spojov/hodinu)
Valec11.10.2017 12:54 #57 Re:
Reakcia na #51 od Petto:
Cez víkend, mimo akcií v Inchebe, by to L80 zvládla so sólami aj v 15 min. intervale. Aspoň ja som mal vždy šťastie na to, že miesta tam bolo dosť.
Valec11.10.2017 12:53 #56 Re:
Reakcia na #52 od Coyoti:
Predpokladám, že to svoje tvrdenie vieš doložiť zverejnenou zmluvou. 😉
Petto11.10.2017 12:24 -1 +1#55 Re:
Reakcia na #54 od david1:
Hovorim o vikende kedy je frekvencia na Vieden kazdych 120minut. A ci ti pride 12M s 12min int. alebo 10M s 7,5 min je uplne jedno. Nezobere ani 1 vsetkych z Talentu supravy OEBB ci inej. Kapacitnejsie bude vzdy zastavka na Panonskej s L93 a klbakmi.
david111.10.2017 9:33 #54 Re:
Reakcia na #51 od Petto:
Si sa zbláznil na L80 10m bus. Už teraz má problém nárazovo zobrať ľudí z vlakov a ostatný z ďalších zastávok majú smolu.