V rámci projektu Spojená Bratislava by mala vzniknúť električková trať na Pribinovej a Košickej

Navrhovaná trať prepojí Petržalskú a Ružinovskú radiálu a vytvorí nový mestský koľajový okruh.


Foto © J&T Real Estate


Spoločnosť J&T Real Estate (JTRE), ktorá nedávno predstavila projekt Spojená Bratislava, plánuje na vlastné náklady vybudovať v rámci tohto konceptu aj kvalitnú verejnú dopravu založenú na koľajovej doprave. Projekt Spojená Bratislava bude predstavovať nové moderné centrum rozkladajúce sa na oboch brehoch Dunaja. Do vybudovania tohto centra plánuje spoločnosť JTRE investovať 1,2 miliardy eur. Na projekte Spojenej Bratislavy by sa malo podieľať aj mesto Bratislava a ďalšie subjekty.

Rozvoj električkových tratí

„Prudko sa rozvíjajúce územie v zónach Čulenova, Pribinova aj Nové Lido na petržalskej strane prinesie prirodzene v blízkej budúcnosti zvýšené nároky na dopravnú obslužnosť. Pre lepšiu predstavu, hovoríme o území s viac ako 91 000 zamestnancami a cez 17 000 rezidentmi, a nemožno zabudnúť ani na rastúcu návštevnosť – naše prepočty hovoria až o takmer 100 000 návštevníkoch nového centra denne. Dopravnú obslužnosť takéhoto územia nemožno riešiť rozvojom automobilovej dopravy. Najlogickejším riešením je premyslený rozvoj električkovej siete, ako nosného systému Bratislavy, a efektívny systém P+R (zaparkuj a použi MHD). Ak chceme dosiahnuť, aby ľudia presadli z áut do verejnej dopravy, potrebujeme do Bratislavy priniesť skutočný systém P+R – to znamená, že električkové radiály smerujúce na okraj mesta musia pre návštevníkov mesta prichádzajúcich autami do mesta z rôznych smerov ponúknuť štandardné možnosti presadnúť z auta na kvalitnú a rýchlu električku,“ priblížil P. Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.


Navrhované električkové trate v rámci Spojenej Bratislavy
Foto © J&T Real Estate

Spoločnosť JTRE uvádza, že v rámci realizácie projektov Spojenej Bratislavy je pripravená na vlastné náklady vo výške 60 mil. eur vybudovať električkové trate v celkovej dĺžke 4,2 kilometra, čím pomôže vytvoriť nosný mestský električkový okruh.

To by predstavovalo náklady na kilometer viac ako 14 mil. eur, čo je výrazne viac ako pri porovnateľných projektoch výstavby nových tratí v iných krajinách V4. Napríklad poľský Olštýn budoval trate za 6 mil. eur na kilometer, v Českej republike sa náklady na výstavbu nových tratí pohybujú okolo 10 mil. eur na kilometer. Nad 10 miliónov eur vyskočia iba v prípade budovania náročných objektov ako sú mosty a tunely.

Petržalská radiála by mala prechádzať jadrom ľavobrežného centra medzi Euroveou a SND, ako aj cez pravobrežné centrum na Novom Lide a navzájom ich prepájať. Dobudovaním okružného systému električiek cez Pribinovu a Košickú ulicu smerom na Ružinovskú radiálu vznikne úplne nový okruh v širšom centre mesta, porovnateľný napríklad s tým v Londýne. Zámerom koncepcie je rozšíriť existujúcu sieť električkových tratí tak, aby mohlo byť raz Nové Lido, ako aj samotná Petržalka, pohodlne prepojená nielen s centrom mesta, Dúbravkou, Račou, Ružinovom a Zlatými pieskami, ale v budúcnosti aj s areálom Slovnaftu a Vrakuňou.

Električková trať Košická - Pribinova

Ako prvá z navrhovaných tratí by mala byť postavená trať na Pribinovej a Košickej ulici. Investičný zámer na výstavbu tejto trate už spoločnosť JTRE predložila na posúdenie poslancom mestského zastupiteľstva hlavného mesta i dopravnej komisii. Hlavným cieľom tohto zámeru je vytvorenie nového koľajového okruhu v centre mesta a prepojenie Petržalskej a Ružinovskej radiály, čo by malo vytvoriť predpoklady na rozvoj nielen mestskej, ale aj regionálnej dopravy.


Vizualizácia električkovej trate na Pribinovej ulici
Foto © J&T Real Estate

Podľa JTRE bude vybudovanie električkovej trate na Pribinovej a Košickej ul. plne pokrývať požiadavky na dopravnú obsluhu tohto rozvojového územia, čo dokladujú aj realizované dopravné analýzy. Navyše sa vytvorí aj alternatívna a atraktívnejšia trasa niektorých diametrálnych liniek MHD, ktoré sú dnes vedené centrom mesta. V budúcnosti by mala trať Košická - Pribinova predstavovať jednu z najvyužívanejších tepien verejnej hromadnej dopravy. Nedávno vypracovaný Dopravný generel Bratislavy taktiež pripúšťa vybudovanie tejto trate.

Projekt električkovej trate vypracovali spoločnosti GFI a Prokos. Električková trať by mala začínať na Šafárikovom námestí napojením na existujúcu trať smerom z centra i z Petržalky. Napojenie smerom z Petržalky je navrhované z rampy na Starý most a popred budovu Umelky, keďže z technických dôvodov (umiestnenie výhybky) nie je možná odbočka zo Starého mosta priamo poza Umelku. Ďalej by trať mala pokračovať bulvárom na Pribinovej ulici a popod Most Apollo na Košickú ulicu, kde má trať viesť po pravej strane ulice až za križovatku s Prievozskou ulicou. Následne trať prejde do stredu Košickej ulice a bude pokračovať k trhovisku na Miletičovej ulici. Na Miletičovej ulici je vedenie trate plánované medzi súčasnou cestou a budovou trhoviska a v križovatke so Záhradníckou ulicou sa trať napája na existujúcu trať smerom do centra i do Ružinova. Na tejto trati je plánovaných 6 zastávok - Eurovea I, Eurovea 2, Klingerka, Prievozská, Dulovo nám. a Trhovisko.


Navrhované električkové zastávky na Pribinovej a Košickej
Foto © J&T Real Estate
Na navrhovanú trať Košická - Pribinova by v budúcnosti mala nadväzovať električková vetva cez Prístavnú ulicu k Prístavnému mostu, kde je plánované záchytné parkovisko v súvislosti s vybudovaním rýchlostnej cesty R7. Projekt električkovej trate preto bude pripravený tak, aby v budúcnosti bolo možné vytvoriť odbočku z Košickej na Prístavnú ulicu.

Vizualizácia električkovej trate pri Trhovisku na Miletičovej ul.
Foto © J&T Real Estate

14.9.2017
-Matej Kavacký, TS JTRE-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

david1včera, 10:10 #42 Re:
Ešte tam chýba dobudovať resp. obnoviť triangel na Trnavskom mýte a prepojiť to aj s Račianskou ideálne cez Riazanskú. Potom by sa mohla čiastočne obmedziť L50.
Melangevčera, 9:42 #41 Re:
Reakcia na #40 od Solider:
Mohol by si vymenovať?
Solider18.9.2017 22:22  +3#40 Re:
Reakcia na #37 od Melange:
Ja osobne si myslím, že je desať dôležitejších projektov v meste, ktoré by mesto malo zabezpečiť a zafinancovať.
pharel18.9.2017 16:42 #39 Re:
Reakcia na #38 od juraj.k:
Tak ako mohli zadefinovat aj buduce trasovanie z Janikovho dvora smerom k Slnecniciam az k vyjazdu na Rusovce. Dalsie 3 zastavky by sa tam hodili.
juraj.k18.9.2017 14:56  +1#38 Re:
Reakcia na #37 od Melange:
Presne tak. A samozrejme, nemusí to byť hneď, ale pokojne môže byť realizované ako ďalšia etapa. Čo by ale mesto malo urobiť teraz, je:
1. Zadefinovať budúce trasovanie pokračovania (zabezpečiť štúdiu) a aktualizovať územný plán.
2. Vysporiadať pozemky pod budúcou trasou.
3. Zaviazať investora, aby miesto napojenia budúceho predĺženia pripravil tak, aby bolo možné realizovať predĺženie bez budúcich zásahov (vybudovať odbočenie).
Melange18.9.2017 14:29 #37 Re:
Reakcia na #36 od juraj.k:
Investor bude mať sotva záujem o predĺženie trate až k EUBA alebo do Ovsišťa. Každopádne, to neznamená, že by nemohlo ruku k dielu priložiť aj mesto, ak im ten projekt teda schváli. Bolo by len žiaduce, aby sa mesto na tú trať do Lida napojilo a predĺžilo ju.
juraj.k18.9.2017 14:10 #36 Re:
Reakcia na #34 od kecho:
Pod mostom Apollo nie je síce nič, ale tam ani nemusí byť zastávka. Resp. ak tam bude pokračovať tá výstavba, čo je naznačená medzi mostom Apollo a Prístavným mostom, tak jedna zastávka sa tam uživí. Dôležitejšia je však obsluha EUBA - v samotnom areáli sa vyskytuje 8-10 tisíc ľudí + priľahlá časť Ovsišťa. Navyše je zastávka EUBA dôležitý prestupný uzol. Potenciál využitia električkovej trate v tomto trasovaní je nesporný.
Melange18.9.2017 13:28  +1#35 Re:
Reakcia na #34 od kecho:
Trať chce stavať investor za vlastné a chce si obslúžiť Lido, tak toto sú dosť zbytočné úvahy.
kecho18.9.2017 13:06 #34 Re:
Reakcia na #32 od juraj.k:
Akurat, ze kedze je Lido za dialnicou, tak bude mat ta trat pod mostom Apollo dost obmedzenu spadovu oblast.
Daniel18.9.2017 12:55 #33 Re:
Reakcia na #32 od juraj.k:
Trasa k EUBA sa už vyskytla v niektorých ich materiáloch

juraj.k18.9.2017 12:24 #32 Re:
Reakcia na #30 od kecho:
Myslím, že trasovanie k EUBA cez Lido je lepšie. Dá sa urobiť segregovane až po križovatku s Gettingovou, pritom s nízkymi nákladmi, nakoľko priestor pre mimoúrovňové križovanie Prístavného mosta aj mosta Apollo existuje.
juraj.k18.9.2017 12:21  +2#31 Re:
Reakcia na #29 od Ámos:
Daj link na ten FB.

Trať k EUBA resp. až do Ovsišťa som tu už dávnejšie postoval aj s obrázkom, a nebol som sám. Takže nápad na FB nie je žiadna novinka.

kecho18.9.2017 11:38 #30 Re:
Reakcia na #29 od Ámos:
Podstatne jednduchsie by bolo urobit odbocku pri TPD a tam z autostrady 2+2 a sirokeho okolia je mozne urobit bezproblemovo trat az do Ovsista.
Ámos18.9.2017 10:25 #29 Re:
Na FB sa k odbocke k Lidu objavil celkom dobry napad a to potiahnut tuto vetvu az k EUBA.
Melange18.9.2017 9:47 #28 Re:
Reakcia na #25 od 810zssk:
Odbočka z Farského do Lida, ak s ňou náhodou investor neuvažuje, by mala byť podmienkou mesta. Obratisko na severe Petržalky má veľký význam, keďže celá petržalská radiála bude stáť a padať na Starom moste, resp. na akomkoľvek inom úseku, na ktorom ak sa stane akákoľvek nehoda, celá petržalská radiála bude zrazu ochromená a ktovie, či to bude NAD stíhať. Vďaka obratisku v Lide možno radiálu rozdeliť na dva úseky, ktoré môžu byť samostatne obsluhované a keď sa jeden "pokazí", tak ten druhý už NAD nejako utiahne.
kecho18.9.2017 7:12  +1#27 Re:
Reakcia na #25 od 810zssk:
Jetiho hb expres Fuxova-Lido
810zssk17.9.2017 21:20 #26 Re:
Tak som konecne nasiel info k terminu: "v závislosti od úspešnosti povoľovania by v ideálnom prípade realizácia mala začať už o dva roky s tým, že by trvala ďalšie dva" - http://bratislavayimby.blogspot.sk/2017/09/spojena-bratislava-sa-nadalej-odhaluje.html
810zssk17.9.2017 20:51 #25 Re:
Nedari sa mi tam nikde najst vykres odbocky k Lidu. Je navrhnuta len pre odbocenie z centra do Lida a opacne, alebo aj pre smer Petrzalka - Lido (a opacne)?
810zssk17.9.2017 19:49 #24 Re:
Reakcia na #23 od tr3mp:
Aha, ano, ospravedlnujem sa
tr3mp17.9.2017 18:36 #23 Re:
Reakcia na #22 od 810zssk:
Mám to tam:
"4. Štúrova - Dostojevského rad/Pribinova"