DPB obstaráva 90 nových autobusov
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Nové autobusy môžu byť s naftovým alebo CNG pohonom.


Ilustračné foto © W.I.


Dopravný podnik Bratislava vyhlásil začiatkom februára tohto roka verejné súťaže na dodávky nových autobusov, ktorých nákup v závere minulého roka schválili poslanci mestského zastupiteľstva hlavného mesta. DPB obstaráva spolu 90 nových autobusov v štyroch dĺžkových kategóriách - do 8,6 m, do 10,5 m, do 12,2 m a do 18,8 m. Vo všetkých prípadoch ide o nízkopodlažné (minimálne medzi prvými a druhými dverami) autobusy, pričom pohon vozidiel môže byť buď na naftu, alebo na stlačený zemný plyn (CNG), v oboch prípadoch musí min. spĺňať emisnú normu Euro 6.

  • Minibusy do dĺžky 8,6 m musia mať minimálnu prepravnú kapacitu 45 cestujúcich, dvojich dverí a motor s výkonom aspoň 130 kW. Predpokladaná hodnota zákazky (6 autobusov) je 1,178 mil. € bez DPH, t. j. 196 tis. € bez DPH/ks.
  • Midibusy do dĺžky 10,5 m by mali odviezť minimálne 65 cestujúcich, musia mať aspoň trojicu dverí a motor s výkonom aspoň 180 kW. Predpokladaná hodnota zákazky (24 autobusov) je 5,420 mil. € bez DPH, t. j. 226 tis. € bez DPH/ks.
  • Štandardné autobusy s dĺžkou do 12,2 m budú pre min. 90 cestujúcich s trojicou dverí a motorom s výkonom min. 209 kW. Predpokladaná hodnota zákazky (28 autobusov) je 6,873 mil. € bez DPH, t. j. 245 tis. € bez DPH/ks.
  • Kĺbové autobusy s dĺžkou do 18,8 m by mali odviezť min. 130 cestujúcich, musia mať aspoň štvoricu dverí a motor s výkonom aspoň 240 kW. Predpokladaná hodnota zákazky (32 autobusov) je 10,527 mil. € bez DPH, t. j. 329 tis. € bez DPH/ks.

Lehota na predkladanie ponúk je do 13. marca 2017. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa pomeru ceny a kvality, pričom vyhodnocovať sa budú kritériá:

  • celková cena autobusov - 80 bodov,
  • lehota dodania autobusov - 6 bodov,
  • maximálna obsaditeľnosť autobusu - 3 body,
  • počet miest na sedenie - 3 body
  • prevádzkové náklady na spotrebu energie - 8 bodov.

Všetky autobusy by mali byť dodané v rozmedzí od 6 mesiacov do 1 roka od nadobudnutia účinnosti uzavretých zmlúv.


6.2.2017
-mhd-