Nadväznosti linky 801 k MHD a k vlakom v Rajke (od 13.12.2015)

Zmenené budú odchody a príchody vlakov.

V súvislosti so zmenou grafikonu vlakovej dopravy od 13. decembra 2015 budú aktualizované nadväznosti medzi cezhraničnou linkou 801 a linkami 90 91 a 191 do/z centra mesta a vlakovou dopravou v Rajke. Zmenili sa len odchody a príchody vlakov v Rajke. Jednotlivé prípoje nájdete v tabuľke uvedenej nižšie.

Cestujúcich zároveň upozorňujeme, že tarifná výnimka, ktorá umožňovala cestovať s lístkom z autobusu linky 801 aj linkami 90 91 a 191 do centra mesta platila len do konca novembra 2015. Od 1. decembra 2015 je na linkách 90 91 a 191 potrebné použiť štandardný cestovný lístok podľa tarify Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja.

Linka 801 nie je súčasťou IDS BK, ale platí na nej špeciálna tarifa pre medzinárodnú dopravu. Na linke 801 nie je povolená vnútroštátna preprava.

Zoznam nadväzností z liniek 90 91 a 191 na linku 801 a naopak a medzi linkou 801 a železničnou dopravou v Rajke:

  PONDELOK - PIATOK, režim školský rok                                      
90 ŽST Rusovce (z centra) 4:39 5:40 6:10   7:10 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:40 19:40 20:40 21:39  
91 ŽST Rusovce (z centra) 4:42 5:43   6:43     8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43               19:43 20:43 21:42 22:55
191 ŽST Rusovce (z centra)     6:13   7:13 7:43               15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:43        
801 ŽST Rusovce 4:46 5:46 6:16 6:46 7:16 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:58
801 Rajka, Benzinkút 4:54 5:54 6:24 6:54 7:24 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 23:06
vlak ŽST Rajka (do Hegyeshalomu) 5:03 6:15*       8:09                 16:09       18:09   20:21   22:14  
vlak ŽST Rajka (z Hegyeshalomu)   5:40       7:48      10:48           15:48       17:48   19:39   21:48  
801 Rajka, Benzinkút 4:55 5:55 6:25 6:55 7:25 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 23:07
801 Gaštanová aleja 5:08 6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:20
90 Gaštanová aleja (do centra)   6:14 6:44       9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14   16:14   17:14   18:14 19:14        
91 Gaštanová aleja (do centra) 5:12 6:12 6:42 7:12 7:42 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:22
801 ŽST Rusovce 5:09 6:09 6:39 7:09 7:39 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:21
90 ŽST Rusovce (do centra) 5:14     7:14 7:44 8:14               15:44   16:44   17:44            
191 ŽST Rusovce (do centra)                                                
    * - ide len, ak je v Maďarsku pracovný deň; zároveň 19.12.2015 - 2.1.2016 a 16.6.2016 - 31.8.2016 nejde vôbec                    
  PONDELOK - PIATOK, režim školské prázdniny                                    
90 ŽST Rusovce (z centra) 4:39 5:40 6:10   7:10 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:40 19:40 20:40 21:39  
91 ŽST Rusovce (z centra) 4:42 5:43   6:43   7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43   15:43   16:43   17:43 18:43 19:43 20:43 21:42 22:55
191 ŽST Rusovce (z centra)     6:13   7:13                 15:13   16:13   17:13            
801 ŽST Rusovce 4:46 5:46 6:16 6:46 7:16 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:58
801 Rajka, Benzinkút 4:54 5:54 6:24 6:54 7:24 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 23:06
vlak ŽST Rajka (do Hegyeshalomu) 5:03 6:15*       8:21                 16:09       18:09   20:21   22:14  
vlak ŽST Rajka (z Hegyeshalomu)   5:40       7:48      10:48           15:48       17:48   19:39   21:48  
801 Rajka, Benzinkút 4:55 5:55 6:25 6:55 7:25 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 23:07
801 Gaštanová aleja 5:08 6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:20
90 Gaštanová aleja (do centra)   6:14 6:44       9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14   16:14   17:14   18:14 19:14        
91 Gaštanová aleja (do centra) 5:12 6:12   7:12   8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12   16:12   17:12   18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:22
801 ŽST Rusovce 5:09 6:09 6:39 7:09 7:39 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:21
90 ŽST Rusovce (do centra) 5:14     7:14 7:44 8:14               15:44   16:44   17:44            
191 ŽST Rusovce (do centra)     6:42   7:42                 15:42   16:42   17:42            
    * - ide len, ak je v Maďarsku pracovný deň; zároveň 19.12.2015 - 2.1.2016 a 16.6.2016 - 31.8.2016 nejde vôbec                    
  SOBOTA - NEDEĽA - SVIATOK                                          
90 ŽST Rusovce (z centra)         8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:39            
91 ŽST Rusovce (z centra) 4:42 5:42 6:43 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:42 22:55          
191 ŽST Rusovce (z centra)                                                
801 ŽST Rusovce 4:46 5:46 6:46 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:58          
801 Rajka, Benzinkút 4:54 5:54 6:54 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 23:06          
vlak ŽST Rajka (do Hegyeshalomu) 5:03 6:15*   8:09               16:09   18:09   20:21   22:14            
vlak ŽST Rajka (z Hegyeshalomu)   5:40   7:48      10:48         15:48   17:48   19:39   21:48            
801 Rajka, Benzinkút 4:55 5:55 6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 23:07          
801 Gaštanová aleja 5:08 6:08 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:20          
90 Gaštanová aleja (do centra)         9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14                  
91 Gaštanová aleja (do centra) 5:14 6:12 7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:22          
801 ŽST Rusovce 5:09 6:09 7:09 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:21          
90 ŽST Rusovce (do centra)   6:14 7:14 8:14                                        
191 ŽST Rusovce (do centra)                                                
    * - ide len, ak je v Maďarsku pracovný deň; zároveň 19.12.2015 - 2.1.2016 a 16.6.2016 - 31.8.2016 nejde vôbec                    

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: piggee #55:
Buspruh?
Reakcia na: piggee #36:
Nic take sa neplanuje, je to len napad takych sotousov ako sme my tu na imhd.sk ?
kurnik, mohol som si to po sebe precitat, nebolo by tam tolko pravopisnych chyb 😉
Reakcia na: Rubber38 #54:
Ale zase akykolvek vlak (metro, elektricka, s-bahn) ma jednu velku psychologicku vyhodu, ktora na rozdiel od busov dokaze zmenit cestovatelske navyky. Autobus chodi po tych istych cestach ako auto, takze ak chces nejakeho sofera ukecat, aby vymenil auto za mhd, tak tazko auto vymeni za bus, kedze ostane stat v tej istej zapche ako by isiel autom a to presne z miesta A do miesta B bez nutnosti prestupovat a delit sa o priestor z niekym inym. Ale ak mu ponuknes, ze sa ma z miesta A do miesta B trepad autom 30-40 minut, alebo nejakym vlakom 10 minut, tak zacne uz rozmyslat aj keby mal za listok platit 3 eura. A zvysovanim nakladov na auto to tiez nevyriesis, lebo sa ti stane to co v New Yorku, ludia prestupia z aut do taxikov a si na tom istom, ale ked ponuknes cestam alternativu, tak nikoho ani nenapadne ist taxikom (vid Tokio). Inak len tak pre zaujimavost, v Kyote je taxik asi najlepsia volba dopravy lebo tam bus a metro je ziva katastrofa.
Reakcia na: pastekar #53:
Na úkor ceny? Nerob si zo mňa prosím ťa srandu. Rovno sa mi ešte pokús nakecať, že vlak je lacnejší resp. menej nákladný, než autobus, hej?

A nepokúšaj sa ohýbať morálku okolitých ľudí len preto, že je iná, ako tvoja. Keď sú naozaj "velice pohodlní" a na rozdiel od teba uprednostňujú mať zastávku pri dome, odkiaľ to ide každú pol hodinku namiesto šlapačky cez celú obec na stanicu, kde to ide 2x ráno a 3x poobede, a uprednostňujú to aj napriek tomu, že samotná vozba potrvá o 5 minút dlhšie, tak to v záujme udržania atraktivity (a tiež rozumnej ceny) budeš musieť akceptovať, a nie ich nasilu nútiť do tvojho šotosna, lebo VlakJeSuperPretožeTyMášRádMašinky ?
Reakcia na: Rubber38 #51:
V čom je vlak horší ako autobus? Asi len v tom, že človek je tvor velice pohodlný. Keď má možnosť výberu, tak si zvyčajne vyberie tú možnosť ktorá mu umožní čo najmenšie využívanie vlastných nôh. Aj na úkor času a ceny.
Reakcia na: pastekar #48:
A ty to robíš preto, že chceš podporovať verejnú dopravu alebo preto, že nemáš inú možnosť? A jazdíš každý deň niekde inde alebo len tupo tam a späť?
Reakcia na: pastekar #50:
Takže to je teraz tvoj najnovší argument? Že verejná doprava má už aj tak medzi ľuďmi hrozné meno a kto nemusí, tak ju nepoužíva, takže je jedno, ak ju v nejakej oblasti posunieme kvalitou ešte o level nižšie, hlavne aby sa šotouši mohli voziť po každej trati ktorá existuje, hej?
Reakcia na: 810zssk #46:
O to aby ľudia z BA a okolia presedlali z hromadnej dopravy do aut, sa už postarala BID. A dokázali to aj bez vlaku do Rajky.
Reakcia na: S499.1023 #47:
Nikdy som o sebe netvrdil, že som veľký cestovateľ. Vo Viedni som bol 2X. Nepatrím medzi ľudí, čo na to aby sa cítil ako veľkomeštan, musí chodiť cez víkend na nákupy do Viedne.
Reakcia na: Mike #45:
Tak to hej. Človek ktorý najazdí viac ako 190 km denne(ako ja) verejnou dopravou, ma u mňa nekonečný obdiv.
Reakcia na: pastekar #44:
Si ekoterorista, modrogum a militantný šotouš. To, že už si bol dvakrát vo Viedni neznamená, že si veľký cestovateľ po veľkomestách.
Reakcia na: pastekar #44:
Cize navrhujes aby sa autobusy nahradili vlakom, ktory by bol po takmer vsetkych strankach (kvalita, dostupnost, zrejme aj cena) pre cestujucich menej vyhodny. Tak ti polozim jednu otazku: Co myslis, ak cestujucim zhorsis kvalitu sluzieb, dostanes ich tym do vlaku, alebo do auta?

Vsade je potrebne preferovat tu formu verejnej dopravy, ktora je pre cestujuceho vyhodnejsia. Pretoze kolapsu predideme predovsetkym tym, ze ludia budu v co najmensej miere pouzivat auta.
Reakcia na: pastekar #44:
Keď vyrastieš zmeníš názor aj Ty a potom dáš za pravdu S499.1023. On má precestované viacej ako Ty prstom na mape 😉
Reakcia na: S499.1023 #43:
Nie som žiadny ekoterorista a ani modrogum(ako si ma nazval). Normálny človek moje argumenty pochopí. Jednoducho si myslím, že tam kde je súbežná trasa autobusu s vlakom(a to hlavne v husto zaľudnených aglomeráciach) by mal objednávatel verejnej dopravy, vždy zvýhodniť tú vlakovú. Autobusovú dopravu považujem za velice dôležitú a nepostrádatelnú. Ale len ako dopravu, ktorá ma slúžiť ľudom tam, kde nieje vlak dostupný. Možno keby si s času na čas vytiahol päty z Bratislavy(ktorá sa zatiaľ na velkomesto len hrá) a pozrel sa do skutočného veľkomesta, tak by si pochopil, že vlak a vôbec koľajová doprava je nenahraditelná súčasť mesta, bez ktorej by skolabovalo.
Reakcia na: pastekar #33:
Urazil si ma svojou nesmiernou modrogumnou tuposťou. Ako môžeš porovnávať trať cez Rajku s traťami 110, 120, 130? Ako môžeš smelo, neochvejne a bez akýchkoľvek podkladov tvrdiť, že vlak je vždy, všade, za každých okolností to najlepšie? Ako môžeš chcieť zrušiť autobusové spojenie obyvateľom obcí, ktoré majú to "šťastie", že o ich kataster sa šuchla železničná trať, takže niekde v poli za dedinou majú zastávku so svojím názvom? Radikálny fanúšik železnice = jej najväčší nepriateľ.
Reakcia na: 810zssk #40:
Ja viem, chodieval som tiez rychlikom z viedne, ale nezabudaj, ze z toho viac ako 5 minut stal na navesti pri UNS a potom si dal este pauzu pri napajani sa pri mladej garde.
Reakcia na: david1 #34:
Mne by na začiatok stačil aspoň jeden pár vlakov ráno a jeden poobede/večer. ?
Reakcia na: piggee #36:
Ocividne mas nejaku optimistocku predstavu ze by jedno kolo trvalo do 30 minut. Dal by som ti preto do pozornosti ze rychlik z Hlavnej stanice do Petrzalky bez jedinej zastavky mal jazdnu dobu 19 minut.
Reakcia na: Rubber38 #37:
K poslednej vete: nulový by bol skôr pomer prínosov k nákladom. Ak naopak, tak stavajme ?