Cestovanie v IDS BK od 1.11.2015: Základné otázky a odpovede

Od 1. novembra 2015 je zavedená III. etapa IDS BK.

© Bratislavská integrovaná doprava

Čo je Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji a aké novinky prináša zavedenie jeho III. etapy?

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK) je spojením doterajších troch nezávislých systémov verejnej dopravy do jedného, v ktorom platia spoločné podmienky. Ide o mestskú hromadnú dopravu v Bratislave (dopravca Dopravný podnik Bratislava), regionálnu železničnú dopravu (Železničná spoločnosť Slovensko) a regionálnu autobusovú dopravu (Slovak Lines). V rámci IDS BK vytvárajú tieto spoločnosti jednotný systém v ktorom je možné použiť jeden lístok na spoje všetkých troch dopravcov. Cestujúci si tak nemusia kupovať niekoľko lístkov pre rôzne úseky cesty, ale postačuje im jeden s ktorým môžu prestupovať medzi MHD, vlakmi a prímestskými autobusmi. Cestujúcim s predplatnými lístkami (tzv. električenkami) sa zároveň otvárajú nové možnosti ich využitia, keďže nemusia každý deň využívať ten istý spôsob dopravy, ale môžu ich striedať podľa aktuálnej situácie bez nutnosti dokupovať si ďalšie lístky. Napríklad cestujúci zo Záhorskej Bystrice dochádzajúci do biznis centier neďaleko Patrónky môže využiť linku MHD č. 37, ale aj prímestské autobusy Slovak Lines, podľa toho, ktorý spoj mu v danom čase viac vyhovuje. Stačí mu na to klasická električenka.

Od 1. novembra 2015 bude zavedená naraz druhá a tretia etapa IDS. Druhá etapa znamená, že výhody IDS BK bude možné využívať na celom území Bratislavského kraja a tiež v niektorých blízkych obciach za hranicou kraja. Tretia etapa znamená, že v IDS BK bude dostupný celý sortiment cestovných lístkov: od cestovných lístkov na jednu cestu, cez turistické lístky na celý deň až po ročné predplatné lístky. Integrovanú dopravu tak budú môcť využiť nie len pravidelní cestujúci, ale bude vhodná aj na občasné cesty.

V tomto článku prinášame odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa použitia IDS BK od 1.11.2015. Okrem toho si môžete prečítať stručný prehľad noviniek pre cestujúcich v rámci mesta Bratislava a pre cestujúcich v regióne. Informácie o zmenách cien cestovného, ktoré sa dotknú cestujúcich len v rámci Bratislavy, ako aj podmienok pre bezplatnú dopravu, sú uvedené v samostatnom článku.

Kde môžem cestovať s IDS BK?

Od 1. novembra bude IDS BK zahŕňat celé územie Bratislavského kraja a tiež niektoré ďalšie obce za hranicou kraja: Bílkove Humence, Borský Svätý Jur, Cífer, Čakany, Čenkovce, Hubice, Janíky, Jánovce, Jelka, Kvetoslavov, Lakšárska Nová Ves, Mierovo, Miloslavov, Moravský Svätý Ján, Nový Život, Oľdza, Plavecký Peter, Prievaly, Sekule, Šamorín, Štvrtok na Ostrove, Veľké Úľany a Zlaté Klasy.

V rámci tohto územia bude možné použiť:

 • MHD v Bratislave
 • prímestské autobusy Slovak Lines
 • prímestské autobusy Dopravného podniku Bratislava (linka 37 do Marianky a linka 525 do Chorvátskeho Grobu) okrem prihraničnej dopravy
 • vlaky kategórií Os a REx, ktoré prevádzkuje Železničná spoločnosť Slovensko

Upozorňujeme, že cestovné lístky IDS BK neplatia v spojoch iných ako vyššie uvedených dopravcov (napríklad RegioJet, SAD Dunajská Streda, SAD Trnava, SKAND Skalica a ďalší) a ani na diaľkových linkách dopravcu Slovak Lines Express.

Môžem s IDS BK cestovať v prihraničí, napríklad do Rajky?

Nie, prihraničné oblasti v tejto etape IDS BK integrované nebudú.

Čo sú to zóny?

Vzhľadom na veľké množstvo možných kombinácií trás sa v IDS nedá použiť kilometrické cestovné, na aké boli cestujúci doteraz zvyknutí v prímestskej doprave. Namiesto toho je územie zahrnuté v IDS BK rozdelené na tarifné zóny, ktoré sú znázornené v schéme zón a sú tiež uvedené v cestovných poriadkoch. Zóny 100 a 101 zahŕňajú mesto Bratislava, zóny s číslom vyšším ako 200 sú regionálne zóny. Cestujúci musí mať platný cestovný lístok pre každú zónu, ktorou prechádza, a to aj v prípade, ak v nej daný spoj nemá žiadnu zastávku. Napríklad medzi železničnými stanicami Devínske jazero (zóna 101) a Zohor (zóna 225) leží tarifná zóna 215, v ktorej sa nenachádza žiadna zastávka. Nakoľko však cestujúci tento úsek prešiel, musí mať lístok platný aj pre zónu 215. Do počtu zón sa zarátava aj nástupná a cieľová zóna. Každá použitá zóna sa počíta len raz, a to aj v prípade ak ňou cestujúci počas svojej cesty prechádza viackrát. Okrem toho existujú aj celosieťové lístky, ktoré umožňujú po dobu ich platnosti cestovať na celom území v IDS BK.

V IDS BK existujú dve výnimky pri výpočte cestovného:

 • Zóna 100 sa pri použití papierového lístka počíta ako 2 zóny, t.j. ak ňou cestujúci prechádza, musí ju zarátať dvakrát. Preto je napr. na cestu, ktorá zahŕňa zóny 100, 101 a 215 potrebný štvorzónový lístok (2x zóna 100 a k nej zóny 101 a 215). Výnimkou z výnimky je prípad, kedy cestujúci cestuje len v rámci mesta Bratislava (t.j. nepoužíva žiadnu regionálnu zónu). Vtedy je možné lístok na dve zóny použiť na cestu medzi zónami 100 a 101. Vďaka tomu platí, že ak cestujúci s papierovým lístkom cestuje len v rámci Bratislavy, nemusí zóny vôbec sledovať (papierový lístok len na jednu zónu neexistuje).
  • Pre bratislavské zóny ďalej platia špeciálne podmienky pri kúpe električenky: Električenku pre zónu 100 je možné zakúpiť iba spolu so zónou 101. Električenku pre zónu 101 je možné zakúpiť len v kombinácii s aspoň jednou ďalšou zónou (nemusí však ísť o zónu 100).
 • Obec Zálesie leží súčasne v zóne 610, aj v zóne 710. Ak cestujúci nastupuje alebo vystupuje na zastávke v Zálesí, zaplatí len za jednu z týchto zón, a to tú, ktorá je pre neho výhodnejšia. Teda ak cestuje z/do smeru Ivanka pri Dunaji, Zálesie sa započíta do zóny 610, a ak cestuje z/do smeru Malinovo, Zálesie sa započíta do zóny 710.

Príklad 1: Cestujúci cestuje z centra Bratislavy do Senca. Prechádza zónami 100, 101, 610, 620 a 630. To je celkom 5 zón. Keďže sa však zóna 100 počíta ako dve zóny, potrebuje lístok na 6 zón.

Príklad 2: Cestujúci cestuje z Rače do Viničného cez Pezinok. Prechádza zónami 101, 510, 520 a 525. Potrebuje teda lístok na 4 zóny.

Príklad 3: Cestujúci cestuje z Perneku do Pezinka cez Pezinskú Babu. Prechádza zónami 249, 531 a 520. Potrebuje teda lístok na 3 zóny.

Príklad 4: Cestujúci cestuje vlakom z Vajnôr na bratislavskú hlavnú stanicu. Prechádza zónami 101 a 100. Postačuje mu lístok na dve zóny, keďže na základe vyššie uvedenej výnimky z výnimky sa v tomto prípade zóna 100 ráta len ako jedna zóna.

Ako si vybrať správny cestovný lístok IDS BK?

Platnosť cestovného lístka IDS BK je obmedzená dvomi parametrami: časom a počtom zón. Pre výber správneho typu lístka preto cestujúci potrebuje vedieť, koľko bude jeho cesta trvať a cez koľko zón bude prechádzať. Od týchto údajov potom závisí cena lístka. Orientovať sa len podľa časovej platnosti cestovného lístka nebude možné, pretože rovnakú časovú platnosť bude mať viac lístkov na rôzny počet zón.

Z pohľadu časovej platnosti sa lístky delia na tri základné skupiny:

 • Cestovné lístky na jednu cestu majú časovú platnosť od 15 do 180 minút, pričom každý typ lístka ma stanovenú tiež zónovú platnosť. V zásade platí, že so stúpajúcou zónovou platnosťou stúpa aj časová platnosť, tak aby bola dostatočná pre takmer akúkoľvek cestu v rámci daného počtu zón. 180-minútový lístok je celosieťový, čo znamená že s ním cestujúci môže po dobu troch hodín cestovať po celom území IDS BK. Zoznam druhov cestovných lístkov na jednu cestu nájdete v cenníku.
 • Denné cestovné lístky majú časovú platnosť 24, 72, alebo 168 hodín. Lístok na 24 hodín je podľa voľby cestujúceho možné zakúpiť buď pre zóny 100+101, alebo za vyššiu cenu pre celé územie v IDS BK. Lístky na 72 a 168 hodín sú dostupné len pre zóny 100+101. Upozorňujeme na zavedenie týždenných električeniek (viac informácií je uvedených nižšie), ktoré sú cenovo výhodnejšie ako 168-hodinový lístok v prípade, ak už cestujúci vlastní čipovú kartu.
 • Predplatné cestovné lístky (tzv. električenky) majú časovú platnosť 7, 30, 90, alebo 365 dní a platia pre zóny, ktoré si cestujúci sám zvolí pri kúpe. Na kúpu električenky je potrebné mať platnú čipovú kartu niektorého zo zapojených dopravcov, alebo študentskú kartu (napr. ISIC) vydanú partnerskými školami, alebo Bratislavskú mestskú kartu. Viac informácií o čipových kartách nájdete tu. Pri električenkách je stanovený samostatný cenník pre električenky, ktoré zahŕňajú zónu 100 a samostatný cenník pre električenky bez tejto zóny.

Lístky vždy platia u všetkých troch dopravcov v IDS BK, bez ohľadu na to, ktorý ho vydal. V rámci platnosti cestovného lístka môže cestujúci neobmedzene prestupovať, alebo prerušiť cestu. V prípade, ak to cestujúci v rámci časovej platnosti stíha, môže sa na ten istý lístok taktiež vrátiť naspäť. Všetky lístky sú prestupné a platia aj v nočnej doprave. Pre viac informácií odporúčame navštíviť stránku Cenník a článok Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK, kde podrobne informujeme o možnostiach kúpy jednotlivých typov lístkov a pravidlách pre cestovanie s lístkami IDS.

Koľko teda za svoju cestu v IDS BK zaplatím?

Ak už viete, koľko zón precestujete, a ako dlho bude Vaša cesta trvať, cenu svojho lístka môžete nájsť v cenníku.

V cenníku som nenašiel lístok pre "môj" počet zón. Prečo?

Maximálny počet zón pre ktoré je možné zakúpiť cestovný lístok IDS BK je 10. Ak chce cestujúci použiť viac zón, môže si zakúpiť celosieťový lístok, ktorého cena je vypočítaná ako cena 11-zónového lístka. V praxi to znamená, že ak si kúpite celosieťový lístok, platíte za 11 zón, ale môžete cestovať vo všetkých zónach.

Pri cestovných lístkoch na jednu cestu ďalej nie je možné zakúpiť lístok len na jednu zónu. Cieľom tohto opatrenia je zamedziť nespravodlivosti pri krátkych cestách. Pri existencii jednozónového lístka by napr. cestujúci cez celé Malacky platil menej ako cestujúci na jednom kilometri medzi susednými obcami v rozličných zónach. Preto aj na najlacnejší lístok možno cestovať na území dvoch zón - kratšia cesta je zohľadnená v nižšej časovej platnosti: Na dve zóny bude existovať lístok s platnosťou 15 alebo 30 minút.

V cenníku som našiel aj "karnet". Čo to je?

Karnet je lístok určený na viacero ciest, ktorého použitie je flexibilné. Skladá sa z 24 políčok (12 na jednej strane lístka a 12 na druhej), ktoré si cestujúci označuje podľa prevodnej tabuľky, ktorá je uvedená priamo na lístku a nájdete ju tiež v cenníku. Napríklad, ak si cestujúci označí 5 políčok, môže cestovať po 4 zónach po dobu 60 minút. Zvyšné políčka mu potom zostávajú na použitie pri ďalších cestách. Podrobnosti o spôsobe označovania a používania karnetu nájdete v článku Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK.

Kúpila som si lístok od železníc. Ako je možné, že mi platí aj v MHD, keď ju prevádzkuje iná firma?

V rámci integrovaného dopravného systému si dopravcovia tržby z cestovného delia na základe množstva odjazdených kilometrov, výsledkov dopravných prieskumov a mnohých ďalších údajov. Časť peňazí, ktoré ste zaplatili železniciam sa tak dostala aj k iným dopravcom, a preto váš lístok platí aj u nich.

Aký je rozdiel medzi cenou lístka na MHD a na IDS?

Žiadny. Jedným z pilierov integrovanej dopravy sú práve jednotné tarifné podmienky. Cestovné lístky sa teda nedelia na lístky pre MHD a lístky pre IDS. Aj úplne obyčajný 15-minútový lístok či klasická električenka budú platiť vo všetkých prostriedkoch v IDS (MHD, vlaky, prímestské autobusy).

Jedinou podmienkou je, aby išlo už o lístky predané podľa tarify IDS BK. Tie spoznáte podľa nápisu "CESTOVNÝ LÍSTOK IDS BK", resp. loga IDS BK priamo na lístku. Tieto lístky sú zároveň širšie ako pôvodné. Nové lístky budú v predaji od 1.11.2015. Električenky sú v IDS BK integrované už od roku 2013, a preto ich môžete použiť na cesty vlakmi, či prímestskými autobusmi aj keď boli zakúpené skôr. Staré (úzke) lístky na MHD môžete používať len do 8. novembra 2015, a to za podmienok za akých boli vydané.

Výnimkou sú SMS lístky, ktoré aj naďalej platia len u Dopravného podniku Bratislava.

Kedysi som si v Bratislave kupoval električenku len na jedno pásmo. Budem mať túto možnosť opäť?

Nie. Električenku pre zónu 100 je možné zakúpiť len spolu so zónou 101. Električenku pre zónu 101 je možné zakúpiť len spolu s akoukoľvek inou zónou (po novom nemusí isť o zónu 100, ale postačuje regionálna zóna - napr. bude možné zakúpiť kombináciu zón 101+610 pre cesty medzi Zlatými pieskami a Čiernou Vodou).

Keď v Bratislave ešte existovali pásma, mohol som s električenkou cestovať až do prvej zastávky toho nasledujúceho. Platí to aj v IDS BK?

Nie. Pri ceste medzi zastávkami v rôznych zónach je potrebné mať platný lístok pre obe zóny a ak spoj prechádza aj cez ďalšie zóny, tak tiež lístok pre tieto zóny.

Môžem na jednu cestu použiť viacero lístkov?

V niektorých prípadoch áno. Napríklad ak máte električenku pre Bratislavu a idete na výlet k Slnečným jazerám v Senci, stačí Vám dokúpenie cestovného lístka na regionálne zóny. Bližšie podrobnosti o rôznych možných kombináciách nájdete v článku Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK.

Môžem mať naraz platných viac električeniek?

Áno. Napríklad si môžete zakúpiť ročnú električenku pre zóny 100+101 (mesto Bratislava) a k ním dokupovať mesačné električenky pre zónu 215. Je na cestujúcom, akú kombináciu zvolí podľa svojich potrieb. Na jednej čipovej karte môžu byť súčasne nahraté tri až štyri lístky (podľa typu karty).

V cenníku som našiel výhodnejšie ceny pre elektronickú peňaženku. Ako ju získam?

Keďže ešte všetci dopravcovia neaktualizovali svoje vybavenie pre potreby IDS BK v plnom rozsahu, elektronickou peňaženkou je zatiaľ možné platiť len v autobusoch dopravcu Slovak Lines. Takto zakúpené lístky sú lacnejšie o 10%. Ako elektronickú peňaženku možno použiť čipovú kartu Dopravného podniku Bratislava, alebo Slovak Lines - na tieto karty je možné nahrať kredit priamo v autobusoch Slovak Lines, alebo na predajnom mieste Slovak Lines.

Rozšírenie platnosti elektronickej peňaženky na linky Dopravného podniku Bratislava a Železničnej spoločnosti Slovensko, ako aj na iné typy kariet, je plánované v priebehu roku 2016.

Nové podmienky mi nevyhovujú, môžem cestovať po starom?

Vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko áno. U tohto dopravcu bude platiť duálna tarifa, čo znamená, že cestujúci si sám môže zvoliť, či využije tarifu železníc, alebo tarifu IDS BK.

Na linkách Dopravného podniku Bratislava a v autobusoch Slovak Lines však už bude platiť výlučne tarifa IDS. Výnimkou sú cesty na územie, kde IDS BK zavedený nie je (napr. linky Slovak Lines do Trnavy alebo medzinárodné linky DPB).

Cestujem až za hranice IDS BK. Aký lístok si mám kúpiť?

Pokiaľ cestujete vlakom, máte možnosť zakúpiť si cestovný lístok podľa tarify železníc pre celú trasu, pričom v takom prípade sa cestujúceho tarifa IDS vôbec nedotkne. Ak máte pre časť trasy platnú električenku, stačí vám dokúpiť si lístok železníc pre zostávajúci úsek. Novinkou od 1. novembra 2015 bude možnosť električenky a lístky železníc kombinovať v ľubovoľnej stanici na trase, a to aj v prípade, ak tam vlak nezastavuje.

Príklad: Máte električenku pre Bratislavu (zóny 100 a 101) a cestujete regionálnym expresom do Kútov. Pre úsek z Hlavnej stanice po Devínske Jazero použijete Vašu električenku a pre zvyšný úsek (Devínske Jazero - Kúty) si dokúpite železničný lístok. Po novom nevadí, že vlak v Devínskom Jazere nezastavuje, nakoľko od 1. novembra 2015 bude kombinovanie električeniek a lístkov IDS možné v akejkoľvek stanici na trase.

V autobusoch zaplatíte za úsek v IDS BK cestovné podľa cenníka v IDS BK a pre zostávajúci úsek (od poslednej zastávky v IDS BK) zaplatíte bežné kilometrické cestovné. Nemusíte si však kupovať dva rôzne lístky, vodič Vám vie vydať jeden lístok pre celú trasu, za predpokladu, že neprestupujete na iné spoje.

Príklad: Cestujete z Modry do Košolnej priamým autobusom Slovak Linesu. Pri nástupe v Modre Vám vodič vydá lístok priamo až do Košolnej. Cena sa bude skladať z ceny za úsek v IDS BK (Modra - Doľany, zónové cestovné) a úsek mimo IDS BK (Doľany - Košolná, kilometrické cestovné).

Podrobnosti o spôsoboch kombinácie rôznych cestovných dokladov nájdete v článku Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK.

Ako zaplatím dovozné za batožinu?

Pri použití vlakov sa batožina prepravuje podľa podmienok Železničnej spoločnosti Slovensko. Pri použití liniek ostatných dopravcov (Dopravný podnik Bratislava, Slovak Lines) platia nasledovné pravidlá:

 • bezplatne sa prepravuje batožina, ktorej rozmery nepresahujú 60 cm x 45 cm x 25 cm a ďalej tiež zviera prepravované v schránke maximálne týchto rozmerov, detský kočík obsadený dieťaťom, 1 pár lyží s palicami, 1 snowboard, 1 detské sánky a 1 prenosný hudobný nástroj v obale
 • pre ostatné batožiny (vrátane bicykla) alebo prepravu zvieraťa cestujúci použije zľavnený 15-minútový lístok za 35 centov, ktorý v takomto prípade platí 180 minút bez obmedzenia zónovej platnosti
 • vodiaci pes sa prepravuje bezplatne
Prináša IDS BK novinky aj pre cyklistov?

Pri ceste vlakmi a prímestskými autobusmi Slovak Lines sa prepravné podmienky nemenia, u Slovak Lines však dochádza k úprave ceny, keď si po novom bude potrebné zakúpiť zľavnený 15-minútový lístok za 35 centov, ktorý na prepravu batožiny platí 180 minút bez obmedzenia zónovej platnosti.

Na linkách MHD sa obnovuje možnosť prepravy bicyklov aj v pracovné dni, s výnimkou času prepravných špičiek (6:00-9:00 a 13:00-18:00). Počas víkendov bude preprava bicykla možná po celý deň. Zároveň sa zavádza povinnosť zaplatiť dovozné pre bicykel - zľavnený 15-minútový lístok za 35 centov, ktorý na prepravu batožiny platí 180 minút bez obmedzenia zónovej platnosti.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: pharel #95:
Na tratiach 112 a 113 najmä kvôli tomu, že nikde v blízkosti nie je prívod EE a v čase prípravy boli obe trate na zrušenie.
Reakcia na: pharel #95:
Napríklad preto, že označovače platil BSK a niektoré z tých staníc sú mimo Bratislavského kraja.
Reakcia na: Valec #90:
Vdaka chalani a viete aj povedat preco tam nie su oznacovace? Nevysli peniaze na ne? 😃
Reakcia na: Valec #90:
BDD...
Reakcia na: Valec #92:
Aj ja si prosím, ja napríklad neviem, aký je rozdiel medzi OCL a KOCL?
Reakcia na: S499.1023 #91:
Nabudúce ti sem skopírujem aj tabuľku so skratkami. ?
Reakcia na: Valec #90:
Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR, SNB mé DKW si stoplo na TK...
Reakcia na: pharel #88:
PP IDS BK:
B.3.5: Na úseku označenom v schéme zón ako „čiastočne integrovaná železničná trať“ sa OCL na železničných staniciach nenachádzajú. Nástup do vlaku v železničnej stanici, na ktorej sa OCL nenachádza je možný len s už označeným CL1C, alebo s CL1C zakúpeným pred cestou na predajnom mieste ZSSK s už vyznačeným časom platnosti.

B.3.12: Na úseku označenom v schéme zón ako „čiastočne integrovaná železničná trať“ sa KOCL na železničných staniciach nenachádzajú. Nástup do vlaku na železničnej stanici, na ktorej sa KOCL cestovných lístkov nenachádza je možný len s už zakúpeným eCL.
Reakcia na: pharel #88:
Nejde o linku v pravom slova zmysle, skôr o úsek. Ide o to, že do Cíferu môžeš cestovať na tarifu IDS. Pri opačnej ceste ale nie je k dispozícii označovač JCL. To isté platí pre Sekule.
Ahojte, mohol by som sa vas opytat, ci mi viete vysvetlit, aka je to ciastocne integrovana zeleznicna linka v IDSBK (napriklad do Rohoznika alebo Ciferu)? Preco ked sa to nachadza v BK tak to nie je uplne integrovane? A co to pre mna znamena ako cestujuceho, ze iba na vybrane vlaky mi bude stacit listok IDSBK? Bude mat oznacenie Sxx? Vdaka
Zislo by sa aktualizovat pasaz o elektronickej penazenke...?
Reakcia na: 810zssk #82:
Kazdopadne mi to prijde uletene pocas jazdy prijst k vodicovi opat a potvrdit si platnost elektricenky 😃
Reakcia na: pharel #84:
Železničná spoločnosť socialistické Slovensko. ? ?
Reakcia na: 810zssk #82:
Ahoj, podelim, dosla teraz:
"V zmysle Prepravného poriadku IDS BK je kombinácia dvoch cestovných lístkov IDS BK možná vo všetkých variantoch, po dodržaní pravidiel platnosti a označovania cestovných dokladov IDS BK. Kombinácia cestovných lístkov IDS BK a podľa vlastnej tarify dopravcu možná len v spojení s predplatným cestovným lístkom IDS BK. Miestom kombinácie cestovných lístkov v ZSSK môže byť len zastávka, a to aj v prípade, že ňou daný spoj prechádza, v SL len zastávka, v ktorej spoj zastavuje.
Vo Vašom prípade pri nástupe do vozidla SL s vopred zakúpeným cestovným lístok na jednu cestu 2-zónovým si označíte lístok v označovači, tento vodičovi predložíte k nahliadnutiu a oznámite mu výstupnú zastávku v zóne 101, napr. zast. BA, Rača Trávna, nakoľko lístok platí na dve zóny 510 a 101. Vodič Vám vydá registračnú potvrdenku do tejto zastávky. Na zastávke BA, Rača Trávna opäť musíte prísť za vodičom, a z karty si vypýtať cestovný lístok do zastávky BA, Nová doba, pričom priložíte kartu k označeniu predplatených zón 100+101, z pokladne Vám bude vydaný lístok bez hodnoty do uvedenej zastávky. Týmto spôsobom je cestovanie nepohodlné, ale máte na celý úsek cesty platné cestovné lístky. Pohodlnejšie je v tomto prípade neoznačovať si lístok, ale vypýtať si lístok od vodiča zo Sv. Jura do zast. BA, Nová doba, pričom by ste priložili kartu s PCL a vodičovi by ste doplatili v hotovosti 0,70 eur za zónu 510.
Čo sa týka cestovania a označenia lístka vlakom, obráťte sa na dopravcu ŽSSSK."
Ten preklep v poslednom slove pobavil 🙂
Reakcia na: Peon #77:
Teraz by to už bolo výrazne drahšie a komplikovanejšie ako vtedy. Navyše ZSSK má rôzne zmeny naplánované dopredu, takže ak by takáto požiadavka teraz aj vznikla, môže trvať možno aj polroka, kým sa dostane na radu.
Reakcia na: pharel #81:
Som zvedavy na odpoved SL, budem rad ak sa potom podelis 🙂
Ahojte chalani, dik za vase reakcie. Toto je odpoved z infocentra IDS BK:
"Dobrý deň,
je nám ľúto, že Vám vznikli popisované komplikácie pri využití IDS BK.
V prípade cesty do Svätého Jura bola chyba v tom, že lístok ktorý ste si dopredu kúpili ste nemali ako použiť na železnici. Označovače cestovných lístkov na železničných staniciach zatiaľ neboli sprevádzkované. Ak nepríde k ďalším zdržaniam zo strany ŽSR, tak očakávame spustenie označovačov v najbližších mesiacoch. Ospravedlňujeme sa za túto dočasnú nedokonalosť systému. Sprievodca vo vlaku Vám zakúpený lístok z automatu nemal ako označiť. Z uvedených dôvodov je pri využití vlaku v rámci IDS BK potrebné zakúpiť si lístok pred cestou osobne na stanici vypýtaním si lístka na IDS BK. Takto Vám bude v okienku vydaný lístok s už vytlačeným presným časom platnosti lístka. Sprievodca na nástupišti Vás mohol o takomto postupe informovať.
Pri ceste späť Vám mal vodič autobusu Slovak Lines bez problémov akceptovať vaše cestovné doklady. Postupovali ste správne, ale vodič zrejme nebol správne zaškolený a nevedel ako má danú kombináciu lístkov zadať do systému. Je nám ľúto, že k takej situácii došlo. BID, a.s. je koordinátor IDS BK a preto Vám odporúčam sa ešte obrátiť aj na dopravcu Slovak Lines, keďže jedine on môže priamo riešiť podobné záležitosti s jeho vodičmi.

Ďakujeme za využitie IDS BK. Dúfame, že Vás vaša skúsenosť neodradila, a že systém využijete aj v budúcnosti. Pracujeme na jeho neustálom zdokonaľovaní."
Napisal som aj do Slovak lines 🙂
Reakcia na: S499.1023 #79:
Ešte doslovný citát: "Die Herren bei der Bundesbahn waren da damals sehr kooperativ, für jede technische Lösung von uns haben die auch das passende Problem gefunden."
Reakcia na: Valec #75:
Je vidieť, že ste v rámci zavádzania IDS neabsolvovali stáž v Karlsruhe u dnes už penzionovaného Dietera Ludwiga. Ten pri rozprávaní o začiatkoch zavádzania mačkopsa v Karlsruhe hovoril: DB nám boli veľmi nápomocné. My sme prichádzali s myšlienkami, čo by sa mohlo spraviť a DB nám hovorili, prečo to nejde.
Reakcia na: Peon #77:
To by určite problém nebol, problém by bol v školení pokladníkov/-čok.