Nové trolejbusy stále nejazdia

Cestujúci môžu denne využiť len polovicu nových trolejbusov Škoda-SOR.

Bratislavský dopravný podnik ešte v závere mája tohto roka informoval, že vo vozidlovom parku má už 82 nových trolejbusov, z čoho až 56 bolo kĺbových vozidiel. V priebehu júna boli dodávané ďalšie kĺbové vozidlá, ktorých bude spolu 70.

V tlačovej správe dopravný podnik uviedol, že "výrobca dňa 26. mája 2015 dodal aj ďalších 6 kĺbových trolejbusov, ktoré DPB, a.s. oficiálne preberie v piatok 29. mája 2015. Následne budú pre tieto nové vozidlá vybavené technické preukazy a počas budúceho týždňa budú nasadené do premávky." V skutočnosti ani na začiatku júla tieto vozidlá neboli uvedené do prevádzky a cestujúci sa tak musia naďalej voziť v starých vysokopodlažných trolejbusoch. Počas školského roka dopravný podnik vypravoval na linky v pracovných dňoch len približne 33 kĺbových vozidiel zo spomínaných 56 kusov a od začiatku prázdnin ich vypravuje dokonca len 26, zvyšné vozidlá stoja bez využitia vo vozovniach a namiesto nich premávajú staré vozidlá Škoda 14 Tr a 15 Tr.

Rovnako malo do polovice júna pribudnúť 15 trolejbusov Škoda 30 TrDG s prídavným diesel-elektrickým agregátom, ktorých obojživelné vlastnosti sa v súčasnosti dajú využiť len na linke 210. Na tejto linke, ktorá bola od 1. júna predĺžená o úsek Autobusová stanica – Nové SND bez trolejového vedenia, sú potrebné 4 vozidlá. Z celkového počtu 15 kusov bolo do prevádzky uvedených zatiaľ len 6 kusov, pričom dva z nich do premávky už dlhšie nezasahujú. Tento typ trolejbusov navyše od začiatku vykazuje veľkú poruchovosť, pričom denne mnohé z nevykonaných spojov ani nie sú nahradené záložným vozidlom. Výpadky najnovšie nahradil už aj jeden zo starých trolejbusov, ktorý však v predĺženom úseku nemôže jazdiť, a tak spoje k Novému SND nie sú vykonané.

Najväčšie problémy s novými trolejbusmi sa objavujú práve na linke 210, ktorá spája železničnú a autobusovú stanicu, kde výpadok spoja môže pre cestujúceho znamenať nestihnutie vlakového alebo autobusového prípoja.

Ako zaujímavosť môžme uviesť, že podľa zverejneného plánu verejného obstarávania na rok 2015 plánuje dopravný podnik obstarávať aj služby na opravy a skúšky trakčných motorov starých trolejbusov na 18 mesiacov za 20 000 €. Pritom DPB už avizoval, že na jeseň tohto roka bude celý vozidlový park trolejbusov pozostávať iba z nových trolejbusov.

DPB: Trolejbusy nejazdia aj kvôli pé-enke

Ako sa pre imhd.sk vyjadril Dopravný podnik Bratislava, zdržanie sprevádzkovania najnovších vozidiel nastalo z dôvodu "vybavovania potrebnej dokumentácie, nakoľko pracovník, ktorý ju musí schváliť, je dlhodobo PN. To však DPB, a.s. nemohol včase dodávky nových trolejbusov prepokladať. Napriek tomu ku dňu 30.6. mal DPB k dispozícii do výpravy 50 kĺbových 31 Tr trolejbusov, 15 sólo 30 Tr a 6 s pomocným pohonom."

Čo sa týka výpravy, DPB deklaruje, že má v rezerve "8 nových kĺbových trolejbusov z titulu zníženej výpravy (prázdninový režim)". V skutočnosti však 1. júla nevyšlo za brány vozovní až 21 vozidiel z 50 nových kĺbových trolejbusov, ktoré môže dopravný podnik nasadzovať.

Nakúpené boli trolejbusy, ktoré nie je kde prevádzkovať

Až po zakúpení vozidiel sa zistilo, že na mnohých miestach s nimi vlastne nie je možné premávať. "Priam v havarijnom stave je dlhodobo napríklad obratisko trolejbusov Cintorín Vrakuňa, kde majú problém aj staršie vozidlá, nieto nové, nízkopodlažné, ktoré pri prejazde zo zastávky by zachytávali podvozky a výrazné škody na nových vozidlách by spôsobil už samotný výjazd zo zastávky. DPB, a.s. v tejto súvislosti DPB už dlhé roky žiada Magistrát hlavného mesta, aby vykonal nápravu obratiska, čo sa však do dnešného dňa nestalo. Ani na tento rok nie sú vyčlenené prostriedky na opravu," uvádza DPB. Nevhodný stav je podľa DPB aj v obratisku Rádiová, tam však občas nové vozidlo zavíta.

Problém je aj s vypravovaním nových kĺbových trolejbusov na linky 207 a 209. V rámci predĺženia trolejbusovej trate na Trenčianskej ulici je nové obratisko riešené tak nešťastne, že sa kĺbové vozidlo otočí iba s veľkými problémami - jazdou cez trávnik stredového deliaceho ostrovčeka. Napriek tomu, že projekt mali všetci zainteresovaní k dispozícii, nedostatky vyplávali na povrch až pri jeho realizácii.

"Na niektoré linky nemôžeme vypravovať kĺbové trolejbusy, napríklad č. 203. Nových sólo trolejbusov však DPB má len 15, čo nepostačuje na obslúženie všetkých liniek, kde je potrebné nasadiť sólo vozidlá," vysvetľuje Zuzana Vachová z dopravného podniku.

Zhrnuté: Nové trolejbusy podľa informácií DPB a imhd.sk nie je možné vypravovať na linky 203 204 205 207 208 209. Otázne je, ako na tieto skutočnosti zareaguje Brusel, ktorý nové trolejbusy - stojace vo vozovni - financoval.

DPB: Problémy na linke 210 sú už vyriešené

Snažili sme sa získať vyjadrenie DPB ohľadom spokojnosti s novými duálnymi trolejbusmi 30 TrDG, ktoré len v júni zaznamenali viac ako 40 porúch pri 4 vypravených vozidlách. DPB situáciu nekomentoval a vyjadril sa iba k výpadkom na linke 210, spájajúcej stanice, dňa 1. júla:

"Včera nastal výpadok jedného trolejbusu z dôvodu dopravnej nehody, takže linka 210 bola okamžite po dopravnej nehode hradená záložným vozilom sólovým trolejbusom bez pomocného dieselgenerátora tak, aby sme zabezpečili obslužnosť cestujúcej verejnosti na trase Autobusová stanica Mlynské nivy - Hlavná stanica. Od dnešného dňa je však na linke 210 zabezpečená plná výprava na trolejbusoch s pomocným dieselgenerátorom." V skutočnosti bolo vozidlo nahradené až po viac ako 7 hodinách od spomínanej nehody. Ako budú podobné situácie riešené v budúcnosti, nie je jasné.

Nové trolejbusy majú ísť na linku 205

"Kĺbové vozidlá nebudú odstavené, ale DPB, a.s. ich postupne bude nasadzovať do premávky aj na ďalšie linky, kde v súčasnosti jazdia sólo vozidlá. DPB, a.s. začal pripravovať vyhovujúcu koncepciu tak, aby nedošlo k nárastu objednaných výkonov a zároveň aby sme kĺbové trolejbusy v premávke využili. Nasadzovanie ďalších kĺbových trolejbusov v letnom režime je však ekonomicky nevýhodné, nakoľko nie je taká vyťaženosť spojov ako v bežnom prevádzkovom režime," uviedol dopravný podnik bez bližších podrobností o financovaní takýchto zmien.

Na otázku, kedy a kam budú nasadené ďalšie nové vozidlá, dopravný podnik uviedol, že "pravdepodobne to bude linka 205 a v pláne bola aj linka 208, len za predpokladu, ak príde k náprave obratiska a cestných komunikácií. Zvažuje sa aj nasadenie kĺbových trolejbusov na linku 204 za predpokladu, že sa upravia dopravné a technicko-prevádzkové podmienky na cestných komunikáciách." Termín nasadenia nových vozidiel už DPB neuviedol.

Zverejnený plán obstarávania je neaktuálny

Dopravný podnik sa tiež vyjadril k obstarávaniu opráv a skúšok trakčných motorov starých trolejbusov, ktoré budú tento rok vyradené. DPB citovanie z plánu obstarávania, ktorý má podnik na svojej webstránke, označil za "uvažovanie o 'tuneli'".

"Obstarávanie opráv a skúšok trakčných motorov trolejbusov 14 Tr a 15 Tr bolo plánované ešte na jeseň 2014, ako príprava na každoročnú sezónne zvýšenú poruchovosť motorov donedávna premávajúcich pôvodných vysokopodlažných vozidiel počas zimného obdobia. Obstarávanie však nebolo nikdy vyhlásené ani realizované, a po zime už ani nie je dôvod, len nedopatrením ostalo v pláne. Plán bude v tomto zmysle aktualizovaný. Uvažovať  o „tuneli“ na základe plánu obstarávania chce naozaj veľkú dávku fantázie," uzavrela Vachová.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: VLK #89:
Tolko byrokracie...
Reakcia na: Solider #86:
ako bolo už napísané aj inými, v Lamači je problém, že tam nie je poriadne obratisko... ten provizórny stav nie je vhodný na systémové riešenie trolejbusmi, čiže Lamač by sa najprv musel dať nejak dohromady... v tomto vidím zásadný problém Lamača, ktorý ani ÚP nerieši.

čo sa týka meniarne - EU by to nefinancovala, ako som už povedal - nevyšla by na to cost-benefit analýza, čo je základný podklad pri realizácii EU projektov, kde sa posudzujú náklady a benefity projektu a sú tam isté základné veličiny, ktoré ak nevychádzajú tak jednoducho to financovať EU nebude... dozbrojenie Hroboňovej je iná vec, tam to napr. vyšlo aj tými výjazdami a dojazdami trolejbusov a bulharskými konštantami ktorými sa to prepočítalo... čo myslíš, prečo sa zmenili podmienky čerpania EU fondov, ak nie aj práve vďaka tomu?

poviem to aj stoprvý raz - 32 je najvyššia priorita, zmeny ÚP sú na dlhé lakte, rieši sa to pojmom "dočasná stavba", ktorá sa následne v zmenách a doplnkoch "doplní" do ÚP aby to bolo v súlade. Tak sa riešilo mnoho stavieb, ktoré mesto potrebovalo.

So zatrolejovaním L63 nesúhlasím, okrem iného aj tým že úsek do Lamača nikto nikdy nezaplatí na výstavbu a obsluha obchodného centra v mimoprevádzkových hodinách tiež nie je zrovna výhra.

Všetky nové trate, ktoré vzídu z generelu budu na základe podkladov a prepravných prúdov a nie šoto-snov, preto električku cez Malú scénu nebudem teraz komentovať.

Tesco Lamač nešlo, nakoľko na výstavbu by išli prostriedky z nového obdobia (peniaze by sa čerpali a stihli iba na projekt), a keďže z nového obdobia je možné čerpať až na základe strategického materiálu, mohlo by sa stať že by projekt išiel do šuflíka... Preto nepripravujeme žiadne nové projekty, nakoľko by to bol prílišný hazard projektovať nové trate, ktoré možno v genereli nevyjdu alebo vyjdu inak a peniaze tým pádom na to nedostaneme a budeme musieť projekt prerobiť. Rád by som bol, aby bola táto časť o nutnosti potvrdenia všetkých nových projektov generelom pochopená. Generel bude podkladom pre zmenu územného plánu v oblasti dopravných stavieb a tým pádom vyrieši aj ostatné problémy súvisiace s ÚP.

navrhujem niekedy stretnutie pri kofole, lebo ma už bolia po celom dni prsty od klávesnice ?
Reakcia na: Rubber38 #83:
Uzemny plan je koncepcny dokument. Je uplne prirodzene ze obsahuje aj veci ktore v blizkej dobe nebudu v ziadnom pripade realizovane. Urcite by mal byt robeny skor tym smerom aby obsahoval aj veci ktore sa maju realizovat az v dalekej buducnosti (vyhladovo).
Reakcia na: Solider #86:
"Nedostatok politickej vôle čerpať prostriedky EÚ alebo problém v neexistencii trate v územnom pláne?" Alebo uvedomenie si nutnosti prestupu Lamačanov pri tescu a faktu že by to mohlo znamenať ďalšie nasratie cestujúcich (a následne presun do áut + pred voľbami strata voličov), keďže dva z troch trolejbusových projektov za eurofondy doteraz znamenali zavedenie prestupu namiesto priameho spojenia a tým nahnevanie nejakej časti cestujúcich...
Reakcia na: VLK #77:
Vďaka za objasnenie niektorých vecí. Čo sa týka Lamača, asi obidvaja disponujeme iným územným plánom, ale v grafickej časti je, ako už bolo v príspevkoch nižšie uvedené, zakreslená trať v trase súčasnej L63 na Vrančovičovu, ďalej po Podháji spolu s vetvou na dnešné obratisko v Starom Lamači, ktorú som ale ja nemal na mysli, pretože podstatný a kľúčový je úsek trate po zast. Studenohorská, za ktorou ja osobne navrhujem obratisko (pred zast. Klanec, ako je odbočka k radovým domom), na parcelách 3414/18 (cestná komunikácia), 3414/17 (uličná zeleň) a čiastočne 3414/3, prvé dve vo vlastníctve HMB, /3 pravdepodobne MČ Lamač (nemá založený LV). Akú inú trasu si mal na mysli, som doteraz nezistil. Pokiaľ sa bavíme o Zečáku, vy ste to dali do koncepcie, namiesto sídliska. Pokiaľ ide o meniareň, je to pravdepodobné, ale pokiaľ by to hradila EÚ? Aj dozbrojenie Hroboňovej uhradili a L64 tam jazdí podstatne menej často, než by jazdila trolejbusová L63.

Čo sa týka trolejbusov v Petržalke, ja nie som proti akejkoľvek novej trati, ale na ľavom brehu sú určité priority – linka 32 a 63, ktoré by bolo žiaduce zrealizovať. Sú to linky v kopcovitých oblastiach, kde trolejbusy využijú svoje prednosti a nepochybujem o tom, že prepravia dostatok cestujúcich (viac než L64 alebo dojazdy, bez diskusie).

Územný plán by bolo vhodné pri najbližších zmenách doplniť nielen o trasu L32 v Mlynskej doline a na Botanickej ul., ale aj o chýbajúce úseky L63 na Rožňavskej, Galvaniho, pri Avione a vetva k Tescu Lamač, a úsek od Rožňavskej na Súhvezdnú, v súlade s koncepciou rozvoja. Weigloviny typu trolejbusová trať na Zlaté piesky, trolejbusová trať k Eurovei alebo L63 cez Trnávku by sa podľa môjho názoru nemali realizovať. Okrem toho by bolo vhodné doplniť územný plán pri električkách o Prievozskú radiálu, aby po vyhodnotení generelu mohla ísť čím skôr do projekčných príprav, električkovú trať Nám. Ľ. Štúra – Malá scéna – Mlynské nivy, s výhľadom po I. mestskom okruhu až po Hlavnú stanicu, vrátane Štefánikovej, trať na Tomášikovej od Račianskej až po Prievoz. Na to, aby to bolo zahrnuté do zmien a doplnkov, nie je potrebný generel, ale iba vypracovanie materiálov a predloženie na MsZ.

Nakoniec, s generelom súhlasím. Ale pokiaľ sa nemýlim, z OPD sa podľa starých podmienok mohla realizovať trať Tesco Lamač – Brnianska – Avion, ale bolo to stopnuté. Prečo? Nedostatok politickej vôle čerpať prostriedky EÚ alebo problém v neexistencii trate v územnom pláne?
Reakcia na: Mike #84:
A okrem DNV tam nemas ziadne predlzenie elektrickovych trati ?
Reakcia na: Rubber38 #83:
Ono to treba brať na jednej strane ako koncepciu v oblasti dopravy do roku 2030, prípadne aj neskôr (čiže keď kritici tvrdia že mesto nemá koncepciu, víziu; tak má - je tu v úzmenom pláne). Ale na druhej strane je to koncepcia z 80tych rokov (aj keď tento územný plán schválili v 2007).

Železničný tunel by mal zmysel pre tranzit nákladnej železničnej dopravy. Uvidíme, či sa objaví v štúdií bratislavského uzla, čo sa robí pre ŽSR (resp. MDVRR), alebo v ÚGD. Každopádne v územnom pláne je tiež na základe nejakých podkladov... Ale treba to brať ako informáciu, že keby sa to ministerstvo rozhodlo postaviť, tak mesto s tým už počíta a nebude robiť žiadne prekážky,,

TT na NÚSCH bola stavaná počas platnosti starého územného plánu. Aj keď pochybujem, že tam bola. To neviem aké stavebné povolenie dostala a ako je to podľa stavebného zákona riešené.

TT na Botanickej tam nie je, lebo je na Starých Gruntoch. Základ je tam nosný systém (pre zjednodušenie dajme tomu že metro). To malo mať zastávku (ako je vidno) na Molecovej a potom pri ZOO. Trolejbus, ako napájač k metru, mal ísť z Kuklovskej potom po Molecovej (ktorá mala mimoúrovňovo prekrížiť Karloveskú), cez Staré Grunty, Slávičie údolie na Červený kríž. Na Botanickej mali ostať rovnako ako dnes električky, akurát menej liniek a redší interval.

Tangenciálne vzťahy po Ml. doline mala zabezpečovať linka 29 z Devína cez Botanickú, Mlynskú Dolinu a Staré Grunty na konečnú cintorín slávičie údolie a linka 112 (číslo platné v čase vzniku návrhu) z cintorína slávičie údolie, cez Staré Grutny, Ml. dolinu, Patrónku, Harmincovudo Dúbravky.
Trolejbusová linka (označená 230) mala viesť z Dlhých Dielov cez Molecovu, Staré Grunty, Slávičie údolie, Červený Kríž, Búdkovu, Valašskú, Kramáre na Šancovú a smer Trnávka.. čiže niečo ako 32, ale 3 krát dlhšie ? Ale základ bol ten nosný systém, všetko ostatné bolo tomu podriadené...
A tiež ten návrh linkovania presluchajúci k jednotlivým bus, tbus a el. tratiam nerobil nikto z imhd ani MHD nadšencov... a vtedy ani nebol tak rozšírený internet, diskusie, fóra, atď.. ?
Reakcia na: Mike #79:
Inak ale fakt je, že na tej "mape" sa dá pobaviť na mnohých hovadinách ? Podľa UP sa máme pomaly chystať aj na železničný tunel od Partizánskej lúky na Vinohrady, či TT k ÚNS, no absentuje tam napríklad TT prechádzajúca Botanickou záhradou (stará pesnička), či (a to ma ozaj pobavilo) TT k NÚSCH ?
Reakcia na: Error 0x007 #80:
A vlastne hej ? Ale je otázka, či je vhodné to trolejovať - ten koncový úsek.. jednak to odstavovanie a otáčanie vozidiel v nie úplne prehľadnej križovatke nie je bohviečo a po druhé, v tom úseku okrem 130 chodia často vozidlá úplne prázdne..
Reakcia na: Error 0x007 #80:
Teraz si, pevne dúfam, fakt len robíš srandu
Reakcia na: Mike #79:
Neviem ci som ta pochopil spravne, ale ja tam vidim zakreslenu trat aj tam, kde sa prudko stoci do dediny k sucasnej konecnej.
Reakcia na: Error 0x007 #78:
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11031311

Po trase 63, ale iba po zastávku Klanec. To obratisko v Lamači je také veľmi dlhodobé (ako je pre Ba typické) provizórium. Ono je to vidno aj na tej uličnej schéme, že ide hlavné os Lamača - štvorprúdovka ul. Podháj hore, a zrazu len tak skončí do stratena a buď pokračuje rovno hore Cestou na Klanec alebo sa stočí prudko doprava do dediny - ako ide MHD. A oná má pokračovať podľa úzmeného plánu cez Zečák až na ten most čo ide vedľa Rázsoch. (Územný plán zóny Zečák práve vzniká pokiaľ viem, lebo je veľký záujem tam stavať, takže možno o pár rokov sa tej hlavnej cesty podľa ÚP aj dočkáme... )
Reakcia na: VLK #77:
Ja som v UP videl trolejbusovu trat navrhnutu po trase linky 63, tak neviem co tu riesis...
Reakcia na: Solider #70:
Idem po poradí:

So zatrolejovaním linky 63 to chvíľu vyzeralo optimisticky, ale potom prišiel Bánovec s víziou elektrobusov, čo znamenalo, že trolejbusy tu dostali stop
- Lamač nikdy nevyzeral optimisticky so zatrolejovaním a to z dvoch dôvodov:
1. trasa ktorá je definovaná v ÚP, ktorú som ti už dávno navrhol naštudovať, aby si mal predstavu
2. trať by vyžadovala výstavbu meniarne, vďaka ktorej vzhľadom k frekvencii MHD ktorá spája Lamač s mestom nemá šancu vyjsť v cost-benefit analýze
Na základe vyššie uvedeného sa hľadali iné riešenia uvedenej situácie. DPB navrhol zatrolejovať OC Lamač, ja som navrhol začať v BA aplikovať moderné trendy v oblasti autobusov a to buď nákupom elektrobusov alebo kombinovaných elektrobusov so zberačmi (nakoľko som proti budovaniu nabíjacích staníc, ak nám v centre nabíjacie stanice visia nad vozovkou)

naopak, úplne nepochopiteľne dostali zelenú trolejbusy do Petržalky
- podľa platného ÚP má 75% komunikácii v Petržalke nakreslenú trolejbusovú trať a ak máme Apollo pripravené na tento druh trakcie, je snahou to využiť (aj vzhľadom k záväzku krajiny do r. 2030 mať polovicu vozidiel na území mesta alternatívneho pohonu - podľa Bielej knihy dopravy), navrhol som zatrolejovať linku 68 vzhľadom na jej výkony

Okrem toho chceli pripravovať trolejbusovú trať len po Tesco Lamač, čo by bola absolútna a nežiaduca buzerácia cestujúcich, pretože odmietajú trolejbusovú trať do Lamača, hoci po vypracovaní štúdie realizovateľnosti a projektovej dokumentácie by ju bolo možné realizovať, pretože je zakreslená v územnom pláne.
- dúfam, že som ti toto dnes konečne vysvetlil, ako to je s tou traťou v územnom pláne, odporúčam si to fakt pozrieť

To sa nedá povedať o trolejbusoch v Mlynskej doline, pretože tam nevyvinuli žiadnu snahu, aby bol na rokovanie MsZ predložený návrh na doplnenie tejto trate do územného plánu.
- zmeny a doplnky územného plánu sa riešia raz za nejaký čas, to nie je drobnosť a iba výnimočne (ako v prípade NS MHD a Starého mosta) sa to rieši ako samostatná časť. Pre uvedené projekty aktuálne používame jednotku dočasnosti ale to je na debatu pri pive ?
Mlynská dolina má maximálnu prioritu a začne sa riešiť akonáhle to bude možné.

Spomínal som že sa zmenili podmienky pre čerpanie EU fondov a VŠETKY NOVÉ trate musia byť najprv potvrdené v strategickom dokumente - u nás to bude aktuálne spracovávaný generel dopravy. Aby mestu boli preplatené ja projekty, musia byť potvrdené generelom. Preto aktuálne čakáme na dopracovanie generelu a následne sa rozbehnú súťaže na spracovanie projektov. Ak by sme spracovali teraz projekty (za peniaze z rozpočtu - nemusím hovoriť ako asi vyzerá) a trať by z nejakého dôvodu nevyšla alebo by vyšla inak, bol by problém s vyhadzovaním peňazí daňových poplatníkov.

Čiže tento rok NEMÁME šancu postaviť novú trať - nie je z čoho, fondy čerpať nemôžeme (už je nové obdobie, strategický dokument nie je). Preto sa priorita dala na modernizáciu existujúcich tratí, u ktorých nie je podmienka strategického dokumentu. Ale to všetko (prepojenosť na generel - ako čítam z vlastných odpovedí ktoré si tu postol) som už hovoril...
Reakcia na: richardhudec #75:
Keď nakupuje firma, tak to neplatí.
Reakcia na: pharel #73:
Ak sa nemýlim, v prípade, že sa na výrobku preukáže 3 krát rovnaká vada v záručnej lehote má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Keby si to mesto začalo uplatňovať, hneď by na farme v Libchavách stálo odstavených cca 30 červených vozidiel 😃
Reakcia na: pharel #73:
Skôr odstavovať. Tieto kazenia sú ešte "nič". Lebo pokiaľ by bolo treba servisovať celý motor, tak ten sa dá vraj vybrať iba cez strechu žeriavom. To znamená najprv odstrániť zberače a výzbroj a potom otvoriť strechu.
Inak, ma DPB pravo vratit alebo ziadat vymenu tych nasich supernovych-nikdysanekaziacich duobusov? Alebo ako sa budu riesit tieto kazivosti? Stale sa budu opravovat a vozidla odstavovat?
Reakcia na: Palco #71:
Zatrolejovanie Hrobonky bolo v zmysle vtedy platného programu operačný program Bratislavský kraj, kde bolo možné čerpať peniaze na nové trolejbusové trate, ale iba také, ktoré budú prepájať už jestvujúce, prípadne nejaké chýbajúce spojky, odbočky, výhbyky atď.
Tak vytiahol DPB už roky starý projekt zo šuflíka, kde už dávno mali vyčíslené, že iba na ušetrených výjazdoch a dojazdoch 201 202 by sa im tá trať na Hroboňku za pár rokov vrátila (keby si to platili za vlastné). No a už keď bol projekt odsúhlasený a išiel do realizácie, tak prijímateľ dotácií (mesto) ako aj riadiaci orgán svorne vyhlásili, že DPB nech zabudne, že tam budú IBA výjazdy a dojazdy (prípadne odklony počas MU), že na to by sa predsa tie € fondy neschválili. A problém bol na svete.
Zatrolejovanie Hrobonky nemalo veľký význam bez zatrolejovania Drotarskej....Stale sú tu problémy pri prestupe zo 64 na 41 ,malo sa to doriešiť zavedením duo trolejbusov- ktoré sa ukázalo za nerealne pre slabý výkon dieselagregatu...uvažuje sa i naďalej o zatrolejovaní tohoto úseku? Všetky tie vybudované trolejbusové úseky v poslednom čase sú neucelené.....