Nové trolejbusy majú pridlhé zvonenie a spomaľujú dopravu
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Problémom sú zle nastavené dvere. Bratislavská špecialita môže ročne stáť pol milióna.

Nové nízkopodlažné trolejbusy Škoda SOR premávajú už takmer rok a cestujúcim priniesli zvýšený komfort cestovania, no narážajú aj na viacero nedostatkov. Cestujúci sa napríklad sťažujú na príliš dlhý a hlučný signál pri zatváraní dverí. Od stlačenia tlačidla zatvárania dverí až po ich samotné úplné zatvorenie prebehne v nových trolejbusoch približne 8 sekúnd, čo je oproti starým trolejbusom dvojnásobne dlhý čas. Až 83 % z 1599 respondentov v nereprezentatívnom prieskume na stránkach imhd.sk si myslí, že signál v nových trolejbusoch je pridlhý.

Dôvodom 8-sekundového zatvárania dverí v nových trolejbusoch Škoda SOR je podľa vyjadrení DPB legislatíva – Dopravný poriadok dráh. Podľa neho musí byť svetelná a zvuková signalizácia zatvárania dverí spustená v dĺžke najmenej 3 sekundy a musí byť zreteľne počuteľná a viditeľná. „Zatváranie dvier trolejbusov 30 Tr a 31 Tr rešpektuje požiadavky vyhlášky a spĺňa ich,“ tvrdí hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

Trolejbusy rovnakého typu, ktoré jazdia v Banskej Bystrici, Prešove a Žiline a vzťahuje sa na nich rovnaká legislatíva, však zatvárajú dvere rýchlejšie. Od začiatku po koniec signálu „nenastupujte-nevystupujte“ napríklad v Banskej Bystrici uplynie 5 sekúnd.

Takmer rovnaké vozidlá, úplne rozdielne podmienky

Paradoxné na celej situácii je to, že autobusy SOR NB 12 a NB 18 s rovnakou karosériou ako nové bratislavské trolejbusy majú signalizáciu výrazne kratšiu. Prečo sa teda dvere na trolejbusoch zatvárajú dlhšie? Odpoveď sme hľadali na ministerstve dopravy.

V prípade trolejbusov Škoda s karosériou SOR a autobusov SOR radu NB ide o dva rozdielne dopravné prostriedky, ktorých prevádzku upravuje aj rozdielna legislatíva. „Systém úpravy dĺžky signálu a zatvárania dverí pri trolejbusoch, ktoré sú dráhovými vozidlami (podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach) vychádza z ustanovení vyhlášky 351/2010 Z.z. o dopravnom poriadku dráh, konkrétne z časti týkajúcej sa dráhových vozidiel a typu dráhového vozidla (§ 89 – 93),“ vysvetľuje Peter Zeman z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Samotná vyhláška uvádza: „Každé dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich je v priestore dverí vybavené svetelným a zvukovým signalizačným zariadením upozorňujúcim cestujúcich na ukončenie vystupovania a nastupovania do dráhového vozidla a zatváranie dverí dráhového vozidla. Signalizačné zariadenie sa automaticky uvedie do činnosti pred zatvorením dverí dráhového vozidla. Dĺžka svetelného a zvukového signálu sa dá regulovať v dĺžke od 3 do 6 sekúnd.“

Autobusy na rozdiel od trolejbusov nepatria medzi dráhové vozidlá. Technické požiadavky pre autobusy upravuje predpis EHK OSN č. 107 – Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie M2 a M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie. „Vyššie uvedený predpis EHK OSN, ani národná legislatíva neupravujú dĺžku zvukového signálu a zatvárania dverí. Dĺžku zvukového signálu a dĺžku zatvárania dverí môže nastaviť výrobca autobusu na základe požiadavky objednávateľa/prevádzkovateľa, s ohľadom na bezpečnosť cestujúcich,“ uvádza Peter Zeman.

Hoci ide o rovnaké dvere, rovnaký spôsob nastupovania i vystupovania a o rovnaké riziko s tým spojené, nastavená legislatíva určuje rozdielne podmienky. Ako je tiež zrejmé, bratislavských 8 sekúnd vyzváňania nespĺňa podmienku regulácie signálu od 3 do 6 sekúnd, ktorá je stanovená platnou vyhláškou.

Iné vozidlá 8 sekúnd nepotrebujú

Dĺžku signálu pre trolejbusy reguluje vyhláška aj v susednej Českej republike. V Hradci Králové, kde premávajú trolejbusy rovnakého typu ako v Bratislave už od roku 2011, sa sťažnosti na dĺžku a hlasitosť signálu podľa vyjadrenia tamojšieho dopravného podniku neobjavujú. Čas vyzváňania signalizácie pred a počas zatvárania dverí v hradeckých trolejbusoch Škoda SOR je 5 sekúnd. Ani iné oslovené podniky nezaznamenali problémy s bezpečnosťou cestujúcich pri kratšej signalizácii.

Dvere sa zatvárajú rýchlo aj v susednej Viedni. Ako je možné vidieť v nasledujúcom videu z linky metra U1, od začatia signálu až po zatvorenie dverí uplynú len tri sekundy. Podobne ako trolejbusy, aj metro patrí medzí dráhovú dopravu. Vo videu na porovnanie uvádzame príklady signalizácie u rôznych typov vozidiel z Bratislavy a iných miest. Je z neho zrejmé, že dĺžka signálu v nových bratislavských trolejbusoch je extrémna.

Pomalé dvere vyjdú draho

Pri súťaži na nové trolejbusy dopravný podnik argumentoval v prospech nadštandardného počtu dverí práve očakávaným zrýchlením obratu cestujúcich a kratším staničením vozidiel v zastávkach, čo malo následne priniesť úsporu prevádzkových nákladov. Realita je však taká, že nové trolejbusy sú aj napriek vyššiemu počtu dverí zatiaľ v premávke pomalšie.

Dopravný podnik má k dispozícii analýzu dopadov dlhotrvajúceho zatvárania dverí nových trolejbusov. Každé predĺženie zatvárania dverí o 4 sekundy oproti starším vozidlám predstavuje predĺženie jazdnej doby v priemere o takmer 5 %. „Predĺženie jazdných dôb jednotlivých liniek z dôvodu pomalšieho zatvárania dverí nových trolejbusov (...) prinesie zvýšenie počtu vypravených vozidiel (potreba obstarať o 4 ks viac nových vozidiel) a zároveň vyšší počet vodičov na zabezpečenie súčasného cestovného poriadku (nárast +12 vodičov),“ uvádza sa v dokumente, ktorý máme k dispozícii.

V čase šetrenia na mestskej hromadnej doprave si pomalé zatváranie dverí vyžiada zvýšenie nákladov o 500-tisíc € ročne. Ak by mal podnik ušetriť takúto sumu, musel by obmedzniť výkony MHD rovnajúce sa napríklad zrušeniu dlhodielskej linky 33 v celom rozsahu.

Zároveň možno očakávať zníženie atraktivity trolejbusovej dopravy v dôsledku jej spomalenia. Podmienkou poskytnutia eurofondov na obnovu trolejbusov pritom bolo zvýšenie počtu prepravených cestujúcich elektrickou trakciou o 8,58 %, a to už v roku 2015. Či bude pomalšími trolejbusmi cestovať viac cestujúcich, je otázne.

Vyzváňanie sa možno o niečo skráti

„DPB, a. s. už v súčasnej dobe rokuje s kompetentnými orgánmi a výrobcom a možnom skrátení času signalizácie,“ uzatvára Volfová.

Momentálne sa už na jednom z trolejbusov testuje kratší signál zatvárania dverí. Trvá 5,5 sekundy, a tak je stále dlhší ako na starších trolejbusoch.

Problém pomalých dverí však nie je jediným problémom nových trolejbusov. Ďalším nedostatkom sa preto budeme venovať v samostatných článkoch.


5.5.2015
-tbus-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

beusacik13.5.2015 20:56  +2#48 Re:
Ivan treba sem napísať pravdu o Tr. komplet ako sú stoja za H...O !!!!! Všetci to vedia ale musia sa tváriť aké sú bohovské a zatiaľ je to jeden problém za druhým: brzdy,zberače,kabínka vodiča,zatváranie dverí, zvonenie, staničná brzda, ako píšeš nerozdelenie zatvárania dverí, izolačný stav keď prší a ja neviem čo ešte.
Error 0x00713.5.2015 20:13 #47 Re:
Reakcia na #46 od ivanbuto:
K celej problematike ktoru popisujes ma napada:
"Naco robit veci jednoducho ked sa daju robit aj komplikovane!"
ivanbuto13.5.2015 17:41  +4#46 Re:
Reakcia na #35 od Ešus:
Triezvo vravíš, len tu niekedy triezve myslenie chýba...
Podobne aj v BA sa rieši hlučnosť signalizácie.
Taktiež sa snažíme, aby prvé dvere mali samostatný režim, keďže ich má vodič v bezprostrednom dohľade a používa ich aj na manipuláciu s vozidlom... na autobusoch SOR to tak funguje, na trolejbusoch tej istej značky nie. Rovnako na autobusoch môže vodič podržať signalizáciu dlhšie v prípade potreby, čo sa hodí presne v prípadoch, ktoré popisuješ... na trolejbusoch sa to vraj nedá "lebo trolejbus je dráhové vozidlo"...
ivanbuto13.5.2015 17:37  +4#45 Re:
Reakcia na #30 od Zvero:
Plný súhlas s Tebou.
Doplním info, aj k predošlému, čo si písal: Vyhláška špecifikuje 3 až 6 s, ale neuvádza, či je tento čas pred začatím zatvárania dverí (t.j. len zvonenie "naprázdno") alebo je to celkový čas zvonenia. Uvádza sa len, že signál sa má spustiť pred zatváraním dverí.
Práve z tejto nejasnosti vyplývajú aj rozdielne výklady, kde niektorí na prevádzke trolejbusy z vlastnej vôle uprednostnili vysvetlenie, že minimálne 3 s musia byť ešte počas otvorených dverí, k tomu ešte pridali 1 s navyše, "keby niečo", a teda výsledok je 4+4=8, čo je celkový čas. Mal to byť aj argument, ak by došla sťažnosť na privretie vo dverách, "veď sme nastavili dlhé zvonenie".
Z podobných dôvodov uspokojenia vyhlášky ešte minulý rok vedúci prevádzky tbus odpojil tlačidlá na urýchlenie zatvárania dverí na vozidlách 15 TrM, ktorými vodič mohol skrátiť alebo predĺžiť signalizáciu.
Máš presne pravdu, že inak stačí 1 s pred začatím zatvárania, najmä ak sú pomalé prítlaky krídel dverí a vzhľadom na rôzne bezpečnostné poistky (blokovanie rozjazdu, znovuotvorenie pri odpore).
Tiež máš pravdu, že signalizácia by nemusela zvoniť celý čas a celkovo by bolo treba vyhlášku upraviť. Jednak je nezmyselné robiť z trolejbusu pomaly vlak, ale taktiež predpis tak, ako je naformulovaný, nie je podľa mňa opodstatnený ani pre električku alebo vlak.
Sati12.5.2015 10:30 -1#44 Re:
Reakcia na #43 od MatejBA:
u tej 2204 podla palubaku 7 sekund
2854 4240 2846 sú tu už viac rokov kde sa to poruchami pomaly nastavilo na kratšie ale na začiatku to malo aj po zatvorení ešte 3 s. brzdu kým ťa to pustilo
MatejBA10.5.2015 11:36  +5#43 Re:
Reakcia na #42 od Sati:
https://youtu.be/D_qrkkZYPFI?t=50s - 5 sekund - 2204
https://youtu.be/RVe_Uggnzok?t=48s - 5 sekund - 2854
https://youtu.be/p5ZTyUYmjto?t=52s - 5 sekund - 4240
https://youtu.be/aAe7cNgCD0M?t=50s - 5 sekund - 2846

Neviem ako ty, ale ja vidim 5 sekund (ak chces aj s odchylkou pri pocitani tak 6), kde 3 sekundy zvoni a dalsie2-3 sa zatvaraju dvere.
Sati10.5.2015 11:19 -7#42 Re:
Reakcia na #40 od ivanbuto:
Príspevok je skrytý z dôvodu udeleného výrazne záporného hodnotenia ostatnými používateľmi. [Odkryť]
LC9.5.2015 13:07 -3 +1#41 Re:
Pri súťaži na nové trolejbusy dopravný podnik argumentoval v prospech nadštandardného počtu dverí práve očakávaným zrýchlením obratu cestujúcich a kratším staničením vozidiel v zastávkach, čo malo následne priniesť úsporu prevádzkových nákladov. Realita je však taká, že nové trolejbusy sú aj napriek vyššiemu počtu dverí zatiaľ v premávke pomalšie. ?

Vsetko sa poriesi ... pridaju sa dvere naviac a kolkoze to bude radosti v DP na LOVENSKU. Vyradia sa hned vsetky neprajnicke konkurencne ponuky ?
ivanbuto8.5.2015 15:48  +2#40 Re:
Reakcia na #39 od Sati:
Nemyslím...
Sati8.5.2015 11:47 -2#39 Re:
Reakcia na #38 od ivanbuto:
na väčšine SOR NB 18❗
ivanbuto8.5.2015 9:18  +1#38 Re:
Reakcia na #36 od Sati:
Na ktorom autobuse?
bubboo8.5.2015 9:14 #37 Re:
Bez porušenia reklamačných náležitostí sa dajú dvere nastaviť na valcoch...dá sa to zraziť na 4 sekundy-vlastná skúsenosť...
Sati8.5.2015 2:45 #36 Re:
Reakcia na #4 od MatejBA:
7 sekund presne
Ešus7.5.2015 22:42  +5#35 Re:
U nás v Hradci Králové trvá zavírání stejně dlouho jako v Bánské Bystrici. Samotná rychlost pohybu dveřních křídel je nepatrně jiná kus od kusu. Jedny dveře v trolejbuse 31Tr ev. č. 63 se na můj vkus otevírají a zavírají až příliš rychle, navíc jsou velmi hlučné (až nepříjemně, když stojíte přede dveřmi).
Za zmínku také stojí, že dveře v novějších trolejbusech se pohybují o něco pomaleji a jsou i méně hlučné. Zde se mi ovšem zdá ono diskutované předzvánění zbytečné. Řidič je přeci člověk a zavírá dveře, až když v nich nikdo není. U pomalejších dveří by měl člověk čas ucuknout, prodlevy tedy nejsou na místě.
Divím se, že u vás předzvánějí i první dveře, u nás se zavírají okamžitě po stisku tlačítka.

To, že irisbusy automatické předzvánění nemají však neznamená, že zvonit dopředu nelze. Při držení tlačítka se zvoní, dveře se začnou zavírat až po uvolnění tlačítka. U nás se tato funkce používá zejména v přeplněných autobusech, ale i pro popohnání cestujících.
Error 0x0077.5.2015 20:26  +1#34 Re:
Reakcia na #14 od Dadino:
Sorry, ale to je fakt hovadina.
Ked zaznie signalizacia tak tam NEMAJU co skakat do dveri! A netreba predlzit signalizaciu aby sme ich este naucili ze "mozes naskocit ked zaznie signal, vsak aj tak to trva dlho a stihnes to"... Toto urcite nie!
Sor237.5.2015 19:39 #33 Re:
Reakcia na #28 od Andreas.Papak:
Áno, majú to všetky NB18 ako aj Tedomy. Konkrétne je to zabudované v gume dverí (tam kde sa stretávajú krídla).
pharel7.5.2015 14:20  +1#32 Re:
No hej, je to na otravu taketo zvonenie, ja este len pridam, ze cim dlhsie su otvorene dvere, tak tym viac chladu unika von z vozidla v lete pri zapnutej klimatizacii a o to viac sa zas vozidlo musi schladit = vyssi vykon klimy = vyssie naklady a rychlejsie opotrebovanie 🙂 iba moj nazor - nepodlozene statistikou 🙂
Mike7.5.2015 7:33 #31 Re:
Reakcia na #30 od Zvero:
Tých 8 je vrátane zatvárania dverí až po ich dovretie. Viď video.
Zvero7.5.2015 0:11 -1 +3#30 Re:
Reakcia na #29 od Solider:
Dobre ze si este spomenul tie tri sekundy, v tom sa este trocha povrtam....stacia uplne bez problemov dve sekundy pred zatvaranim dveri. Kompetentni nech sa spamataju a uvedomia si, ze ked chcu silou mocou aby bol trolejbus drahove vozidlo (ak to teda ma ozaj zmysel), nech ho klasifikuju ako drahove vozidlo MHD, pripadne nech vymyslia inu prijatelnu legislativnu upravu. Toto proste treba vyriesit zmenou predpisov.

Uz vodic nemoze otvorit ani zatvorit dvere pocas jazdy. Uz na autobusoch musi byt 2 sekundove znamenie. Uz sa nemoze rozbehnut, kym sa dvere uplne nezavru a takisto sa dvere vedia same otvorit ked narazia na odpor. Ja si myslim, ze za tychto vsetkych podmienok staci 1 sekunda s pomalym zatvaranim dveri alebo 2 sekundy s rychlejsim.

Aj tri sekundy pred zatvaranim dveri je privela. Nechcem hovorit o inom udaji, ako 7 alebo 8 sekund, lebo to uz zavisi aj od rychlosti zatvarania kridiel dveri a to je uz iny pribeh.
Solider6.5.2015 23:54  +5#29 Re:
Reakcia na #23 od Petto:
Ja sa pýtam, čo má spoločné pridlhé vyzváňanie s IAD a ministerstvom? V článku bol citovaný predmetný vykonávací predpis, kde sa uvádza, že signál môže byť v intervale od 3 do 6 sekúnd. Keďže to zvoní osem sekúnd, tak potom je chyba na strane DPB. Ale keďže DPB o tejto záležitosti rokuje s kompetentnými orgánmi namiesto toho, aby komunikoval s počítačom alebo šrobovákom, tak sa zníženia na racionálne tri sekundy tak skoro nedočkáme.