Kompletná sieť liniek so zastávkami k 1.11.1967

Električky

Linka 1 (jednosmerne)
Hlavná stanica, Hlboká cesta, Mierové nám., Hurbanovo nám., Nám. SNP, Jesenského, Slovenské národné divadlo, Kúpeľná, Šafárikovo nám., Štúrova (Luxor), Nám. SNP, Hurbanovo nám., Mierové nám., Hlboká cesta, Hlavná stanica

Linka 2
Hlavná stanica, Hlboká cesta, Mierové nám., Hurbanovo nám., Nám. SNP, Dukelská, KÚNZ, Odborárske nám., Steinerova, Centrálne trhovisko, Odbojárov, Kutuzovova, Thälmannova, Riazanská, ŽST Nové Mesto, Závod mieru, Turbínová, Magnetová, Jurajov dvor

Linka 3
Hlavná stanica, Hlboká cesta, Mierové nám., Hurbanovo nám., Nám. SNP, Dukelská, KÚNZ, Vazovova, Račianske mýto, Ursínyho, Kyjevská, Sliačska, Riazanská, Internát Mladá garda, Biely kríž, Gaštanový hájik, Nový záhon, Pekná cesta, Černockého, Hečkova, Hybešova, Rača (Detvianska)

Linka 4
Jesenského, Slovenské národné divadlo, Kúpeľná, Šafárikovo nám., Štúrova (Luxor), Dukelská, KÚNZ, Odborárske nám., Steinerova, Centrálne trhovisko, Odbojárov, Kutuzovova, Thälmannova, Riazanská, ŽST Nové Mesto, Závod mieru, Turbínová, Magnetová, Jurajov dvor

Linka 5
Jesenského, Slovenské národné divadlo, Kúpeľná, Šafárikovo nám., Štúrova, Dukelská, KÚNZ, Vazovova, Račianske mýto, Ursínyho, Kyjevská, Sliačska, Riazanská, Internát Mladá garda, Biely kríž, Gaštanový hájik, Nový záhon, Pekná cesta, Černockého, Hečkova, Hybešova, Rača (Detvianska)

Linka 6
Hlavná stanica, Hlboká cesta, Mierové nám., Hurbanovo nám., Nám. SNP, Dukelská, KÚNZ, Odborárske nám., Steinerova, Centrálne trhovisko, Odbojárov, Kutuzovova, Thälmannova, Riazanská, Zátišie, Žel. stanica Nové Mesto

Linka 7
Karlova Ves (Vodárenská), Hájnická, Riviéra, Líščie údolie, Botanická záhrada, Mlynská dolina, Žižkova škola, Park kultúry a oddychu, Podhradské nábr., Kálalova, Slovenské národné divadlo, Jesenského, Kamenné nám., Dukelská, KÚNZ, Vazovova, Račianske mýto, Ursínyho, Kyjevská, Sliačska, Riazanská, Internát Mladá garda, Biely kríž, Gaštanový hájik

Trolejbusy

Linka 11
Slovenské národné divadlo, Štúrova, Klemensova, Karadžičova, Žel. st. Bratislava Nivy, Bazová, Steinerova, Račianské mýto, Karpatská, Štefanovičova, Uhrova, Hroboňova, Jaseňová, Pri Suchom mlyne, Záhorácka, Vojenská nemocnica

Linka 13
Ženská klinika (Šulekova), Godrova, Mierové nám., Gottwaldovo nám., Palárikova, Tupého, Jeséniova, Čremchová, Husova, Koliba

Linka 14 (jednosmerne)
Zimný štadión, Prešovská, Miletičova, Kvačalova, Karadžičova, KÚNZ, Kollárovo nám., Poštová, Hurbanovo nám., Pilárikova, Škarniclova, Partizánska, Podjavorinskej, Hurbanovo nám., Poštová, Kollárovo nám., KÚNZ, Karadžičova, Kvačalova, Miletičova, Prešovská, Zimný štadión

Linka 15
Hlavná stanica, Malinovského, Žilinská, Račianske mýto, Centrálne trhovisko, Zimný štadión, Pasienky, Sabinovská, ČSAD, Závod Pórobetón, Hanácka, Spoločenská, Rádiová, Trnávka (Krajná)

Linka 17

Búdková, Červený kríž, Detská nemocnica, Vodáreň, Bubenkova, Hrad, Partizánska, Godrova, Mierové nám., Kollárovo nám., KÚNZ, Karadžičova, Kulíškova, Páričkova, Mlynské nivy, Hontianska, Miletičova, Trenčianska, Ružová dolina

Linka 18
Hlavná stanica, Malinovského, Žilinská, Račianske mýto, Centrálne trhovisko, Záhradnícka, Trenčianska, Prievozská, Stará Prievozská, Komárňanská, Hraničná, Kladnianska, Kaštieľska, Radničné nám., Strojnícka, Prievoz

Autobusy

Linka 12 (jednosmerne)
Žabotova, Pri tuneli, Stromová, Uhrova, Kramáre - nemocnica, Ďumbierska, Opavská, Brnenská, Pri tuneli, Žabotova

Linka 16
Prievoz (most), Strojnícka, Radničné nám., Kaštieľska, Kladnianska, Hraničná, Komárňanská, Prievozská, Miletičova, Hontianska, Mlynské nivy, Prístavná, Dom lodníkov, Šafárikovo námestie

Linka 21

Šafárikovo nám., Dom lodníkov, Prístavná, Votrubova, Alejová, Lúčna, Rázcestie, JRD, Vlčie hrdlo

Linka 22
Vlčie hrdlo,
Hydrostav, Krížna, Vrakunská cesta, Za mostom, Prievoz-most, Strojnícka, Radničné nám., Kaštielska, Kladnianska, Hraničná, Komárňanská, Mliekárenská, Bajkalská, Pasienky, Zimný štadión, Centrálne trhovisko

Linka 23
Šafárikovo nám., Dom lodníkov, Prístavná, Mlynské nivy, Nám. Ľ. milícií, Záhradnícka, Centrálne trhovisko, Račianske mýto, Povraznícka, Gottwaldovo nám., Malinovského, Hlavná stanica

Linka 24
Centrálne trhovisko, Zimný štadión, Pasienky, Sabinovská, Tomášikova, Štrková, Martinský cintorín, Meteorová, Ivanská cesta, Družstevný dvor, Mestské záhradníctvo, Kolónia, Cesta na letisko, Letisko

Linka 25
Šafárikovo nám., Sad Janka Kráľa, Koševého, Engelsova, Sväzácka, Lysenkova, Rusovská cesta, Závod Matador

Linka 26
Šafárikovo nám., Sad Janka Kráľa, Kaviareň Sad, Bučinová, Šrobárovo nám., Lysenkova, Rusovská cesta, MÚNZ, Žel. prechod, Petržalka (osada Kopčany)

Linka 27
Šafárikovo nám., Sad Janka Kráľa, Cvičište Sväzarmu, Tatranská, Kalininova, Petržalka (Starý háj)

Linka 28
Šafárikovo nám., Sad Janka Kráľa, Cvičište Sväzarmu, Pri Seči, Kočánkova, Mäsiarska, Ramenná, Petržalka (Ovsište)

Linka 29
Karlova Ves (Riviéra), Jurigrad, Vodáreň, Dlhé diely, Kadlečík, Hájovňa, Nový kameňolom, Starý kameňolom, Za kameňolomom, Škola, Hradná, Štrbská, Devín (KSL)

Linka 30
Októbrové nám., PKO, Žižkova škola, Mlynská dolina, Slávičie údolie, Kalinová, Záhorácka, Mokrohájska, Polianky, Pridánky, Žel. st. Bratislava Lamač, Rázcestie, STS, Technické sklo, Žatevná, Vendelínska, Dúbravka (Tavarikova kolónia)

Linka 31
BEZ, Benzina, Technomat, Závod Sempra, Čachtická, Rača (Nám. Hrdinov)

Linka 32
Jurajov dvor, Bratislavský veľkoobchod, Sklady bratislavského veľkoobchodu, Štrkovisko, Zlaté piesky, Železničný nadjazd, Letisko Sväzarmu, Uhliská, ObNV, Hospodárska, Vajnory, Čierna voda

Linka 33
Októbrové nám., PKO, Žižkova škola, Mlynská dolina, Slávičie údolie, Kalinová, Záhorácka, Vojenská nemocnica, Klepáč, Cesta mládeže, Železná studienka, Kameňolom, Sanatórium

Linka 34
Hlavná stanica,
Malinovského, Žilinská, Račianske mýto, Centrálne trhovisko, Zimný štadión, Pasienky, Sabinovská, Tokajícka, Herlianska, Tomášikova - Štrkovec

Linka 35
Októbrové nám., PKO, Žižkova škola, Mlynská dolina, Slávičie údolie, Kalinová, Záhorácka, Mokrohájska, Polianky, Pridánky, Žel. st. Bratislava Lamač, Rázcestie, Vrančovičova, Lamač - Lediny

Linka 36
Rača (Nám. hrdinov), Čachtická, Rostovská, Pri Šajbách, Lokomotívne depo, Východná stanica

Linka 37
KÚNZ,
Karadžičova, Kvačalova, Miletičova, Zelinárska, Pri jazere, Herlianska, Tomášikova, Pri samoobsluhe, Chlumeckého, Ostredky - internát

Linka 38
Kukučínova,
 Riazanská, Hálkova, Vajnorská, ŽST Nové Mesto, Trnavská, Tomášikova, Drieňová, Šmidkeho, Herlianska, Pri jazere, Bajkalská, Miletičova, Nám. Ľ. milícií, Mlynské nivy, Prístavná, Dom lodníkov, DPMB, Šafárikovo nám.

Linka 39
Mierové nám., Gottwaldovo nám., Povraznícka, Račianske mýto, Centrálne trhovisko, Zimný štadión, Pasienky, Sabinovská, Tomášikova, ČSAD, Martinský cintorín, Hvezdárenská, Vrakunská, Ostredky

Linka 40
Šafárikovo nám., Dom lodníkov, Prístavná, Votrubova, Alejová, Lúčna, Rázcestie, JRD, Vlčie hrdlo, Hydrostav, Krížna, Horná, Cintorínska, Podunajské Biskupice

Dnešné názvy ulíc a námestí

Alejová Alejová (ulica sa otočila a presunula východne)
Bakuninova Riazanská (od Hálkovej po Račiansku)
Bubenkova zrušená, v miestach dnešnej budovy NR SR pri hrade
Bučinová zrušená, v miestach dnešnej Incheby
Československej armády Špitálska
Červenej armády Grösslingová
Centrálne trhovisko Trnavské mýto
Dukelská Lazaretská
Gottwaldovo námestie Námestie slobody
Hájnická zrušená, medzi Líščím údolím a Karloveskou, približne oproti Molecovej
Hájová zrušená, dnes približne Hrobákova
Jurkovičova Riazanská (od Hálkovej po Vajnorskú)
Káblová zrušená, zastávka bola pri vyústení Starej prievozskej na Prievozskú ulicu
Kalininova zrušená, dnes približne Gessayova a Námestie hraničiarov
Kyjevská Kyjevská (križovanie s Račianskou zrušené)
Kladenská Kladnianska
Komárňanská zrušená, nachádzala sa medzi Tučkovou a Bajkalskou ulicou
Koševého zrušená, dnes časť Einsteinovej ulice pri čerpadle OMV
KÚNZ Univerzitná nemocnica na Mickiewiczovej
Lysenkova zrušená, v miestach dnešnej Gercenovej, Pečnianskej a Kapicovej ulice
Malinovského Šancová
Mäsiarska zrušená, nachádzala sa v miestach zostupnej rampy Prístavného mosta v Petržalke
Mierové námestie Hodžovo námestie
Nám. Ľ. milícií Dulovo nám.
Národného povstania Lazaretská, časť v miestach dnešnej novej budovy SND zrušená
Októbrové námestie Župné námestie
Podunajské Biskupice (Cintorínska) Mramorová
Podunajské Biskupice (Horná) Šikmá
Podunajské Biskupice (Krížna) Kazanská
Povstalecká zrušená, dnes približne Starohájska a Námestie hraničiarov
Stalinovo námestie Námestie Slovenského národného povstania
Steinerova Krížna
Sväzácka zrušená, v miestach dnešnej Gercenovej, Bohrovej a Daliborovho námestia
Šmidkeho Ružinovská
Šrobárovo námestie zrušená, v miestach dnešnej Incheby
Štrková zrušená, nachádzala sa na Trnavskej ceste medzi Martinským cintorínom a Tomášikovou ulicou
Tatranská zrušená, dnes približne Furdekova
Thälmannova Za kasárňou
Trate mládeže zrušená, dnes časť Einsteinovej ulice pri čerpadle OMV
Vodná zrušená, dnes parkovisko pod Prístavným mostom v Prievoze
Vrakunská cesta Vrakunská cesta
Za humnami zrušená, dnes ju približne kopíruje spojenie Slovnaftskej a Prístavnej ulice

Zdroj: Orientačný plán Bratislavy, vydalo Kartografické nakladateľstvo, Kartografický a reprodukčný ústav : Bratislava, 1967. Tlačené v decemberi 1967.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.